Giới thiệu các bản dịch

Giới thiệu các bản dịch

Các bản dịch Kinh Thánh của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ là của một số người, gồm linh mục dòng triều, tu sĩ nam nữ và giáo dân, với những khả năng chuyên môn khác nhau (về Kinh Thánh, thần học, phụng vụ, mục vụ, thánh nhạc, văn chương, v.v….). Nhóm này hình thành từ năm 1971 và bắt đầu bằng việc phiên dịch sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ, do đó mang tên là Nhóm Phiên Dịch CGKPV. Sau đó Nhóm dịch các bài đọc thánh lễ Chúa nhật và đại lễ, rồi dịch Tân Ước, và sau cùng dịch và chú thích toàn bộ Kinh Thánh.

Từ gần 40 năm qua, Nhóm đã cố gắng theo những đường hướng sau đây :

1. Dịch Kinh Thánh từ nguyên văn Hípri, Aram hoặc Hylạp, có đối chiếu với bản dịch Latinh.

2. Đường lối phiên dịch là làm việc tập thể theo tổ : trong mỗi tổ luôn luôn có chuyên viên Kinh Thánh và một số người khác (các phần dẫn nhập và chú thích có thể do một cá nhân soạn).

3. Mục tiêu là nhằm cung cấp một bản dịch vừa đúng ý nguyên văn, vừa xuôi tiếng Việt và dễ hiểu. Tất nhiên đòi hỏi này nhiều khi khó thoả mãn, vì có những trường hợp phải hy sinh một bên.

Để đạt mục tiêu này, Nhóm đã lưu ý một số điểm như sau :

a. Cách xưng hô. Cố gắng dùng cách xưng hô cho hợp thói quen tiếng Việt. Ví dụ : Đức Giêsu là một ông thầy trẻ (chừng 30 tuổi), còn các môn đệ chắc cũng ngang hoặc gần bằng tuổi đó (Tin Mừng nói ông Phêrô đã có vợ). Vì thế, theo cách tự nhiên, Đức Giêsu tự xưng là “Thầy” và gọi các môn đệ là “anh em”, trừ ba chỗ Người gọi các ông cách đặc biệt thân tình là “các con” ở Mc 10,24 (tekna); Ga 13,33 (teknia) và Ga 21,5 (paidia). Cả ba từ Hy-lạp ở số nhiều: “tekna”, “teknia” và “paidia” đều có nghĩa là “các con”, “những người con bé nhỏ”.

b. Các tên riêng. Các tên riêng được phiên âm theo nguyên ngữ (trừ những tên quá quen thuộc như Phê-rô, Ê-dê-ki-en, v.v…). Bản dịch này nhằm đến hết mọi hạng độc giả, kể cả những người không có trình độ học vấn cao (chưa hết cấp I) và không biết tiếng nước ngoài. Đối với những người này, những tên tiếng nước ngoài gồm nhiều âm tiết thường rất khó đọc. Do đó, Nhóm phiên âm theo âm gần nhất trong tiếng Việt, và viết tách âm tiết, ví dụ : Ít-ra-en, Na-bu-cô-đô-nô-xo, Thê-xa-lô-ni-ca, v.v…

c. Các phần bằng thơ. Rút kinh nghiệm những bản đã dịch ra thể thơ Việt Nam, như của cha G. Gagnon, cha Trần Đức Huân (đã nói trên), hoặc của ông Mai Lâm Đoàn Văn Thăng, cha An Sơn Vị, Nhóm đã không dịch các Thánh vịnh và các đoạn thơ khác ra thể thơ Việt Nam, ngoại trừ Tv 22 (21),2-23 ; Tv 133 (132) và một ít câu lẻ tẻ khác. Tuy nhiên, Nhóm đã cố gắng dịch các đoạn văn có chất thơ, cách đặc biệt trong Cựu Ước, như Thánh vịnh, Châm ngôn, Diễm ca, v.v…, bằng lối thơ tự do có âm thanh tiết điệu dễ nghe, nhất là khi đọc chung.

Cho tới nay, Nhóm Phiên Dịch CGKPV đã phiên dịch và lần lượt ấn hành các tác phẩm chính yếu sau đây (trong ngoặc là năm in lần thứ nhất) :

Các Giờ Kinh Phụng Vụ (1991)

Tân Ước : bản dịch với chú thích dài (1993)

Kinh Sách : Các bài đọc (1994)

Tân Ước : bản dịch không có chú thích (1995)

Các sách Ngôn Sứ : bản dịch với chú thích dài (1996)

Các sách Giáo Huấn : bản dịch với chú thích dài (1998)

Kinh Thánh trọn bộ : bản dịch với chú thích ngắn (1998).

Ngũ Thư : bản dịch với chú thích dài (1999)

Các sách Lịch Sử : bản dịch với chú thích dài (1999)

Lời Chúa cho mọi người : Kinh Thánh (2006) (cùng một bản dịch Kinh Thánh trọn bộ nói trên, nhưng với các dẫn nhập và chú thích nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ)

Kể chuyện Kinh Thánh cho Trẻ Em (2007)

Kể chuyện Kinh Thánh cho Thiếu Niên (2007)

Tân Ước : bản dịch và chú thích có hiệu đính (2008) (bản dịch để học hỏi)

Đọc Tin Mừng Chúa nhật theo Lectio Divina Năm B (2008)

Đọc Tin Mừng Chúa nhật theo Lectio Divina Năm C (2009)

Các Bài Đọc Trong Thánh Lễ (2009)

Đọc Tin Mừng Chúa nhật theo Lectio Divina Năm A (2010)

Ngũ thư : bản dịch để học hỏi (2010)

Kinh Thánh, ấn bản 2011 (2011), bản văn này đang dần dần được đưa lên trang web với đầy đủ các phần dẫn nhập và chú thích.

Tính cho đến nay, tổng số các sách đã ấn hành là 130.000 cuốn Các Giờ Kinh Phụng Vụ, 250.000 cuốn Kinh Thánh trọn bộ và 1.855.000 cuốn Tân Ước.

Để đáp ứng nhu cầu mục vụ, Nhóm vẫn tiếp tục tái bản bản dịch Kinh Thánh đã và đang được phổ biến rộng rãi trong giới Công Giáo Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước. Đồng thời Nhóm muốn đáp ứng nhu cầu học hỏi của các học viên Kinh Thánh. Vì vậy sau khi đã ấn hành cuốn Tân Ước và cuốn Ngũ Thư như đã ghi trên đây, Nhóm hy vọng sẽ có thể ấn hành Các Sách Lịch Sử vào cuốn năm 2011 hoặc đầu năm 2012, và tiếp tục với Các Sách Ngôn Sứ và Giáo Huấn.

Trích bài viết: "Các bản dịch toàn bộ Kinh Thánh sang tiếng Việt" của Lm. An-be-tô Trần Phúc Nhân

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email