Các giờ Kinh Phụng Vụ


Thứ Ba sau Chúa nhật XXIX Thường Niên

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàncho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Tv 99ĐC Chúa là Vua cao cả,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
1 Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *
2 phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,
vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.
ĐC Chúa là Vua cao cả,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
3 Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *
ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.
ĐC Chúa là Vua cao cả,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
4 Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *
tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.
ĐC Chúa là Vua cao cả,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
5 Bởi vì Chúa nhân hậu,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, *
qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.
ĐC Chúa là Vua cao cả,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Chúa là Vua cao cả,
nào ta hãy đến bái thờ Người.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi
Muôn lạy Chúa Ba Ngôi cực thánh,
Chúa tài tình thống lãnh thời gian,
Cho người suốt buổi làm ăn,
Đêm về trọn giấc yên hàn nghỉ ngơi.
Kinh cầu nguyện, ngàn lời con hát,
Thoả nhường bao, bát ngát trời mây !
Ngày qua rồi lại đến ngày
Sống đời vinh hiển sum vầy cùng Cha.
Trước bệ rồng thiết tha quỳ lạy,
Thần dân Ngài hết thảy nài van
Được cùng chư thánh thiên đàng
Tưng bừng góp tiếng hoà vang nguyện cầu.
Đoàn con cái khấu đầu phủ phục
Dâng những lời hoan chúc hiển vinh :
Ba Ngôi một Chúa nhân lành
Muôn ngàn phước cả uy linh vô cùng.
Ca vịnh
Tv 9B (10)Lời kinh tạ ơnHỡi anh em là những kẻ nghèo khó, anh em thật có phúc, vì Nước Thiên Chúa là của anh em (Lc 6,20).
IĐC Chúa xét xử công minh cho kẻ nghèo hèn.
22 Lạy Chúa, sao Chúa nỡ đứng xa,
ngày khốn quẫn, sao Ngài đành ẩn mặt ! *
23 Kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ :
họ mắc phải mưu nó đã bày ra.
24 Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình,
bóc lột người ta, xúc phạm khinh thường Chúa. *
25 Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng :
“Chúa chẳng phạt, vì có Chúa đâu !”
26 Tư tưởng nó chung quy là vậy. *
Nó làm gì cũng vẫn thành công,
đối với nó, phán quyết Ngài thật quá xa vời.
27 Mọi thù địch, nó khinh thường tất cả, *
lại còn tự nhủ : “Ta không hề nao núng,
chẳng đời nào phải hoạn nạn đâu !”
28 Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa,
lưỡi nói toàn chuyện gian ác bất công. *
29 Nó phục cạnh xóm làng
giết trộm người vô tội,
30 mắt rình ai yếu thế.
Chẳng khác nào sư tử
phục sẵn ở trong hang,
nó phục nơi ẩn khuất
rình bắt người nghèo khổ,
lừa vào lưới nó giăng.
31 Nó rạp xuống nép mình,
vồ lấy người yếu thế,
nanh vuốt ghì cho chặt.
32 Nó nhủ thầm : “Thiên Chúa đã quên,
Người che mặt, chẳng bao giờ thấy nữa.”
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Chúa xét xử công minh cho kẻ nghèo hèn.
IIĐC Lạy Chúa, Chúa để ý đến người khổ cực đau thương.
33 Lạy Chúa, xin đứng dậy ra tay,
xin đừng quên những người nghèo khổ. *
34 Sao kẻ ác dám khinh thường Thiên Chúa,
dám nhủ thầm : “Chúa chẳng phạt đâu !”
35 Nhưng Chúa nhìn nỗi khổ cực đau thương,
Chúa để ý, tự tay lo liệu. *
Người yếu thế giao phó đời mình cho Chúa,
kẻ mồ côi được chính Chúa phù trì.
36 Xin đập tan thế lực người gian ác,
xin trị tội nó để không ai còn thấy nó nữa. *
37 Chúa là Vua muôn thuở muôn đời,
miền đất Chúa sạch bóng chư dân.
38 Lạy Chúa, Ngài nghe thấy ước vọng của kẻ nghèo hèn ;
Ngài cho họ an lòng và lắng tai nghe họ, *
39 để bênh kẻ mồ côi và người bị áp bức,
khiến cho kẻ mang thân cát bụi
chẳng còn khủng bố ai.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, Chúa để ý đến người khổ cực đau thương.
Tv 11 (12)Xin Chúa xét xử công minhVì chúng ta nghèo hèn khốn khổ, nên Chúa Cha đã đoái thương sai Con Một Người đến cứu chúng ta (thánh Âu-tinh).
ĐC Lời Chúa phán là lời chân thật,
như bạc nấu trong lò.
2 Xin cứu nguy, lạy Chúa,
vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh, *
giữa loài người, không một kẻ tín trung.
3 Người với người chỉ nói lời gian dối,
môi phỉnh phờ, lòng một dạ hai.
4 Ước gì Chúa xẻo môi phỉnh phờ
và cắt lưỡi ba hoa !
5 Bọn chúng nói :
“Sức mạnh ta là ba tấc lưỡi, *
với môi mép này, ai làm chủ được ta ?”
6 Chúa phán rằng :
“Trước cảnh người nghèo bị áp bức,
kẻ khốn cùng rên siết thở than, *
giờ đây Ta đứng dậy,
ban ơn giải thoát cho kẻ mong chờ.”
7 Lời Chúa phán là lời chân thật,
như bạc nấu trong lò,
đã bảy lần tinh luyện.
8 Vâng lạy Chúa, Ngài bảo vệ chúng con,
giữ cho khỏi bọn này mãi mãi.
9 Phường gian ác nhởn nhơ khắp chốn,
chuyện đê hèn đầy dẫy nhân gian.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lời Chúa phán là lời chân thật,
như bạc nấu trong lò.
Xướng đáp
X Chúa dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,
Đ dạy cho biết đường lối của Người.
Bài đọc 1Et 4,1-8.8a.9-17
Quan Ha-man dự tính tiêu diệt dân Do-tháiĐể cứu dân mình, hoàng hậu Ét-te phải liều mạng. Bà chấp nhận vì tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện, của việc giữ chay cũng như của sự nâng đỡ tinh thần của anh em đồng bào. Trung thành với Chúa, tin vào ơn trợ giúp của Người, và hãm mình đền tội là những phương thế hữu hiệu để Thiên Chúa chạnh lòng thương dân Người.
Trích sách Ét-te.
1 Khi biết tất cả những sự kiện trên, ông Moóc-đo-khai xé áo mình ra, mặc lấy bao bị và rắc tro lên người. Ông ra giữa thành, lớn tiếng thốt lên những lời đắng cay chua xót. 2 Ông đến tận trước cung môn là nơi không ai được phép vào mà lại mặc bao bị. 3 Trong mỗi miền, bất cứ nơi đâu mệnh lệnh và chỉ dụ của vua được chuyển tới, người ta cũng đều chứng kiến một cảnh thê lương buồn thảm : dân Do-thái ăn chay, khóc lóc, than van. Nhiều người nằm trên tro trên đất, mình mặc bao bị.
4 Các cung nữ và thái giám báo tin cho hoàng hậu Ét-te. Bà hết sức bàng hoàng. Bà gửi áo ra cho ông Moóc-đo-khai mặc và xin ông cởi bỏ bao bị. Ông không chịu nghe. 5 Bà mới cho gọi ông Ha-thác là một trong những viên thái giám nhà vua đã đặt làm người phục vụ bà. Bà truyền cho ông đi gặp ông Moóc-đo-khai để biết sự việc đã xảy ra và lý do của sự việc đó.
6 Ông Ha-thác ra gặp ông Moóc-đo-khai tại quảng trường đối diện với cung môn. 7 Ông Moóc-đo-khai cho ông biết tất cả những sự việc đã xảy ra và biết chuyện ông Ha-man đã hứa sẽ cân một số bạc bỏ vào kho của vua nhằm tru diệt người Do-thái. 8 Ông Moóc-đo-khai trao cho ông bản sao sắc chỉ đã công bố ở Su-san nhằm huỷ diệt họ, mục đích là cho bà Ét-te xem bản sao đó và biết các sự việc. Ông Moóc-đo-khai cũng nhắn bà phải vào chầu vua để xin vua tỏ lòng nhân hậu và khẩn nài vua thương xót dân tộc bà. Ông nhắn rằng : 8a “Con hãy nhớ lại thuở hàn vi của con, những ngày con đã được chính tay cha nuôi dưỡng. Người chiếm địa vị thứ nhì trong vương quốc là Ha-man đã đề nghị vua chống lại chúng ta, nhằm dẫn chúng ta đến chỗ chết. Con hãy cầu khẩn Chúa và xin vua thương tình tha chết cho chúng ta.”
9 Ông Ha-thác trở vào, chuyển những lời này đến hoàng hậu Ét-te. 10 Bà ngỏ lời với ông Ha-thác, truyền cho ông ra gặp ông Moóc-đo-khai và nói : 11 “Bề tôi của vua và dân các miền thuộc quyền vua, ai cũng biết rõ : bất cứ người nào, nam cũng như nữ, không được triệu vời mà dám vào chầu vua ở phía trong sân rồng, thì đều chịu một luật duy nhất là phải chết, trừ phi vua giơ phủ việt vàng ra, người ấy mới được sống. Mà con đây đã ba mươi ngày rồi không được triệu vào chầu vua.”
12 Người ta cho ông Moóc-đo-khai biết những điều bà Ét-te đã nói. 13 Ông nhờ người trả lời : “Đừng tưởng rằng trong cả dân Do-thái, chỉ có mình con ở tại hoàng cung là được thoát nạn. 14 Vì đến lúc này mà con vẫn cứ ngậm miệng làm thinh, thì người Do-thái sẽ nhận được sự trợ giúp và giải cứu từ một nơi khác ; còn chính con và nhà cha con lại bị tru diệt. Biết đâu không phải vì thời buổi như thế này mà con đã lên tới địa vị hoàng hậu ?”
15 Bà Ét-te nhờ người trả lời ông Moóc-đo-khai : 16 “Xin cha cứ đi tập hợp tất cả những người Do-thái ở Su-san lại. Xin bà con ăn chay cầu nguyện cho con. Suốt ba ngày đêm, đừng ăn uống gì cả. Con và các cung nữ cũng sẽ làm như thế. Sau đó, dầu pháp luật không cho phép, con cũng vào chầu vua. Có chết con cũng đành.” 17 Ông Moóc-đo-khai rút lui và làm theo mọi điều hoàng hậu Ét-te dặn.
Xướng đápx. Et 14,14 ; Tb 3,13 ; Gđt 6,15
X Lạy Thiên Chúa Ít-ra-en, ngoài Chúa ra, con không hề đặt hy vọng vào ai khác.
Đ Chúa giận nhưng Chúa sẽ xót thương, và tha tội cho những người lâm cơn khốn khổ.
X Lạy Chúa là Thiên Chúa tạo thành trời đất, xin nhìn đến phận hèn của chúng con.
Đ Chúa giận nhưng Chúa sẽ xót thương, và tha tội cho những người lâm cơn khốn khổ.
Bài đọc 2
Lời kinh Chúa Giê-su dạy các Tông ĐồTrích thư thánh Âu-tinh, giám mục, gửi cho Pơ-rô-ba, về kinh Lạy Cha.
Lời nói cần cho chúng ta để nhắc nhở và cho chúng ta thấy mình xin gì ; nhưng chúng ta hãy tin rằng không phải vì những lời đó mà chúng ta làm cho Chúa biết hay phải xiêu lòng.
Vậy khi chúng ta nói : Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, là chúng ta nhắc bảo mình ao ước cho danh Người vốn là thánh được mọi người nhìn nhận là thánh mà không bị khinh chê. Điều này có lợi cho loài người chứ không phải cho Thiên Chúa.
Dù chúng ta muốn hay không muốn thì triều đại Chúa vẫn đến, nhưng khi chúng ta đọc : Triều đại Cha mau đến là chúng ta thôi thúc lòng mình ao ước cho triều đại ấy đến với chúng ta và chúng ta cũng được trị vì trong đó.
Khi chúng ta đọc : Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời là chúng ta xin Người ban cho chúng ta chính sự tuân phục, để nhờ đó, ý của Người thể hiện nơi chúng ta như vẫn được các thiên thần của Người thi hành trên thiên quốc.
Khi chúng ta đọc : Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày thì hai chữ hôm nay có nghĩa là thời bây giờ. Thời bây giờ hoặc là chúng ta xin những gì cần thiết, khi nêu lên phần quan trọng hơn cả, nghĩa là qua chữ lương thực, chúng ta có ý chỉ tất cả nhu cầu ; hoặc là chúng ta xin lãnh nhận bí tích dưỡng nuôi các tín hữu là bí tích cần thiết trong thời bây giờ, nhưng không phải để được hạnh phúc thời bây giờ mà là hạnh phúc vĩnh cửu.
Khi chúng ta đọc : Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con, chúng ta nhắc bảo mình phải xin gì và phải làm gì để đáng lãnh nhận.
Khi chúng ta đọc : Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ chúng ta tự nhủ mình xin điều đó, kẻo vì thiếu ơn Người trợ giúp, chúng ta hoặc bị lừa mà chiều theo cơn cám dỗ, hoặc vì sầu khổ mà chịu thua.
Khi chúng ta đọc : Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ, chúng ta bảo mình phải nghĩ rằng chúng ta chưa ở trong tình trạng hoàn hảo khiến chúng ta không còn phải chịu sự dữ nào nữa. Lời cầu xin này được đặt ở cuối kinh “Lạy Cha” hiển nhiên là để giúp người tín hữu khi gặp bất cứ cơn khốn khó nào, cũng biết dùng câu này mà than thở, mà khóc lóc ; biết bắt đầu cầu nguyện từ câu đó, dừng lại trong đó và kết thúc ở đó. Quả thật, những lời này phải giúp chúng ta ghi nhớ những thực tại được diễn tả.
Vì dù chúng ta có đọc bất kỳ lời nào khác –những lời do người cầu nguyện đặt ra để khơi dậy lòng sốt sắng, hoặc dựa theo để thêm lòng sốt sắng– chúng ta cũng chẳng nói gì khác ngoài điều đã có trong kinh “Lạy Cha”, nếu chúng ta cầu nguyện cho đúng và thích hợp. Còn bất kỳ ai đọc lên điều gì không liên hệ với kinh Tin Mừng này thì tuy người ấy cầu nguyện không sai trái nhưng cũng chỉ là cầu nguyện theo lối xác thịt. Tôi không hiểu tại sao lại không được bảo đó là sai trái, vì những người được tái sinh bởi Thánh Thần chỉ nên cầu nguyện trong Thánh Thần mà thôi.
Xướng đáp2 Mcb 1,5.3
X Xin Chúa là Thiên Chúa của anh em nhậm lời anh em cầu nguyện, và cho anh em được hoà giải với Người.
Đ Xin Người đừng bỏ mặc anh em trong buổi gian nan.
X Xin Người cho tất cả anh em hết một lòng thờ phượng Người, và làm theo ý Người.
Đ Xin Người đừng bỏ mặc anh em trong buổi gian nan.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi
Đất nhảy mừng khi bình minh đến,
Toả ánh vàng tô điểm không trung,
Trời mây rực rỡ nắng hồng
Cỏ cây khen ngợi Vầng Đông trầm trồ.
Ôi lạy Chúa Ki-tô hằng sống
Thánh nhan Ngài mở rộng niềm vui,
Đê mê nhạc cuốn vang lời,
Chúa ôi, ánh sáng mặt trời kém xa !
Nguồn thông tuệ của Cha vĩnh cửu
Lời thiên thu hằng hữu tuyệt tài,
Gẫm suy việc Chúa quản cai,
Càng mê mẩn trí càng ngây ngất lòng.
Chúng con sẽ thành con ánh sáng
Nếu được Ngài đổ xuống hồng ân,
Làm cho thể xác tinh thần,
Hành vi tập quán muôn phần thanh cao.
Ơn nghĩa Chúa thấm vào ngôn ngữ,
Mở miệng ra là chữ chân thành,
Chính Ngài thúc đẩy tâm linh
Đi tìm chân lý thật tình say sưa.
Lạy Ki-tô là Vua từ ái,
Vinh danh Ngài cùng với Chúa Cha,
Cao sang hiển trị thiên toà
Cùng Thánh Thần Chúa vinh hoa muôn đời.
Ca vịnh
Tv 23 (24)Chúa ngự vào đền thánhCửa trời rộng mở đón Chúa Ki-tô khi Người lên ngự bên hữu Chúa Cha (thánh I-rê-nê).
ĐC Kẻ tay sạch lòng thanh
sẽ được lên núi Chúa.
1 Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. *
2 Nền trái đất Người dựng trên biển cả,
đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
3 Ai được lên núi Chúa ?
Ai được ở trong đền thánh của Người ?
4 Đó là kẻ tay sạch lòng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng,
không thề gian thề dối.
5 Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng. *
6 Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.
7 Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.
8 Đức Vua vinh hiển đó là ai ? *
Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng,
Đức Chúa oai hùng khi xuất trận.
9 Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.
10 Đức Vua vinh hiển đó là ai ? *
Là Chúa Tể càn khôn :
chính Người là Đức Vua vinh hiển.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Kẻ tay sạch lòng thanh
sẽ được lên núi Chúa.
Tc Tb 13,2-8Chúa sửa phạt và cứu chữaChúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta ! Do lượng hải hà, Người cho ta được tái sinh (1 Pr 1,3).
ĐC Hãy chiêm ngưỡng việc Chúa đã làm cho anh em
mà suy tôn Chúa là Đức Vua hiển trị muôn đời.
2 Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống,
chúc tụng vương triều Người.
Chính Người đánh phạt rồi lại xót thương,
đẩy xuống tận âm ty trong lòng đất sâu thẳm,
rồi kéo ra khỏi đại hoạ tiêu vong, *
chẳng có chi thoát khỏi tay Người.
3 Con cái nhà Ít-ra-en hỡi,
nào xưng tụng Chúa trước mặt chư dân.
Chính Người đã phân tán anh em vào giữa họ, *
4 tại đó, Người đã cho anh em thấy :
Người là Đấng cao cả muôn trùng.
Trước toàn thể sinh linh
nào hãy suy tôn Chúa ! *
Bởi Người là Chúa Tể,
là Thiên Chúa ta thờ,
là Thân Phụ của ta,
là Thiên Chúa đến muôn thuở muôn đời.
5 Người đánh phạt vì anh em làm điều gian ác, *
nhưng rồi lại thương xót anh em hết thảy
mà quy tụ anh em về từ giữa chư dân,
nơi anh em đã bị phân tán.
6 Nếu anh em hết lòng hết dạ trở về với Chúa
mà sống theo sự thật trước tôn nhan Người, *
thì Người sẽ trở lại với anh em,
không còn ngoảnh mặt làm ngơ nữa.
Vậy giờ đây,
hãy chiêm ngưỡng việc Chúa đã làm cho anh em
mà lớn tiếng tạ ơn Người.
Hãy chúc tụng Người là Chúa công minh chính trực,
suy tôn Người là Vua hiển trị thiên thu.
Phần tôi, giữa cảnh lưu đày, xin xưng tụng Chúa *
và làm cho dân tội lỗi biết rằng :
Người là Đấng cao cả quyền năng.
Tội nhân hỡi, mau quay đầu trở lại,
trước Thánh Nhan, hãy ăn ở ngay lành. *
Biết đâu Người chẳng ưng chẳng nhận
mà rủ thương xót phận anh em ?
7 Tôi suy tôn Thiên Chúa của tôi,
hồn tôi suy tôn Người là Thượng Đế,
hân hoan reo mừng Người, Đấng muôn trùng cao cả, *
8 tại Giê-ru-sa-lem, hết thảy hãy xưng tụng Người.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Hãy chiêm ngưỡng việc Chúa đã làm cho anh em
mà suy tôn Chúa là Đức Vua hiển trị muôn đời.
Tv 32 (33)Ca ngợi Chúa quan phòngNhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành (Ga 1,3).
ĐC Kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.
1 Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.
2 Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm,
kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. *
3 Nào dâng Chúa một khúc tân ca,
rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.
4 Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. *
5 Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương Chúa chan hoà mặt đất.
6 Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời,
một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. *
7 Chúa dồn đại dương về một chỗ,
Người đem biển cả trữ vào kho.
8 Cả địa cầu phải kính sợ Chúa,
mọi thế nhân hãy khiếp oai Người. *
9 Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện,
Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.
10 Chúa đảo lộn chương trình muôn nước,
Người phá tan ý định chư dân. *
11 Chương trình Chúa ngàn năm bền vững,
ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.
12 Hạnh phúc thay quốc gia
được Chúa làm Chúa Tể,
hạnh phúc thay dân nào
Người chọn làm gia nghiệp.
13 Từ trời cao nhìn xuống,
Chúa thấy hết mọi người,
14 từ thiên cung Chúa ngự,
Chúa dõi theo người thế.
15 Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,
việc họ làm, Chúa thông suốt cả.
16 Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh,
tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực. *
17 Hão huyền thay, mong thắng nhờ chiến mã,
nó mạnh đến đâu, cũng không cứu nổi người.
18 Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, *
19 hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.
20 Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,
bởi Người luôn che chở phù trì. *
21 Vâng có Người, chúng tôi mừng rỡ,
vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.
22 Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.
Lời ChúaRm 13,11b.12-13a
Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày.
Xướng đáp
X Chúa là núi đá cho tôi trú ẩn,
tôi trông cậy vào Người.
Đ Chúa là núi đá cho tôi trú ẩn,
tôi trông cậy vào Người.
X Người là thành luỹ, là Đấng giải thoát tôi.
Đ tôi trông cậy vào Người.
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Chúa là núi đá cho tôi trú ẩn,
tôi trông cậy vào Người.
Thánh ca Tin Mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Benedictus)
ĐC Chúa đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,
như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa.
Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa :
Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;
Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Chúa đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,
như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa.
Lời cầu
Chúa Ki-tô là Vị Thượng Tế cao cả, chính nhờ Người mà chúng ta tin vào Thiên Chúa. Nào ta hoan hỷ tung hô Người :
Chúa là Đấng cứu độ chúng con !
Nhờ bí tích Thánh Tẩy, Chúa cho chúng con tham dự vào chức vụ tư tế của Chúa, – xin cho cuộc đời chúng con thành lễ tế không ngừng tiến dâng để ca ngợi Chúa.
Chúa là Đấng cứu độ chúng con !
Xin giúp chúng con tuân giữ điều răn Chúa, – để được kết hợp mật thiết với Chúa, nhờ ơn hợp nhất của Thánh Thần.
Chúa là Đấng cứu độ chúng con !
Xin ban cho chúng con đức khôn ngoan của Chúa, – để hướng dẫn chúng con hôm nay trong mọi lời nói việc làm.
Chúa là Đấng cứu độ chúng con !
Xin đừng để chúng con làm phiền lòng ai, – nhưng giúp chúng con đem lại niềm vui cho những người chúng con gặp gỡ.
Chúa là Đấng cứu độ chúng con !
Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.
Lời nguyện
Lạy Chúa, sớm mai này, xin Chúa thương để ý tới những lời chúng con cầu khẩn, và soi sáng mọi bí ẩn trong lòng chúng con, để một khi được ánh sáng hồng ân đổi mới, chúng con không còn bị dục tình đen tối ám ảnh. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoànVà ở cùng cha.
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoànA-men.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
Giờ BaThánh thi
Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
Rủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Toả bao la rạng ngời muôn ánh sáng.
Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 118 (119),1-8Suy niệm lời Chúa trong luật Người banYêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).
I
ĐC Hạnh phúc thay kẻ noi theo luật pháp Chúa Trời !
1 Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp Chúa Trời. *
2 Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa,
hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.
3 Họ không làm điều ác,
nhưng cứ đường lối Chúa mà đi. *
4 Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh,
truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn.
5 Ước mong sao con hằng vững bước
theo thánh chỉ Ngài ban. *
6 Để con không xấu hổ
khi nhìn lại các mệnh lệnh của Ngài.
7 Con thành tâm dâng lời cảm tạ
vì được biết những quyết định công minh. *
8 Thánh chỉ Ngài, con xin tuân giữ,
xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Hạnh phúc thay kẻ noi theo luật pháp Chúa Trời !
Tv 12 (13)Lời kêu than của người lành tin vào ChúaThiên Chúa là Đấng làm cho ta hy vọng, nguyện xin Người ban cho anh em tràn ngập niềm vui (Rm 15,13).
ĐC Lạy Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.
2 Lạy Chúa, Ngài quên con mãi tới bao giờ ?
Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ ?
3 Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng
và lòng con ủ rũ đêm ngày ? *
Tới bao giờ kẻ thù con thắng mãi ?
4 Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
xin đoái nhìn và thương đáp lại, *
toả ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời,
để con khỏi ngủ giấc ngàn thu ;
5 để kẻ thù con không thể nói :
“Ta đã thắng nó rồi”, *
và đối thủ không được mừng vui
vì thấy con gục ngã.
6 Phần con đây, con tin cậy vào tình thương Chúa,
được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng. *
Con sẽ hát bài ca dâng Chúa
vì phúc lộc Ngài ban.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Lạy Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.
Tv 13 (14)Ác nhân dại dộtỞ đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng càng chan chứa gấp bội (Rm 5,20).
ĐC Thiên Chúa đã giam hãm mọi người
trong tội không vâng phục
để thương xót mọi người.
1 Kẻ ngu si tự nhủ :
“Làm chi có Chúa Trời !” *
Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,
chẳng có một ai làm điều thiện.
2 Từ trời cao, Chúa nhìn xuống loài người,
xem ai là kẻ có lương tri,
biết kiếm tìm Thiên Chúa.
3 Người người đã lìa xa chính lộ,
chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, *
chẳng có một ai làm điều thiện,
dẫu một người cũng không.
4 Mọi kẻ làm điều ác,
kẻ sống trên xương máu đồng bào ta,
kẻ không cầu khẩn Chúa,
há chẳng hiểu biết gì ?
5 Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi,
vì Thiên Chúa bênh dòng dõi chính nhân. *
6 Các ngươi chế giễu dự tính của người nghèo,
nhưng Chúa là nơi họ ẩn náu.
7 Từ Xi-on, ai sẽ đem ơn cứu độ cho Ít-ra-en ? *
Khi Chúa đổi vận mạng dân Người,
nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy,
dân Ít-ra-en hớn hở dường bao !
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Thiên Chúa đã giam hãm mọi người
trong tội không vâng phục
để thương xót mọi người.
Lời Chúa Gr 17,7-8
Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nóng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại, và không ngừng trổ sinh hoa trái.
Xướng đáp
X Ai sống đời trọn hảo,
Chúa chẳng nỡ từ chối ơn lành.
Đ Lạy Chúa Tể càn khôn,
phúc thay người tin tưởng vào Chúa.
Lời nguyện
Lạy Chúa, vào giờ ba ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa đã cử Thánh Thần Chúa đến ủi an dạy dỗ các Tông Đồ và môn đệ. Giờ đây, xin Người cũng ngự xuống lòng chúng con, giúp chúng con trung thành làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.
Giờ SáuThánh thi
Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.
Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 118 (119),1-8Suy niệm lời Chúa trong luật Người banYêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).
I
ĐC Hạnh phúc thay kẻ noi theo luật pháp Chúa Trời !
1 Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp Chúa Trời. *
2 Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa,
hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.
3 Họ không làm điều ác,
nhưng cứ đường lối Chúa mà đi. *
4 Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh,
truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn.
5 Ước mong sao con hằng vững bước
theo thánh chỉ Ngài ban. *
6 Để con không xấu hổ
khi nhìn lại các mệnh lệnh của Ngài.
7 Con thành tâm dâng lời cảm tạ
vì được biết những quyết định công minh. *
8 Thánh chỉ Ngài, con xin tuân giữ,
xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Hạnh phúc thay kẻ noi theo luật pháp Chúa Trời !
Tv 12 (13)Lời kêu than của người lành tin vào ChúaThiên Chúa là Đấng làm cho ta hy vọng, nguyện xin Người ban cho anh em tràn ngập niềm vui (Rm 15,13).
ĐC Lạy Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.
2 Lạy Chúa, Ngài quên con mãi tới bao giờ ?
Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ ?
3 Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng
và lòng con ủ rũ đêm ngày ? *
Tới bao giờ kẻ thù con thắng mãi ?
4 Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
xin đoái nhìn và thương đáp lại, *
toả ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời,
để con khỏi ngủ giấc ngàn thu ;
5 để kẻ thù con không thể nói :
“Ta đã thắng nó rồi”, *
và đối thủ không được mừng vui
vì thấy con gục ngã.
6 Phần con đây, con tin cậy vào tình thương Chúa,
được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng. *
Con sẽ hát bài ca dâng Chúa
vì phúc lộc Ngài ban.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Lạy Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.
Tv 13 (14)Ác nhân dại dộtỞ đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng càng chan chứa gấp bội (Rm 5,20).
ĐC Thiên Chúa đã giam hãm mọi người
trong tội không vâng phục
để thương xót mọi người.
1 Kẻ ngu si tự nhủ :
“Làm chi có Chúa Trời !” *
Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,
chẳng có một ai làm điều thiện.
2 Từ trời cao, Chúa nhìn xuống loài người,
xem ai là kẻ có lương tri,
biết kiếm tìm Thiên Chúa.
3 Người người đã lìa xa chính lộ,
chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, *
chẳng có một ai làm điều thiện,
dẫu một người cũng không.
4 Mọi kẻ làm điều ác,
kẻ sống trên xương máu đồng bào ta,
kẻ không cầu khẩn Chúa,
há chẳng hiểu biết gì ?
5 Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi,
vì Thiên Chúa bênh dòng dõi chính nhân. *
6 Các ngươi chế giễu dự tính của người nghèo,
nhưng Chúa là nơi họ ẩn náu.
7 Từ Xi-on, ai sẽ đem ơn cứu độ cho Ít-ra-en ? *
Khi Chúa đổi vận mạng dân Người,
nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy,
dân Ít-ra-en hớn hở dường bao !
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Thiên Chúa đã giam hãm mọi người
trong tội không vâng phục
để thương xót mọi người.
Lời Chúa Cn 3,13-15
Hạnh phúc thay người được trí khôn ngoan cũng như kẻ được tài phán đoán. Vì được khôn ngoan thì hơn được bạc, được hưởng lợi ích của khôn ngoan thì hơn được vàng. Khôn ngoan quý hơn cả trân châu, không bảo vật nào của con so sánh nổi.
Xướng đáp
X Lạy Chúa, Ngài ưa thích tâm hồn chân thật,
Đ dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho thánh Phê-rô biết ý định của Chúa là cứu độ tất cả mọi người, xin cho chúng con biết vận dụng mọi khả năng để đóng góp vào chương trình cứu độ ấy. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.
Giờ ChínThánh thi

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,
Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,
Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,
Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.
Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên
Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,
Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại
Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 118 (119),1-8Suy niệm lời Chúa trong luật Người banYêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).
I
ĐC Hạnh phúc thay kẻ noi theo luật pháp Chúa Trời !
1 Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp Chúa Trời. *
2 Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa,
hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.
3 Họ không làm điều ác,
nhưng cứ đường lối Chúa mà đi. *
4 Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh,
truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn.
5 Ước mong sao con hằng vững bước
theo thánh chỉ Ngài ban. *
6 Để con không xấu hổ
khi nhìn lại các mệnh lệnh của Ngài.
7 Con thành tâm dâng lời cảm tạ
vì được biết những quyết định công minh. *
8 Thánh chỉ Ngài, con xin tuân giữ,
xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Hạnh phúc thay kẻ noi theo luật pháp Chúa Trời !
Tv 12 (13)Lời kêu than của người lành tin vào ChúaThiên Chúa là Đấng làm cho ta hy vọng, nguyện xin Người ban cho anh em tràn ngập niềm vui (Rm 15,13).
ĐC Lạy Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.
2 Lạy Chúa, Ngài quên con mãi tới bao giờ ?
Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ ?
3 Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng
và lòng con ủ rũ đêm ngày ? *
Tới bao giờ kẻ thù con thắng mãi ?
4 Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
xin đoái nhìn và thương đáp lại, *
toả ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời,
để con khỏi ngủ giấc ngàn thu ;
5 để kẻ thù con không thể nói :
“Ta đã thắng nó rồi”, *
và đối thủ không được mừng vui
vì thấy con gục ngã.
6 Phần con đây, con tin cậy vào tình thương Chúa,
được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng. *
Con sẽ hát bài ca dâng Chúa
vì phúc lộc Ngài ban.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Lạy Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.
Tv 13 (14)Ác nhân dại dộtỞ đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng càng chan chứa gấp bội (Rm 5,20).
ĐC Thiên Chúa đã giam hãm mọi người
trong tội không vâng phục
để thương xót mọi người.
1 Kẻ ngu si tự nhủ :
“Làm chi có Chúa Trời !” *
Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,
chẳng có một ai làm điều thiện.
2 Từ trời cao, Chúa nhìn xuống loài người,
xem ai là kẻ có lương tri,
biết kiếm tìm Thiên Chúa.
3 Người người đã lìa xa chính lộ,
chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, *
chẳng có một ai làm điều thiện,
dẫu một người cũng không.
4 Mọi kẻ làm điều ác,
kẻ sống trên xương máu đồng bào ta,
kẻ không cầu khẩn Chúa,
há chẳng hiểu biết gì ?
5 Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi,
vì Thiên Chúa bênh dòng dõi chính nhân. *
6 Các ngươi chế giễu dự tính của người nghèo,
nhưng Chúa là nơi họ ẩn náu.
7 Từ Xi-on, ai sẽ đem ơn cứu độ cho Ít-ra-en ? *
Khi Chúa đổi vận mạng dân Người,
nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy,
dân Ít-ra-en hớn hở dường bao !
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Thiên Chúa đã giam hãm mọi người
trong tội không vâng phục
để thương xót mọi người.
Lời Chúa G 5,17-18
Phúc thay người được Thiên Chúa sửa trị ! Chớ coi thường giáo huấn của Đấng Toàn Năng ! Người gây thương tích, cũng chính Người băng bó, đánh bầm dập xong, lại ra tay chữa lành.
Xướng đáp
X Xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa,
Đ xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài.
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã sai thiên thần chỉ đường cứu độ cho ông sĩ quan Co-nê-li-ô. Xin cho chúng con được góp phần vào công trình cứu độ thế giới, để cùng với tất cả mọi người, chúng con làm nên cộng đoàn dân thánh Chúa và mai ngày đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
Thánh thi
Chúa cao cả, Đấng tạo thành thế giới,
Tách đất liền ra khỏi biển mênh mông,
Và đẩy lui từng đợt sóng dập dồn,
Cho lục địa luôn vững vàng kiên cố.
Truyền cho đất sinh cây nào giống đó
Hoa muôn màu lại tô điểm thêm xinh,
Trái chín thơm còn trĩu nặng đầu cành,
Của ngon ngọt cho loài người thưởng thức.
Xin Ngài lấy nước hồng ân dịu mát
Rửa tâm hồn đầy thương tích nóng ran,
Lệ tuôn rơi thanh tẩy việc bạo tàn,
Hồn lướt thắng bao dục tình vô độ.
Cho tâm trí hằng tuân theo lệnh Chúa,
Chẳng mon men gần đường nẻo gian tà,
Phúc đức nhiều, niềm vui thoả bao la,
Và tội ác sẽ không còn phạm nữa.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần,
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 19 (20)Xin Chúa ban cho vua chiến thắngAi kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu độ (Cv 2,21).
ĐC Chúa đã ban cho Đức Ki-tô toàn thắng.
2 Ngày đức vua gặp bước gian truân,
xin Chúa đáp lời ngài. *
Nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp
khấng phù hộ chở che.
3 Từ thánh điện, cầu Chúa thương cứu trợ,
từ Xi-on, nguyện Chúa đỡ nâng ngài.
4 Mong Chúa hằng nhớ đến
mọi lễ phẩm ngài dâng,
và hoan hỷ chấp nhận
lễ toàn thiêu của ngài.
5 Xin Chúa ban như lòng ngài ước nguyện,
và cho mọi điều ngài toan tính được thành công.
6 Ước gì chúng tôi được hoan hô ngài chiến thắng,
được phất cờ mừng danh Thiên Chúa chúng ta. *
Ước gì Chúa thoả mãn
mọi điều ngài khấn xin.
7 Giờ đây tôi biết rằng :
Chúa đã ban chiến thắng
cho đấng Chúa xức dầu tấn phong.
Từ thánh cung cao thẳm,
Chúa đã đáp lời người,
mà ra tay thực hiện
những chiến thắng oai hùng.
8 Kẻ cậy chiến xa, người nhờ chiến mã. *
Phần chúng tôi,
chỉ kêu cầu danh Chúa là Thiên Chúa chúng tôi.
9 Bọn chúng đều quÿ xuống té nhào,
còn chúng tôi vươn mình đứng vững.
10 Lạy Chúa, xin giúp vua toàn thắng ;
ngày chúng con cầu khẩn, nguyện xin Chúa đáp lời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Chúa đã ban cho Đức Ki-tô toàn thắng.
Tv 20 (21),2-8.14Tạ ơn Chúa đã cho vua thắng trậnChúa phục sinh để sống muôn đời (thánh I-rê-nê).
ĐC Chúng con sẽ đàn ca chúc tụng quyền năng Chúa.
2 Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng,
Ngài đã chiến thắng, vua hoan hỷ dường nào !
3 Lòng vua ước nguyện sao,
Chúa đã ban như vậy,
miệng vua khấn xin gì,
Ngài cũng không từ chối.
4 Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc,
vương miện vàng, Ngài đội cho vua. *
5 Vua xin được sống, Ngài cho được sống,
năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường.
6 Vì Ngài chiến thắng, nên nhà vua rực rỡ vinh quang,
Ngài cho vua được oai phong lẫm liệt. *
7 Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời,
và cho vua được hớn hở vui mừng trước Nhan Thánh.
8 Quả thế, vua tin tưởng vào Chúa Tối Cao,
và nhờ Chúa yêu thương, vua không hề lay chuyển.
14 Lạy Chúa, xin đứng lên mạnh mẽ oai hùng,
chúng con sẽ đàn ca chúc tụng quyền năng Chúa.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Chúng con sẽ đàn ca chúc tụng quyền năng Chúa.
Tc Kh 4,11 ; 5,9.10.12Những người được Chúa cứu chuộc, dâng lời ca ngợi ChúaĐC Lạy Chúa Ki-tô, Ngài làm cho chúng con
thành một vương quốc, thành những tư tế
để phụng thờ Thiên Chúa chúng con.
411 Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang danh dự và uy quyền,
vì Ngài đã dựng nên muôn vật, *
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên.
5 9 Lạy Chúa Ki-tô,
Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn Sách Trời
và mở ấn niêm phong,
vì Ngài đã bị giết
và đã lấy máu đào
chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
thuộc mọi nước mọi dân.
10 Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, *
và họ sẽ làm chủ mặt đất này.
12 Con Chiên đã bị giết
nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, *
khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang,
và muôn lời cung chúc.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa Ki-tô, Ngài làm cho chúng con
thành một vương quốc, thành những tư tế
để phụng thờ Thiên Chúa chúng con.

Lời Chúa1 Ga 3,1-2
Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào. Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa – mà thật sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa ; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.
Xướng đáp
XLạy Chúa, đến muôn đời muôn thuở,
lời Chúa luôn vững bền.
Đ Lạy Chúa, đến muôn đời muôn thuở,
lời Chúa luôn vững bền.
X Lòng thành tín Chúa trải bao thế hệ.
Đ lời Chúa luôn vững bền.
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Đ Lạy Chúa, đến muôn đời muôn thuở,
lời Chúa luôn vững bền.
Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Magnificat)ĐC Thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Lời cầu
Đấng ngự trên trời là Cha chúng ta, ta hãy đem hết tình con thảo mà kêu xin Người :
Cha hết lòng yêu thương chúng con, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.
Nhờ Con Một yêu dấu của Cha, chúng con được trở nên anh em một nhà, – xin cho chúng con sống đoàn kết với nhau.
Cha hết lòng yêu thương chúng con, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.
Xin để các trẻ nhỏ đến với Cha, – vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.
Cha hết lòng yêu thương chúng con, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.
Xin nhìn đến các bạn trẻ đang chuẩn bị tương lai, – và xin giúp họ cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ.
Cha hết lòng yêu thương chúng con, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.
Cha muốn chúng con yêu thương cả địch thù, – xin hoán cải lòng họ và lòng chúng con nữa.
Cha hết lòng yêu thương chúng con, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.
Xin đón nhận mọi con cái Cha vào Nước Trời, – để họ được sum vầy bên Cha mãi mãi.
Cha hết lòng yêu thương chúng con, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.
Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.
Lời nguyện
Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con sống đến chiều hôm nay. Này chúng con chắp tay nguyện cầu, cúi xin Chúa chấp nhận như của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sựChúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoànVà ở cùng cha.
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoànA-men.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sựLạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoànMuôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).
Thánh Thi
Đêm tối xuống dần trên cõi thế,
Đoàn con chạy đến Chúa càn khôn,
Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống
Giữ gìn chúng con cả xác hồn.
Mơ thấy Chúa Trời : lòng nguyện ước
Thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon,
Vầng Đông lấp ló chân trời thẳm
Sẽ hát mừng Ngài khúc nhặt khoan.
Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống
Bồi thêm sinh khí kẻo tàn phai,
Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi,
Xin hãy đốt lên lửa sáng ngời.
Đồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,
Và Thánh Tử Ngài, Đấng Phục Sinh,
Thần Linh thánh ái, ơn phù trợ,
Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.
Ca vịnh
Tv 142 (143),1-11Lời cầu xin lúc gặp hiểm nguyCon người được nên công chính không phải vì làm những việc lề luật dạy, nhưng vì tin vào Đức Ki-tô Giê-su (Gl 2,16).
ĐC Lạy Chúa, xin đừng ẩn mặt đi,
vì con vẫn tin cậy nơi Ngài.
1 Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, *
lắng nghe con nài van, bởi Ngài thành tín,
đáp lại lời con, vì Ngài công minh.
2 Xin chớ đòi tôi tớ ra xét xử, *
vì trước thánh nhan Ngài
chẳng có người nào là công chính.
3 Kẻ thù bách hại con,
chà đạp con dưới đất,
đẩy vào chốn tối tăm
như những người đã chết từ bao thuở.
4 Hơi thở con chỉ còn thoi thóp,
nghe con tim giá lạnh trong mình.
5 Nhớ ngày xưa tháng cũ,
con hoài niệm mọi công trình của Chúa,
và gẫm suy việc tay Chúa làm nên. *
6 Hai tay cầu Chúa giơ lên,
hồn con khát Chúa như miền đất khô.
7 Xin mau đáp lời con, lạy Chúa,
hơi thở con nay đã hầu tàn. *
Xin đừng ẩn mặt đi,
kẻo con hoá ra người thiên cổ.
8 Ngay từ buổi sớm mai,
xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa,
vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. *
Xin chỉ dạy đường lối phải theo,
vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.
9 Xin cứu con thoát khỏi địch thù,
lạy Chúa, bên Ngài con trú ẩn.
10 Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện,
bởi Ngài là Thiên Chúa của con. *
Xin thần khí tốt lành của Chúa
dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu.
11 Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài,
xin cho con được sống. *
Bởi vì Ngài công chính,
xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, xin đừng ẩn mặt đi,
vì con vẫn tin cậy nơi Ngài.
Lời Chúa 1 Pr 5,8-9a
Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự.
(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).Xướng đáp
X Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Đ Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
X Ngài đã cứu chuộc chúng con,
lạy Chúa Trời thành tín.
Đ con xin phó thác hồn con.
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Tc Tin Mừng “Muôn lạy Chúa” (Nunc dimittis)
ĐCLạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình.
Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này
được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐCLạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình.
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin thương chiếu giãi ánh sáng Chúa vào bóng tối đêm nay, và ban cho chúng con là con cái Chúa được nghỉ ngơi an lành, để nhân danh Chúa, chúng con được vui mừng thức dậy hưởng ánh quang ngày mới. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
cho ta qua một đêm yên ổn,
và giờ sau hết được chết lành.
Cộng đoànA-men.

Ca vãn kính Đức Mẹ
Kính chào Đức Nữ Vương (Salve Regina)
Kính chào Đức Nữ Vương,
Bà là Mẹ xót thương,
Ngọt ngào cho cuộc sống,
Kính chào Lẽ Cậy Trông !
Này con cháu E-và,
Thân phận người lưu lạc,
Chúng con ngửa trông Bà,
Kêu Bà mà khóc lóc,
Than thở với rên la
Trong lũng đầy nước mắt.
Bà là Nữ Trạng Sư,
Nguyện đưa mắt nhân từ,
Phía đoàn con đoái lại ;
Và sau đời khổ ải,
Xin Bà khứng tỏ ra
Cho đoàn con được thấy
Quả phúc bởi lòng Bà :
Đức Giê-su khả ái.
Ôi lượng cả khoan hồng,
Ôi tấm lòng xót thương,
Ôi dịu hiền nhân hậu,
Trinh Nữ Ma-ri-a.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours


  Gửi cho bạn bè         In trang web

Thánh Giê-rô-ni-mô

Thành viên

Tên người dùng:

Mật khẩu:

Đăng ký |

Quên mật khẩu

Nhận bài qua email