Các giờ Kinh Phụng Vụ


Thứ Bảy sau Chúa nhật XXX Thường Niên
CÁC THÁNH NAM NỮ
lễ trọngĐại lễ kính toàn thể Các Thánh Nam Nữ hôm nay cho ta chiêm ngưỡng đám đông hằng hà sa số những người đã được Chúa Ki-tô cứu chuộc, đồng thời cũng cho ta thấy trước tương lai chúng ta đang hướng tới. Nhưng lễ này còn giúp ta ý thức mối dây liên đới giữa ta với các anh chị em đã đi trước vào thế giới vô hình. Nay, họ đang được ở bên Thiên Chúa và đang chuyển cầu cho chúng ta. Họ là sức mạnh nâng đỡ cuộc đời chúng ta.

Giáo đầuChủ sự Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,Cộng đoàncho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Tv 23 (24)ĐC Thiên Chúa ngự giữa triều thần thánh,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
1 Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. *
2 Nền trái đất Người dựng trên biển cả,
đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
ĐC Thiên Chúa ngự giữa triều thần thánh,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
3 Ai được lên núi Chúa ?
Ai được ở trong đền thánh của Người ?
ĐC Thiên Chúa ngự giữa triều thần thánh,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
4 Đó là kẻ tay sạch lòng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng,
không thề gian thề dối.
ĐC Thiên Chúa ngự giữa triều thần thánh,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
5 Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng. *
6 Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.
ĐC Thiên Chúa ngự giữa triều thần thánh,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
7 Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.
ĐC Thiên Chúa ngự giữa triều thần thánh,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
8 Đức Vua vinh hiển đó là ai ? *
Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng,
Đức Chúa oai hùng khi xuất trận.
ĐC Thiên Chúa ngự giữa triều thần thánh,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
9 Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.
ĐC Thiên Chúa ngự giữa triều thần thánh,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
10 Đức Vua vinh hiển đó là ai ? *
Là Chúa Tể càn khôn :
chính Người là Đức Vua vinh hiển.
ĐC Thiên Chúa ngự giữa triều thần thánh,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Thiên Chúa ngự giữa triều thần thánh,
nào ta hãy đến bái thờ Người.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi
Chúng con ngưỡng vọng thiên đàng,
Giê-su, lạy Chúa cao sang vô cùng.
Ngài là chính nẻo đường cứu độ,
Bao thánh nhân hăm hở bước theo,
Lòng thơ bày giãi đôi điều,
Cho thanh vẹn trí, cho siêu thoát lòng.
Kìa toàn thể thiên cung mừng hát,
Đạo thiên binh tấu nhạc vang trời,
Muôn vàn thần thánh chẳng ngơi,
Đồng thanh chúc tụng hợp lời tán dương.
Cậy nhờ Đức Trinh Vương nguyện giúp,
Cùng muôn vì thánh đức cầu thay,
Chúa thương đến chức phận này,
Ban ơn tha thứ đổi thay cuộc đời.
Hằng tin tưởng khi rời cõi thế
Sẽ được cùng chư vị thánh nhân
Dâng lời ca tụng tri ân
Ba Ngôi một Chúa muôn phần quang vinh.
Ca vịnh
Tv 8Oai phong Thiên Chúa và phẩm giá con ngườiThiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh (Ep 1,22).
ĐC Lẫy lừng thay danh Ngài, lạy Chúa,
vì Ngài đã ban vinh dự huy hoàng
làm mũ triều thiên cho các thánh,
và cho làm bá chủ
mọi kiệt tác của Ngài.
2 Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa
trên khắp cả địa cầu.
Uy phong Ngài vượt quá trời cao. *
3 Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ
cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,
khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.
4 Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài, *
5 thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm ?
6 Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, *
7 cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân :
8 Nào chiên bò đủ loại,
nào thú vật ngoài đồng,
9 nào chim trời cá biển,
mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.
10 Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,
lẫy lừng thay danh Chúa
trên khắp cả địa cầu.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lẫy lừng thay danh Ngài, lạy Chúa,
vì Ngài đã ban vinh dự huy hoàng
làm mũ triều thiên cho các thánh,
và cho làm bá chủ
mọi kiệt tác của Ngài.
Tv 14 (15)Ai được vào ngụ trong nhà Chúa ?Anh em đã tiến tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống (Hr 12,22).
ĐC Phúc thay ai có lương tâm trong sạch,
họ sẽ được chiêm ngưỡng Chúa Trời.
1 Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa,
được ở trên núi thánh của Ngài ?
2 Là kẻ sống vẹn toàn,
luôn làm điều ngay thẳng,
bụng nghĩ sao nói vậy,
3 miệng lưỡi chẳng vu oan,
không làm hại người nào,
chẳng làm ai nhục nhã,
4 coi khinh phường gian ác,
trọng ai kính Chúa Trời,
lỡ thề mà bị thiệt,
thì cũng chẳng rút lời,
5 cho vay không đặt lãi,
chẳng nhận quà hối lộ
mà hại đến người ngay.
Phàm ai làm những điều này
không hề nao núng chuyển lay bao giờ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Phúc thay ai có lương tâm trong sạch,
họ sẽ được chiêm ngưỡng Chúa Trời.
Tv 15 (16)Chúa là phần gia nghiệpThiên Chúa đã giải thoát Đức Giê-su khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho Người sống lại (Cv 2,24).
ĐC Lạy Chúa, Chúa dạy các thánh nhân
biết đường về cõi sống.
Trước tôn nhan Chúa,
các ngài được phúc lộc đầy tràn.
1 Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu. *
2 Con thưa cùng Chúa : “Ngài là Chúa con thờ,
ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc ?”
3 Còn thần ngoại xứ này,
những thần linh xưa con sùng mộ, *
4 vẫn gia tăng tàn phá,
và thiên hạ tới tấp chạy theo.
Máu tế thần, con quyết chẳng dâng,
tên của thần, môi con không tụng niệm !
5 Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con ; *
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.
6 Phần tuyệt hảo may mắn đã về con,
vâng, gia nghiệp ấy làm con thoả mãn.
7 Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,
ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. *
8 Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.
9 Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ
và lòng dạ hân hoan, *
thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.
10 Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,
không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.
11 Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống : *
Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi !
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, Chúa dạy các thánh nhân
biết đường về cõi sống.
Trước tôn nhan Chúa,
các ngài được phúc lộc đầy tràn.
Xướng đáp
X Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
Đ không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.
Bài đọc 1Kh 5,1-14
Đoàn người được cứu chuộc
thuộc mọi chi tộc, quốc gia và ngôn ngữ
Trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ.
1 Tôi thấy trong tay hữu Đấng ngự trên ngai một cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài, niêm bảy ấn. 2 Rồi tôi thấy một thiên thần dũng mãnh lớn tiếng công bố : “Ai xứng đáng mở cuốn sách và tháo ấn niêm phong ?” 3 Nhưng không ai ở trên trời, dưới đất hay trong lòng đất, có thể mở cuốn sách và nhìn vào đó. 4 Tôi khóc nức nở, vì không ai được coi là xứng đáng mở cuốn sách và nhìn vào đó. 5 Một trong các vị Kỳ Mục bảo tôi : “Đừng khóc nữa ! Này đây, Sư Tử xuất thân từ chi tộc Giu-đa, Chồi Non của Đa-vít đã chiến thắng, Người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong.”
6 Bấy giờ tôi thấy đứng ở giữa ngai và bốn Con Vật, giữa các vị Kỳ Mục, một Con Chiên, trông như thể đã bị giết ; Chiên đó có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa đã được sai đi khắp mặt đất. 7 Con Chiên đến lãnh cuốn sách từ tay hữu Đấng ngự trên ngai. 8 Khi Con Chiên đã lãnh cuốn sách, thì bốn Con Vật và hai mươi bốn vị Kỳ Mục phủ phục xuống trước mặt Con Chiên, mỗi vị tay cầm đàn, tay nâng chén vàng đầy hương thơm, tức là những lời cầu nguyện của dân thánh. 9 Các vị hát một bài ca mới rằng :
“Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách
và mở ấn niêm phong,
vì Ngài đã bị giết
và đã lấy máu đào
chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
thuộc mọi nước, mọi dân.
10 Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta,
và họ sẽ làm chủ mặt đất này.”
11 Tôi thấy, và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên thần ở chung quanh ngai, các Con Vật và các Kỳ Mục. Số các thiên thần có tới ức ức triệu triệu. 12 Các vị lớn tiếng hô :
“Con Chiên đã bị giết
nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền,
khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang
và muôn lời cung chúc.”
13 Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô :
“Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên
lời chúc tụng cùng danh dự,
vinh quang và quyền năng
đến muôn thuở muôn đời !”
14 Bốn Con Vật thưa : “A-men.” Và các Kỳ Mục phủ phục xuống thờ lạy.
Xướng đápKh 11,17.18 ; Tv 144 (145),10
X Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Đấng hiện có, đã có và sẽ đến, chúng con xin cảm tạ Ngài,
Đ vì Ngài đã lên ngôi hiển trị, và đã đến thời ân thưởng các bề tôi của Chúa cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài.
X Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài.
Đ vì Ngài đã lên ngôi hiển trị, và đã đến thời ân thưởng các bề tôi của Chúa cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài.
Bài đọc 2
Chúng ta hãy mau đến với các anh em đang chờ đợi chúng taTrích bài giảng của thánh Bê-na-đô, viện phụ.
Chúng ta ca ngợi các thánh để làm gì ? Chúng ta tôn vinh các thánh để làm gì ? Chúng ta mừng ngày đại lễ này để làm gì ? Những vinh dự trần gian ích gì cho các ngài, một khi Chúa Cha trên trời tôn vinh các ngài đúng như lời Chúa Con đã hứa ? Lời tán dương của chúng ta ích gì cho các ngài ? Các thánh không cần chúng ta tôn vinh và lòng tôn kính của chúng ta cũng chẳng thêm gì cho các ngài. Thật ra, chúng ta kính nhớ các ngài thì ích lợi cho chúng ta chứ không phải cho các ngài. Phần tôi, tôi phải thú thật là khi tưởng nhớ các ngài, tôi cảm thấy bừng lên trong tôi một khát vọng mãnh liệt.
Thật vậy, việc kính nhớ các thánh hoặc khơi lên hoặc thôi thúc mãnh liệt hơn trong ta niềm khát vọng đầu tiên này : đó là mong được họp đoàn với các ngài, được xứng đáng làm người đồng hương và làm bạn hữu với các thánh, được liên kết với chư vị tổ phụ, với hàng ngôn sứ, với bậc tông đồ, với hàng hàng lớp lớp các vị tử đạo, với cộng đoàn các vị tuyên xưng đức tin, với đoàn trinh nữ. Tóm lại, chúng ta được hân hoan sum họp trong mối dây hiệp thông với toàn thể các thánh. Cộng đoàn các con đầu lòng của Thiên Chúa đang đợi chúng ta, thế mà chúng ta vẫn vô tình ! Các thánh đang mong chúng ta, thế mà chúng ta lại coi thường ! Các bậc công chính đang đợi chúng ta, thế mà chúng ta vẫn hờ hững !
Cuối cùng, thưa anh em, chúng ta hãy thức dậy, hãy trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô. Chúng ta hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới. Chúng ta hãy mong những người đang mong chúng ta, hãy mau đến với những người đang đợi chúng ta, hãy hết lòng ước nguyện tiến đến với những người đang chờ chúng ta. Không những chúng ta phải ao ước được hợp đoàn với các thánh, mà còn phải ao ước được chia sẻ hạnh phúc với các ngài, để khi chúng ta mong được ở với các ngài, thì chúng ta cũng nóng lòng ôm ấp tham vọng được chia sẻ vinh quang với các ngài. Quả vậy, ôm ấp tham vọng như thế chẳng có chi là xấu xa, khao khát được vinh quang như thế không có gì là nguy hiểm.
Việc kính nhớ các thánh đốt lên trong chúng ta khát vọng thứ hai : đó là mong mỏi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta, xuất hiện cho các thánh thế nào thì Người cũng xuất hiện cho chúng ta như thế, và chúng ta cũng được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Trong khi chờ đợi, hẳn nhiên Người tỏ mình ra cho chúng ta không phải theo bản chất thường hằng của Người, nhưng theo thân phận Người đã đón nhận vì chúng ta : Người cho thấy Người là đầu của chúng ta, nhưng không phải là đầu đội triều thiên vinh quang, mà là đầu cuốn vòng gai vì tội lỗi chúng ta. Thật đáng xấu hổ khi đầu đội vòng gai mà một chi thể lại theo đuổi lạc thú, vì toàn thể chiếc áo đỏ thẫm khoác trên mình Người chưa phải là áo vinh dự cho bằng là áo nhạo cười. Sẽ có ngày Đức Ki-tô ngự đến, và ngày đó không còn phải loan báo về cái chết của Người nữa, để chúng ta biết rằng chính chúng ta cũng đã chết và sự sống của chúng ta hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô. Đầu hiển vinh sẽ xuất hiện và, cùng với đầu, các chi thể đã được tôn vinh sẽ chiếu sáng, khi Người biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống đầu vinh hiển là chính Người.
Vậy chúng ta hãy hết lòng bền chí khát khao vinh quang ấy. Và để chúng ta có quyền hy vọng đạt tới vinh quang ấy, có quyền hướng tới hạnh phúc lớn lao chừng ấy, chúng ta cũng phải hết sức ước ao được các thánh cầu nguyện cho, ngõ hầu những gì tự sức chúng ta không xin được, thì nhờ lời chuyển cầu của các ngài, Chúa sẽ ban cho chúng ta.
Xướng đápKh 19,5.6 ; Tv 32 (33),1
X Nào ca ngợi Thiên Chúa chúng ta, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người.
Đ Vì Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng đã lên ngôi hiển trị.
X Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa. Kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.
Đ Vì Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng đã lên ngôi hiển trị.
Thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (Te Deum)
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.
Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :
Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng :
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.
Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong ngày đại lễ hôm nay, Chúa cho chúng con được mừng kính toàn thể các thánh trên trời. Nhờ bấy nhiêu vị thánh hằng nguyện giúp cầu thay, chúng con tin tưởng nài xin Chúa cho chúng con được dồi dào ân sủng như lòng vẫn ước mong. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi
Quỳ lạy Đấng Cứu Tinh cao cả,
Xin cứu dân Ngài đã chuộc về,
Cậy trông Thánh Mẫu quyền uy
Ra tay tế độ phù trì chúng sinh.
Xin toàn thể đạo binh thiên sứ,
Và ngàn muôn tổ phụ bao đời
Hợp cùng ngôn sứ muôn nơi
Chuyển cầu cho hết mọi người trần gian.
Khấn nguyện thánh Gio-an Tẩy Giả,
Thánh Phê-rô giữ cửa thiên đàng,
Bậc tông đồ Chúa cao sang,
Xích xiềng tội lỗi xin thương giải trừ.
Hàng tử đạo năm châu bốn bể,
Và chư huynh tư tế hiển vinh,
Cùng bao liệt nữ trung trinh,
Xin mau rửa sạch tội tình chúng tôi.
Mong các thánh sống đời ẩn sĩ,
Cùng chư tôn liệt vị Nước Trời
Cầu thay nguyện giúp chúng tôi
Đáng cho Chúa thưởng cuộc đời kiên trung.
Lời vinh chúc tán dương cảm tạ,
Dâng Ba Ngôi một Chúa thiên đình
Hằng ban phúc lộc trường sinh
Cho hàng thần thánh hiển vinh muôn đời.
Ca vịnh
Tv 62 (63),2-9Tâm hồn khao khát ChúaKẻ từ bỏ những công việc tối tăm mờ ám, ấy là người tỉnh thức chờ mong Chúa.
ĐC Quê hương các thánh là Nước Trời,
nơi các ngài được nghỉ ngơi mãi mãi. Ha-lê-lui-a.
2 Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông, *
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.
3 Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *
4 Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.
5 Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *
6 Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.
7 Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *
8 Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.
9 Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Quê hương các thánh là Nước Trời,
nơi các ngài được nghỉ ngơi mãi mãi. Ha-lê-lui-a.
Tc Đn 3,57-88.56Muôn loài muôn vật hãy ca ngợi ChúaNào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai hằng kính sợ Người (Kh 19,5).
ĐC Các thánh nhân của Chúa, nào chúc tụng Chúa đi,
đến muôn thuở muôn đời.
57 Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *
58 Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
59 chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.
60 Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
61 chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *
62 Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
63 chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.
64 Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,
65 chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *
66 chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
67 chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.
68 Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,
69 chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá. *
70 Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,
71 chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.
72 Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
73 chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *
74 chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
75 Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
76 chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *
77 chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,
78 chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.
79 Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thuỷ tộc,
80 chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *
81 chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
82 Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,
83 chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, *
84 chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,
85 chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.
86 Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
87 chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường. *
88 Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a,
A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
Nào chúc tụng Chúa Cha,
Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *
muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.
56 Lạy Chúa,
chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *
muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.
ĐC Các thánh nhân của Chúa, nào chúc tụng Chúa đi,
đến muôn thuở muôn đời.
Tv 149Các tín hữu khải hoàn vinh hiểnHỡi con cái của Giáo Hội, tức là những thành phần của dân mới, hãy vui mừng vì được Đức Ki-tô làm Vua hiển trị (Hê-xi-ki-ô).
ĐC Đây là bài ca tụng
của những ai hiếu trung với Chúa,
của con cháu nhà Ít-ra-en, dân gần gũi với Người,
các thánh của Chúa
được vinh hiển dường bao.
1 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung !
2 Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,
vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. *
Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,
vì được Chúa làm Vua hiển trị.
3 Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca. *
4 Bởi vì Chúa mến chuộng Dân Người,
ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.
5 Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *
6 miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,
thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.
7 Để trả thù muôn nước
và trừng trị chư dân,
8 để xiềng chân vua chúa
và xích cổ vương hầu,
9 để thi hành án phạt
Chúa đã viết từ xưa.
Đó là niềm vinh dự
cho mọi kẻ trung hiếu với Người.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Đây là bài ca tụng
của những ai hiếu trung với Chúa,
của con cháu nhà Ít-ra-en, dân gần gũi với Người,
các thánh của Chúa
được vinh hiển dường bao.
Lời ChúaEp 1,17-18
Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh.
Xướng đáp
X Hỡi những người công chính,
hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng.
Đ Hỡi những người công chính,
hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng.
X Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo.
Đ hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng.
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Hỡi những người công chính,
hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng.
Thánh ca Tin Mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Benedictus)
ĐC Trên thiên quốc,
người công chính sẽ chói lọi như mặt trời
trong Nước Thiên Chúa là Cha của họ.
Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa :
Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;
Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Trên thiên quốc,
người công chính sẽ chói lọi như mặt trời
trong Nước Thiên Chúa là Cha của họ.
Lời cầu
Thiên Chúa ngự giữa triều thần thánh. Chúng ta hãy vui sướng cầu xin :
Vinh danh Thiên Chúa trên trời !
Lạy Chúa, cùng với các thiên thần, các tổ phụ và ngôn sứ, chúng con xin dâng lời ca tụng :
Vinh danh Thiên Chúa trên trời !
Cùng với Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Thân Mẫu Chúa Cứu Thế, chúng con xin khen ngợi suy tôn :
Vinh danh Thiên Chúa trên trời !
Cùng với các Tông Đồ và môn đệ Chúa Giê-su, cùng với các tác giả Sách Tin Mừng, chúng con xin chân thành cảm tạ :
Vinh danh Thiên Chúa trên trời !
Cùng với các nhân chứng của Đức Ki-tô, chúng con xin dâng cả xác hồn làm lễ tế :
Vinh danh Thiên Chúa trên trời !
Cùng với các thánh nam nữ, thành phần của Giáo Hội, chúng con xin tận hiến cuộc đời cho Chúa :
Vinh danh Thiên Chúa trên trời !
Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong ngày đại lễ hôm nay, Chúa cho chúng con được mừng kính toàn thể các thánh trên trời. Nhờ bấy nhiêu vị thánh hằng nguyện giúp cầu thay, chúng con tin tưởng nài xin Chúa cho chúng con được dồi dào ân sủng như lòng vẫn ước mong. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoànVà ở cùng cha.
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoànA-men.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
Giờ BaThánh thi
Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
Rủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Toả bao la rạng ngời muôn ánh sáng.
Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 119 (120)Mong ước được bình anPhải kiên trì lúc gặp gian truân, và phải chuyên tâm cầu nguyện (Rm 12,12).
ĐC Đức Chúa an ủi Xi-on,
tại đây sẽ vang tiếng reo mừng hoan hỷ,
vang lời cảm tạ và khúc vịnh ca.
1 Lúc ngặt nghèo, tôi kêu lên cùng Chúa,
Chúa đã thương đáp lời. *
2 Lạy Chúa, xin Ngài cứu mạng con
khỏi môi miệng điêu ngoa, tấc lưỡi phỉnh phờ.
3 Lưỡi phỉnh phờ kia hỡi,
Chúa sẽ giáng gì xuống ngươi đây,
và còn thêm chi nữa ? *
4 Giáng toàn mũi tên nhọn của người chiến binh,
thêm những hòn than đước đỏ hồng !
5 Thật bất hạnh cho tôi
phải trú ngụ trong miền rợ Me-séc,
phải sống cùng dân du mục Kê-đa.
6 Tấm thân này trải bao năm tháng,
7 sống cùng những kẻ ghét hoà bình. *
Tôi vốn chuộng hoà bình,
nhưng hễ tôi nói tới
thì phe họ lại muốn chiến tranh.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tv 120 (121)Chúa là Đấng bảo vệ dânHọ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt hành hạ nữa (Kh 7,16).
1 Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao ? *
2 Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
là Đấng dựng nên cả đất trời.
3 Xin Đấng gìn giữ bạn
đừng để bạn lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên. *
4 Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành !
5 Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
chính Chúa là Đấng vẫn chở che,
Người luôn luôn ở gần kề.
6 Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.
7 Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. *
8 Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tv 121 (122)Thành thánh Giê-ru-sa-lemAnh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giê-ru-sa-lem trên trời (Hr 12,22).
1 Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi :
“Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa !”
Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
2 cửa nội thành, ta đã dừng chân. *
3 Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn.
4 Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,
trẩy hội lên đền ở nơi đây, *
để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.
5 Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đa-vít.
6 Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
rằng : “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt, *
7 tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn,
lâu đài dinh thự mãi an ninh.”
8 Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng : “Chúc thành đô an lạc.” *
9 Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ,
tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Đức Chúa an ủi Xi-on,
tại đây sẽ vang tiếng reo mừng hoan hỷ,
vang lời cảm tạ và khúc vịnh ca.
Lời ChúaIs 65,18-19
Người ta sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính Ta sẽ sáng tạo. Phải, này đây Ta sẽ tạo Giê-ru-sa-lem nên nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng. Vì Giê-ru-sa-lem, Ta sẽ nhảy mừng, vì dân Ta, Ta sẽ hoan hỷ. Nơi đây sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la.
Xướng đáp
X Xin chư thánh hãy vui mừng hoan hỷ,
Đ vì phần thưởng dành cho các ngài trên thiên quốc
thật là lớn lao.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong ngày đại lễ hôm nay, Chúa cho chúng con được mừng kính toàn thể các thánh trên trời. Nhờ bấy nhiêu vị thánh hằng nguyện giúp cầu thay, chúng con tin tưởng nài xin Chúa cho chúng con được dồi dào ân sủng như lòng vẫn ước mong. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.
Giờ SáuThánh thi
Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.
Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 122 (123)Dân Chúa đặt hy vọng nơi NgườiHai người mù kêu lên : “Lạy Ngài, lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi” (Mt 20,30).ĐC Đức độ khôn ngoan của người hiển thánh
cả Giáo Hội tuyên dương,
và muôn dân truyền tụng.

1 Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa,
Đấng đang ngự trên trời.
2 Quả thật như mắt của gia nhân
hướng nhìn tay ông chủ,
như mắt của nữ tỳ
hướng nhìn tay bà chủ,
mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa,
là Thiên Chúa chúng ta,
tới khi Người xót thương chút phận.
3 Rủ lòng thương, lạy Chúa, xin rủ lòng thương,
bởi chúng con bị khinh miệt ê chề ;
4 hồn thật quá ê chề vì hứng chịu
lời nhạo báng của phường tự mãn,
giọng khinh người của bọn kiêu căng.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tv 123 (124)Chúng ta được phù hộ khi kêu cầu danh ChúaChúa nói với Phao-lô : “Đừng sợ, có Thầy ở với anh” (Cv 18,9-10).
1 Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
nhà Ít-ra-en, hãy nói rằng :
2 Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
khi thiên hạ nhằm ta xông tới,
3 hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi,
lúc đùng đùng giận ta như vậy ;
4 hẳn là nước đã cuốn ta đi,
dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ ; *
5 hẳn là nước cuồn cuộn
đã dâng lên ngập cổ ngập đầu.
6 Xin chúc tụng Đức Chúa
đã không bỏ mặc ta
làm mồi ngon cho nanh vuốt họ.
7 Hồn ta tựa cánh chim
thoát lưới người đánh bẫy ; *
lưới giăng đã đứt rồi,
thế là ta thoát nạn.
8 Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa,
Đấng đã dựng nên cả đất trời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tv 124 (125)Chúa gìn giữ dân NgườiChúc Ít-ra-en của Thiên Chúa được hưởng bình an (Gl 6,16).
1 Ai tin tưởng vào Chúa,
khác nào núi Xi-on
chẳng bao giờ lay chuyển,
muôn thuở vẫn trường tồn.
2 Như núi đồi bao bọc
thành Giê-ru-sa-lem,
Chúa bao bọc dân Người
bây giờ và mãi mãi.
3 Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân
đè nặng trên phần đất người lành,
kẻo người lành tra tay làm điều ác.
4 Lạy Chúa, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu
và những ai lòng dạ thẳng ngay.
5 Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,
xin Chúa đuổi đi cùng bọn làm điều ác. *
Nguyện chúc Ít-ra-en được thái bình.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Đức độ khôn ngoan của người hiển thánh
cả Giáo Hội tuyên dương,
và muôn dân truyền tụng.
Lời Chúa1 Pr 1,15-16
Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, vì có lời Kinh Thánh chép : “Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh.”
Xướng đáp
X Hỡi những người công chính,
hãy vui lên trong Chúa,
Đ tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong ngày đại lễ hôm nay, Chúa cho chúng con được mừng kính toàn thể các thánh trên trời. Nhờ bấy nhiêu vị thánh hằng nguyện giúp cầu thay, chúng con tin tưởng nài xin Chúa cho chúng con được dồi dào ân sủng như lòng vẫn ước mong. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.
Giờ ChínThánh thi

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,
Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,
Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,
Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.
Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên
Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,
Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại
Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 125 (126)Vui mừng và hy vọng nơi ChúaAnh em đã đồng lao cộng khổ, ắt sẽ được chung phần ủi an (2 Cr 1,7).
ĐCNhờ đức tin, các ngài đã chinh phục các nước,
đã thực hành công lý
và đạt được những gì Thiên Chúa hứa ban.
1 Khi Chúa dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ. *
2 Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán :
“Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay !” *
3 Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại,
ta thấy mình chan chứa một niềm vui !
4 Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.
5 Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
6 Họ ra đi, đi mà nức nở,
mang hạt giống vãi gieo ; *
lúc trở về, về reo hớn hở,
vai nặng gánh lúa vàng.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tv 126 (127)Vất vả uổng công nếu không có ChúaAnh em là nhà Thiên Chúa xây lên (1 Cr 3,9).
1 Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công. *
Thành kia mà Chúa không phòng giữ,
uổng công người trấn thủ canh đêm.
2 Bạn có thức khuya hay dậy sớm
khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *
Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,
Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.
3 Này con cái là hồng ân của Chúa,
con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban. *
4 Bầy con sinh hạ thời son trẻ
tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay.
5 Hạnh phúc thay người nào
đeo ống đầy loại tên như thế ! *
Họ sẽ không nhục nhã
khi phải đến cửa công
tranh tụng với địch thù.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tv 127 (128)Hạnh phúc thay gia đình có ChúaXin Chúa xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc từ Xi-on, nghĩa là từ Hội Thánh Người (Ác-nô-bi-ô).
1 Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người. *
2 Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.
3 Hiền thê bạn trong cửa trong nhà
khác nào cây nho đầy hoa trái, *
và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn,
xúm xít tại bàn ăn.
4 Đó chính là phúc lộc
Chúa dành cho kẻ kính sợ Người. *
5 Xin Chúa từ Xi-on
xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.
Ước chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh,
6 được sống lâu bên đàn con cháu. *
Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình !
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐCNhờ đức tin, các ngài đã chinh phục các nước,
đã thực hành công lý
và đạt được những gì Thiên Chúa hứa ban.
Lời ChúaKh 21,10-11a ; 22,3b-4
Đang khi tôi xuất thần, thiên thần đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Giê-ru-sa-lem từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ngai của Thiên Chúa và của Con Chiên sẽ đặt trong thành, và các tôi tớ Người sẽ thờ phượng Người. Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người, và thánh danh Người ghi trên trán họ.
Xướng đáp
X Lạy Chúa, người công chính sẽ ca tụng danh Chúa,
Đ kẻ ngay lành được ở trước Thánh Nhan.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong ngày đại lễ hôm nay, Chúa cho chúng con được mừng kính toàn thể các thánh trên trời. Nhờ bấy nhiêu vị thánh hằng nguyện giúp cầu thay, chúng con tin tưởng nài xin Chúa cho chúng con được dồi dào ân sủng như lòng vẫn ước mong. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
Thánh thi
Lạy Chúa Ki-tô, Vị Cứu Tinh,
Xin Ngài nghe tiếng Mẹ Đồng Trinh
Nài van lượng cả hằng thương đoái,
Gìn giữ bề tôi mãi an lành.
Xin đạo thiên binh đầy phúc lộc
Ngày đêm hầu cận Chúa muôn loài,
Khu trừ vĩnh viễn điều ác hại
Hiện thời, quá khứ, hoặc tương lai.
Ngửa trông toàn thể hàng ngôn sứ,
Trân trọng nài van bậc tông đồ,
Nguyện giúp cầu thay cho người thế
Hưởng nguồn cứu độ Chúa Ki-tô.
Các bậc anh hùng từng tuẫn giáo,
Cùng chư liệt vị đã hy sinh,
Xin hằng trợ giúp luôn cầu nguyện,
Đưa dẫn chúng tôi tới thiên đình.
Các vị nữ trinh cùng ẩn sĩ
Giữa triều ánh sáng thật huy hoàng,
Cầu cho phận mỏng người tục luÿ
Thoát cảnh đoạ đày hưởng vinh quang.
Kính mời chư thánh hội về đây
Thượng tiến Ba Ngôi đoản khúc này,
Xin hẹn ngày nao lìa thế tạm
Đời đời ta cử nhạc thiên thai.
Ca vịnh
Tv 109 (110),1-5.7Đức Ki-tô là Vua và Thượng TếĐức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1 Cr 15,25).
ĐC Tôi thấy một đoàn người rất đông,
không tài nào đếm nổi :
họ từ khắp muôn dân muôn nước
về đây tụ họp trước ngai vàng.
1 Sấm ngôn của Đức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : *
"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con.”
2 Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng
quyền vương đế của Ngài : *
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.
3 Đức Chúa phán bảo rằng :
“Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
“Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con.”
4 Đức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng rút lời, *
rằng : “Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.”
5 Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.
7 Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Tôi thấy một đoàn người rất đông,
không tài nào đếm nổi :
họ từ khắp muôn dân muôn nước
về đây tụ họp trước ngai vàng.
Tv 115 (116B)Tạ ơn Chúa trong đền thánhTa hãy lấy lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, nhờ trung gian của Đức Ki-tô (Hr 13,15).
ĐC Chúa đã thử các ngài, và thấy là xứng đáng.
Vì thế, chính tay Chúa đã ban tặng các ngài
phần thưởng trên thiên quốc.
10 Tôi đã tin cả khi mình đã nói :
“Ôi nhục nhã ê chề !” *
11 Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng :
“Mọi người đều giả dối !”
12 Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho ? *
13 Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
14 Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người. *
15 Đối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.
16 Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.
17 Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
18 Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người, *
19 tại khuôn viên đền Chúa,
giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem !
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Chúa đã thử các ngài, và thấy là xứng đáng.
Vì thế, chính tay Chúa đã ban tặng các ngài
phần thưởng trên thiên quốc.
Tc Kh 4,11 ; 5,9.10.12Những người được Chúa cứu chuộc,
dâng lời ca ngợi Chúa
ĐC Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con thờ,
Ngài đã đổ máu đào chuộc lấy chúng con,
thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân,
và Ngài đã làm cho chúng con
thành một vương quốc, thành những tư tế
để phụng thờ Thiên Chúa chúng con.
411 Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang danh dự và uy quyền,
vì Ngài đã dựng nên muôn vật, *
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên.
5 9 Lạy Chúa Ki-tô,
Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn Sách Trời
và mở ấn niêm phong,
vì Ngài đã bị giết
và đã lấy máu đào
chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
thuộc mọi nước mọi dân.
10 Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, *
và họ sẽ làm chủ mặt đất này.
12 Con Chiên đã bị giết
nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, *
khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang,
và muôn lời cung chúc.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con thờ,
Ngài đã đổ máu đào chuộc lấy chúng con,
thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân,
và Ngài đã làm cho chúng con
thành một vương quốc, thành những tư tế
để phụng thờ Thiên Chúa chúng con.
Lời Chúa2 Cr 6,16b ; 7,1
Chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, như lời Người phán : “Ta sẽ đến cư ngụ và đi đi lại lại giữa họ. Ta sẽ là Thiên Chúa của họ, và họ sẽ là dân riêng của Ta.” Anh em thân mến, vì nắm được những lời hứa ấy, nên chúng ta hãy tẩy rửa hồn xác cho sạch mọi vết nhơ, và đem lòng kính sợ Thiên Chúa mà lo đạt tới mức thánh thiện hoàn toàn.
Xướng đáp
X Người thánh đức và bậc chính nhân,
hãy reo vui mừng Chúa.
Đ Người thánh đức và bậc chính nhân,
hãy reo vui mừng Chúa.
X Chúa đã chọn các ngài làm sản nghiệp riêng.
Đ hãy reo vui mừng Chúa.
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Người thánh đức và bậc chính nhân,
hãy reo vui mừng Chúa.
Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Magnificat)
ĐC Ôi quê trời vĩnh phúc,
nơi toàn thể thánh nhân
mặc áo trắng tinh tuyền
theo hầu Chiên Thiên Chúa
cùng Người mãi hỷ hoan.
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Ôi quê trời vĩnh phúc,
nơi toàn thể thánh nhân
mặc áo trắng tinh tuyền
theo hầu Chiên Thiên Chúa
cùng Người mãi hỷ hoan.
Lời cầu
Chúa là vinh quang muôn đời của các thánh. Vậy ta hãy vui sướng cầu xin :
Xin Chúa nhậm lời các thánh chuyển cầu, mà cứu độ chúng con.
Lạy Chúa là Đấng vô cùng thượng trí, nhờ Đức Ki-tô, Chúa đã đặt các thánh Tông Đồ làm nền tảng Giáo Hội, – xin cho chúng con luôn trung thành tuân giữ lời giáo huấn của các ngài.
Xin Chúa nhậm lời các thánh chuyển cầu, mà cứu độ chúng con.
Chúa đã ban sức mạnh cho các thánh tử đạo, để các ngài hy sinh mạng sống và làm chứng cho Đức Ki-tô, – xin cho các tín hữu cũng được lòng can đảm để làm chứng cho Đức Ki-tô như vậy.
Xin Chúa nhậm lời các thánh chuyển cầu, mà cứu độ chúng con.
Chúa đã ban cho các thánh trinh nữ được vinh dự nên giống Đức Ki-tô là Đấng vô cùng trinh khiết, – xin cho những ai đã dâng mình cho Chúa, biết sống trọn đời trinh khiết để làm chứng cho Nước Trời.
Xin Chúa nhậm lời các thánh chuyển cầu, mà cứu độ chúng con.
Chúa cho chúng con được thấy Chúa hiện diện trong cuộc đời các thánh, và được nghe tiếng Chúa qua lời các ngài dạy dỗ, – xin cho chúng con được cảm thấy gần gũi Chúa hơn khi tôn kính các ngài.
Xin Chúa nhậm lời các thánh chuyển cầu, mà cứu độ chúng con.
Xin cho anh chị em chúng con đã lìa thế được chung hưởng vinh quang Nước Trời, cùng với Đức Mẹ và các thánh, – và cho cả chúng con sau này cũng được hưởng phúc vô biên.
Xin Chúa nhậm lời các thánh chuyển cầu, mà cứu độ chúng con.
Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong ngày đại lễ hôm nay, Chúa cho chúng con được mừng kính toàn thể các thánh trên trời. Nhờ bấy nhiêu vị thánh hằng nguyện giúp cầu thay, chúng con tin tưởng nài xin Chúa cho chúng con được dồi dào ân sủng như lòng vẫn ước mong. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sựChúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoànVà ở cùng cha.
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoànA-men.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sựLạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoànMuôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).Thánh thi
Muôn lạy Chúa Ki-tô Ánh Sáng
Bừng lên cho khuất dạng đêm đen,
Hào quang muôn thuở diệu huyền
Soi đường tín hữu đi trên cõi đời.
Cúi xin Đấng tuyệt vời thánh thiện
Lắng nghe lời khấn nguyện nài van,
Thương ban giấc ngủ yên hàn,
Được kề bên Chúa an toàn thong dong.
Dầu mắt ngủ nhưng lòng vẫn thức,
Vẫn tin yêu một mực chân tình,
Xin giơ tay hữu uy linh
Như đồn bảo vệ, như thành chở che.
Cúi xin Đấng phù trì đoái đến,
Ngăn chước thù độc hiểm gớm ghê,
Giữ đoàn con cả đôi bề,
Máu Ngài tuôn đổ chuộc về thuở xưa.
Chúa Ki-tô là Vua nhân ái,
Kính dâng Ngài cùng với Chúa Cha,
Hợp cùng Thiên Chúa Ngôi Ba
Ngàn muôn phước cả vinh hoa đời đời.

Ca vịnh
Tv 90 (91)Nương bóng Chúa toàn năngThầy đã ban cho anh em quyền năng để chà đạp rắn rết, bọ cạp (Lc 10,19).
ĐC Nương cánh Chúa,
bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng.
1 Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao,
và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối,
2 hãy thưa với Chúa rằng : *
“Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn luỹ chở che,
con tin tưởng vào Ngài.”
3 Chính Chúa gìn giữ bạn
khỏi lưới kẻ thù giăng,
khỏi tai ương tàn khốc.
4 Chúa phù trì che chở,
dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân : *
lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.
5 Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng
hay mũi tên bay giữa ban ngày, *
6 cả dịch khí hoành hành trong đêm tối,
cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.
7 Dù tả hữu có ngàn người quÿ ngã,
dù hai bên có chết cả vạn người, *
riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn.
8 Mở mắt coi, bạn liền thấy rõ
thế nào là số phận bọn ác nhân. *
9 Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn,
có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân.
10 Bạn sẽ không gặp điều ác hại,
và tai ương không bén mảng tới nhà, *
11 bởi chưng Người truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.
12 Và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng
cho bạn khỏi vấp chân vào đá. *
13 Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc,
đạp nát đầu sư tử khủng long.
14 Chúa phán :
“Kẻ gắn bó cùng Ta
sẽ được ơn giải thoát,
người nhận biết danh Ta
sẽ được sức phù trì ;
15 “khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại,
lúc ngặt nghèo, có Ta ở kề bên.
“Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự,
16 cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy
và hưởng ơn cứu độ Ta ban.”
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Nương cánh Chúa,
bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng.
Lời Chúa Đnl 6,4-7
Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy.
(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).
Xướng đáp
X Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Đ Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
X Ngài đã cứu chuộc chúng con,
lạy Chúa Trời thành tín.
Đ con xin phó thác hồn con.
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Tc Tin Mừng “Muôn lạy Chúa” (Nunc dimittis)
ĐCLạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình.
Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này
được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐCLạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình.

Lời nguyện
Lạy Chúa, xin thăm viếng nhà này và đuổi xa mọi âm mưu ma quỷ. Xin sai thiên thần Chúa đến ở nơi đây, để gìn giữ chúng con bình an, và xin tuôn đổ phúc lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
cho ta qua một đêm yên ổn,
và giờ sau hết được chết lành.
Cộng đoànA-men.
Ca vãn kính Đức Mẹ
Kính chào Đức Nữ Vương (Salve Regina)
Kính chào Đức Nữ Vương,
Bà là Mẹ xót thương,
Ngọt ngào cho cuộc sống,
Kính chào Lẽ Cậy Trông !
Này con cháu E-và,
Thân phận người lưu lạc,
Chúng con ngửa trông Bà,
Kêu Bà mà khóc lóc,
Than thở với rên la
Trong lũng đầy nước mắt.
Bà là Nữ Trạng Sư,
Nguyện đưa mắt nhân từ,
Phía đoàn con đoái lại ;
Và sau đời khổ ải,
Xin Bà khứng tỏ ra
Cho đoàn con được thấy
Quả phúc bởi lòng Bà :
Đức Giê-su khả ái.
Ôi lượng cả khoan hồng,
Ôi tấm lòng xót thương,
Ôi dịu hiền nhân hậu,
Trinh Nữ Ma-ri-a.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours


  Gửi cho bạn bè         In trang web

Thánh Giê-rô-ni-mô

Thành viên

Tên người dùng:

Mật khẩu:

Đăng ký |

Quên mật khẩu

Nhận bài qua email