Các giờ Kinh Phụng Vụ


Thứ Ba sau Chúa nhật II Mùa Chay

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,Cộng đoàncho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Tv 99ĐC Ngày hôm nay, các bạn hãy nghe lời Chúa phán :
“Chớ cứng đầu cứng cổ với Ta !”
1 Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *
2 phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,
vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.
ĐC Ngày hôm nay, các bạn hãy nghe lời Chúa phán :
“Chớ cứng đầu cứng cổ với Ta !”
3 Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *
ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.
ĐC Ngày hôm nay, các bạn hãy nghe lời Chúa phán :
“Chớ cứng đầu cứng cổ với Ta !”
4 Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *
tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.
ĐC Ngày hôm nay, các bạn hãy nghe lời Chúa phán :
“Chớ cứng đầu cứng cổ với Ta !”
5 Bởi vì Chúa nhân hậu,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, *
qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.
ĐC Ngày hôm nay, các bạn hãy nghe lời Chúa phán :
“Chớ cứng đầu cứng cổ với Ta !”
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Ngày hôm nay, các bạn hãy nghe lời Chúa phán :
“Chớ cứng đầu cứng cổ với Ta !”

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Thánh thi

Thời gian thuận tiện đến rồi
Như ngày bừng sáng ơn trời đã ban,
Thuốc thiêng chữa bệnh trần gian,
Ấy là sám hối ăn năn hãm mình.
Một ngày mới đẹp bình minh :
Hồng ân nguồn mạch cứu tinh tuôn trào ;
Hồn mang vết tội thương đau
Tịnh trai chữa hết ưu sầu đắng cay.
Chúa ban ơn thánh mỗi ngày
Tinh thần thể xác ăn chay ngại gì,
Biển trần dầu lắm hiểm nguy
Cũng trông đạt tới bến quê đời đời.

Muôn loài thờ lạy Ba Ngôi
Canh tân tha thứ loài người chúng con.
Xin cùng vũ trụ càn khôn
Dâng bài ca mới suy tôn hát mừng.
Ca vịnh
Tv 36 (37)Số phận kẻ lành người dữPhúc thay ai hiền hoà, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp (Mt 5,5).
IĐC Hãy ký thác đường đời cho Chúa,
chính Người sẽ ra tay.
1 Bạn đừng nổi giận vì quân gian ác,
chớ phân bì với kẻ bất lương, *
2 vì chúng tựa cỏ hoang mau úa
và giống như thanh thảo chóng tàn.
3 Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện,
thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. *
4 Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.
5 Hãy ký thác đường đời cho Chúa,
tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. *
6 Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh,
công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ.
7 Hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trông Người. *
Bạn chẳng nên nổi giận
với kẻ được thành công
hay với người xảo trá.
8 Dừng cơn phẫn nộ và chớ mãi nổi xung,
đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi, *
9 vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ,
còn người trông đợi Chúa
sẽ được đất hứa làm gia nghiệp.
10 Ít lâu nữa ác nhân sẽ chẳng còn,
đến chỗ xưa cũng không tìm thấy hắn. *
11 Còn kẻ nghèo hèn được đất hứa làm gia nghiệp
và vui hưởng cảnh an lạc chan hoà.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Hãy ký thác đường đời cho Chúa,
chính Người sẽ ra tay.
IIĐC Hãy làm lành lánh dữ,
vì người công chính được Chúa độ trì.
12 Kẻ gian ác mưu hại người công chính
và hậm hực nghiến răng, *
13 nhưng Chúa cười nhạo nó,
vì thấy nó đã đến ngày tàn.
14 Phường ác nhân tuốt gươm giương nỏ
nhằm hạ kẻ nghèo hèn
và giết người chính trực ; *
15 nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng
và nỏ gãy tan tành.
16 Ít tiền ít của mà là người công chính
hơn nhiều vàng nhiều bạc mà là kẻ ác nhân. *
17 Vì cánh tay bọn ác nhân sẽ bị bẻ gãy,
còn người công chính được Chúa độ trì.
18 Chúa chăm sóc cuộc đời người thiện hảo,
gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm. *
19 Buổi gian nan họ không hề hổ thẹn,
ngày đói kém lại được no đầy.
20 Còn quân gian ác sẽ phải tiêu vong ; *
những kẻ thù của Chúa
sẽ tan đi như cỏ nội hoa đồng,
tan đi thành mây khói.
21 Kẻ gian ác vay mà không trả,
người công chính thông cảm và cho không. *
22 Người Chúa chúc lành được đất hứa làm gia nghiệp,
kẻ Chúa nguyền rủa sẽ bị diệt trừ.
23 Chúa giúp con người bước đi vững chãi,
ưa chuộng đường lối họ dõi theo. *
24 Dầu họ có vấp cũng không ngã gục,
bởi vì đã có Chúa cầm tay.
25 Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả,
chưa thấy người công chính bị bỏ rơi,
hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. *
26 Ngày ngày họ thông cảm và cho mượn cho vay,
dòng giống mai sau hưởng phúc lành.
27 Hãy làm lành lánh dữ,
bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. *
28 Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực,
chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung.
Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt,
dòng giống ác nhân rồi cũng phải tru di. *
29 Còn người công chính được đất hứa làm gia nghiệp,
và định cư tại đó mãi muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Hãy làm lành lánh dữ,
vì người công chính được Chúa độ trì.
IIIĐC Hãy trông chờ Chúa, giữ vững đường lối Người.
30 Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan
và lưỡi họ nói lên điều chính trực. *
31 Luật Thiên Chúa, họ ghi tạc vào lòng,
bước chân đi không hề lảo đảo.
32 Kẻ gian ác rình mò,
mưu giết người công chính. *
33 Nhưng Chúa không để họ
lọt vào tay ác nhân,
không để bị kết án
khi phải ra trước toà.
34 Hãy trông chờ Chúa, giữ vững đường lối Người,
rồi Người sẽ cất nhắc bạn lên
và ban đất hứa làm gia nghiệp ; *
bạn sẽ nhìn thấy ác nhân bị diệt trừ.
35 Tôi đã thấy ác nhân ngạo ngược,
nó vươn mình tựa hương bá xanh tươi. *
36 Nay trở lại, nó không còn nữa,
tìm kiếm hoài mà chẳng thấy tăm hơi.
37 Hãy xem kẻ thiện toàn, cứ nhìn người chính trực,
ai hiếu hoà sẽ được con dòng cháu giống. *
38 Quân tội lỗi đều bị diệt trừ,
nòi ác nhân rồi cũng phải tru di.
39 Còn chính nhân được Chúa thương cứu độ
và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo. *
40 Chúa phù trợ và Người giải thoát,
giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ,
bởi vì họ ẩn náu bên Người.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Hãy trông chờ Chúa, giữ vững đường lối Người.
Xướng đáp
X Đây là lúc Chúa thi ân,
Đ đây là ngày Chúa cứu độ.
Bài đọc 1Xh 16,1-18.35
Man-na trong hoang địaMan-na là của ăn Thiên Chúa ban cho dân Người, là lương thực mỗi ngày theo kiểu nói của Tin Mừng, hợp với nhu cầu của mỗi người, chỉ được đủ dùng cho một ngày thôi, mà không được giữ lại cho một ngày nào khác.
Trích sách Xuất hành.
1 Con cái Ít-ra-en nhổ trại rời Ê-lim lên đường, và toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en tới sa mạc Xin, giữa Ê-lim và núi Xi-nai, vào ngày mười lăm tháng thứ hai kể từ khi họ ra khỏi đất Ai-cập. 2 Trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en kêu trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron. 3 Họ nói với các ông : “Phải chi chúng tôi chết bởi tay ĐỨC CHÚA trên đất Ai-cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thoả thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây !”
4 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : “Này, Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó. Ta muốn thử lòng chúng xem chúng có tuân theo Luật của Ta hay không. 5 Ngày thứ sáu, khi chúng dọn phần ăn đã đưa về, sẽ có gấp đôi phần chúng vẫn lượm mỗi ngày.”
6 Ông Mô-sê và ông A-ha-ron nói với toàn thể con cái Ít-ra-en : “Chiều nay, anh em sẽ biết là chính ĐỨC CHÚA đã đưa anh em ra khỏi đất Ai-cập ; 7 vào buổi sáng, anh em sẽ thấy vinh quang của ĐỨC CHÚA, vì ĐỨC CHÚA đã nghe thấy những lời anh em kêu trách Người. Còn chúng tôi, chúng tôi là gì mà anh em kêu trách chúng tôi ?” 8 Ông Mô-sê nói : “ĐỨC CHÚA cho anh em chiều có thịt để ăn, và sáng có bánh để được thoả thuê, vì ĐỨC CHÚA đã nghe thấy những lời anh em kêu trách Người. Còn chúng tôi, chúng tôi là gì ? Không phải anh em đã kêu trách chúng tôi, mà là kêu trách ĐỨC CHÚA.”
9 Ông Mô-sê nói với ông A-ha-ron : “Xin anh nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en thế này : Anh em hãy lại gần thánh nhan ĐỨC CHÚA, vì Người đã nghe thấy những lời anh em kêu trách.” 10 Trong khi ông A-ha-ron nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en, họ quay mặt về phía sa mạc, và kìa, vinh quang ĐỨC CHÚA xuất hiện trong đám mây. 11 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : 12 “Ta đã nghe tiếng con cái Ít-ra-en kêu trách. Vậy, ngươi hãy bảo chúng rằng : Vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thoả thuê, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi.” 13 Thật vậy, buổi chiều, chim cút bay đến rợp cả trại. Và buổi sáng, thì có lớp sương phủ quanh trại. 14 Rồi khi sương tan đi, thì trên mặt hoang địa, có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt đất. 15 Khi con cái Ít-ra-en thấy thế, họ liền hỏi nhau : “Man-hu ?” nghĩa là : “Cái gì đây ?” Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Mô-sê bảo họ : “Đó là bánh ĐỨC CHÚA ban cho anh em làm của ăn ! 16 Đây là điều ĐỨC CHÚA đã truyền : mỗi người hãy tuỳ theo sức mình ăn được bao nhiêu mà lượm, mỗi người một đấu, tuỳ theo số người ; mỗi người hãy lấy luôn cho những người ở cùng lều với mình.”
17 Con cái Ít-ra-en đã làm như thế ; họ lượm kẻ ít người nhiều. 18 Rồi họ lấy đấu đong : kẻ có nhiều thì không dư, người có ít thì không thiếu. Mỗi người đã lượm tuỳ theo sức mình ăn được bao nhiêu.
35 Con cái Ít-ra-en đã ăn man-na suốt bốn mươi năm, cho đến khi họ tới đất định cư ; họ đã ăn man-na cho đến khi tới ranh giới đất Ca-na-an.
Xướng đápKn 16,20 ; Ga 6,32
X Chúa đã lấy lương thực nuôi thiên thần mà dưỡng nuôi dân Chúa, đó là bánh dọn sẵn Chúa không ngớt gửi xuống từ trời,
Đ bánh có đủ mọi hương vị thơm ngon, thoả mãn được hết mọi sở thích.
X Đức Giê-su đã nói : Không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, nhưng chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,
Đ bánh có đủ mọi hương vị thơm ngon, thoả mãn được hết mọi sở thích.
Bài đọc 2
Cuộc Thương Khó của toàn thân thể mầu nhiệm Đức Ki-tôTrích bài diễn giải Thánh vịnh của thánh Âu-tinh, giám mục.
Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa, xin lắng nghe lời con. Lời này, mọi người chúng ta đều có thể nói. Không phải tôi nói, mà là toàn thân thể mầu nhiệm Đức Ki-tô nói. Nhưng lời này chủ yếu được nói lên là nhân danh thân thể mầu nhiệm. Vì khi còn ở đời này, Người đã mang xác phàm của chúng ta mà cầu nguyện, và đã cầu nguyện cùng Chúa Cha, nhân danh thân thể mầu nhiệm, và khi Người cầu nguyện thì có những giọt máu từ toàn thân Người nhỏ xuống, như có lời chép trong Tin Mừng : Đức Giê-su khẩn thiết cầu xin và mồ hôi Người, như những giọt máu, rơi xuống. Máu từ toàn thân chảy ra là gì, nếu không phải là cuộc thương khó của các vị tử đạo thuộc toàn thể Hội Thánh ?
Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa,
xin lắng nghe lời con ;
xin lưu tâm đến tiếng con khẩn cầu,
mỗi khi con kêu lên cùng Chúa.
Ước chi lời con nguyện
như hương trầm bay toả trước Thánh Nhan,
và tay con giơ lên,
được chấp nhận như của lễ ban chiều.
Người Ki-tô hữu nào cũng biết rằng điều đó thường được hiểu về chính Đức Ki-tô là Đầu. Quả vậy, khi ngày đã xế chiều, Chúa hy sinh mạng sống trên thập giá, để rồi lấy lại ; Người không miễn cưỡng chịu mất sự sống đâu ! Nhưng chúng ta cũng đã có mặt tại đó, bởi vì cái gì treo trên cây gỗ của Người, nếu không phải là thân xác Người đã nhận từ loài người chúng ta ? Và làm sao Thiên Chúa Cha có thể ruồng rẫy và bỏ rơi Con Một, Đấng cùng với Người là Thiên Chúa duy nhất ? Khi đóng đinh bản tính yếu hèn của chúng ta vào thập giá, nơi mà theo thánh Phao-lô, con người cũ của chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập giá với Đức Ki-tô, thì bằng tiếng nói của chính con người chúng ta, Đức Ki-tô đã kêu lên : Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao ?
Đó là lễ tế ban chiều, là cuộc Thương Khó của Chúa, là thập giá của Chúa, là lễ dâng tế vật sinh ơn cứu độ, lễ toàn thiêu đẹp lòng Thiên Chúa. Lễ tế ban chiều đó, Người đã biến thành của lễ ban mai trong cuộc Phục Sinh của Người. Lời nguyện tinh tuyền phát xuất tự đáy lòng tín hữu khác nào hương trầm bay lên từ bàn thánh. Không gì làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn hương thơm của Chúa Ki-tô, nên mọi tín hữu phải đượm nhuần và toả ra hương thơm đó.
Thánh Phao-lô tông đồ nói : Con người cũ nơi chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập giá với Đức Ki-tô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa.
Xướng đápGl 2,19-20
X Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá.
Đ Thế nên tôi có sống, thì không còn phải là tôi sống, nhưng là Đức Ki-tô sống trong tôi.
X Tôi đang sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa là Đấng đã yêu mến tôi và thí mạng vì tôi.
Đ Thế nên tôi có sống, thì không còn phải là tôi sống, nhưng là Đức Ki-tô sống trong tôi.
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin hằng thương giữ gìn Hội Thánh ; Chúa biết rõ chúng con thân phận yếu hèn, sẽ sa ngã nếu Chúa không nâng đỡ chở che. Xin ban ơn phù trợ để chúng con thoát mọi hiểm nguy và đạt tới nguồn ơn cứu độ. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Thánh thi
Lạy Đức Ki-tô, Mặt Trời Công Chính
Chúa thật là Ngày Mới đã lên ngôi !
Ngài phá tan đêm tối phủ lòng người
Cho đức hạnh lại chói ngời kiều diễm.
Cơ may tới, giờ hồng ân đã điểm,
Xin cho lòng biết hối hận ăn năn
Nhờ Tình Thương mà cải quá tự tân
Quay trở lại như Lòng Trời mong mỏi.
Cho con biết phải hãm mình đền tội
Để hưởng ơn cứu chuộc Chúa thương ban.
Vì dẫu cho tội lỗi có ngập tràn,
Nguồn thánh sủng còn chứa chan gấp mấy !
Ngày của Chúa chính là hôm nay vậy
Cảnh thiên nhiên như sống lại huy hoàng.
Vui ca lên, nào phấn khởi hân hoan
Ngày hoà giải, ôi ngày bao hạnh phúc !
Muôn lạy Chúa Ba Ngôi, này trời đất
Bái thờ Ngài, Đấng nhân hậu khoan dung !
Được thứ tha và đổi mới lạ lùng
Con xin cử khúc tân ca mừng Chúa.
Ca vịnh
Tv 42 (43)Quy hướng về Đền ThánhTôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian (Ga 12,46).
ĐC Lạy Chúa, xin Ngài thương sai phái
ánh sáng và chân lý của Ngài.
1 Lạy Chúa Trời, xin xử cho con,
biện hộ cho con chống lại phường bất nghĩa, *
xin cứu con thoát khỏi người xảo trá gian tà.
2 Chính Ngài là Thiên Chúa bảo vệ con,
sao Ngài đành xua đuổi ? *
Sao con phải lang thang tiều tuÿ,
bị quân thù áp bức mãi không thôi ?
3 Xin Ngài thương sai phái
ánh sáng và chân lý của Ngài, *
để soi đường dẫn lối con đi
về núi thánh, lên đền Ngài ngự.
4 Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa
tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con. *
Con gảy đàn dâng câu cảm tạ,
lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ.
5 Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi ?
Hãy cậy trông Thiên Chúa
tôi còn tán tụng Người,
Người là Đấng Cứu Độ,
là Thiên Chúa của tôi.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, xin Ngài thương sai phái
ánh sáng và chân lý của Ngài.
Tc Is 38,10-14.17-20Sắp chết thì lo âu, nhưng được lành bệnh thì vui mừngTa là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết và nay Ta có quyền trên sự chết (Kh 1,17-18).
ĐC Lạy Chúa, xin cứu độ chúng con
hết mọi ngày trong suốt cuộc đời.
10 Tôi có nói : Nửa cuộc đời dang dở
mà đã phải ra đi,
bao tháng năm còn lại,
giam tại cửa âm ty.
11 Tôi có nói : Chẳng còn được thấy Chúa
ở trên cõi dương gian,
hết nhìn thấy con người
đang sống nơi trần thế.
12 Nhà tôi ở đã bị giật tung
và đem đi như lều mục tử.
Lạy Chúa, con như người thợ dệt
đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa
cắt đứt ngay hàng chỉ.
Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.
13 Tới lúc bình minh, con vẫn kêu gào,
như bị sư tử nghiền nát thịt xương. *
Từ sớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.
14 Con thở than như nhạn kêu chim chíp,
con rầm rì chẳng khác bồ câu ; *
nhìn lên Chúa mãi, mắt con đã hoen mờ.
17 Nhưng chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong,
vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm.
18 Vì ở chốn tử vong, không người ca tụng Chúa,
và trong nơi âm phủ, chẳng ai ngợi khen Ngài. *
Kẻ xuống mồ cũng dứt niềm trông cậy
vào lòng Chúa tín trung.
19 Chỉ người sống, vâng chỉ người sống
mới ca tụng Ngài như thể con nay. *
Người cha sẽ dạy cho con cái rõ
Ngài là Đấng tín trung.
20 Lạy Chúa, xin Ngài thương cứu độ. *
Rồi chúng con sẽ ngày ngày xướng hoạ đàn ca
trong nhà Chúa, suốt cả cuộc đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, xin cứu độ chúng con
hết mọi ngày trong suốt cuộc đời.
Tv 64 (65)Lời tạ ơn long trọngXi-on đây, hiểu là thành trì thiên giới (Ô-ri-giê-nê).
ĐC Lạy Thiên Chúa,
ca tụng Ngài ở Xi-on, thật là chính đáng.
2 (Lạy Thiên Chúa,
ca tụng Ngài ở Xi-on, thật là chính đáng, *)
điều khấn hứa cùng Ngài, phải lo giữ trọn.
3 Chúa là Đấng nghe lời cầu khẩn,
mọi phàm nhân sẽ đến với Ngài,
4 thân mang đầy tội lỗi ; *
bao tội ác đè bẹp chúng con,
nhưng phần Chúa, Chúa tha thứ cả.
5 Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn
và cho ở tại khuôn viên đền Ngài. *
Ân huệ nhà Chúa, chúng con tận hưởng,
lộc thánh đền Ngài, lại được đầy no.
6 Ngài công minh đáp lại lời chúng con
bằng những việc lạ lùng kinh hãi. *
Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
Ngài là niềm hy vọng của toàn cõi đất
và hải đảo xa vời.
7 Ngài dùng sức mạnh đặt núi non vững chãi,
lấy uy dũng mà thắt ngang lưng. *
8 Biển cả gầm vang, sóng cồn gào thét,
người muôn nước náo động xôn xao :
Ngài khiến tất cả phải im hơi lặng tiếng.
9 Dân cư trên khắp cùng trái đất
thấy kỳ công của Ngài phải khiếp oai. *
Ngài làm vang tiếng reo cười,
cửa đông sáng sớm cửa đoài chiều hôm.
10 Thăm trái đất Ngài tuôn mưa móc,
cho ngập tràn phú túc giàu sang, *
suối trời trữ nước mênh mang,
dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.
11 Tưới từng luống san từng mô đất,
khiến dầm mưa cho hạt nảy mầm, *
12 bốn mùa Chúa đổ hồng ân,
Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi.
13 Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ,
cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh, *
14 chiên cừu phủ trắng đồng xanh,
lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào,
câu hò tiếng hát trổi cao.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Thiên Chúa,
ca tụng Ngài ở Xi-on, thật là chính đáng.
Lời ChúaGe 2,12-13
Đây là sấm ngôn của Chúa : “Các ngươi hãy ăn chay, khóc lóc, rên siết mà hết lòng trở về với Ta.” Anh em hãy xé nát tâm hồn, chứ đừng xé áo. Hãy trở về với Thiên Chúa là Chúa của anh em, bởi vì Người nhân hậu từ bi, nhẫn nại và giàu ân nghĩa, thường bỏ ý định giáng phạt.
Xướng đáp
X Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
xin thương xót chúng con.
Đ Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
xin thương xót chúng con.
X Ấy chính vì chúng con lỗi lầm,
Ngài đã bị tan xương nát thịt.
Đ xin thương xót chúng con.
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
xin thương xót chúng con.
Thánh ca Tin Mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Benedictus)
ĐC Anh em chỉ có một bậc thầy duy nhất,
là chính Đức Ki-tô, Đấng ngự trên trời.
Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa :
Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;
Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Anh em chỉ có một bậc thầy duy nhất,
là chính Đức Ki-tô, Đấng ngự trên trời.
Lời cầu
Chúa Cha đã sai Con Một Người nhập thể, để nên Bánh trường sinh cho chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy dâng lời cảm tạ và cầu xin :
Xin cho chúng con được thấm nhuần lời Đức Ki-tô.
Xin cho chúng con trong Mùa Chay này biết năng nghe Lời Chúa, – để chúng con được sốt sắng mừng lễ Vượt Qua.
Xin cho chúng con được thấm nhuần lời Đức Ki-tô.
Xin ban Thánh Thần Chúa dạy dỗ chúng con, – để chúng con biết đường đưa những kẻ lầm lạc về cùng Chúa.
Xin cho chúng con được thấm nhuần lời Đức Ki-tô.
Xin giúp chúng con ngày càng thấu hiểu mầu nhiệm Đức Ki-tô, – và cho chúng con biết dùng chính cuộc đời mà diễn tả mầu nhiệm ấy.
Xin cho chúng con được thấm nhuần lời Đức Ki-tô.
Xin Chúa thanh tẩy và đổi mới Giáo Hội trong những ngày hồng phúc này, – để Giáo Hội ngày càng nhiệt thành làm chứng cho Chúa.
Xin cho chúng con được thấm nhuần lời Đức Ki-tô.
Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin hằng thương giữ gìn Hội Thánh ; Chúa biết rõ chúng con thân phận yếu hèn, sẽ sa ngã nếu Chúa không nâng đỡ chở che. Xin ban ơn phù trợ để chúng con thoát mọi hiểm nguy và đạt tới nguồn ơn cứu độ. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoànVà ở cùng cha.
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoànA-men.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Giờ BaThánh thi
Trưa hôm ấy chịu khổ hình thập tự
Chúa kêu rằng “Khát nước”, thảm sầu thay !
Xin cho con ca tụng Chúa giờ này
Biết khát vọng ơn Ngài công chính hoá.
Ôi lạy Chúa, con thấy mình đói lả
Chỉ có Ngài làm no thoả được thôi,
Tội lỗi xưa, con hối hận lắm rồi,
Chỉ ao ước trở nên người đức hạnh.
Vừa ngâm ngợi vừa đợi trông ơn thánh
Nguồn mạch Thánh Linh đổ xuống tràn trề
Cho xác thịt này dịu lửa đam mê
Còn tâm trí lạnh lùng mau ấm lại.
Con phủ phục xin Ba Ngôi từ ái
Là Chúa Cha, Thánh Tử với Thánh Thần
Tự cõi trời thương mở lượng khoan nhân
Ban hồng phúc như lòng con cầu khẩn.
Ca vịnh
Tv 118 (119),49-56Suy niệm lời Chúa trong luật Người banYêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).
VIIĐC Đây là thời ta phải sám hối,
hầu chuộc mọi lỗi lầm
và được ơn cứu độ.
49 Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ,
lời ban niềm hy vọng cho con. *
50 Lời hứa của Ngài làm cho con được sống,
đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng.
51 Phường kiêu ngạo nặng lời chế giễu,
nhưng luật Ngài, con chẳng lìa xa. *
52 Lạy Chúa, con nhớ lại quyết định xưa của Ngài,
và lòng đầy an ủi.
53 Con nổi giận với bọn ác nhân,
vì chúng đã bỏ quên luật Chúa. *
54 Thánh chỉ Ngài là khúc nhạc của con,
giữa cảnh đời tha hương lữ thứ.
55 Suốt đêm trường, con nhắc nhở Thánh Danh,
và lạy Chúa, con sẽ tuân thủ luật Ngài. *
56 Huấn lệnh Chúa truyền, con lo vâng giữ,
đó chính là nhiệm vụ của con.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tv 52 (53)Kẻ ngạo mạn ngu xuẩnMọi người đã phạm tội, và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa (Rm 3,23).
1 Kẻ ngu si tự nhủ :
“Làm chi có Chúa Trời !” *
2 Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,
chẳng có một ai làm điều thiện.
3 Từ trời cao, Thiên Chúa nhìn xuống loài người,
xem ai là kẻ có lương tri
biết kiếm tìm Thiên Chúa.
4 Người người đã lìa xa chính lộ,
chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, *
chẳng có một ai làm điều thiện
dẫu một người cũng không.
5 Những kẻ làm điều ác,
kẻ sống trên xương máu đồng bào ta,
kẻ không cầu khẩn Thiên Chúa,
há chẳng hiểu biết gì ?
6 Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi,
khi chẳng có chi phải kinh hoàng, *
vì Thiên Chúa làm tan xương nát thịt
những kẻ nào vây hãm dân ta.
Chúng sẽ phải thẹn thùng,
vì Thiên Chúa đã ruồng bỏ chúng.
7 Từ Xi-on,
ai sẽ đem lại ơn cứu độ cho Ít-ra-en ? *
Khi Chúa đổi vận mạng dân Người,
nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy,
dân Ít-ra-en hớn hở dường bao !
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tv 53 (54),3-6.8-9Xin ơn phù giúpNhân danh Chúa, ngôn sứ xin được giải thoát khỏi tay kẻ độc ác hành hung (Ca-xi-ô-đô-rô).
3 Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ,
lấy quyền năng Ngài mà xử cho con. *
4 Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu,
lắng tai nghe lời con thưa gửi.
5 Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
bọn hung tàn tìm hại mạng sống con, *
chúng không kể gì đến Thiên Chúa.
6 Nhưng này có Thiên Chúa phù trì,
thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.
8 Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, *
lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài,
thật danh Ngài thiện hảo,
9 vì Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy,
và con đã dám nghênh bọn địch thù.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Đây là thời ta phải sám hối,
hầu chuộc mọi lỗi lầm
và được ơn cứu độ.
Lời Chúa Ge 2,17
Giữa tiền đình và tế đàn, các tư tế phụng sự Đức Chúa hãy than khóc và nói rằng : “Lạy Đức Chúa, xin rủ lòng thương xót dân Ngài ! Xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã và nên trò cười cho dân ngoại.”
Xướng đáp
X Lạy Chúa Trời,
xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
Đ đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin hằng thương giữ gìn Hội Thánh ; Chúa biết rõ chúng con thân phận yếu hèn, sẽ sa ngã nếu Chúa không nâng đỡ chở che. Xin ban ơn phù trợ để chúng con thoát mọi hiểm nguy và đạt tới nguồn ơn cứu độ. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.
Giờ SáuThánh thi
Trưa hôm ấy chịu khổ hình thập tự
Chúa kêu rằng “Khát nước”, thảm sầu thay !
Xin cho con ca tụng Chúa giờ này
Biết khát vọng ơn Ngài công chính hoá.
Ôi lạy Chúa, con thấy mình đói lả
Chỉ có Ngài làm no thoả được thôi,
Tội lỗi xưa, con hối hận lắm rồi,
Chỉ ao ước trở nên người đức hạnh.
Vừa ngâm ngợi vừa đợi trông ơn thánh
Nguồn mạch Thánh Linh đổ xuống tràn trề
Cho xác thịt này dịu lửa đam mê
Còn tâm trí lạnh lùng mau ấm lại.
Con phủ phục xin Ba Ngôi từ ái
Là Chúa Cha, Thánh Tử với Thánh Thần
Tự cõi trời thương mở lượng khoan nhân
Ban hồng phúc như lòng con cầu khẩn.
Ca vịnh
Tv 118 (119),49-56Suy niệm lời Chúa trong luật Người banYêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).
VIIĐC Chúa đã phán : “Ta lấy mạng sống Ta mà thề :
Ta đâu có muốn cho kẻ dữ phải diệt vong,
nhưng là muốn nó bỏ đường tà để được sống.”
49 Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ,
lời ban niềm hy vọng cho con. *
50 Lời hứa của Ngài làm cho con được sống,
đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng.
51 Phường kiêu ngạo nặng lời chế giễu,
nhưng luật Ngài, con chẳng lìa xa. *
52 Lạy Chúa, con nhớ lại quyết định xưa của Ngài,
và lòng đầy an ủi.
53 Con nổi giận với bọn ác nhân,
vì chúng đã bỏ quên luật Chúa. *
54 Thánh chỉ Ngài là khúc nhạc của con,
giữa cảnh đời tha hương lữ thứ.
55 Suốt đêm trường, con nhắc nhở Thánh Danh,
và lạy Chúa, con sẽ tuân thủ luật Ngài. *
56 Huấn lệnh Chúa truyền, con lo vâng giữ,
đó chính là nhiệm vụ của con.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tv 52 (53)Kẻ ngạo mạn ngu xuẩnMọi người đã phạm tội, và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa (Rm 3,23).
1 Kẻ ngu si tự nhủ :
“Làm chi có Chúa Trời !” *
2 Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,
chẳng có một ai làm điều thiện.
3 Từ trời cao, Thiên Chúa nhìn xuống loài người,
xem ai là kẻ có lương tri
biết kiếm tìm Thiên Chúa.
4 Người người đã lìa xa chính lộ,
chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, *
chẳng có một ai làm điều thiện
dẫu một người cũng không.
5 Những kẻ làm điều ác,
kẻ sống trên xương máu đồng bào ta,
kẻ không cầu khẩn Thiên Chúa,
há chẳng hiểu biết gì ?
6 Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi,
khi chẳng có chi phải kinh hoàng, *
vì Thiên Chúa làm tan xương nát thịt
những kẻ nào vây hãm dân ta.
Chúng sẽ phải thẹn thùng,
vì Thiên Chúa đã ruồng bỏ chúng.
7 Từ Xi-on,
ai sẽ đem lại ơn cứu độ cho Ít-ra-en ? *
Khi Chúa đổi vận mạng dân Người,
nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy,
dân Ít-ra-en hớn hở dường bao !
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tv 53 (54),3-6.8-9Xin ơn phù giúpNhân danh Chúa, ngôn sứ xin được giải thoát khỏi tay kẻ độc ác hành hung (Ca-xi-ô-đô-rô).
3 Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ,
lấy quyền năng Ngài mà xử cho con. *
4 Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu,
lắng tai nghe lời con thưa gửi.
5 Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
bọn hung tàn tìm hại mạng sống con, *
chúng không kể gì đến Thiên Chúa.
6 Nhưng này có Thiên Chúa phù trì,
thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.
8 Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, *
lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài,
thật danh Ngài thiện hảo,
9 vì Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy,
và con đã dám nghênh bọn địch thù.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Chúa đã phán : “Ta lấy mạng sống Ta mà thề :
Ta đâu có muốn cho kẻ dữ phải diệt vong,
nhưng là muốn nó bỏ đường tà để được sống.”
Lời Chúa Gr 3,25b
Từ độ thanh xuân cho đến ngày hôm nay, cha ông chúng ta và cả chúng ta đây đã xúc phạm đến Thiên Chúa là Chúa chúng ta, và đã không nghe lời Người.
Xướng đáp
X Lạy Chúa, xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi
Đ và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin hằng thương giữ gìn Hội Thánh ; Chúa biết rõ chúng con thân phận yếu hèn, sẽ sa ngã nếu Chúa không nâng đỡ chở che. Xin ban ơn phù trợ để chúng con thoát mọi hiểm nguy và đạt tới nguồn ơn cứu độ. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.
Giờ ChínThánh thi
Trưa hôm ấy chịu khổ hình thập tự
Chúa kêu rằng “Khát nước”, thảm sầu thay !
Xin cho con ca tụng Chúa giờ này
Biết khát vọng ơn Ngài công chính hoá.
Ôi lạy Chúa, con thấy mình đói lả
Chỉ có Ngài làm no thoả được thôi,
Tội lỗi xưa, con hối hận lắm rồi,
Chỉ ao ước trở nên người đức hạnh.
Vừa ngâm ngợi vừa đợi trông ơn thánh
Nguồn mạch Thánh Linh đổ xuống tràn trề
Cho xác thịt này dịu lửa đam mê
Còn tâm trí lạnh lùng mau ấm lại.
Con phủ phục xin Ba Ngôi từ ái
Là Chúa Cha, Thánh Tử với Thánh Thần
Tự cõi trời thương mở lượng khoan nhân
Ban hồng phúc như lòng con cầu khẩn.
Ca vịnh
Tv 118 (119),49-56Suy niệm lời Chúa trong luật Người banYêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).
VIIĐC Nhờ quyền năng Thiên Chúa,
chúng ta hãy giữ đức công bình
như khí giới cầm tay,
và nhất mực kiên trì quảng đại
để chứng tỏ mình là người phục vụ Thiên Chúa.
49 Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ,
lời ban niềm hy vọng cho con. *
50 Lời hứa của Ngài làm cho con được sống,
đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng.
51 Phường kiêu ngạo nặng lời chế giễu,
nhưng luật Ngài, con chẳng lìa xa. *
52 Lạy Chúa, con nhớ lại quyết định xưa của Ngài,
và lòng đầy an ủi.
53 Con nổi giận với bọn ác nhân,
vì chúng đã bỏ quên luật Chúa. *
54 Thánh chỉ Ngài là khúc nhạc của con,
giữa cảnh đời tha hương lữ thứ.
55 Suốt đêm trường, con nhắc nhở Thánh Danh,
và lạy Chúa, con sẽ tuân thủ luật Ngài. *
56 Huấn lệnh Chúa truyền, con lo vâng giữ,
đó chính là nhiệm vụ của con.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tv 52 (53)Kẻ ngạo mạn ngu xuẩnMọi người đã phạm tội, và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa (Rm 3,23).
1 Kẻ ngu si tự nhủ :
“Làm chi có Chúa Trời !” *
2 Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,
chẳng có một ai làm điều thiện.
3 Từ trời cao, Thiên Chúa nhìn xuống loài người,
xem ai là kẻ có lương tri
biết kiếm tìm Thiên Chúa.
4 Người người đã lìa xa chính lộ,
chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, *
chẳng có một ai làm điều thiện
dẫu một người cũng không.
5 Những kẻ làm điều ác,
kẻ sống trên xương máu đồng bào ta,
kẻ không cầu khẩn Thiên Chúa,
há chẳng hiểu biết gì ?
6 Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi,
khi chẳng có chi phải kinh hoàng, *
vì Thiên Chúa làm tan xương nát thịt
những kẻ nào vây hãm dân ta.
Chúng sẽ phải thẹn thùng,
vì Thiên Chúa đã ruồng bỏ chúng.
7 Từ Xi-on,
ai sẽ đem lại ơn cứu độ cho Ít-ra-en ? *
Khi Chúa đổi vận mạng dân Người,
nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy,
dân Ít-ra-en hớn hở dường bao !
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tv 53 (54),3-6.8-9Xin ơn phù giúpNhân danh Chúa, ngôn sứ xin được giải thoát khỏi tay kẻ độc ác hành hung (Ca-xi-ô-đô-rô).
3 Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ,
lấy quyền năng Ngài mà xử cho con. *
4 Lạy Thiên Chúa, xin nghe con nguyện cầu,
lắng tai nghe lời con thưa gửi.
5 Phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
bọn hung tàn tìm hại mạng sống con, *
chúng không kể gì đến Thiên Chúa.
6 Nhưng này có Thiên Chúa phù trì,
thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.
8 Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, *
lạy Chúa, con xưng tụng danh Ngài,
thật danh Ngài thiện hảo,
9 vì Chúa giải thoát con khỏi mọi gian nguy,
và con đã dám nghênh bọn địch thù.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Nhờ quyền năng Thiên Chúa,
chúng ta hãy giữ đức công bình
như khí giới cầm tay,
và nhất mực kiên trì quảng đại
để chứng tỏ mình là người phục vụ Thiên Chúa.
Lời Chúa Is 58,1-2a
Cứ lấy hết gân cổ mà kêu lên, đừng kìm hãm, kêu lớn tiếng lên như tù và, báo cho dân Ta hay tội ác của chúng, cho nhà Gia-cóp biết những lỗi lầm đã phạm. Ngày lại ngày chúng kiếm tìm Ta, chúng ao ước biết đường lối của Ta, như thể một dân tộc vẫn thực hành sự công chính, và không bỏ luật pháp của Thiên Chúa mình.
Xướng đáp
X Lạy Thiên Chúa,
tế phẩm dâng Ngài là tấm lòng tan nát.
Đ Một tấm lòng tan nát giày vò,
Ngài sẽ chẳng khinh chê.
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin hằng thương giữ gìn Hội Thánh ; Chúa biết rõ chúng con thân phận yếu hèn, sẽ sa ngã nếu Chúa không nâng đỡ chở che. Xin ban ơn phù trợ để chúng con thoát mọi hiểm nguy và đạt tới nguồn ơn cứu độ. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Thánh thi
Lạy Đức Ki-tô, Ngài thánh hiến
Thời gian trai tịnh bốn mươi ngày,
Và cho người thế mau siêu độ
Ngài đã kêu mời phải ăn chay.
Giờ đây Giáo Hội đang sám hối
Xin lượng từ bi ghé mắt nhìn,
Đấm ngực cúi đầu, than khóc tội
Ngài thương giải cứu, đỡ nâng lên.
Bao lỗi lầm xưa, Ngài tha thứ
Chính vì nghĩa nặng với ân sâu,
Từ đây xin Chúa thương gìn giữ
Kẻo lỡ một mai vướng tội nào.
Hằng năm khi đến mùa trai tịnh
Vẳng tiếng ăn năn thấm lệ nhoà
Ta hãy rửa hồn cho thanh khiết
Để mừng long trọng lễ Vượt Qua.
Vũ trụ càn khôn cùng khép nép
Tôn thờ ca ngợi Chúa Ba Ngôi
Đoàn con nhận lãnh ơn xá tội,
Dâng khúc tân ca cảm tạ Ngài.
Ca vịnh
Tv 48 (49)Của đời phù vânNgười giàu có khó vào Nước Trời (Mt 19,23).
IĐC Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài.
2 Hãy nghe đây, ngàn muôn dân hỡi,
lắng tai nào, hết thảy thế nhân, *
3 cả thường dân lẫn người quyền quý,
hạng phú gia với kẻ cơ bần.
4 Miệng tôi nói lời hay lẽ phải,
lòng gẫm suy câu khéo điều khôn, *
5 tai lắng nghe nhịp câu ngạn ngữ,
mượn phím đàn giải nghĩa nhiệm mầu.
6 Ngày vận hạn, cớ chi phải sợ,
lúc bọn gian manh theo sát bủa vây tôi ? *
7 Chúng cậy vào của cải,
lại vênh vang bởi lắm bạc tiền.
8 Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình
và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa ? *
9 Mạng người dù giá cao mấy nữa,
thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời.
10 Nào phàm nhân sống mãi được sao
mà chẳng phải đến ngày tận số ? *
11 Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết,
kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong,
bỏ lại tài sản mình cho người khác.
12 Tuy họ lấy tên mình
mà đặt cho miền này xứ nọ, *
nhưng ba tấc đất mới thật là nhà,
nơi họ ở muôn đời muôn kiếp.
13 Dù sống trong danh vọng,
con người cũng không thể trường tồn ; *
thật nó chẳng khác chi
con vật một ngày kia phải chết.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài.
IIĐC Anh em hãy tích trữ kho tàng ở trên trời.
14 Phường tự mãn tự kiêu,
số phận là thế đó,
bọn ỷ tài khéo nói,
hậu vận chính là đây.
15 Như đoàn vật nhốt trong âm phủ,
chính tử thần canh giữ chăn nuôi, *
chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả,
sẽ tiêu tan cả đến hình hài,
chốn âm phủ thành nơi cư ngụ.
16 Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi,
gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ.
17 Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài,
hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, *
18 vì khi chết, nó đâu mang được cả,
kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần.
19 Lúc sinh thời, nó tự hào tự đắc :
“Mình làm nên, thiên hạ tán dương mình !” *
20 Nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp,
chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương !
21 Dù sống trong danh vọng,
con người cũng không hiểu biết gì ; *
thật nó chẳng khác chi,
con vật một ngày kia phải chết.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Anh em hãy tích trữ kho tàng ở trên trời.
Tc Kh 4,11 ; 5,9.10.12Những người được Chúa cứu chuộc,
dâng lời ca ngợi Chúa
ĐC Con Chiên đã bị giết
đáng lãnh nhận danh dự với vinh quang.
411 Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang danh dự và uy quyền,
vì Ngài đã dựng nên muôn vật, *
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên.
5 9 Lạy Chúa Ki-tô,
Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn Sách Trời
và mở ấn niêm phong,
vì Ngài đã bị giết
và đã lấy máu đào
chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
thuộc mọi nước mọi dân.
10 Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, *
và họ sẽ làm chủ mặt đất này.
12 Con Chiên đã bị giết
nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, *
khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang,
và muôn lời cung chúc.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Con Chiên đã bị giết
đáng lãnh nhận danh dự với vinh quang.
Lời Chúa Gc 2,14.17.18b
Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì ? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng ? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin.
Xướng đáp
X Con đã thưa cùng Chúa :
Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành con.
Đ Con đã thưa cùng Chúa :
Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành con.
X Quả thật con đắc tội với Ngài.
Đ Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành con.
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Con đã thưa cùng Chúa :
Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành con.
Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Magnificat)
ĐC Tất cả anh em đều là anh em với nhau ;
đừng gọi ai dưới đất là cha,
vì anh em chỉ có một cha là Cha trên trời ;
cũng đừng để ai gọi mình là thầy,
vì anh em chỉ có một thầy
là chính Đức Ki-tô.
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Tất cả anh em đều là anh em với nhau ;
đừng gọi ai dưới đất là cha,
vì anh em chỉ có một cha là Cha trên trời ;
cũng đừng để ai gọi mình là thầy,
vì anh em chỉ có một thầy
là chính Đức Ki-tô.
Lời cầu
Chúa Giê-su đã nói : “Khi tôi được nâng lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.” Vì thế, ta hãy tôn vinh Người và thiết tha cầu nguyện :
Lạy Chúa, xin lôi kéo mọi người lên cùng Chúa.
Xin cho mầu nhiệm Thập Giá nên ánh sáng chiếu soi mọi người, – để họ nhận biết Chúa là đường, là chân lý và sức sống.
Lạy Chúa, xin lôi kéo mọi người lên cùng Chúa.
Xin cho những người đang khát khao tìm Chúa, được gặp Chúa là suối nước trường sinh, – để họ được vui thoả muôn đời.
Lạy Chúa, xin lôi kéo mọi người lên cùng Chúa.
Xin soi sáng tâm hồn các văn nhân nghệ sĩ và kỹ thuật gia, – để các việc họ làm dọn đường cho Nước Chúa.
Lạy Chúa, xin lôi kéo mọi người lên cùng Chúa.
Xin cho những người đã xa Chúa vì tội lỗi hay vì gương mù gương xấu, – được trở về vui hưởng tình thương Chúa dành cho.
Lạy Chúa, xin lôi kéo mọi người lên cùng Chúa.
Xin đưa những ai đã qua đời vào Nước Chúa, – để họ được cùng Đức Mẹ Ma-ri-a và các thánh chúc tụng Chúa không ngừng.
Lạy Chúa, xin lôi kéo mọi người lên cùng Chúa.
Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin hằng thương giữ gìn Hội Thánh ; Chúa biết rõ chúng con thân phận yếu hèn, sẽ sa ngã nếu Chúa không nâng đỡ chở che. Xin ban ơn phù trợ để chúng con thoát mọi hiểm nguy và đạt tới nguồn ơn cứu độ. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sựChúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoànVà ở cùng cha.
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoànA-men.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sựLạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoànMuôn lạy Chúa xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.
Tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).
Thánh Thi
Đêm tối xuống dần trên cõi thế,
Đoàn con chạy đến Chúa càn khôn,
Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống
Giữ gìn chúng con cả xác hồn.
Mơ thấy Chúa Trời : lòng nguyện ước
Thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon,
Vầng Đông lấp ló chân trời thẳm
Sẽ hát mừng Ngài khúc nhặt khoan.
Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống
Bồi thêm sinh khí kẻo tàn phai,
Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi,
Xin hãy đốt lên lửa sáng ngời.
Đồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,
Và Thánh Tử Ngài, Đấng Phục Sinh,
Thần Linh thánh ái, ơn phù trợ,
Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.
Ca vịnh
Tv 142 (143),1-11Lời cầu xin lúc gặp hiểm nguyCon người được nên công chính không phải vì làm những việc lề luật dạy, nhưng vì tin vào Đức Ki-tô Giê-su (Gl 2,16).
ĐC Lạy Chúa, xin đừng ẩn mặt đi,
vì con vẫn tin cậy nơi Ngài.
1 Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, *
lắng nghe con nài van, bởi Ngài thành tín,
đáp lại lời con, vì Ngài công minh.
2 Xin chớ đòi tôi tớ ra xét xử, *
vì trước thánh nhan Ngài
chẳng có người nào là công chính.
3 Kẻ thù bách hại con,
chà đạp con dưới đất,
đẩy vào chốn tối tăm
như những người đã chết từ bao thuở.
4 Hơi thở con chỉ còn thoi thóp,
nghe con tim giá lạnh trong mình.
5 Nhớ ngày xưa tháng cũ,
con hoài niệm mọi công trình của Chúa,
và gẫm suy việc tay Chúa làm nên. *
6 Hai tay cầu Chúa giơ lên,
hồn con khát Chúa như miền đất khô.
7 Xin mau đáp lời con, lạy Chúa,
hơi thở con nay đã hầu tàn. *
Xin đừng ẩn mặt đi,
kẻo con hoá ra người thiên cổ.
8 Ngay từ buổi sớm mai,
xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa,
vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. *
Xin chỉ dạy đường lối phải theo,
vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.
9 Xin cứu con thoát khỏi địch thù,
lạy Chúa, bên Ngài con trú ẩn.
10 Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện,
bởi Ngài là Thiên Chúa của con. *
Xin thần khí tốt lành của Chúa
dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu.
11 Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài,
xin cho con được sống. *
Bởi vì Ngài công chính,
xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, xin đừng ẩn mặt đi,
vì con vẫn tin cậy nơi Ngài.
Lời Chúa 1 Pr 5,8-9a
Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự.
(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).Xướng đáp
X Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Đ Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
X Ngài đã cứu chuộc chúng con,
lạy Chúa Trời thành tín.
Đ con xin phó thác hồn con.
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Tc Tin Mừng “Muôn lạy Chúa” (Nunc dimittis)
ĐCLạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình.
Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này
được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐCLạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình.

Lời nguyện
Lạy Chúa, xin thương chiếu giãi ánh sáng Chúa vào bóng tối đêm nay, và ban cho chúng con là con cái Chúa được nghỉ ngơi an lành, để nhân danh Chúa, chúng con được vui mừng thức dậy hưởng ánh quang ngày mới. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
cho ta qua một đêm yên ổn,
và giờ sau hết được chết lành.
Cộng đoànA-men.
Ca vãn kính Đức Mẹ
Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc (Ave Regina caelorum)
Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc,
Lạy Nữ Vương trên chín phẩm thiên thần,
Là Cội Thiêng là Cửa Trời vinh phúc
Đem Vầng Hồng rực rỡ xuống trần gian.
Mừng vui lên, mừng vui lên Trinh Nữ,
Bà hiển vinh, Bà diễm lệ khôn tày.
Bên toà Chúa Ki-tô, Ngôi Thánh Tử,
Cúi lạy Bà, xin nguyện giúp cầu thay.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours


  Gửi cho bạn bè         In trang web

Thánh Giê-rô-ni-mô

Thành viên

Tên người dùng: Mật khẩu:

Đăng ký |

Quên mật khẩu

Nhận bài qua email