Các giờ Kinh Phụng Vụ


Thứ Hai sau Chúa nhật XXII Thường Niên

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàncho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Tv 94ĐC Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
1Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
2Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
ĐC Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
3Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là đại vương trổi vượt chư thần,
4nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
5Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.
ĐC Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
6Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *
7Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.
ĐC Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! *
8Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba,
như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
9nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm.
ĐC Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
10“Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói :
Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
11chúng nào biết đến đường lối của Ta ! *
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng :
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.”
ĐC Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi
Đây là lúc tin vui
Lan rộng khắp nơi rồi,
Đức Lang Quân sẽ tới,
Đấng tác tạo Nước Trời.
Muôn thánh nữ đồng trinh
Ra gặp Chúa thiên đình,
Đèn trên tay rực sáng,
Mặt hớn hở cung nghinh.
Còn những cô khờ dại,
Đèn tắt cạn khô dầu,
Đập cửa không người đoái,
Hoàng cung khoá từ lâu.
Sống từ đây tiết độ,
Hồn hãy thức chong đèn,
Sẵn sàng ra đón Chúa,
Dẫu Người tới nửa đêm.
Xin Vua Cả Nước Trời
Thương chuẩn bị bầy tôi
Đáng vào nơi vĩnh phúc
Ca tụng Chúa muôn đời.
Ca vịnh
Tv 30 (31),2-17.20-25Lời cầu nguyện tin tưởng của người sầu khổLạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha (Lc 23,46).
IĐC Lạy Chúa, xin ghé tai nghe và mau mau cứu chữa.
2 Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa,
xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.
Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con,
3 ghé tai nghe và mau mau cứu chữa. *
Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con.
4 Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa,
vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. *
5 Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi,
vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài.
6 Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con,
Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. *
7 Ngài ghét bọn thờ thần hư ảo,
phần con đây, lạy Chúa, chỉ tin tưởng nơi Ngài.
8 Được Ngài thương, con vui mừng hớn hở,
vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn.
Con lâm cảnh ngặt nghèo, Ngài lo lắng chăm nom, *
9 chẳng trao nộp thân này vào tay thù địch,
nhưng cho con rộng bước thênh thang.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, xin ghé tai nghe và mau mau cứu chữa.
IIĐC Lạy Chúa, xin toả ánh Tôn Nhan rạng ngời
trên tôi tớ Ngài đây.
10 Xin xót thương, lạy Chúa,
bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, *
quá sầu đau, mắt đà mòn mỏi,
hồn ảo não và thân hình tiều tuÿ.
11 Đời tiêu hao trong nỗi u buồn
và tháng năm tàn lụi giữa tiếng thở than, *
con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng,
gân cốt con rời rã.
12 Con đã nên trò cười cho thù địch
và cho cả hàng xóm láng giềng. *
Bạn bè thân thích đều kinh hãi,
thấy con ngoài đường ai cũng tránh xa.
13 Bị lãng quên, như kẻ chết không người tưởng nhớ,
con hoá thành đồ hư vất bỏ.
14 Con nghe thấy những lời độc địa của bao người,
nhìn chung quanh : toàn những điều khủng khiếp. *
Chúng toa rập chống con,
và mưu toan lấy mạng.
15 Nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy Chúa,
dám thưa rằng : Ngài là Thượng Đế của con.
16 Số phận con ở trong tay Ngài, *
xin giải thoát con khỏi tay địch thủ,
khỏi người bách hại con.
17 Xin toả ánh Tôn Nhan rạng ngời
trên tôi tớ Ngài đây,
và lấy tình thương mà cứu độ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, xin toả ánh Tôn Nhan rạng ngời
trên tôi tớ Ngài đây.
IIIĐC Chúc tụng Chúa,
đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với con.
20 Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu,
Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài, *
và thi thố trước mặt phàm nhân
cho ai tìm đến Ngài nương náu.
21 Bên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ càng
khỏi người đời mưu hại. *
Ngài che chở họ trong lều thánh
xa tầm lưỡi thị phi.
22 Chúc tụng Chúa
đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với con
trong thành trì vững chắc.
23 Vậy mà con đã nói vì hốt hoảng :
“Con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi !” *
Thế nhưng Ngài đã nghe tiếng nài van
trong ngày con kêu cứu.
24 Hết mọi người hiếu trung với Chúa
hãy yêu mến Chúa đi ! *
Chúa giữ gìn những ai thành tín
nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng.
25 Hỡi mọi người cậy trông vào Chúa,
mạnh bạo lên, can đảm lên nào !
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Chúc tụng Chúa,
đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với con.
Xướng đáp
X Lạy Chúa, xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
và bảo ban dạy dỗ.
Đ Vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Bài đọc 1Gr 19,1-5.10 – 20,6
Cái bình bị đập vỡSau khi nói lời sấm đầy đe doạ, Giê-rê-mi-a bị khủng bố tàn nhẫn. Đến lúc Giê-ru-sa-lem bị vây hãm, bao chuyện khủng khiếp xảy ra, dân cư phải lưu đày, người ta mới khám phá ra là Giê-rê-mi-a có lý, và mới chịu ăn năn trở lại.
Trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.
19 1 ĐỨC CHÚA phán thế này : Hãy đi mua một cái bình sành của thợ gốm. Cùng với một số kỳ mục trong dân và một số trong hàng tư tế, 2 hãy đi ra phía thung lũng Ben Hin-nôm, lối vào cửa “Gốm”, tại đó ngươi sẽ công bố những điều Ta sẽ phán với ngươi. 3 Ngươi sẽ nói : Hỡi các vua Giu-đa, hỡi dân cư Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA. ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau : Này Ta sắp giáng tai hoạ xuống nơi đây, khiến cho bất cứ ai nghe nói cũng phải ù cả hai tai : 4 bởi vì chúng đã lìa bỏ Ta, đã biến nơi này thành nơi xa lạ. Tại chính nơi này, chúng còn dâng hương kính các thần khác, những thần chính chúng, cũng như cha ông chúng và các vua Giu-đa đã không hề biết đến ; chúng đã làm cho nơi này ngập máu người vô tội. 5 Chúng đã xây những nơi cao kính Ba-an để hoả thiêu con cái chúng làm lễ toàn thiêu dâng Ba-an ; đó là điều Ta đã không truyền, không phán dạy cũng không nghĩ đến.
10 Ngươi sẽ đập vỡ cái bình trước mặt những người cùng đi với ngươi, 11 rồi nói với chúng : ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này : Cũng vậy, ta sẽ đập tan dân này và thành này như người ta đập vỡ cái vò của thợ gốm, mà không thể hàn gắn lại được nữa.
Người ta sẽ biến Tô-phét thành nghĩa địa, vì không còn chỗ nào khác để chôn. 12 Ta sẽ xử với nơi này và với dân cư ở đó cũng như vậy –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA– nghĩa là làm cho thành này giống như Tô-phét. 13 Nhà cửa ở Giê-ru-sa-lem và cung điện các vua Giu-đa –những nhà nào chúng dâng hương trên mái để kính đạo binh trên trời và tưới rượu dâng các thần khác– tất cả sẽ nên ô uế như ở Tô-phét.
14 Từ Tô-phét, là nơi ĐỨC CHÚA đã sai ông đi tuyên sấm, ông Giê-rê-mi-a trở về, đến đứng ở tiền đình Nhà ĐỨC CHÚA và nói với toàn dân rằng : 15 ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau : Này Ta sắp giáng xuống thành này và mọi thành phụ thuộc tất cả tai hoạ Ta đã tuyên phạt, vì chúng cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời Ta.”
20 1 Tư tế Pát-khua con ông Im-me, tổng quản đốc Nhà ĐỨC CHÚA, đã nghe ông Giê-rê-mi-a tuyên sấm các lời ấy. 2 Ông Pát-khua cho đánh đòn ngôn sứ Giê-rê-mi-a và cho cùm ông tại cửa Ben-gia-min, tức là Cửa Trên trong Nhà ĐỨC CHÚA. 3 Hôm sau, ông Pát-khua tháo cùm cho ông Giê-rê-mi-a ; ông Giê-rê-mi-a nói với ông ấy : “ĐỨC CHÚA không còn gọi ông là Pát-khua nữa, nhưng là ‘Kinh-hoàng-tứ-phía.’ 4 Quả thật, ĐỨC CHÚA phán như sau : Này Ta sẽ biến ngươi thành nỗi kinh hoàng cho chính ngươi và tất cả bạn bè của ngươi. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm quân thù, chính mắt ngươi sẽ chứng kiến điều đó. Ta sẽ trao nộp toàn thể Giu-đa vào tay vua Ba-ben ; nó sẽ bắt chúng đi lưu đày ở Ba-ben ; sẽ dùng gươm tàn sát chúng. 5 Tất cả của cải thành này cùng với mọi công lao vất vả và mọi đồ quý giá, cũng như tất cả kho tàng của các vua Giu-đa, Ta sẽ nộp vào tay quân thù chúng ; bọn này sẽ cướp phá, tịch thu đem về Ba-ben. 6 Còn ông, hỡi Pát-khua, chính ông và tất cả những người ở trong nhà ông sẽ phải đi lưu đày. Ông sẽ đi Ba-ben, sẽ chết tại đó và sẽ phải chôn tại đó ; ông cũng như tất cả bạn bè, tức là những người đã nghe ông tuyên sấm láo !”
Xướng đápx. Mt 23,37 ; x. Gr 19,15
X Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi !
Đ Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà ngươi không chịu ?
X Ngươi cứng đầu cứng cổ, không chịu nghe lời Ta.
Đ Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà ngươi không chịu ?
Bài đọc 2
Chính Ta đã dạy các ngôn sứTrích sách Gương Chúa Giê-su.
Hỡi con, hãy lắng nghe lời Ta ! Lời Ta rất ngọt ngào, vượt trên mọi hiểu biết của các triết gia và những người thông thái đời này. Lời Thầy là thần khí và là sự sống. Con không được phép đánh giá lời đó theo cách suy nghĩ của người phàm.
Không được giải thích lời ấy theo sở thích phù phiếm, nhưng phải lắng nghe trong thinh lặng, phải đón nhận với lòng khiêm tốn sâu thẳm và lòng yêu mến nồng nàn.
Và tôi thưa : Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn, được Ngài lấy Luật mà dạy dỗ bảo ban. Ngài cho họ được bình an trong ngày hoạn nạn. Kẻ ấy sẽ không phải phiền muộn trên cõi đời.
Chúa đáp : Chính Ta đã dạy các ngôn sứ từ thuở ban đầu và cho đến nay Ta vẫn không ngừng nói với mọi người ; nhưng nhiều kẻ cứ giả điếc và cứng lòng, không đón nhận lời Ta.
Có nhiều kẻ thích nghe thế gian hơn là nghe Thiên Chúa, dễ chiều theo những ước muốn của xác thịt hơn là làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Thế gian hứa hẹn những điều chóng qua và nhỏ mọn, nhưng người đời lại rất ham muốn phục vụ nó. Còn Ta, Ta hứa ban những điều tuyệt vời và trường cửu, nhưng lòng con người vẫn thờ ơ lãnh đạm.
Ai là kẻ hết lòng chăm lo phục vụ và vâng lời Ta trong mọi sự, như người đời phục vụ thế gian và các người lãnh đạo thế gian ?
Hỡi tôi tớ lười biếng và hay kêu ca, hãy hổ thẹn, vì những người nói trên sẵn sàng bị diệt vong hơn là chính con sẵn sàng để được sống.
Những người ấy hớn hở vui mừng vì được của phù vân hơn là con hớn hở vui mừng vì được chân lý.
Thật ra, đôi khi hy vọng của họ lại đánh lừa họ, còn lời hứa của Ta chẳng lừa dối ai, cũng không để ai tin tưởng vào Ta phải ra về tay không.
Điều Ta hứa, Ta sẽ ban, điều Ta phán, Ta sẽ hoàn thành, miễn là người ta trung tín trong tình yêu của Ta cho đến cùng.
Chính Ta là Đấng ân thưởng mọi người lành và là Đấng thử thách gắt gao mọi người đạo đức.
Hãy ghi lòng tạc dạ các lời của Ta và chuyên cần tìm hiểu, vì những lời đó rất cần trong thời bị thử thách.
Điều con đọc mà không hiểu, con sẽ biết rõ trong ngày Ta đến viếng thăm.
Những người Ta tuyển chọn, Ta quen thăm viếng bằng hai cách, tức là bằng thử thách và an ủi.
Và mỗi ngày Ta dạy họ hai bài, một để khiển trách họ về các nết xấu, và một để khuyên họ gia tăng các nhân đức.
Kẻ nào biết những lời của tôi và coi thường những lời ấy, thì sẽ có quan toà xét xử người ấy trong ngày sau hết.
Xướng đápx. Cn 23,26 ; 1,9 ; 5,1
X Con ơi, hãy hết lòng tin tưởng vào thầy, và hãy để mắt noi gương thầy,
Đ vì những lời thầy dạy sẽ là vòng hoa xinh con đội lên đầu.
X Này con, khôn ngoan của thầy, con hãy chú tâm học hỏi, hiểu biết của thầy, con hãy lắng tai nghe.
Đ vì những lời thầy dạy sẽ là vòng hoa xinh con đội lên đầu.
Lời nguyện
Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển, và được Chúa chăm nom giữ gìn. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi
Rực rỡ thay là nguồn ánh sáng,
Giãi nắng vàng toả rạng không trung.
Năm canh tỉnh giấc mơ mòng,
Một ngày sáu khắc oai hùng lên ngôi.
Ngài là chính mặt trời chói lọi,
Chiếu soi vào tận cõi bùn nhơ,
Chẳng như tinh đẩu lu mờ
Loé lên báo hiệu Kim Ô rạng ngời.
Thánh Thể Chúa trong ngoài sáng tỏ,
Xán lạn hơn chính ngọ huy hoàng,
Chiếu soi vào cả tâm can,
Để hồn nhuần thấm muôn vàn trinh trong.
Rực sáng lên, Vầng Hồng diễm lệ,
Hỡi Vinh Quang Chúa Tể càn khôn
Ân tình sưởi ấm xác hồn,
Chúa mà cất lấy thì còn sống sao !
Chúa Ki-tô, suối trào lân ái,
Kính dâng Ngài cùng với Chúa Cha
Hợp cùng Thiên Chúa Ngôi Ba
Ngàn muôn phúc cả vinh hoa đời đời.
Ca vịnh
Tv 41 (42)Quy hướng về Chúa và đền thánhAi khát, hãy đến ; và ai muốn, hãy lãnh lấy nước trường sinh (Kh 22,17).
ĐC Lạy Chúa, bao giờ con được đến
vào bệ kiến Tôn Nhan !
2 Như nai rừng mong mỏi
tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong
được gần Ngài, lạy Chúa.
3 Linh hồn con khao khát Chúa Trời
là Chúa Trời hằng sống. *
Bao giờ con được đến
vào bệ kiến Tôn Nhan ?
4 Châu lệ là cơm bánh đêm ngày,
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi :
“Này Thiên Chúa ngươi đâu ?”
5 Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ
thuở tiến về lều thánh cao sang
đến tận nhà Thiên Chúa, *
cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ,
giữa sóng người trẩy hội tưng bừng.
6 Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi ?
Hãy cậy trông Thiên Chúa,
tôi còn tán tụng Người,
Người là Đấng Cứu Độ,
là Thiên Chúa của tôi.
7 Lạy Chúa, con chìm sâu trong phiền muộn, *
nên chi từ giải đất Gio-đan,
cũng như rặng Khe-mon cao ngất
và núi nhỏ Mi-xa,
con tưởng nhớ đến Ngài.
8 Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm,
khi tiếng thác của Ngài tuôn đổ ầm vang. *
Sóng cồn theo nước cuốn,
Ngài để cho tràn ngập thân này.
9 Ban ngày Chúa gửi tình thương xuống, *
con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm
thành kinh nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống.
10 Con thưa cùng Thiên Chúa,
là núi đá bảo vệ đời con :
“Chúa quên con sao đành ? *
Sao con phải lang thang tiều tuÿ,
bị quân thù áp bức mãi không thôi ?”
11 Xương cốt con gãy rời từng khúc,
bởi đối phương lăng nhục thân này, *
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi :
“Này Thiên Chúa ngươi đâu ?”
12 Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi ?
Hãy cậy trông Thiên Chúa,
tôi còn tán tụng Người,
Người là Đấng Cứu Độ,
là Thiên Chúa của tôi.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, bao giờ con được đến
vào bệ kiến Tôn Nhan !
Tc Hc 36,1-5.10-13Cầu cho thành thánh Giê-ru-sa-lemSự sống đời đời là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giê-su Ki-tô (Ga 17,3).
ĐC Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con được thấy
Ngài lân tuất vô biên.
1 Lạy Thiên Chúa là Chúa Tể muôn loài,
xin rủ lòng thương và nhìn đến chúng con, *
xin làm cho muôn dân sợ hãi Chúa.
2 Xin giơ tay đè xuống dân ngoại,
để chúng thấy rõ : Ngài thật uy quyền.
3 Ngài đã cho chúng thấy :
Ngài quả là thánh thiện
trong cách đối xử với chúng con, *
thì xin cho chúng con cũng thấy :
Ngài thật là cao cả
trong cách đối xử với chư dân,
4 để chúng nhận biết Ngài,
như chúng con từng nhận biết xưa nay : *
ngoài Ngài ra, lạy Chúa,
chẳng còn Thiên Chúa nào khác nữa.
5 Xin cho tái diễn những điềm thiêng
và lại làm những dấu lạ khác. *
Xin cho cánh tay hùng mạnh Ngài
được vẻ vang hiển hách.
10 Nhà Gia-cóp mười hai chi tộc,
nguyện Chúa thương quy tụ cả về. *
Xin thương trả lại phần gia sản
như Chúa đã cho họ thuở ban đầu.
11 Lạy Chúa, xin rủ lòng thương Ít-ra-en
là đoàn dân đã từng mang danh Chúa,
và được Ngài kể như con đầu lòng.
12 Xin thương thành Giê-ru-sa-lem của Chúa,
là thánh đô, nơi Ngài an nghỉ.
13 Xin làm cho khắp cả Xi-on
vang lời tường thuật những kỳ công của Chúa, *
và làm cho thánh điện
được rực rỡ ánh vinh quang của Ngài.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con được thấy
Ngài lân tuất vô biên.
Tv 18A (19)Ca tụng Chúa tạo thànhThiên Chúa khiến Vầng Đông tự chốn cao vời toả xuống hào quang sáng chói, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an (Lc 1,78-79).
ĐC Lạy Chúa,
chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh.
2 Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,
không trung loan báo việc tay Người làm. *
3 Ngày qua mách bảo cho ngày tới,
đêm này kể lại với đêm kia.
4 Chẳng một lời một lẽ,
chẳng nghe thấy âm thanh, *
5 mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu
và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.
6 Chúa căng lều cho thái dương tại đó, *
thái dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng,
và vui sướng lên đường như tráng sĩ.
7 Từ chân trời này, thái dương xuất hiện,
rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia, *
chẳng có chi tránh khỏi ánh dương nồng.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa,
chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh.
Lời Chúa Gr 15,16
Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào. Lời Chúa trở thành hoan lạc cho con, thành niềm vui của lòng con, vì con được mang danh Ngài.
Xướng đáp
X Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.
Đ Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.
X Hãy dâng lên Người khúc tân ca dìu dặt.
Đ kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.
Thánh ca Tin Mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Benedictus)

ĐC Nào ta chúc tụng Chúa
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa :
Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;
Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Nào ta chúc tụng Chúa
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
Lời cầu
Chúa Cứu Thế đã làm cho chúng ta trở nên dân thánh chuyên lo việc tế tự, để chúng ta dâng của lễ đẹp lòng Chúa Cha. Vậy chúng ta hãy tạ ơn và cầu nguyện :
Xin Chúa giúp chúng con trung thành phụng sự Chúa.
Lạy Chúa Ki-tô là tư tế muôn đời, Chúa đã ban cho dân Chúa chức vụ tư tế, – xin cho chúng con biết không ngừng dâng đời sống chúng con làm của lễ thiêng liêng đẹp lòng Chúa Cha.
Xin Chúa giúp chúng con trung thành phụng sự Chúa.
Xin làm cho ơn Chúa Thánh Thần sinh hiệu quả tốt đẹp trong tâm hồn chúng con, – khiến chúng con nên kiên nhẫn, hiền hoà, và nhân hậu.
Xin Chúa giúp chúng con trung thành phụng sự Chúa.
Xin cho chúng con hằng kết hợp mật thiết với Chúa, – để cuộc đời chúng con trở nên lời ca tụng Chúa không ngừng.
Xin Chúa giúp chúng con trung thành phụng sự Chúa.
Xin cho chúng con biết mưu cầu lợi ích cho anh em, – để giúp nhau đạt tới ơn cứu độ.
Xin Chúa giúp chúng con trung thành phụng sự Chúa.
Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa bước sang ngày mới. Xin gìn giữ chúng con hôm nay khỏi sa phạm tội, và hướng dẫn chúng con luôn thi hành ý Chúa trong mọi tư tưởng, lời nói, việc làm. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoànVà ở cùng cha.
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoànA-men.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
Giờ BaThánh thi
Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
Rủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Toả bao la rạng ngời muôn ánh sáng.
Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 118 (119),41-48Suy niệm lời Chúa trong luật Người banYêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).
VIĐC Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa,
thật hạnh phúc dường bao !
41 Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa,
và ơn cứu độ, theo lời hứa của Ngài. *
42 Con sẽ đối đáp với người lăng nhục,
vì con tin cậy ở lời Ngài.
43 Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý,
vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông. *
44 Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ
tới muôn thuở muôn đời.
45 Con thảnh thơi tiến bước,
vì huấn lệnh của Ngài, con mải miết dõi theo. *
46 Trước mặt vua quan, con giãi bày thánh ý,
lòng không chút hổ ngươi.
47 Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài
và hết lòng yêu mến. *
48 Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận,
thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm suy.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa,
thật hạnh phúc dường bao !
Tv 39 (40),2-14.17-19Cảm tạ Chúa và xin Người phù giúpChúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể (Hr 10,5).
IĐC Lương thực nuôi sống Thầy,
là thi hành ý muốn của Chúa Cha.
2 Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.
3 Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,
khỏi vũng lầy nhơ nhớp, *
đặt chân tôi đứng trên tảng đá,
làm cho tôi bước đi vững vàng.
4 Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. *
Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ
và tin tưởng vào Chúa.
5 Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa, *
chẳng vào hùa với bọn kiêu căng
và những kẻ theo đường gian ác.
6 Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
những kỳ công Ngài đã thực hiện
và những điều Ngài dự định cho chúng con :
thật là nhiều vô kể ! *
Không một ai sánh được như Ngài.
Dầu con muốn loan đi kể lại,
nhưng quá nhiều, đếm nổi làm sao !
7 Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con ; *
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
8 con liền thưa : “Này con xin đến !”
“Trong sách có lời chép về con *
9 rằng con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng,
lạy Thiên Chúa của con.”
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lương thực nuôi sống Thầy,
là thi hành ý muốn của Chúa Cha.
IIĐC Thân phận con khốn khổ nghèo hèn
nhưng Chúa hằng nghĩ tới.
10 Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội ; *
lạy Chúa, Ngài từng biết
con đâu có ngậm miệng làm thinh.
11 Đức công chính của Ngài,
con chẳng giữ riêng lòng mình biết ;
nhưng con đã nói lên
đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài, *
chẳng giấu giếm chi cùng đại hội
rằng Ngài thành tín và yêu thương.
12 Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con. *
Lòng thành tín và yêu thương của Ngài
sẽ giữ gìn con mãi.
13 Tai hoạ bủa vây con hằng hà sa số,
tội ác con đổ xuống trên mình,
làm tối tăm mặt mũi, *
thật nhiều hơn cả tóc trên đầu,
khiến rụng rời tâm trí.
14 Lạy Chúa, xin thương tình cứu con,
muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ !
17 Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài ! *
Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
luôn nói rằng : “Đức Chúa vĩ đại thay !”
18 Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
nhưng Chúa hằng nghĩ tới, *
19 Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,
lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn !
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Thân phận con khốn khổ nghèo hèn
nhưng Chúa hằng nghĩ tới.
Lời Chúa Gr 31,33
Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en sau những ngày đó – sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta.
Xướng đáp
X Lạy Chúa Trời,
xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.
Đ Xin đừng nỡ đuổi con
không cho gần gũi thánh nhan Ngài.
Lời nguyện
Lạy Chúa là Cha rất nhân hậu, Chúa đã giao trái đất cho loài người chúng con trông coi và khai thác, để ai nấy giúp nhau tiến bộ không ngừng, xin dạy chúng con biết hoàn thành mọi công việc trong tinh thần hiếu thảo đối với Chúa và huynh đệ đối với mọi người. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.
Giờ SáuThánh thi
Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.
Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 118 (119),41-48Suy niệm lời Chúa trong luật Người banYêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).
VIĐC Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa,
thật hạnh phúc dường bao !
41 Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa,
và ơn cứu độ, theo lời hứa của Ngài. *
42 Con sẽ đối đáp với người lăng nhục,
vì con tin cậy ở lời Ngài.
43 Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý,
vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông. *
44 Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ
tới muôn thuở muôn đời.
45 Con thảnh thơi tiến bước,
vì huấn lệnh của Ngài, con mải miết dõi theo. *
46 Trước mặt vua quan, con giãi bày thánh ý,
lòng không chút hổ ngươi.
47 Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài
và hết lòng yêu mến. *
48 Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận,
thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm suy.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa,
thật hạnh phúc dường bao !
Tv 39 (40),2-14.17-19Cảm tạ Chúa và xin Người phù giúpChúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể (Hr 10,5).
IĐC Lương thực nuôi sống Thầy,
là thi hành ý muốn của Chúa Cha.
2 Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.
3 Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,
khỏi vũng lầy nhơ nhớp, *
đặt chân tôi đứng trên tảng đá,
làm cho tôi bước đi vững vàng.
4 Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. *
Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ
và tin tưởng vào Chúa.
5 Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa, *
chẳng vào hùa với bọn kiêu căng
và những kẻ theo đường gian ác.
6 Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
những kỳ công Ngài đã thực hiện
và những điều Ngài dự định cho chúng con :
thật là nhiều vô kể ! *
Không một ai sánh được như Ngài.
Dầu con muốn loan đi kể lại,
nhưng quá nhiều, đếm nổi làm sao !
7 Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con ; *
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
8 con liền thưa : “Này con xin đến !”
“Trong sách có lời chép về con *
9 rằng con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng,
lạy Thiên Chúa của con.”
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lương thực nuôi sống Thầy,
là thi hành ý muốn của Chúa Cha.
IIĐC Thân phận con khốn khổ nghèo hèn
nhưng Chúa hằng nghĩ tới.
10 Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội ; *
lạy Chúa, Ngài từng biết
con đâu có ngậm miệng làm thinh.
11 Đức công chính của Ngài,
con chẳng giữ riêng lòng mình biết ;
nhưng con đã nói lên
đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài, *
chẳng giấu giếm chi cùng đại hội
rằng Ngài thành tín và yêu thương.
12 Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con. *
Lòng thành tín và yêu thương của Ngài
sẽ giữ gìn con mãi.
13 Tai hoạ bủa vây con hằng hà sa số,
tội ác con đổ xuống trên mình,
làm tối tăm mặt mũi, *
thật nhiều hơn cả tóc trên đầu,
khiến rụng rời tâm trí.
14 Lạy Chúa, xin thương tình cứu con,
muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ !
17 Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài ! *
Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
luôn nói rằng : “Đức Chúa vĩ đại thay !”
18 Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
nhưng Chúa hằng nghĩ tới, *
19 Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,
lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn !
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Thân phận con khốn khổ nghèo hèn
nhưng Chúa hằng nghĩ tới.
Lời Chúa Gr 32,40
Ta sẽ giao kết với dân Ta một giao ước muôn đời. Ta sẽ không ngừng thi ân cho chúng, sẽ ban cho chúng lòng kính sợ Ta, để chúng không xa lìa Ta nữa.
Xướng đáp
X Nhờ Thiên Chúa,
tôi được cứu độ và vinh quang.
Đ Người là núi đá vững vàng,
ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân.
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa vừa làm chủ vừa canh giữ ruộng lúa và vườn nho, cũng chính Chúa phân công và trả lương cân xứng, xin giúp chúng con biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không hề lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.
Giờ ChínThánh thi

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,
Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,
Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,
Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.
Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên
Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,
Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại
Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 118 (119),41-48Suy niệm lời Chúa trong luật Người banYêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).
VIĐC Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa,
thật hạnh phúc dường bao !
41 Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa,
và ơn cứu độ, theo lời hứa của Ngài. *
42 Con sẽ đối đáp với người lăng nhục,
vì con tin cậy ở lời Ngài.
43 Xin đừng cất khỏi miệng con lời chân lý,
vì quyết định của Ngài, con vẫn cậy trông. *
44 Luật pháp Ngài, con nguyện hằng tuân giữ
tới muôn thuở muôn đời.
45 Con thảnh thơi tiến bước,
vì huấn lệnh của Ngài, con mải miết dõi theo. *
46 Trước mặt vua quan, con giãi bày thánh ý,
lòng không chút hổ ngươi.
47 Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài
và hết lòng yêu mến. *
48 Mệnh lệnh Ngài, con giơ tay đón nhận,
thánh chỉ Ngài, con sẽ gẫm suy.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa,
thật hạnh phúc dường bao !
Tv 39 (40),2-14.17-19Cảm tạ Chúa và xin Người phù giúpChúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể (Hr 10,5).
IĐC Lương thực nuôi sống Thầy,
là thi hành ý muốn của Chúa Cha.
2 Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.
3 Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,
khỏi vũng lầy nhơ nhớp, *
đặt chân tôi đứng trên tảng đá,
làm cho tôi bước đi vững vàng.
4 Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta. *
Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ
và tin tưởng vào Chúa.
5 Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa, *
chẳng vào hùa với bọn kiêu căng
và những kẻ theo đường gian ác.
6 Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
những kỳ công Ngài đã thực hiện
và những điều Ngài dự định cho chúng con :
thật là nhiều vô kể ! *
Không một ai sánh được như Ngài.
Dầu con muốn loan đi kể lại,
nhưng quá nhiều, đếm nổi làm sao !
7 Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con ; *
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
8 con liền thưa : “Này con xin đến !”
“Trong sách có lời chép về con *
9 rằng con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng,
lạy Thiên Chúa của con.”
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lương thực nuôi sống Thầy,
là thi hành ý muốn của Chúa Cha.
IIĐC Thân phận con khốn khổ nghèo hèn
nhưng Chúa hằng nghĩ tới.
10 Đức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội ; *
lạy Chúa, Ngài từng biết
con đâu có ngậm miệng làm thinh.
11 Đức công chính của Ngài,
con chẳng giữ riêng lòng mình biết ;
nhưng con đã nói lên
đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài, *
chẳng giấu giếm chi cùng đại hội
rằng Ngài thành tín và yêu thương.
12 Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con. *
Lòng thành tín và yêu thương của Ngài
sẽ giữ gìn con mãi.
13 Tai hoạ bủa vây con hằng hà sa số,
tội ác con đổ xuống trên mình,
làm tối tăm mặt mũi, *
thật nhiều hơn cả tóc trên đầu,
khiến rụng rời tâm trí.
14 Lạy Chúa, xin thương tình cứu con,
muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ !
17 Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài ! *
Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
luôn nói rằng : “Đức Chúa vĩ đại thay !”
18 Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
nhưng Chúa hằng nghĩ tới, *
19 Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con,
lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn !
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Thân phận con khốn khổ nghèo hèn
nhưng Chúa hằng nghĩ tới.
Lời Chúa Ed 34,31
Phần các ngươi, hỡi các chiên của Ta, các ngươi là đàn chiên trong đồng cỏ của Ta. Các ngươi là phàm nhân, còn Ta là Thiên Chúa các ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng.
Xướng đáp
X Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
tôi chẳng thiếu thốn gì.
Đ Trong đồng cỏ xanh tươi,
Người cho tôi nằm nghỉ.
Lời nguyện
Lạy Chúa, vào chính giờ các thánh Tông Đồ lên đền thờ cầu nguyện, Chúa cũng mời chúng con đến gặp Chúa. Này chúng con dâng lên Chúa lời kinh chân thành nhân danh Đức Giê-su, cúi xin Chúa lắng nghe và ban ơn cứu độ cho những ai kêu cầu danh thánh Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
Thánh thi
Ôi sáng láng, hỡi nguồn gieo ánh sáng,
Hãy lắng nghe từng tiếng nguyện lời kinh,
Chiếu hào quang xua đuổi bóng tội tình,
Biến chúng con thành chói loà xán lạn.
Ngày lao nhọc vừa trôi vào dĩ vãng,
Chúa rủ tình đã bao bọc chở che,
Thành kính tạ ơn, biết nói lời gì ?
Dâng tiến Chúa trọn một niềm yêu mến.
Ánh dương khuất, màn đêm buông trọn vẹn,
Sáng soi lên, Mặt Trời toả hào quang !
Từ thiên cung, xin giãi nắng dịu dàng,
Cho người thế khỏi chìm vào u tối.
Đời nhân thế một ngày bao tội lỗi,
Chúa nhân hiền xin tha thứ cho con,
Để rồi đây bóng tối phủ không gian,
Lòng vẫn toả ánh tơ vàng trong suốt.
Nguyện dâng Cha, Chúa tạo thành trời đất,
Và Chúa Con, Đấng cứu độ trần gian,
Hợp với Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần
Ngàn ánh vinh quang muôn đời muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 44 (45)Hôn lễ Quân VươngKìa Tân Lang đã tới, hãy tiến ra đón Người (Mt 25,6).
IĐC Giữa thế nhân, Ngài vô song tuyệt mỹ,
nét duyên tươi thắm nở môi Ngài.2Lòng trào dâng những lời cẩm tú,
miệng ngâm thơ mừng chúc thánh quân, *
lưỡi tôi ví tựa tay người phóng bút.
3 Giữa thế nhân, Ngài vô song tuyệt mỹ,
nét duyên tươi thắm nở môi Ngài, *
nên Ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi.
4 Bảo kiếm hãy đeo lưng, này kiện tướng, *
5 lẫm liệt oai hùng, hãy phóng ngựa tiến lên
bênh sự thật, lòng nhân và công lý.
Tay hữu Ngài rắc gieo kinh hãi,
6 tên nhọn vừa buông, dân gục ngã dưới chân Ngài, *
địch thủ vương triều bị bắn trúng tim.
7 Ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho Ngài
sẽ trường tồn vạn kỷ,
vương trượng Ngài, vương trượng công minh ; *
8 Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác.
Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài
đã tôn phong Ngài vượt trổi các đồng liêu
mà xức cho dầu thơm hoan lạc.
9 Quế trầm mộc dược, hương toả long bào,
nhã nhạc điện ngà khiến Ngài vui thoả.
10 Hàng cung nữ, có những vì công chúa, *
bên hữu Ngài, hoàng hậu sánh vai,
trang điểm vàng Ô-phia lộng lẫy.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Giữa thế nhân, Ngài vô song tuyệt mỹ,
nét duyên tươi thắm nở môi Ngài.
IIĐC Kìa Tân Lang đã tới, hãy tiến ra đón Người.
11 Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào,
đưa mắt nhìn và hãy lắng tai, *
quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ.
12 Sắc nước hương trời, Quân Vương sủng ái,
hãy vào phục lạy : Người là Chúa của bà. *
13 Thiếu nữ thành Tia mang lễ tới,
phú hào trong xứ đến cầu ân.
14 Đẹp lộng lẫy, này đây công chúa,
mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng, *
15 phục sức huy hoàng, được dẫn tới Quân Vương,
cùng các trinh nữ theo sau hầu cận.
16 Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước,
vẻ tưng bừng, vào tận hoàng cung.
17 Con cái Ngài sẽ nối dòng tiên đế,
Ngài phong làm vương bá khắp trần gian.
18 Danh thơm Ngài, thần xin truyền tụng
thế hệ này tới thế hệ kia. *
Vì thế, dân dân sẽ nức lòng ca ngợi,
tiếng ngợi ca bất tận muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Kìa Tân Lang đã tới, hãy tiến ra đón Người.
Tc Ep 1,3-10Ca tụng Thiên Chúa cứu độĐC Thiên Chúa đã quyết định
đưa thời gian tới hồi viên mãn
là quy tụ muôn loài
dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.
3 Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Trong Đức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.
4 Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.
5 Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,
6 để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.
7 Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra,
chúng ta được cứu chuộc, *
được thứ tha tội lỗi,
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.
8 Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.
9 Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu : *
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô.
10 Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, *
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Thiên Chúa đã quyết định
đưa thời gian tới hồi viên mãn
là quy tụ muôn loài
dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.
Lời Chúa1 Tx 2,13
Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu.
Xướng đáp
X Lạy Chúa, ước chi lời con nguyện
dâng lên trước ngai vàng,
Đ Lạy Chúa, ước chi lời con nguyện
dâng lên trước ngai vàng,
X như hương trầm nghi ngút.
Đ dâng lên trước ngai vàng,
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Lạy Chúa, ước chi lời con nguyện
dâng lên trước ngai vàng,
Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Magnificat)
ĐC Lạy Thiên Chúa con thờ,
linh hồn con mong được ca tụng Ngài luôn mãi.
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Thiên Chúa con thờ,
linh hồn con mong được ca tụng Ngài luôn mãi.
Lời cầu
Đức Ki-tô hằng yêu thương, nuôi dưỡng và giữ gìn Hội Thánh. Chúng ta hãy ca tụng Người và tin tưởng cầu xin :
Lạy Chúa, xin cho chúng con được như lòng sở nguyện.
Xin cho mọi người được ơn cứu độ, – cho họ biết nhận ra chân lý.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được như lòng sở nguyện.
Xin gìn giữ Đức Giáo Hoàng... và Đức Giám Mục giáo phận chúng con, – xin dùng sức mạnh của Chúa mà trợ giúp các ngài.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được như lòng sở nguyện.
Xin giúp cho mọi người tìm được một công việc xứng đáng, – để họ được vui sống yên hàn.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được như lòng sở nguyện.
Xin Chúa nâng đỡ và bảo vệ những người nghèo khổ, – xin thương giúp họ trong buổi gian truân.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được như lòng sở nguyện.
Chúng con xin phó thác cho Chúa những ai khi còn sống ở đời này đã phục vụ dân thánh, – cho họ sớm về cùng Chúa và ca ngợi Chúa không ngừng.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được như lòng sở nguyện.
Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, xin rủ thương chấp nhận lời dân Chúa khẩn cầu mà ban cho thời đại chúng con được bình an. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sựChúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoànVà ở cùng cha.
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoànA-men.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sựLạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoànMuôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).Thánh thi
Muôn lạy Chúa Ki-tô Ánh Sáng
Bừng lên cho khuất dạng đêm đen,
Hào quang muôn thuở diệu huyền
Soi đường tín hữu đi trên cõi đời.
Cúi xin Đấng tuyệt vời thánh thiện
Lắng nghe lời khấn nguyện nài van,
Thương ban giấc ngủ yên hàn,
Được kề bên Chúa an toàn thong dong.
Dầu mắt ngủ nhưng lòng vẫn thức,
Vẫn tin yêu một mực chân tình,
Xin giơ tay hữu uy linh
Như đồn bảo vệ, như thành chở che.
Cúi xin Đấng phù trì đoái đến,
Ngăn chước thù độc hiểm gớm ghê,
Giữ đoàn con cả đôi bề,
Máu Ngài tuôn đổ chuộc về thuở xưa.
Chúa Ki-tô là Vua nhân ái,
Kính dâng Ngài cùng với Chúa Cha,
Hợp cùng Thiên Chúa Ngôi Ba
Ngàn muôn phước cả vinh hoa đời đời.
Ca vịnh
Tv 85 (86)Người nghèo khó cầu nguyện trong cơn quẫn báchChúc tụng Thiên Chúa, Đấng luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn thử thách (2 Cr 1,3.4).
ĐC Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
Ngài chậm giận,
lại giàu tình thương và lòng thành tín.
1 Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con,
vì thân con nghèo hèn túng quẫn.
2 Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con,
bởi vì con trung hiếu. *
Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây,
hằng tin tưởng nơi Ngài.
3 Chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin rủ lòng thương con, lạy Chúa : *
con kêu con gọi Chúa suốt ngày.
4 Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thoả,
vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa.
5 Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,
giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin ; *
6 lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.
7 Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,
vì Chúa vẫn đáp lời. *
8 Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa,
việc Ngài làm, quả thật vô song.
9 Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng
sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan
và tôn vinh danh Ngài.
10 Vì Ngài thật cao cả
và làm nên những việc lạ lùng ; *
chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.
11 Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa,
để con vững bước theo chân lý của Ngài. *
Xin Chúa hướng lòng con,
để con biết một niềm kính tôn Danh Thánh.
12 Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
con hết lòng cảm tạ,
thánh danh Ngài, con mãi mãi tôn vinh, *
13 vì tình Chúa thương con như trời như biển,
Ngài đã kéo con ra khỏi vực thẳm âm ty.
14 Lạy Thiên Chúa, phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
bè lũ hung tàn tìm hại mạng sống con : *
chúng đâu có kể chi đến Ngài.
15 Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, *
Ngài chậm giận,
lại giàu tình thương và lòng thành tín.
16 Xin đoái nhìn và xót thương con, *
ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ
cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài.
17 Xin ban cho con một điềm báo phúc,
để bọn thù ghét con trông thấy mà hổ thẹn, *
vì, lạy Chúa, chính Ngài giúp đỡ ủi an con.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
Ngài chậm giận,
lại giàu tình thương và lòng thành tín.
Lời Chúa 1 Tx 5,9-10
Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để dầu thức hay ngủ, chúng ta cũng sống với Người.
(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).
Xướng đáp
X Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Đ Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
X Ngài đã cứu chuộc chúng con,
lạy Chúa Trời thành tín.
Đ con xin phó thác hồn con.
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Tc Tin Mừng “Muôn lạy Chúa” (Nunc dimittis)
ĐCLạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình.
Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này
được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐCLạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình.
Lời nguyện
Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con đã khó nhọc gieo hạt giống Nước Trời, giờ đây, xin cho chúng con được nghỉ ngơi lại sức, và xin cho hạt giống chúng con gieo vãi được nẩy nở và trổ bông chín vàng trong ngày mùa sau hết. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
cho ta qua một đêm yên ổn,
và giờ sau hết được chết lành.
Cộng đoànA-men.
Ca vãn kính Đức Mẹ
Kính chào Đức Nữ Vương (Salve Regina)
Kính chào Đức Nữ Vương,
Bà là Mẹ xót thương,
Ngọt ngào cho cuộc sống,
Kính chào Lẽ Cậy Trông !
Này con cháu E-và,
Thân phận người lưu lạc,
Chúng con ngửa trông Bà,
Kêu Bà mà khóc lóc,
Than thở với rên la
Trong lũng đầy nước mắt.
Bà là Nữ Trạng Sư,
Nguyện đưa mắt nhân từ,
Phía đoàn con đoái lại ;
Và sau đời khổ ải,
Xin Bà khứng tỏ ra
Cho đoàn con được thấy
Quả phúc bởi lòng Bà :
Đức Giê-su khả ái.
Ôi lượng cả khoan hồng,
Ôi tấm lòng xót thương,
Ôi dịu hiền nhân hậu,
Trinh Nữ Ma-ri-a.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours


  Gửi cho bạn bè         In trang web

Thánh Giê-rô-ni-mô

Thành viên

Tên người dùng:

Mật khẩu:

Đăng ký |

Quên mật khẩu

Nhận bài qua email