Các giờ Kinh Phụng Vụ


Ngày 23 tháng 12
Thánh Gio-an Kê-ty, linh mục
Thánh Gio-an chào đời năm 1390 tại Kê-ty, nước Ba Lan. Sau khi thụ phong linh mục, người dạy triết học và thần học tại đại học Cơ-ra-cô-vi-a, rồi làm mục vụ tại giáo xứ In-cút. Mối bận tâm của người vừa là dạy đức tin ngay chính, vừa là sống đời bác ái yêu thương, nhất là đối với những người nghèo. Chính vì vậy mà thánh nhân đã trở thành gương mẫu cho đồng nghiệp cũng như cho học trò. Người qua đời năm 1473.

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,Cộng đoàncho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Tv 99ĐC Chúa cao cả đã gần ngự đến,
ta hãy cùng phủ phục suy tôn.
1 Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *
2 phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,
vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.
ĐC Chúa cao cả đã gần ngự đến,
ta hãy cùng phủ phục suy tôn.
3 Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *
ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.
ĐC Chúa cao cả đã gần ngự đến,
ta hãy cùng phủ phục suy tôn.
4 Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *
tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.
ĐC Chúa cao cả đã gần ngự đến,
ta hãy cùng phủ phục suy tôn.
5 Bởi vì Chúa nhân hậu,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, *
qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.
ĐC Chúa cao cả đã gần ngự đến,
ta hãy cùng phủ phục suy tôn.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Chúa cao cả đã gần ngự đến,
ta hãy cùng phủ phục suy tôn.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
Thánh thi
Lạy Đấng Cứu Tinh, xin ngự đến,
Từ lòng Trinh Nữ, khấng ra đời !
Hoàng Thiên giáng thế : ôi huyền diệu !
Chỉ có Chúa làm mới được thôi.
Chẳng do ý định của nam nhân
Nhưng bởi quyền năng Chúa Thánh Thần,
Thiên Chúa Ngôi Lời đầu thai xuống
Làm con Thánh Mẫu, Đấng đầy ơn.
Lặng lẽ âm thầm, cảnh thai nhi,
Cao sang Thiên Tử, trọng ai bì,
Trời cao đổi lấy lòng Trinh Nữ
Để làm bệ ngọc Chúa uy nghi.
Mong mỏi tháng ngày mau thấm thoát,
Vua rời thánh điện, bỏ hoàng cung,
Lê dân nhìn mặt Ngôi Thánh Chúa
Đến ở trần gian, thật lạ lùng.
Ngang hàng Thượng Đế, Ngài không quản
Làm kẻ tôi đòi giữa phàm nhân.
Thân phận chúng con hèn yếu quá,
Chúa thương nâng đỡ kiếp phong trần.
Máng cỏ giờ đây rực sáng ngời,
Đêm tàn, ngày mới đã lên ngôi ;
Cho ngày khỏi bị đêm lấn lướt,
Xin giãi niềm tin tựa mặt trời.
Mừng ngôi Thánh Tử xuống trần gian,
Đấng nắm quyền Vua cõi thiên đàng,
Cùng với Thánh Linh và Thánh Phụ
Muôn đời chung hưởng phúc vinh quang.
Ca vịnh
Tv 101 (102)Nguyện ước của kẻ lưu đàyThiên Chúa luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn thử thách (2 Cr 1,4).
IĐC Lạy Chúa, tiếng con kêu
mong được thấu tới Ngài,
xin Ngài đừng ẩn mặt.
2 Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con kêu, mong được thấu tới Ngài.
3 Buổi con gặp gian truân,
xin Ngài đừng ẩn mặt, *
trong ngày con cầu cứu,
xin Ngài lắng tai nghe,
và mau mau đáp lời.
4 Vì đời con : tháng ngày tan thành khói,
xương tuỷ nóng ran như hoả lò.
5 Tim héo hắt tựa hồ cỏ giập,
nên chẳng còn tưởng đến miếng ăn. *
6 Vì con những kêu gào rên rẩm,
mà thân thể chỉ còn da bọc xương.
7 Con chẳng khác bồ nông miền sa mạc,
tựa như cú vọ chốn hoang tàn. *
8 Suốt năm canh trằn trọc,
phận như chim lạc đàn đậu mái hiên.
9 Quân thù địch cả ngày phỉ báng,
giận điên lên, chúng nguyền rủa thân này. *
10 Ăn tro trấu đã thành cơm bữa,
nước mắt hoà nước uống thường khi.
11 Vì Chúa nổi trận lôi đình, ra oai nộ khí,
nhấc con lên, rồi quẳng ra xa. *
12 Ngày tháng đời con : chiều tà bóng ngả,
tấm thân này : cỏ úa vàng khô.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, tiếng con kêu
mong được thấu tới Ngài,
xin Ngài đừng ẩn mặt.
IIĐC Lạy Chúa, xin đoái nghe lời kẻ nghèo hèn nguyện xin.
13 Nhưng lạy Chúa, muôn đời Ngài ngự trị,
trải bao thế hệ, thiên hạ nhắc đến Ngài.
14 Chính Ngài sẽ đứng dậy và thương xót Xi-on,
vì nay đã đến thời thi ân giáng phúc. *
15 Bề tôi Ngài lưu luyến đá tường thành sụp đổ,
lòng những xót xa nhìn đống tro tàn.
16 Bấy giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa,
mọi đế vương hoàn cầu uy kính Ngài vinh hiển.
17 Vì Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on,
sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. *
18 Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu,
chẳng khinh thường lời họ nguyện xin.
19 Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết,
dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời.
20 Vì Chúa đưa mắt từ toà cao thánh điện,
từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần *
21 để nghe kẻ tù đày rên siết thở than
và phóng thích những người mang án tử.
22 Rồi ra, ở Xi-on,
người người sẽ rao truyền danh thánh Chúa,
tại Giê-ru-sa-lem, ai nấy ngợi khen Người, *
23 khi mọi nước mọi dân
tập trung về để thờ phượng Chúa.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, xin đoái nghe lời kẻ nghèo hèn nguyện xin.
IIIĐC Lạy Chúa, xưa Chúa đã đặt nền trái đất
chính tay Ngài tạo tác vòm trời.
24 Chúa làm tôi kiệt lực giữa đường đời,
tuổi thọ tôi, Người rút ngắn lại.
25 Con nói : Lạy Thiên Chúa của con,
Ngài là Đấng vạn đại trường tồn, *
xin đừng cất mạng con giữa cuộc đời dang dở.
26 Xưa Chúa đã đặt nền trái đất,
chính tay Ngài tạo tác vòm trời. *
27 Chúng tiêu tan, Chúa còn hoài,
chúng như áo cũ thảy rồi mòn hao.
Ngài thay chúng khác nào thay áo,
28 nhưng chính Ngài tiền hậu y nguyên ;
tháng năm Ngài vẫn triền miên.
29 Con cháu bề tôi sẽ an cư lạc nghiệp,
và dòng giống tồn tại trước nhan Ngài.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, xưa Chúa đã đặt nền trái đất
chính tay Ngài tạo tác vòm trời.
Xướng đáp
X Lạy Chúa, xin cho con được hưởng tình thương Chúa,
Đ và ơn cứu độ theo lời hứa của Ngài.
Bài đọc 1Is 51,1-11
Ơn cứu độ được hứa ban cho con cái Ít-ra-enSự phong phú của dân thuộc giao ước mới vượt xa sự phong phú của chính tổ phụ Áp-ra-ham, cha của một số đông đảo các dân tộc. Ước chi viễn ảnh cứu độ này làm nảy sinh trong tâm hồn chúng ta tiếng kêu nồng nàn hướng về ngày Thiên Chúa hoàn tất kế hoạch cứu độ : Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến !
Trích sách ngôn sứ I-sai-a.
1 Hỡi ai theo đuổi sự công chính,
hỡi kẻ đi tìm ĐỨC CHÚA, hãy nghe Ta !
Hãy đưa mắt nhìn lên tảng đá :
từ tảng đá này, các ngươi đã được đẽo ra ;
hãy đưa mắt nhìn vào hầm đá :
từ hầm đá này, các ngươi đã được lấy ra.
2 Hãy ngước mắt nhìn tổ phụ Áp-ra-ham
và Xa-ra, người đã sinh ra các ngươi ;
vì khi được Ta gọi, Áp-ra-ham chỉ có một mình,
nhưng Ta đã ban phúc lành cho nó,
và cho nó trở nên đông đảo.
3 Đúng vậy, ĐỨC CHÚA an ủi Xi-on,
an ủi những nơi hoang tàn của nó,
làm cho hoang địa nên như vườn Ê-đen,
cho nơi khô cằn nên như thượng uyển của ĐỨC CHÚA.
Tại Xi-on sẽ vang tiếng reo mừng hoan hỷ,
vang lời cảm tạ và khúc vịnh ca.
4 Hỡi dân Ta, hãy chăm chú nghe Ta !
Hỡi nước Ta, hãy lắng tai nghe Ta !
Vì luật pháp sẽ do Ta ban truyền,
quyết định của Ta, Ta sẽ công bố là ánh sáng muôn dân.
5 Đức công chính của Ta đã gần kề,
ơn cứu độ của Ta sắp xuất hiện,
cánh tay Ta sẽ lãnh đạo muôn dân muôn nước,
muôn đảo đặt hy vọng nơi Ta
và mong chờ Ta ra tay hành động.
6 Hãy ngước mắt lên trời, rồi cúi nhìn xuống đất :
Này, trời sẽ tan ra như làn khói,
đất sẽ rách tươm như manh áo cũ,
và dân cư trên đó sẽ chết như ruồi ;
nhưng ơn cứu độ của Ta sẽ trường tồn vạn kỷ
và đức công chính của Ta sẽ không suy suyển bao giờ.
7 Hãy nghe Ta, hỡi những ai biết sống đời công chính,
hỡi dân hằng tâm niệm luật pháp của Ta,
đừng sợ chi miệng đời nhạo báng,
chớ vì lời sỉ nhục của ai mà khiếp đảm.
8 Vì chúng sẽ bị mối ăn như chiếc áo,
bị rận cắn như tấm vải len,
còn đức công chính của Ta sẽ trường tồn mãi mãi
và ơn cứu độ của Ta sẽ vạn đại thiên thu.
9 Xin thức dậy, xin Ngài thức dậy đi, lạy ĐỨC CHÚA,
xin vung mạnh cánh tay của Ngài !
Xin thức dậy như những thời trước,
như những ngày xưa.
Chẳng phải chính Ngài
đã phanh thây thuỷ thần Ra-háp,
đã xé xác thuồng luồng đó sao ?
10 Chẳng phải chính Ngài đã làm khô biển cả,
tát cạn nước đại dương,
vạch dưới lòng biển sâu một con đường
cho đoàn người được chuộc về có lối băng qua đó sao ?
11 Vâng, những người được ĐỨC CHÚA giải thoát sẽ trở về,
họ sẽ tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo,
mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu.
Họ sẽ được hớn hở tươi cười,
đau khổ và khóc than sẽ biến mất.
Xướng đápx. Is 51,4.5 ; 35,10
X Hỡi dân tộc của Ta, hãy chăm chú nghe Ta. Hỡi chi tộc của Ta, hãy lắng tai nghe Ta.
Đ Đấng Công Chính của Ta đã gần kề, Đấng Cứu Độ của Ta sắp xuất hiện.
X Giờ đây những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về, vừa tiến đến Xi-on, vừa ca hát.
Đ Đấng Công Chính của Ta đã gần kề, Đấng Cứu Độ của Ta sắp xuất hiện.
Bài đọc 2
Biểu lộ mầu nhiệm được giấu kínTrích khảo luận Chống lạc thuyết No-ê-tô của thánh Hi-pô-ly-tô, linh mục.
Anh em thân mến, chỉ có một Thiên Chúa độc nhất, Đấng chúng ta nhận biết, không do bất cứ một nguồn mạch nào ngoài Kinh Thánh. Vì thế, chúng ta hãy tìm hiểu tất cả những gì Kinh Thánh rao giảng và nhìn nhận hết mọi điều Kinh Thánh truyền dạy. Chúa Cha muốn được chúng ta tin thế nào, chúng ta hãy tin như thế. Chúa Cha muốn Chúa Con được tôn vinh thế nào, chúng ta hãy tôn vinh như vậy. Và Chúa Cha muốn Chúa Thánh Thần được ban tặng thế nào, chúng ta hãy đón nhận như thế ! Chúng ta đừng theo ý muốn, cảm nghĩ và sức lực riêng, mà tìm hiểu những gì Thiên Chúa ban cho, nhưng chính Thiên Chúa muốn dùng Kinh Thánh mà dạy dỗ chúng ta thế nào, chúng ta hãy hiểu như vậy.
Thiên Chúa là Đấng duy nhất đã có từ trước muôn đời, không có gì đồng thời với Người, chính Người đã muốn tạo thành thế giới. Người nghĩ, Người muốn, Người phán là thế giới được tạo thành. Ngay lập tức, thế giới hiện hữu như Người muốn và Người đã làm cho nó nên hoàn hảo theo ý muốn của Người. Chỉ cần chúng ta biết điều này là không có gì đồng thời với Thiên Chúa. Ngoài Người ra, trước kia chẳng có gì. Chỉ có một Thiên Chúa, nhưng có nhiều ưu phẩm. Vì Người không hiện hữu mà không có trí tuệ và khôn ngoan, quyền năng và kế hoạch. Tất cả ở nơi Người, và Người là tất cả. Khi Người muốn và theo cách thế Người muốn, Người đã bày tỏ Lời của Người, vào thời gian do chính Người ấn định, chính nhờ Lời ấy mà muôn vật được tạo thành.
Lời ấy, Người đã có nơi mình. Lời vốn dĩ vô hình, nhưng vì thế giới thụ tạo, Người đã làm cho nên hữu hình. Trước hết, Người sai phái Lời như thốt ra tiếng nói, sinh ra như ánh sáng phát xuất từ ánh sáng. Lời là trí thông minh của Người, được Người sai đi làm Đức Chúa của thụ tạo. Trí thông minh này, ban đầu chỉ mình Người thấy được mà thôi, còn thế giới thụ tạo thì không thấy, nhưng Người đã làm cho thấy được, để khi thế giới thụ tạo thấy xuất hiện thì được cứu độ. Đó chính là trí thông minh của Thiên Chúa, trí thông minh đã đi vào trần gian, đã tỏ ra mình là tôi trung của Thiên Chúa, đúng như lời Kinh Thánh : Mọi sự nhờ Ngôi Lời mà có, còn chính Ngôi Lời thì phát xuất từ Chúa Cha.
Chúa Cha đã ban Lề Luật và các ngôn sứ. Và khi ban như thế, Người dùng Thánh Thần bắt họ nói, để một khi được sức mạnh của Chúa Cha linh hứng, các ngài loan báo quyết định và ý muốn của Người.
Vậy Ngôi Lời đã xuất hiện như thánh Gio-an nói. Quả thật, Người thâu tóm tất cả những gì các ngôn sứ đã nói, khi minh chứng rằng chính Người là Ngôi Lời, nhờ Người vạn vật được tạo thành. Lúc khởi đầu, vẫn có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người thì chẳng có gì được tạo thành. Sau đó thánh Gio-an lại nói : Thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón tiếp.
Xướng đápIs 9,5.6 ; Lc 1,32 ; Ga 1,4
X Một trẻ thơ sẽ chào đời, danh hiệu Người là Thiên Chúa dũng mãnh.
Đ Chính Người sẽ ngự trên ngai vàng vua Đa-vít tổ tiên Người, sẽ nắm quyền thống trị, sẽ gánh vác quyền bính trên vai.
X Nơi Người có sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
Đ Chính Người sẽ ngự trên ngai vàng vua Đa-vít tổ tiên Người, sẽ nắm quyền thống trị, sẽ gánh vác quyền bính trên vai.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con sắp mừng lễ Giáng Sinh của Con Chúa. Người là Ngôi Lời đã không quản mặc lấy xác phàm trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a và ở giữa chúng con, thì xin Người cũng tỏ cho chúng con là tôi tớ thấp hèn thấy lòng Chúa từ bi nhân hậu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài đọc 2 (Thánh Gio-an Kê-ty)
Chỉ một mình Thiên Chúa trong tâm hồn
và trên môi miệng thánh nhân
Trích văn thư phong thánh của đức giáo hoàng Cơ-lê-men-tê XIII.
Không ai do dự khi phải kể thánh Gio-an Kê-ty vào số những người nổi bật về đạo lý và trổi vượt về đời sống thánh thiện, những người vừa thực hành vừa giảng dạy và bảo vệ đức tin chân chính đang bị các đối thủ tấn công. Chính vào lúc thánh nhân đang truyền đạt tri thức kín múc từ nguồn mạch rất tinh tuyền, ở đại học Cơ-ra-cô-vi-a, thì tại những miền không xa đó bao nhiêu, có rất nhiều người theo lạc giáo và những người ly giáo. Thánh nhân cố gắng dùng lời giảng để giải thích cho dân chúng một nền luân lý thánh thiện hơn. Thánh nhân còn củng cố lời giảng dạy bằng đời sống khiêm tốn, khiết tịnh, thương xót, khổ hạnh và những nhân đức khác của một linh mục không ai chê trách được và một người thợ can trường.
Vì thế, không những thánh nhân làm tăng thêm vinh dự đặc biệt cho các giáo sư đại học này, nhưng còn để lại một gương sáng lạ lùng cho những người sau này sẽ giữ nhiệm vụ đó, để họ đem hết sức mình chu toàn nhiệm vụ của những thầy dạy hoàn hảo, để nhờ sự nghiên cứu và làm việc, họ nỗ lực giảng dạy kiến thức của bậc thánh nhân và các ngành học khác mà ca tụng và làm vinh danh một mình Thiên Chúa.
Khi bàn về những vấn đề linh thiêng, ngoài lòng đạo đức, thánh nhân còn có lòng khiêm tốn. Thánh nhân tự đánh giá mình cách rất khiêm tốn, không bao giờ coi mình hơn ai cả, mặc dù về kiến thức, thánh nhân trổi vượt hơn mọi người. Hơn nữa, thánh nhân còn ao ước được mọi người khinh rẻ và coi thường. Người không hề tỏ ra mất kiên nhẫn đối với ai chống đối hay khinh thường người.
Thánh nhân vừa khiêm tốn lạ lùng, vừa đơn sơ như trẻ nhỏ. Vì thế trong lời nói việc làm của người, không hề có gì là mưu mô, giả dối. Điều người đã ấp ủ trong lòng, người nói ra một cách dễ dàng mau lẹ. Nếu chẳng may khi nói thật mà có lời lẽ nào người cho là đã xúc phạm đến ai khác, thì trước khi bước lên bàn thờ dâng thánh lễ, người khiêm tốn xin Chúa thứ tha, không phải vì lầm lỗi của mình cho bằng vì lầm lỗi của người kia. Ban ngày sau khi chu toàn bổn phận, người đi một mạch từ trường học đến nhà thờ. Tại đây, trước mặt Chúa Ki-tô đang ngự trong Thánh Thể, người chiêm niệm và cầu nguyện lâu giờ. Chỉ một mình Thiên Chúa chiếm hết tâm hồn, chỉ một mình Thiên Chúa ngự trên miệng của người.
Xướng đápx. Is 58,7-8
X Ngươi hãy chia cơm cho người đói ; những người nghèo không nơi trú ngụ, hãy đón rước vào nhà.
Đ Bấy giờ đức công chính của ngươi sẽ mở đường phía trước, và vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi.
X Thấy ai mình trần, hãy cho áo che thân, đừng ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em đồng cốt nhục.
Đ Bấy giờ đức công chính của ngươi sẽ mở đường phía trước, và vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp chúng con ngày càng tiến bước trên con đường tìm hiểu Chúa theo gương thánh Gio-an linh mục. Xin cho chúng con cũng biết cư xử bác ái với mọi người, hầu đáng được Chúa nhân từ tha thứ. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
Thánh thi
Đã vang dội lời của bao ngôn sứ
Loan tin mừng Con Chúa đến trần gian,
Vị Cứu Tinh giờ đây đã tới gần
Sẽ giải thoát, đưa ta vào cõi phúc.
Và sáng nay lúc vầng hồng đỏ rực,
Niềm hân hoan dâng tràn ngập tấm lòng,
Khi rõ ràng nghe vọng khắp thinh không
Lời tiên báo ngày hiển vinh sắp tới.
Giáng lâm này, cuộc giáng lâm tiên khởi,
Lượng từ bi không nhắm phạt địa cầu,
Nhưng một niềm xoa dịu vết thương đau,
Tội nhân thế, Người ra tay cứu chữa.
Một mai Chúa giáng lâm lần chót nữa,
Đích thân Người ngự trước cửa nhà ta,
Kẻ trung kiên, bậc thánh đức hiền hoà
Được ân thưởng, được dẫn vào Nước Chúa.
Ôi chan chói, ánh hào quang muôn thuở,
Ôi huy hoàng, muôn tấc dạ lâng lâng,
Vị Cứu Tinh sẽ xuất hiện rỡ ràng,
Cho chung hưởng đời phúc vinh thiên giới.
Ôi Giê-su, chúng con hằng mong đợi
Một ngày nào được chung hưởng Thánh Nhan,
Giữa hoa hương và ánh sáng muôn vàn
Cùng nhã nhạc muôn đời không chấm dứt.
Ca vịnh
Tv 100 (101)Vua công chính tuyên cáoNếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy (Ga 14,15).
ĐC Chúa sẽ nghiêng trời ngự xuống
để cứu độ dân Người.
1 Lạy Chúa, con xin ca ngợi tình thương và công lý :
con đàn hát kính Ngài. *
2 Con nguyện chủ tâm theo đường hoàn hảo,
bao giờ Ngài mới đến cùng con ?
Con sẽ sống theo lòng thuần khiết
ở trong cửa trong nhà. *
3 Việc xấu xa đê tiện,
con chẳng để mắt trông.
Con ghét kẻ làm điều tà vạy,
không để cho dính dáng đến mình. *
4 Tâm địa gian manh, con hằng xa lánh,
chẳng muốn biết gì đến chuyện xấu xa.
5 Ai nói chùng nói lén,
là con sẽ diệt trừ. *
Con mắt khinh người, lòng dạ kiêu căng :
những bọn đó, không khi nào con chịu.
6 Con để mắt kiếm người hiền trong xứ,
cho họ được ở gần. *
Ai sống đời hoàn hảo
sẽ là người được phục vụ con.
7 Nhà con ở không hề chứa chấp
kẻ quen trò bịp bợm thói lưu manh. *
Hạng nói dối chuyên nghề,
con đuổi cho khuất mắt.
8 Mỗi buổi mai con lại diệt trừ
cho hết phường ác nhân trong xứ sở, *
hầu quét sạch khỏi thành đô Chúa
bọn làm điều ác, chẳng sót một tên.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Chúa sẽ nghiêng trời ngự xuống
để cứu độ dân Người.
Tc Đn 3,26-27a.29.34-41A-da-ri-a cầu nguyện trong lò lửaAnh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xoá bỏ tội lỗi cho anh em (Cv 3,19).
ĐC Xi-on là thành trì vững chắc của ta,
có Đấng Cứu Độ làm tường trong luỹ ngoài.
Ta cứ mở cửa,
vì có Thiên Chúa ở cùng ta. Ha-lê-lui-a.
26 Lạy Chúa là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, *
xin chúc tụng và ca ngợi Chúa,
cùng tôn vinh Danh Thánh mãi muôn đời.
27a Vì trong mọi việc Chúa làm cho chúng con,
Chúa đã xử rất công minh chính trực.
29 Quả chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác,
khi dám lìa xa Ngài, *
trong mọi sự, chúng con đã nặng nề sai lỗi.
34 Ôi ! Vì danh thánh Chúa,
xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, *
đừng huỷ bỏ giao ước của Ngài !
35 Vì tình nghĩa với bạn thân Ngài là Áp-ra-ham,
với tôi tớ Ngài là I-xa-ác
và kẻ Ngài thánh hoá là Ít-ra-en, *
xin Ngài đừng rút lại
lòng thương xót đã dành cho chúng con.
36 Ngài đã hứa làm cho dòng dõi họ
đông đảo như sao trên bầu trời,
như cát ngoài bãi biển.
37 Thế mà nay, lạy Chúa,
vì tội lỗi chúng con,
chúng con đã thành dân nhỏ nhất, *
đã nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu.
38 Ngày nay chẳng còn vị thủ lãnh,
chẳng còn bậc ngôn sứ,
chẳng còn người chỉ huy.
Lễ toàn thiêu lễ hy sinh đã hết,
lễ tiến lễ hương cũng chẳng còn. *
Chẳng còn nơi dâng của đầu mùa lên Chúa
để chúng con được Chúa xót thương.
39 Nhưng xin nhận tâm hồn thống hối
và tinh thần khiêm nhượng của chúng con, *
thay của lễ toàn thiêu chiên bò
và ngàn vạn cừu non béo tốt.
40 Ước gì hy lễ chúng con thượng tiến Ngài hôm nay
cũng làm đẹp ý Ngài như vậy, *
vì những ai tin cậy vào Ngài
đâu có phải ê chề thất vọng.
41 Và giờ đây, chúng con hết lòng đi theo Chúa,
kính sợ Ngài và tìm kiếm Thánh Nhan.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Xi-on là thành trì vững chắc của ta,
có Đấng Cứu Độ làm tường trong luỹ ngoài.
Ta cứ mở cửa,
vì có Thiên Chúa ở cùng ta. Ha-lê-lui-a.
Tv 143 (144),1-10Xin chiến thắng và hoà bìnhVới Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi có thể chịu được hết (Pl 4,13).
ĐC Xin cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.
1 Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn, *
là Đấng dạy tôi nên người thiện chiến,
luyện thành tay võ nghệ cao cường.
2 Chúa là đồng minh, là đồn luỹ che chở,
là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát tôi. *
Chúa là khiên mộc cho tôi ẩn núp,
Người bắt chư dân quy phục quyền tôi.
3 Lạy Chúa, con người có là chi
mà Chúa cần biết đến,
phàm nhân đáng là gì
mà Chúa phải lưu tâm ? *
4 Ấy con người khác chi hơi thở,
vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu.
5 Lạy Chúa, xin nghiêng trời ngự xuống,
chạm núi cao cho toả khói mịt mù ; *
6 xin tung chớp loà khiến địch quân tán loạn,
phóng tên bay làm chúng phải rã tan.
7 Từ cao thẳm xin đưa tay giải thoát,
cứu con lên khỏi đáy nước mênh mông,
khỏi thế lực nước ngoài. *
8 Miệng chúng nói toàn điều xảo trá,
giơ tay thề chỉ biết thề gian !
9 Lạy Chúa Trời, xin dâng Chúa một bài ca mới,
thập huyền cầm, con gảy đôi cung.
10 Chính Ngài cho các vua thắng trận,
cứu mạng Đa-vít, kẻ trung thần,
khỏi lưỡi gươm ác nghiệt.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Xin cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.
Lời ChúaGr 30,21.22
Đây lời Chúa phán : Vị Thủ lãnh cầm đầu nhà Gia-cóp, sẽ là người xuất thân từ chính dòng họ ấy mà ra. Ta sẽ cho vời đến, và Người sẽ vào chầu Ta. Các ngươi sẽ là dân Ta chọn, và Ta sẽ là Chúa các ngươi thờ.
Xướng đáp
X Giê-ru-sa-lem hỡi,
này Chúa sẽ xuất hiện trên ngươi.
Đ Giê-ru-sa-lem hỡi,
này Chúa sẽ xuất hiện trên ngươi.
X Chính nơi ngươi sẽ rạng ngời vinh quang của Chúa.
Đ này Chúa sẽ xuất hiện trên ngươi.
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Giê-ru-sa-lem hỡi,
này Chúa sẽ xuất hiện trên ngươi.
Thánh ca Tin Mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Benedictus)
ĐC Đây ứng nghiệm hết mọi điều thiên sứ
đã nói về Trinh Nữ Ma-ri-a.
Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa :
Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;
Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Đây ứng nghiệm hết mọi điều thiên sứ
đã nói về Trinh Nữ Ma-ri-a.
Lời cầu
Chúa Ki-tô ngự xuống trần gian, hầu biến đổi chúng ta thành người công chính. Nào ta cùng hoan hỷ nguyện xin :
Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.
Các ngôn sứ đã từng tiên báo Chúa giáng sinh làm người, – xin làm cho chúng con ngày thêm vững bước trên con đường đức hạnh.
Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.
Chúng con hằng tuyên xưng Chúa là Vị Cứu Tinh, – xin cho chúng con cũng được hưởng nhờ ơn cứu độ.
Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.
Chúa đã đến an ủi bao tâm hồn đau khổ, – xin chữa chúng con khỏi bệnh hoạn tật nguyền.
Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.
Chúa đã đến mang ơn hoà giải cho con người, – ngày Chúa đến xét xử trần gian, xin đừng trách phạt chúng con, như chúng con đáng tội.
Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.
Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con sắp mừng lễ Giáng Sinh của Con Chúa. Người là Ngôi Lời đã không quản mặc lấy xác phàm trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a và ở giữa chúng con, thì xin Người cũng tỏ cho chúng con là tôi tớ thấp hèn thấy lòng Chúa từ bi nhân hậu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Kết thúc
Chủ sự Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoànVà ở cùng cha.
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoànA-men.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
Giờ BaThánh thi
Vòng luân chuyển thời gian tuyệt mỹ
Nâng lời thơ hoan hỷ vang vang,
Giờ đây mừng hát nhịp nhàng
Ba Ngôi diễm phúc toàn năng thường tồn.
Xin gìn giữ đoàn con muôn thuở
Nên đền đài của Chúa Thánh Linh :
Xưa kia Người đổ ân tình
Xuống trên toàn thể môn sinh hợp đoàn.
Đây là lúc thời gian diễn biến
Hoá Công còn tô điểm thêm tươi,
Huy hoàng một giải đất trời,
Ấy là phần thưởng cho đời mai sau.
Dâng Thánh Phụ tối cao hằng hữu,
Cùng Chúa Con, Đấng cứu gian trần,
Thánh Thần, mạch suối hồng ân,
Muôn lời ca tụng, thần dân chúc mừng.

Ca vịnh
Tv 118 (119),137-144Suy niệm lời Chúa trong luật Người banYêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).
XVIIIĐC Như lời các ngôn sứ đã báo trước,
Chúa Cứu Thế sẽ giáng sinh làm người
từ lòng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.

137 Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực,
quyết định của Ngài thật công minh. *
138 Ngài đem thánh ý ban hành,
thảy đều một mực chí thành chí công.
139 Lửa nhiệt tình làm con héo hắt,
bởi kẻ thù con đã quên lời Ngài. *
140 Lời hứa của Ngài được hoàn toàn chứng nghiệm,
nên tôi tớ Ngài yêu chuộng thiết tha.
141 Dầu hèn mọn và bị người khinh dể,
huấn lệnh Ngài, con cũng chẳng quên. *
142 Công lý của Chúa : công lý trường tồn,
luật Chúa truyền ban quả là chân lý.
143 Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con,
mệnh lệnh Ngài vẫn làm con vui thoả. *
144 Thánh ý Ngài mãi mãi công minh,
xin cho hiểu ngọn nguồn, để con được sống.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tv 87 (88)Lời cầu xin trong lúc ngặt nghèoĐây là giờ các ông hành động, là lúc thần tăm tối hoành hành (Lc 22,53).
I2 Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ con,
trước Thánh Nhan, đêm ngày con kêu cứu. *
3 Nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài,
xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức.
4 Vì hồn con ngập tràn đau khổ,
mạng sống con âm phủ gần kề, *
5 thân kể như đã vào phần mộ,
ví tựa người kiệt sức còn chi !
6 Con nằm đây giữa bao người chết, *
như các tử thi vùi trong mồ mả
đã bị Chúa quên đi
và không được tay Ngài săn sóc.
7 Chúa hạ con xuống tận đáy huyệt sâu,
giữa chốn tối tăm, giữa lòng vực thẳm. *
8 Cơn giận Chúa đè nặng thân con
như sóng cồn xô đẩy dập vùi.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
II9 Chúa làm cho bạn bè xa lánh
và coi con như đồ ghê tởm. *
Con bị giam cầm không thể thoát ra,
10 mắt mờ đi vì quá nhiều đau khổ.
Lạy Chúa, suốt cả ngày con kêu lên Chúa
và giơ tay hướng thẳng về Ngài. *
11 Chúa đâu làm phép lạ
cho người đã mạng vong,
âm hồn đâu trỗi dậy
ca tụng Chúa bao giờ ?
12 Trong mồ mả, ai nói về tình thương của Chúa,
cõi âm ty, ai kể lại lòng thành tín của Ngài ? *
13 Những kỳ công Chúa, nơi tối tăm ai rõ,
đức công chính Ngài, chốn quên lãng ai hay ?
14 Phần con đây, con kêu lên Ngài, lạy Chúa,
mới tinh sương đã chờ chực nguyện xin. *
15 Lạy Chúa, thân con đây Chúa nỡ nào ruồng rẫy,
ẩn mặt đi mà chẳng đoái hoài.
16 Từ thuở bé, con khổ đã nhiều và luôn ngắc ngoải,
Chúa làm con kinh hãi, con hoá ra thẫn thờ. *
17 Bao cơn thịnh nộ, Ngài đổ ngập thân con,
bấy nỗi kinh hoàng khiến con rời rã.
18 Bủa vây con suốt ngày ngần ấy thứ,
dồn dập tư bề như nước bao la. *
Cận thân Chúa khiến lìa xa,
chung quanh bầu bạn chỉ là bóng đêm.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Như lời các ngôn sứ đã báo trước,
Chúa Cứu Thế sẽ giáng sinh làm người
từ lòng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.
Lời ChúaGr 29,11.13
Chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi –sấm ngôn của Đức Chúa–, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng. Các ngươi sẽ tìm Ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì các ngươi sẽ hết lòng kiếm Ta.
Xướng đáp
X Lạy Chúa, chư dân sẽ sợ uy danh Chúa.
Đ Mọi đế vương hoàn cầu uý kính Ngài vinh hiển.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con sắp mừng lễ Giáng Sinh của Con Chúa. Người là Ngôi Lời đã không quản mặc lấy xác phàm trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a và ở giữa chúng con, thì xin Người cũng tỏ cho chúng con là tôi tớ thấp hèn thấy lòng Chúa từ bi nhân hậu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.
Giờ SáuThánh thi
Vòng luân chuyển thời gian tuyệt mỹ
Nâng lời thơ hoan hỷ vang vang,
Giờ đây mừng hát nhịp nhàng
Ba Ngôi diễm phúc toàn năng thường tồn.
Xin gìn giữ đoàn con muôn thuở
Nên đền đài của Chúa Thánh Linh :
Xưa kia Người đổ ân tình
Xuống trên toàn thể môn sinh hợp đoàn.
Đây là lúc thời gian diễn biến
Hoá Công còn tô điểm thêm tươi,
Huy hoàng một giải đất trời,
Ấy là phần thưởng cho đời mai sau.
Dâng Thánh Phụ tối cao hằng hữu,
Cùng Chúa Con, Đấng cứu gian trần,
Thánh Thần, mạch suối hồng ân,
Muôn lời ca tụng, thần dân chúc mừng.

Ca vịnh
Tv 118 (119),137-144Suy niệm lời Chúa trong luật Người banYêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).
XVIIIĐC Thiên thần Gáp-ri-en nói cùng Đức Ma-ri-a rằng :
Kính chào Bà, Bà đầy ân sủng,
Thiên Chúa ở cùng Bà,
Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ.

137 Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực,
quyết định của Ngài thật công minh. *
138 Ngài đem thánh ý ban hành,
thảy đều một mực chí thành chí công.
139 Lửa nhiệt tình làm con héo hắt,
bởi kẻ thù con đã quên lời Ngài. *
140 Lời hứa của Ngài được hoàn toàn chứng nghiệm,
nên tôi tớ Ngài yêu chuộng thiết tha.
141 Dầu hèn mọn và bị người khinh dể,
huấn lệnh Ngài, con cũng chẳng quên. *
142 Công lý của Chúa : công lý trường tồn,
luật Chúa truyền ban quả là chân lý.
143 Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con,
mệnh lệnh Ngài vẫn làm con vui thoả. *
144 Thánh ý Ngài mãi mãi công minh,
xin cho hiểu ngọn nguồn, để con được sống.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tv 87 (88)Lời cầu xin trong lúc ngặt nghèoĐây là giờ các ông hành động, là lúc thần tăm tối hoành hành (Lc 22,53).
I2 Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ con,
trước Thánh Nhan, đêm ngày con kêu cứu. *
3 Nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài,
xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức.
4 Vì hồn con ngập tràn đau khổ,
mạng sống con âm phủ gần kề, *
5 thân kể như đã vào phần mộ,
ví tựa người kiệt sức còn chi !
6 Con nằm đây giữa bao người chết, *
như các tử thi vùi trong mồ mả
đã bị Chúa quên đi
và không được tay Ngài săn sóc.
7 Chúa hạ con xuống tận đáy huyệt sâu,
giữa chốn tối tăm, giữa lòng vực thẳm. *
8 Cơn giận Chúa đè nặng thân con
như sóng cồn xô đẩy dập vùi.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
II9 Chúa làm cho bạn bè xa lánh
và coi con như đồ ghê tởm. *
Con bị giam cầm không thể thoát ra,
10 mắt mờ đi vì quá nhiều đau khổ.
Lạy Chúa, suốt cả ngày con kêu lên Chúa
và giơ tay hướng thẳng về Ngài. *
11 Chúa đâu làm phép lạ
cho người đã mạng vong,
âm hồn đâu trỗi dậy
ca tụng Chúa bao giờ ?
12 Trong mồ mả, ai nói về tình thương của Chúa,
cõi âm ty, ai kể lại lòng thành tín của Ngài ? *
13 Những kỳ công Chúa, nơi tối tăm ai rõ,
đức công chính Ngài, chốn quên lãng ai hay ?
14 Phần con đây, con kêu lên Ngài, lạy Chúa,
mới tinh sương đã chờ chực nguyện xin. *
15 Lạy Chúa, thân con đây Chúa nỡ nào ruồng rẫy,
ẩn mặt đi mà chẳng đoái hoài.
16 Từ thuở bé, con khổ đã nhiều và luôn ngắc ngoải,
Chúa làm con kinh hãi, con hoá ra thẫn thờ. *
17 Bao cơn thịnh nộ, Ngài đổ ngập thân con,
bấy nỗi kinh hoàng khiến con rời rã.
18 Bủa vây con suốt ngày ngần ấy thứ,
dồn dập tư bề như nước bao la. *
Cận thân Chúa khiến lìa xa,
chung quanh bầu bạn chỉ là bóng đêm.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Thiên thần Gáp-ri-en nói cùng Đức Ma-ri-a rằng :
Kính chào Bà, Bà đầy ân sủng,
Thiên Chúa ở cùng Bà,
Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ.
Lời ChúaGr 30,18
Đây lời Chúa phán : Này Ta sẽ phục hồi các chi tộc Gia-cóp và chạnh lòng thương đến nhà cửa chúng.
Xướng đáp
X Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến chúng con,
bởi lòng thương dân Ngài.
Đ Xin ngự đến viếng thăm
mà ban ơn cứu độ.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con sắp mừng lễ Giáng Sinh của Con Chúa. Người là Ngôi Lời đã không quản mặc lấy xác phàm trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a và ở giữa chúng con, thì xin Người cũng tỏ cho chúng con là tôi tớ thấp hèn thấy lòng Chúa từ bi nhân hậu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.
Giờ Chín
Thánh thi
Vòng luân chuyển thời gian tuyệt mỹ
Nâng lời thơ hoan hỷ vang vang,
Giờ đây mừng hát nhịp nhàng
Ba Ngôi diễm phúc toàn năng thường tồn.
Xin gìn giữ đoàn con muôn thuở
Nên đền đài của Chúa Thánh Linh :
Xưa kia Người đổ ân tình
Xuống trên toàn thể môn sinh hợp đoàn.
Đây là lúc thời gian diễn biến
Hoá Công còn tô điểm thêm tươi,
Huy hoàng một giải đất trời,
Ấy là phần thưởng cho đời mai sau.
Dâng Thánh Phụ tối cao hằng hữu,
Cùng Chúa Con, Đấng cứu gian trần,
Thánh Thần, mạch suối hồng ân,
Muôn lời ca tụng, thần dân chúc mừng.

Ca vịnh
Tv 118 (119),137-144Suy niệm lời Chúa trong luật Người banYêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).
XVIIIĐC Đức Ma-ri-a nói : Lời chào như vậy có nghĩa gì ?
Này hồn tôi bồi hồi xao xuyến,
vì tôi sẽ sinh hạ Quân Vương
mà vẫn nguyên trinh tiết rạng ngời.

137 Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực,
quyết định của Ngài thật công minh. *
138 Ngài đem thánh ý ban hành,
thảy đều một mực chí thành chí công.
139 Lửa nhiệt tình làm con héo hắt,
bởi kẻ thù con đã quên lời Ngài. *
140 Lời hứa của Ngài được hoàn toàn chứng nghiệm,
nên tôi tớ Ngài yêu chuộng thiết tha.
141 Dầu hèn mọn và bị người khinh dể,
huấn lệnh Ngài, con cũng chẳng quên. *
142 Công lý của Chúa : công lý trường tồn,
luật Chúa truyền ban quả là chân lý.
143 Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con,
mệnh lệnh Ngài vẫn làm con vui thoả. *
144 Thánh ý Ngài mãi mãi công minh,
xin cho hiểu ngọn nguồn, để con được sống.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Tv 87 (88)Lời cầu xin trong lúc ngặt nghèoĐây là giờ các ông hành động, là lúc thần tăm tối hoành hành (Lc 22,53).
I2 Lạy Chúa là Thiên Chúa cứu độ con,
trước Thánh Nhan, đêm ngày con kêu cứu. *
3 Nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài,
xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức.
4 Vì hồn con ngập tràn đau khổ,
mạng sống con âm phủ gần kề, *
5 thân kể như đã vào phần mộ,
ví tựa người kiệt sức còn chi !
6 Con nằm đây giữa bao người chết, *
như các tử thi vùi trong mồ mả
đã bị Chúa quên đi
và không được tay Ngài săn sóc.
7 Chúa hạ con xuống tận đáy huyệt sâu,
giữa chốn tối tăm, giữa lòng vực thẳm. *
8 Cơn giận Chúa đè nặng thân con
như sóng cồn xô đẩy dập vùi.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
II9 Chúa làm cho bạn bè xa lánh
và coi con như đồ ghê tởm. *
Con bị giam cầm không thể thoát ra,
10 mắt mờ đi vì quá nhiều đau khổ.
Lạy Chúa, suốt cả ngày con kêu lên Chúa
và giơ tay hướng thẳng về Ngài. *
11 Chúa đâu làm phép lạ
cho người đã mạng vong,
âm hồn đâu trỗi dậy
ca tụng Chúa bao giờ ?
12 Trong mồ mả, ai nói về tình thương của Chúa,
cõi âm ty, ai kể lại lòng thành tín của Ngài ? *
13 Những kỳ công Chúa, nơi tối tăm ai rõ,
đức công chính Ngài, chốn quên lãng ai hay ?
14 Phần con đây, con kêu lên Ngài, lạy Chúa,
mới tinh sương đã chờ chực nguyện xin. *
15 Lạy Chúa, thân con đây Chúa nỡ nào ruồng rẫy,
ẩn mặt đi mà chẳng đoái hoài.
16 Từ thuở bé, con khổ đã nhiều và luôn ngắc ngoải,
Chúa làm con kinh hãi, con hoá ra thẫn thờ. *
17 Bao cơn thịnh nộ, Ngài đổ ngập thân con,
bấy nỗi kinh hoàng khiến con rời rã.
18 Bủa vây con suốt ngày ngần ấy thứ,
dồn dập tư bề như nước bao la. *
Cận thân Chúa khiến lìa xa,
chung quanh bầu bạn chỉ là bóng đêm.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Đức Ma-ri-a nói : Lời chào như vậy có nghĩa gì ?
Này hồn tôi bồi hồi xao xuyến,
vì tôi sẽ sinh hạ Quân Vương
mà vẫn nguyên trinh tiết rạng ngời.
Lời ChúaBr 3,5-6a
Xin đừng chấp tội cha ông chúng con, nhưng trong giờ phút này, xin nhớ đến cánh tay và thánh danh Ngài. Vâng, Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa chúng con.
Xướng đáp
X Lạy Chúa, xin ngự đến, và đừng trì hoãn nữa.
Đ Xin thứ tha tội lỗi cho dân con Ngài.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con sắp mừng lễ Giáng Sinh của Con Chúa. Người là Ngôi Lời đã không quản mặc lấy xác phàm trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a và ở giữa chúng con, thì xin Người cũng tỏ cho chúng con là tôi tớ thấp hèn thấy lòng Chúa từ bi nhân hậu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
Thánh thi
Ma-ri-a, lạy Nữ Trinh diễm phúc,
Xin mở lòng thanh tịnh tiếp rước vào,
Đón Ngôi Lời, Con Một Đấng Tối Cao
Sai xuống thế cứu loài người đau khổ.
Từ thiên giới, bóng Thánh Thần che phủ,
Mẹ đã cưu mang Con Đấng Cửu Trùng
Là Đức Ki-tô, Chúa Tể vô song,
Từ muôn thuở cùng Ngôi Cha hiển trị.
Mẹ là chính ngọ môn đền hùng vĩ,
Bao tháng năm vẫn cửa đóng then cài,
Nhưng tới ngày Vị Thánh Tử Ngôi Hai,
Người ngự đến : cửa đền vàng rộng mở.
Đấng sinh ra trước vầng hồng rực rỡ
Các ngôn sứ thuở xưa đã loan truyền,
Gáp-ri-en thần sứ cũng đưa tin
Đấng ở với loài người là Đức Chúa.
Ca lên hỡi triều thần, ca lên nữa !
Nào reo vui nhảy múa, hỡi muôn dân !
Đấng Chí Tôn giờ đây đã giáng trần
Nên bé nhỏ hầu cứu nhân độ thế.
Con sấp mình lạy Ngôi Lời nhập thể,
Ngài là Vua bên hữu Chúa Ngôi Cha,
Cùng Thánh Linh hằng ngự chốn thiên toà,
Xin dâng Chúa lời tụng ca muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 136 (137),1-6Trên bờ sông Ba-by-lonCảnh tù đày của thân xác ám chỉ cảnh tù đày của linh hồn (thánh Hi-la-ri-ô).
ĐC Chúa sẽ nghiêng trời ngự xuống
để cứu độ dân Người.
1 Bờ sông Ba-by-lon,
ta ra ngồi nức nở
mà tưởng nhớ Xi-on ; *
2 trên những cành dương liễu,
ta tạm gác cây đàn.
3 Bọn lính canh đòi ta hát xướng,
lũ cướp này mời gượng vui lên : *
“Hát đi, hát thử đi xem
Xi-on nhạc thánh điệu quen một bài !”
4 Bài ca kính Chúa Trời,
làm sao ta hát nổi
nơi đất khách quê người ?
5 Giê-ru-sa-lem hỡi,
lòng này nếu quên ngươi,
thì tay gảy đàn thành tê bại !
6 Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm,
nếu ta không hoài niệm,
không còn lấy Giê-ru-sa-lem
làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Chúa sẽ nghiêng trời ngự xuống
để cứu độ dân Người.
Tv 137 (138)Lời cảm tạVua chúa trần gian đem báu vật vào thành thánh (x. Kh 21,24).
ĐC Xi-on là thành trì vững chắc của ta,
có Đấng Cứu Độ làm tường trong luỹ ngoài.
Ta cứ mở cửa,
vì có Thiên Chúa ở cùng ta. Ha-lê-lui-a.
1 Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,
Ngài đã nghe lời miệng con xin. *
Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,
2 hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ.
Xin cảm tạ danh Chúa,
vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, *
đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài
trên tất cả mọi sự.
3 Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại,
đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn.
4 Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ
khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. *
5 Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa :
“Vinh quang Chúa vĩ đại dường bao !”
6 Chúa tuy thật cao cả,
nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn ; *
đứa ngạo mạn ngông nghênh, từ xa Ngài đã biết.
7 Cho dù con gặp bước ngặt nghèo,
Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con.
Địch thù đang hằm hằm giận dữ,
Ngài ra tay chặn đứng,
lấy tay uy quyền giải thoát con.
8 Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất ;
lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. *
Công trình do tay Ngài thực hiện,
xin đừng bỏ dở dang.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Xi-on là thành trì vững chắc của ta,
có Đấng Cứu Độ làm tường trong luỹ ngoài.
Ta cứ mở cửa,
vì có Thiên Chúa ở cùng ta. Ha-lê-lui-a.
Tc Kh 4,11 ; 5,9.10.12Những người được Chúa cứu chuộc,
dâng lời ca ngợi Chúa
ĐC Xin cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.
411 Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang danh dự và uy quyền,
vì Ngài đã dựng nên muôn vật, *
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên.
5 9 Lạy Chúa Ki-tô,
Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn Sách Trời
và mở ấn niêm phong,
vì Ngài đã bị giết
và đã lấy máu đào
chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
thuộc mọi nước mọi dân.
10 Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, *
và họ sẽ làm chủ mặt đất này.
12 Con Chiên đã bị giết
nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, *
khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang,
và muôn lời cung chúc.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Xin cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.
Lời Chúa2 Pr 3,8b-9
Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ. Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải.
Xướng đáp
X Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,
xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.
Đ Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,
xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.
X Xin toả ánh Tôn Nhan rạng ngời,
để chúng con được ơn cứu độ.
Đ xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,
xin đến cùng chúng con và thương giải thoát.
Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Magnificat)
ĐC Muôn lạy Đức Em-ma-nu-en,
Đấng nắm giữ vương quyền
và ban hành luật pháp,
khắp nơi trông đợi Ngài giải thoát muôn dân.
Xin rủ thương ngự xuống gian trần
cho chúng con hưởng ơn cứu độ.
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Muôn lạy Đức Em-ma-nu-en,
Đấng nắm giữ vương quyền
và ban hành luật pháp,
khắp nơi trông đợi Ngài giải thoát muôn dân.
Xin rủ thương ngự xuống gian trần
cho chúng con hưởng ơn cứu độ.
Lời cầu
Đấng cứu chuộc chúng ta ngự đến đem Tin Mừng cho người nghèo khổ. Nào ta hoan hỷ kêu xin Người :
Xin cho mọi người được thấy vinh quang Chúa.
Xin Chúa đến cùng những dân chưa nhận biết Chúa, – để toàn thể thế giới được hưởng ơn cứu độ.
Xin cho mọi người được thấy vinh quang Chúa.
Nguyện Thánh Danh được loan truyền đến tận cùng trái đất, – để mọi người tìm thấy đường lối Chúa mà theo.
Xin cho mọi người được thấy vinh quang Chúa.
Chúa đã giáng trần hầu cứu độ muôn dân, – xin thương trở lại và đừng luận phạt những ai cậy trông Chúa.
Xin cho mọi người được thấy vinh quang Chúa.
Chúa đã đến trần gian hầu giải thoát và ban cho chúng con được tự do, – xin Chúa giúp chúng con giữ vững ân huệ ấy suốt đời.
Xin cho mọi người được thấy vinh quang Chúa.
Chúa đã thương mặc lấy xác phàm và sẽ trở lại trần gian để phán xét thiên hạ, – xin cho những ai đã qua đời được hưởng phúc trường sinh.
Xin cho mọi người được thấy vinh quang Chúa.
Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con sắp mừng lễ Giáng Sinh của Con Chúa. Người là Ngôi Lời đã không quản mặc lấy xác phàm trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a và ở giữa chúng con, thì xin Người cũng tỏ cho chúng con là tôi tớ thấp hèn thấy lòng Chúa từ bi nhân hậu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Kết thúc
Chủ sựChúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoànVà ở cùng cha.
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoànA-men.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sựLạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoànMuôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).
Thánh Thi
Đêm tối xuống dần trên cõi thế,
Đoàn con chạy đến Chúa càn khôn,
Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống
Giữ gìn chúng con cả xác hồn.
Mơ thấy Chúa Trời : lòng nguyện ước
Thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon,
Vầng Đông lấp ló chân trời thẳm
Sẽ hát mừng Ngài khúc nhặt khoan.
Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống
Bồi thêm sinh khí kẻo tàn phai,
Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi,
Xin hãy đốt lên lửa sáng ngời.
Đồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,
Và Thánh Tử Ngài, Đấng Phục Sinh,
Thần Linh thánh ái, ơn phù trợ,
Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.
Ca vịnh
Tv 142 (143),1-11Lời cầu xin lúc gặp hiểm nguyCon người được nên công chính không phải vì làm những việc lề luật dạy, nhưng vì tin vào Đức Ki-tô Giê-su (Gl 2,16).
ĐC Lạy Chúa, xin đừng ẩn mặt đi,
vì con vẫn tin cậy nơi Ngài.
1 Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, *
lắng nghe con nài van, bởi Ngài thành tín,
đáp lại lời con, vì Ngài công minh.
2 Xin chớ đòi tôi tớ ra xét xử, *
vì trước thánh nhan Ngài
chẳng có người nào là công chính.
3 Kẻ thù bách hại con,
chà đạp con dưới đất,
đẩy vào chốn tối tăm
như những người đã chết từ bao thuở.
4 Hơi thở con chỉ còn thoi thóp,
nghe con tim giá lạnh trong mình.
5 Nhớ ngày xưa tháng cũ,
con hoài niệm mọi công trình của Chúa,
và gẫm suy việc tay Chúa làm nên. *
6 Hai tay cầu Chúa giơ lên,
hồn con khát Chúa như miền đất khô.
7 Xin mau đáp lời con, lạy Chúa,
hơi thở con nay đã hầu tàn. *
Xin đừng ẩn mặt đi,
kẻo con hoá ra người thiên cổ.
8 Ngay từ buổi sớm mai,
xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa,
vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. *
Xin chỉ dạy đường lối phải theo,
vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.
9 Xin cứu con thoát khỏi địch thù,
lạy Chúa, bên Ngài con trú ẩn.
10 Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện,
bởi Ngài là Thiên Chúa của con. *
Xin thần khí tốt lành của Chúa
dẫn con đi trên miền đất phẳng phiu.
11 Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài,
xin cho con được sống. *
Bởi vì Ngài công chính,
xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, xin đừng ẩn mặt đi,
vì con vẫn tin cậy nơi Ngài.
Lời Chúa 1 Pr 5,8-9a
Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự.
(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).Xướng đáp
X Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Đ Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
X Ngài đã cứu chuộc chúng con,
lạy Chúa Trời thành tín.
Đ con xin phó thác hồn con.
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Tc Tin Mừng “Muôn lạy Chúa” (Nunc dimittis)
ĐCLạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình.
Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này
được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐCLạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình.

Lời nguyện
Lạy Chúa, xin thương chiếu giãi ánh sáng Chúa vào bóng tối đêm nay, và ban cho chúng con là con cái Chúa được nghỉ ngơi an lành, để nhân danh Chúa, chúng con được vui mừng thức dậy hưởng ánh quang ngày mới. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
cho ta qua một đêm yên ổn,
và giờ sau hết được chết lành.
Cộng đoànA-men.

Ca vãn kính Đức Mẹ
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời (Sub tuum praesidium)
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời,
Ngài xiết bao thánh thiện,
Này chúng con chạy đến
Tìm nương ẩn nơi Ngài.
Lúc sa vòng gian khổ,
Khi gặp cảnh phong trần,
Lời con cái nài van,
Xin Mẹ đừng chê bỏ.
Nhưng xin hằng giải thoát
Khỏi ngàn nỗi hiểm nguy,
Ôi vinh diệu ai bì
Trinh Nữ đầy ơn phước !

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours


  Gửi cho bạn bè         In trang web

Thánh Giê-rô-ni-mô

Thành viên

Tên người dùng:

Mật khẩu:

Đăng ký |

Quên mật khẩu

Nhận bài qua email