Giới thiệu

Giới thiệu Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Lịch sử hoạt động của Nhóm các Giờ Kinh Phụng Vụ, thành viên và ấn bản Nhóm đã thực hiện...

 
 
 

Giới thiệu các bản dịch

Các bản dịch Kinh Thánh của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ là của một số người, gồm linh mục dòng triều, tu sĩ nam nữ và giáo dân, với những khả năng chuyên môn khác nhau (về Kinh Thánh, thần học, phụng vụ, mục vụ, thánh nhạc, văn chương, v.v….)

 
 
 

Tôn chỉ trang web

Trang web www.kinhthanhchomoinguoi.org của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ nhằm mục đích phổ biến và học hỏi Kinh Thánh. Vì thế, trang web mang tính học thuật. Nội dung trang web là các bản dịch Kinh Thánh, những bài tìm hiểu, trao đổi, giải đáp thắc mắc về những vấn đề liên quan đến Kinh Thánh.

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email