Các giờ Kinh Phụng Vụ


CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàncho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Tv 94ĐC Hỡi dân Chúa, hỡi đoàn chiên tay Người dẫn dắt,
hãy đến bái thờ Người. Ha-lê-lui-a.
1Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
2Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
ĐC Hỡi dân Chúa, hỡi đoàn chiên tay Người dẫn dắt,
hãy đến bái thờ Người. Ha-lê-lui-a.
3Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là đại vương trổi vượt chư thần,
4nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
5Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.
ĐC Hỡi dân Chúa, hỡi đoàn chiên tay Người dẫn dắt,
hãy đến bái thờ Người. Ha-lê-lui-a.
6Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *
7Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.
ĐC Hỡi dân Chúa, hỡi đoàn chiên tay Người dẫn dắt,
hãy đến bái thờ Người. Ha-lê-lui-a.
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! *
8Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba,
như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
9nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm.
ĐC Hỡi dân Chúa, hỡi đoàn chiên tay Người dẫn dắt,
hãy đến bái thờ Người. Ha-lê-lui-a.
10“Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói :
Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
11chúng nào biết đến đường lối của Ta ! *
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng :
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.”
ĐC Hỡi dân Chúa, hỡi đoàn chiên tay Người dẫn dắt,
hãy đến bái thờ Người. Ha-lê-lui-a.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Hỡi dân Chúa, hỡi đoàn chiên tay Người dẫn dắt,
hãy đến bái thờ Người. Ha-lê-lui-a.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi
Ngày rực rỡ vinh quang
Đức Ki-tô hiển thắng,
Ngày hân hoan vô tận,
Ngày thứ nhất trong tuần,
Kính chào ngày xán lạn.
Nhìn ánh sáng Ki-tô,
Mắt người mù bừng mở,
Ngục âm ty tan vỡ,
Cùng thần chết tiêu ma,
Trời đất lại giao hoà.
Muôn loài muôn thế hệ,
Qua cuộc sống trần gian
Đắm chìm trong tội lệ,
Lòng thương xót vô ngần
Đã ra tay độ thế.
Từ cõi chết phục sinh
Tới cải hoàn nhân loại,
Đấng trọn bề nhân ái
Thương xót chiên tội tình
Vác đưa về thiên giới.
Hỡi Mẹ hiền Giáo Hội
Nào trổi khúc âu ca,
Nhạc thiên cung bừng khởi
Miệng tín hữu vang hoà
Bản “Ha-lê-lui-a” !
Thấy âm phủ diệt tan
Lòng người vui xiết kể,
Khắp mọi miền dương thế
Hoà bình Chúa lan tràn
Cả cõi trời hân hoan.
Ca vịnh
Tv 103 (104)Ca tụng Đấng Tạo HoáPhàm ai kết hợp với Đức Ki-tô, đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua đi, và cái mới đã có đây rồi (2 Cr 5,17).
IĐC Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
áo Ngài mặc : toàn oai phong lẫm liệt,
cẩm bào Ngài khoác : muôn vạn ánh hào quang. Ha-lê-lui-a.
1 Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi ! *
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Chúa muôn trùng cao cả !
Áo Ngài mặc : toàn oai phong lẫm liệt,
2 cẩm bào Ngài khoác : muôn vạn ánh hào quang. *
Tầng trời thẳm, Chúa căng như màn trướng,
3 điện cao vời, dựng trên khối nước cõi thanh không.
Chúa ngự giá xe mây,
Ngài lướt bay cánh gió. *
4 Sứ giả Ngài : làn gió bốn phương,
nô bộc Chúa : lửa hồng muôn ngọn.
5 Chúa lập địa cầu trên nền vững,
khôn chuyển lay muôn thuở muôn đời ; *
6 áo vực thẳm choàng lên trái đất,
khối nước nguồn tụ lại đỉnh non cao.
7 Nghe tiếng Ngài doạ nạt,
chúng đồng loạt chạy dài ;
sấm Ngài mới rền vang,
chúng kinh hoàng trốn thoát.
8 Băng qua núi qua đồi,
chảy xuôi ra đồng nội
về nơi Chúa đặt cho.
9 Ngài vạch đường ranh giới
ngăn cản chúng vượt qua,
không còn cho trở lại
dâng lên ngập địa cầu.
10 Chúa khơi nguồn : suối tuôn thác đổ,
giữa núi đồi, lượn khúc quanh co, *
11 đem nước uống cho loài dã thú,
bầy ngựa hoang đang khát được thoả thuê.
12 Bên dòng suối, chim trời làm tổ,
dưới lá cành cất giọng líu lo.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
áo Ngài mặc : toàn oai phong lẫm liệt,
cẩm bào Ngài khoác : muôn vạn ánh hào quang. Ha-lê-lui-a.
IIĐC Chúa cho con người kiếm ra cơm bánh,
chế rượu ngon cho phấn khởi tấm lòng.
13 Từ cao thẳm, Chúa đổ mưa xuống núi,
đất chứa chan phước lộc của Ngài.
14 Ngài khiến mọc cỏ xanh
nuôi sống đàn gia súc,
làm tốt tươi thảo mộc
cho người thế hưởng dùng.
Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh,
15 chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người, *
xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi,
nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ.
16 Hương bá Li-băng, những cây Chúa đã trồng,
được tràn trề nhựa sống.
17 Bầy chim tước rủ nhau làm ổ,
hạc bay về xây tổ ngọn cao. *
18 Núi chon von, loài sơn dương tìm đến,
hốc đá sâu, giống ngân thử ẩn mình.
19 Chúa đặt vầng trăng để đo thời tiết,
dạy mặt trời biết lặn đúng thời gian.
20 Đêm trở lại khi Chúa buông màn tối,
chốn rừng sâu, muông thú tung hoành. *
21 Tiếng sư tử gầm lên vang dội,
chúng săn mồi, gào xin Chúa cho ăn.
22 Ánh dương lên, chúng bảo nhau về,
tìm hang hốc, chui vào nằm nghỉ. *
23 Đến lượt con người ra đi làm lụng,
những mải mê tới lúc chiều tà.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Chúa cho con người kiếm ra cơm bánh,
chế rượu ngon cho phấn khởi tấm lòng.
IIIĐC Thiên Chúa nhìn vạn vật Người đã làm ra,
và Người thấy rất là tốt đẹp. Ha-lê-lui-a.
24 Công trình Ngài, lạy Chúa
quả thiên hình vạn trạng ! *
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,
những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.
25 Này đại dương bát ngát mênh mông,
nơi muôn vàn sinh vật
to lẫn nhỏ vẫy vùng,
26 nơi tàu bè cỡi sóng
và thuỷ quái tung tăng,
là vật Chúa tạo thành
để làm trò tiêu khiển.
27 Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa,
đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn. *
28 Ngài ban xuống, chúng lượm về,
Ngài mở tay, chúng thoả thuê ơn phước.
29 Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi ; *
lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay
mà trở về cát bụi.
30 Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới,
là chúng được dựng nên, *
và Ngài đổi mới mặt đất này.
31 Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại,
công trình Chúa làm Chúa được hân hoan. *
32 Chúa nhìn đất thấp, đất sợ run lẩy bẩy,
Người chạm núi cao, núi toả khói mịt mù.
33 Suốt cuộc đời, tôi sẽ ca mừng Chúa
sống ngày nào, xin đàn hát kính Thiên Chúa của tôi. *
34 Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thoả,
đối với tôi, niềm vui là chính Chúa.
35 Ước gì tội nhân phải biệt tích cõi đời,
bọn bất lương sạch bóng chẳng còn ai. *
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Thiên Chúa nhìn vạn vật Người đã làm ra,
và Người thấy rất là tốt đẹp. Ha-lê-lui-a.
Xướng đáp
X Mắt anh em thật có phúc vì được thấy !
Đ Tai anh em thật có phúc vì được nghe !
Chúng ta đã đọc những đoạn trích trong các sách Giáo Huấn, trừ sách Khôn Ngoan, nói là của vua Sa-lô-môn. Sách này được viết khá trễ, nên có đọc với các đoạn văn khải huyền của những thế kỷ cuối cùng trước Công Nguyên thì cũng là chuyện hợp lý. Trong sách này, luồng tư tưởng của các sách Giáo Huấn đạt tới một khám phá rất gần với sự sống lại, đó là sự sống muôn đời, như ta thấy trong sách Đa-ni-en. Luồng tư tưởng này cũng thành lời giải đáp cho vấn đề khó khăn sẽ đưa đến cuộc bách hại dưới thời Ma-ca-bê, đó là sự đụng độ giữa Do-thái giáo với thế giới Hy-lạp. Sống tại Ai-cập là một trong những cái nôi của văn hoá Hy-lạp vào thế kỷ I trước Công Nguyên, tác giả vừa giữ được trọn vẹn đức tin của một tín đồ Do-thái, vừa tạo được một mối tương quan tuyệt vời giữa đức tin với cái tinh hoa của triết lý Hy-lạp.
Sách Khôn ngoan gồm ba phần khá khác nhau. Trong phần đầu, chúng ta đi từ những cuộc xung đột trong các cộng đoàn Do-thái trong nước cũng như hải ngoại, một bên là các tín hữu trung thành, một bên là những người bỏ đạo, để suy gẫm về mối tương quan giữa sự công chính và sự sống đối diện với tội lỗi và sự chết. Thiên Chúa là Đấng ban sự sống không thể muốn cái chết. Nếu con người không làm nô lệ cho tội lỗi để tự mình lìa bỏ sự sống, thì con người được bảo đảm hưởng hạnh phúc muôn đời. Tuy tác giả không trực tiếp đề cập đến sự sống lại của thân xác (đây là một ý tưởng rất xa lạ đối với người Hy-lạp), nhưng việc khám phá ra hạnh phúc tinh thần trên đây đã là một nét khá quan trọng của niềm hy vọng Ki-tô hữu sau này. – Hai phần khác tuy ít độc đáo hơn, nhưng lại là những thành quả tốt đẹp của Cựu Ước trong nỗ lực tìm kiếm lẽ khôn ngoan. Phần hai là một suy tư về bản chất của khôn ngoan. Ta gặp thấy ở đây những nét rất gần với mầu nhiệm Ngôi Lời đến nỗi Tân Ước sẽ dùng một cách rất tự nhiên để trình bày thân thế và sự nghiệp của Chúa Ki-tô. Trong phần ba, tác giả dựa vào lịch sử dân Thiên Chúa mà luận về Đức Khôn Ngoan. Nổi nhất trong phần này là đoạn nói về những nguyên lý điều hành vũ trụ của Thiên Chúa. Dĩ nhiên những suy nghĩ đó vẫn giữ nguyên giá trị với chúng ta hôm nay.
Bài đọc 1Kn 1,1-15
Thần Khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đấtĐức Khôn Ngoan mà tất cả các bậc thánh hiền của dân Ít-ra-en tìm kiếm liên kết chặt chẽ với sự sống. Chỉ có tội lỗi mới gây nên cái chết. Chân lý này được nhắc lại không ngừng, nhưng ở đây mang một ý nghĩa mới : Thiên Chúa đã tạo thành mọi sự, để mọi sự hiện hữu, và đối với các bạn hữu của Chúa thì cái chết chẳng có quyền gì.
Trích sách Khôn ngoan.
1 Hãy yêu chuộng đức công chính,
hỡi những người cai trị trần gian,
hãy suy tưởng ngay lành về ĐỨC CHÚA
và thành tâm kiếm tìm Người.
2 Ai không thách thức Người, thì được Người cho gặp.
Ai tin tưởng vào Người, sẽ được Người tỏ mình cho thấy.
3 Những lý luận quanh co
khiến con người lìa xa Thiên Chúa.
Kẻ ngu đần thử thách Đấng Quyền Năng,
sẽ bị Người làm cho bẽ mặt.
4 Tâm hồn gian ác, Đức Khôn Ngoan chẳng ngự vào ;
xác thịt đắm chìm trong tội lỗi,
Đức Khôn Ngoan không cư ngụ.
5 Thần khí thánh là thầy dạy dỗ,
luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt,
và ghê tởm những chuyện bất công.
6 Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người,
nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm thượng.
Bởi vì Thiên Chúa thấu suốt tâm can,
dò xét lòng dạ đến nơi đến chốn
và nghe thấy mọi lời miệng lưỡi thốt ra.
7 Thần khí của ĐỨC CHÚA ngập tràn cõi đất,
bảo toàn mối hợp nhất giữa muôn vật muôn loài,
thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng.
8 Kẻ nói lời độc địa không thể lẩn trốn hoài,
không thoát khỏi hình phạt đích đáng.
9 Mưu đồ kẻ ác sẽ bị thẩm tra,
lời nó nói ra, rồi sẽ đến tai Chúa,
và tội lỗi nó sẽ bị trừng trị.
10 Tai ghen nghe thấy mọi điều,
lẩm bẩm thì thầm cũng không giấu nổi.
11 Vậy, hãy giữ mình, chớ than van vô ích,
giữ miệng lưỡi, đừng nói xấu gièm pha.
Nói chùng nói lén luôn gây hậu quả,
ăn gian nói dối giết hại linh hồn.
12 Đừng mải sống lầm lạc mà lao vào chỗ chết,
chớ có làm chuyện gì để mình phải diệt vong.
13 Thiên Chúa không làm ra cái chết,
chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong.
14 Vì Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu,
mọi loài thụ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh,
chẳng loài nào mang độc chất huỷ hoại.
Âm phủ không thống trị địa cầu.
15 Quả vậy, đức công chính thì trường sinh bất tử.
Xướng đápCn 3,13.15.17 ; Gc 3,17
X Hạnh phúc thay người được trí khôn ngoan. Khôn ngoan quý hơn cả trân châu, không bảo vật nào so sánh nổi.
Đ Đường khôn ngoan là đường thú vị, nẻo khôn ngoan là nẻo an bình.
X Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hoà, khoan dung, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt.
Đ Đường khôn ngoan là đường thú vị, nẻo khôn ngoan là nẻo an bình.
Bài đọc 2
Chúa thi ân cho mọi loài
khi dựng nên trời đất trong trật tự hài hoà
Trích thư của thánh Cơ-lê-men-tê I, giáo hoàng, gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Chúng ta hãy chiêm ngưỡng Thiên Chúa là Cha toàn thể vũ trụ và là Đấng tạo thành vạn vật ; hãy giữ vững ơn bình an cao quý vô song và các ân huệ khác Người ban cho chúng ta. Chúng ta hãy dùng trí suy tưởng mà nhìn ngắm Người, và hãy lấy con mắt trí khôn mà chiêm ngưỡng lòng nhẫn nại của Người. Chúng ta hãy xem Người đối xử nhân từ biết bao đối với mọi loài thụ tạo.
Khi xoay chuyển theo sự chỉ huy của Chúa, bầu trời tuân phục Người trong bình an. Ngày và đêm cũng xoay chuyển theo hướng Người ấn định mà không cản trở lẫn nhau. Theo lệnh của Chúa, mặt trời, mặt trăng và muôn ngàn tinh tú xoay chuyển trong trật tự hài hoà không chút sai lệch, đúng như hướng Người đã ấn định. Đất đai phì nhiêu, theo ý Người, mùa nào thức nấy, cung cấp lương thực dồi dào cho loài người, cho muông thú và mọi sinh vật trên mặt đất mà không cưỡng lại cũng không thay đổi bất cứ luật nào Người đã ấn định cho nó.
Các vực thẳm chưa được khám phá và những khu rừng sâu bí ẩn cũng tuân theo các luật đó. Theo sự an bài của Chúa, biển cả mênh mông, như những bồn nước, không bao giờ vượt ra ngoài giới hạn đã ấn định cho nó ; Chúa truyền cho nó thế nào, nó làm như vậy. Quả thật, Chúa nói : Ngươi chỉ tới đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa, đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành ! Đại dương mà con người không thể vượt qua và các thế giới ở bên kia đại dương đều được Chúa cai quản bằng những luật đó.
Bốn mùa xuân hạ thu đông nối tiếp nhau trong trật tự hài hoà. Các kho chứa gió, theo kỳ hạn riêng, chu toàn nhiệm vụ không mảy may vấp váp. Các nguồn suối vô tận được tạo ra cho con người hưởng dùng và được khoẻ mạnh, cung cấp nước dồi dào không bao giờ thiếu để nuôi dưỡng đời sống con người. Các sinh vật nhỏ nhất cũng sống bình an và hoà hợp với nhau.
Đấng Hoá Công vĩ đại và Chúa Tể muôn loài đã truyền cho tất cả những sự đó diễn ra trong bình an và hoà hợp. Quả vậy, Người thi ân cho vạn vật, nhưng cách rất dồi dào cho chúng ta là những kẻ chạy đến với Người, Đấng giàu lòng thương xót, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Xin kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men.
Xướng đápx. Gđt 9,12 ; 6,19
X Lạy Chúa Tể trời đất, Đấng sáng tạo ra nước, Vua muôn loài thụ tạo,
Đ xin lắng nghe lời tôi tớ Chúa khẩn cầu.
X Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa trên trời, xin Chúa thấy cho, xin thương xót chúng con đang phải nhục nhã.
Đ xin lắng nghe lời tôi tớ Chúa khẩn cầu.
Thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (Te Deum)
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.
Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :
Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng :
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.
Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi
Lạy Mặt Trời mọc lên từ lòng đất,
Vào rạng đông ngày thứ nhất trong tuần,
Đêm âm u chợt bừng sáng hân hoan,
Đất ca hát và núi đồi múa nhảy.
Sức sống vô biên từ bình minh ấy
Vinh hiển khải hoàn, âm phủ tiêu tan,
Để từ đây tất cả những người tin
Được cứu thoát khỏi tử thần giam giữ.
Ngày của Chúa, lạy Ngôi Hai Thánh Tử,
Diệu kỳ thay, chính Chúa đã làm nên,
Để muôn loài trong hoàn vũ ngợi khen
Và hoan hỷ mừng Mặt Trời công chính.
Lạy Thánh Phụ của Chúa Con chí thánh,
Xin Thánh Thần Ngài phù trợ chúng con,
Ơn tái sinh lớn mãi trong tâm hồn
Hầu chiến thắng bao mê lầm tội lỗi.
Ngày của Chúa trong tiếng chuông mời gọi
Tưởng chừng nghe muôn khúc khải hoàn ca,
Và đoàn con nhờ sức sống của Cha
Phục sinh rồi không bao giờ chết nữa.
Ca vịnh
Tv 117 (118)Tiếng reo mừng chiến thắngĐức Giê-su Ki-tô là viên đá mà quý vị là thợ xây đã loại bỏ, chính viên đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường (Cv 4,11).
ĐC Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. Ha-lê-lui-a.
1 Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
2 Ít-ra-en hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
3 Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
4 Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
5 Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa,
Chúa đáp lời và giải thoát tôi.
6 Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,
hỏi người đời làm chi tôi được ?
7 Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,
tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.
8 Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,
thì hơn tin cậy ở người trần gian.
9 Cậy vào thần thế vua quan,
chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.
10 Chư dân xúm lại bủa vây tôi,
nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.
11 Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,
nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.
12 Chúng bủa vây tôi như thể đàn ong,
chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, *
nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.
13 Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã,
nhưng Chúa đã phù trợ thân này.
14 Chúa là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.
15 Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng
trong doanh trại chính nhân :
16 “Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực,
tay hữu Chúa giơ cao, *
tay hữu Chúa đã ra oai thần lực.”
17 Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
để loan báo những công việc Chúa làm.
18 Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,
nhưng không nỡ để tôi phải chết.
19 Xin mở cửa công chính cho tôi
để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.
20 Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,
chỉ những người công chính mới được qua.
21 Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
vì đã đáp lời con và thương cứu độ.
22 Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.
23 Đó chính là công trình của Chúa,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
24 Đây là ngày Chúa đã làm ra,
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.
25 Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,
lạy Chúa, xin thương giúp thành công.
26 Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. *
Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.
27 Đức Chúa là Thượng Đế,
Người giãi sáng trên ta. *
Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước
đến bên cạnh bàn thờ.
28 Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ ; *
lạy Thiên Chúa con thờ,
xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.
29 Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. Ha-lê-lui-a.
Tc Đn 3,52-57Muôn thụ tạo hãy ca tụng ChúaĐấng Tạo Hoá đáng chúc tụng muôn đời (Rm 1,25).
ĐC Hãy hát lên một bài mừng Chúa chúng ta. Ha-lê-lui-a.
52 Lạy Chúa, chúc tụng Ngài
là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, *
xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.
Chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển, *
xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.
53 Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang, *
xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.
54 Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng, *
xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời.
55 Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá
mà thấu nhìn vực thẳm, *
xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.
56 Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh, *
xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.
57 Muôn vật Chúa tạo thành, nào chúc tụng Chúa, *
hãy dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Hãy hát lên một bài mừng Chúa chúng ta. Ha-lê-lui-a.
Tv 150Ca tụng Chúa điAnh em hãy tôn vinh Thiên Chúa với cả tâm hồn và thân xác (Hê-xi-ki-ô).
ĐC Hãy ca tụng Chúa, chốn cao thẳm uy linh. Ha-lê-lui-a.
1 Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa,
ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh. *
2 Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ,
ca tụng Người lẫm liệt uy phong.
3 Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và,
ca tụng Người, hoạ tiếng cầm tiếng sắt. *
4 Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa,
ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.
5 Ca tụng Chúa đi, với chũm choẹ vang rền,
ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi. *
6 Hỡi toàn thể chúng sinh,
ca tụng Chúa đi nào !
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Hãy ca tụng Chúa, chốn cao thẳm uy linh. Ha-lê-lui-a.
Lời Chúa Ed 36,25-27
Trên các ngươi, Ta sẽ rảy nước trong ngần, và các ngươi sẽ trở thành trong trắng ; Ta sẽ rửa các ngươi sạch mọi vết nhơ, quét sạch mọi uế thần các ngươi thờ lạy. Ta sẽ tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng, lấy khỏi mình các ngươi quả tim chai đá, ban tặng một quả tim biết yêu thương, thần khí của Ta, Ta sẽ đặt vào tận đáy lòng các ngươi, giúp các ngươi bước đi vững vàng theo thánh chỉ, tuân giữ và thi hành những quyết định của Ta.
Xướng đáp
X Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Ngài,
và cầu khẩn Thánh Danh.
Đ Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Ngài,
và cầu khẩn Thánh Danh.
X Kỳ công Ngài, chúng con xin kể lại.
Đ và cầu khẩn Thánh Danh.
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Ngài,
và cầu khẩn Thánh Danh.
Thánh ca Tin Mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Benedictus)
ĐC Chúa Giê-su nói với các môn đệ :
“Hãy yêu người thân cận như chính mình.”
Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa :
Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;
Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Chúa Giê-su nói với các môn đệ :
“Hãy yêu người thân cận như chính mình.”
Lời cầu
Đấng cứu độ chúng ta đã từ cõi chết sống lại và ở cùng chúng ta cho đến ngày tận thế. Nào ta hoan hỷ tung hô Người và tha thiết cầu xin :
Chúa đã thắng tử thần, xin nhậm lời chúng con.
Chúa đã phục sinh để chúng con được sống muôn đời, – xin cho chúng con tìm thấy ánh sáng và niềm vui trong Chúa.
Chúa đã thắng tử thần, xin nhậm lời chúng con.
Chúa đã hiện ra với bà Ma-ri-a và gọi chính tên bà, – xin cho chúng con ngày hôm nay biết lắng nghe tiếng Chúa.
Chúa đã thắng tử thần, xin nhậm lời chúng con.

Chúa đã đồng hành với hai người môn đệ trên đường Em-mau, – xin cho chúng con cũng biết nhận ra Chúa nơi những người chúng con sẽ gặp gỡ hôm nay.
Chúa đã thắng tử thần, xin nhậm lời chúng con.
Sau khi sống lại, Chúa đã cho các môn đệ được cùng ăn với Chúa ở biển hồ Ti-bê-ri-a, – xin cho chúng con ngày hôm nay cũng biết chia cơm sẻ bánh với những ai nghèo khổ.
Chúa đã thắng tử thần, xin nhậm lời chúng con.
Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoànVà ở cùng cha.
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoànA-men.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
Giờ BaThánh thi
Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
Rủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Toả bao la rạng ngời muôn ánh sáng.
Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 22 (23)Mục tử nhân hậuCon Chiên sẽ chăn dắt đoàn người được cứu thoát và dẫn đưa họ tới nguồn nước ban sự sống (Kh 7,17).
ĐC Trong đồng cỏ xanh tươi,
Chúa cho tôi vào nghỉ. Ha-lê-lui-a.
1 Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
tôi chẳng thiếu thốn gì. *
2 Trong đồng cỏ xanh tươi,
Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
3 và bổ sức cho tôi. *
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
4 Lạy Chúa,
dầu qua lũng âm u,
con sợ gì nguy khốn,
vì có Chúa ở cùng. *
Côn trượng Ngài bảo vệ,
con vững dạ an tâm.
5 Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc
ngay trước mặt quân thù. *
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.
6 Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, *
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng những năm dài triền miên.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Trong đồng cỏ xanh tươi,
Chúa cho tôi vào nghỉ. Ha-lê-lui-a.
Tv 75 (76)Tạ ơn sau khi chiến thắngThiên hạ sẽ thấy Con Người ngự giá mây trời mà đến (Mt 24,30).
IĐC Tại Ít-ra-en, danh Chúa thật là cao cả. Ha-lê-lui-a.
2 Miền Giu-đa nức tiếng Chúa Trời,
tại Ít-ra-en, danh Người cao cả.
3 Chúa đã cắm lều ở Sa-lem,
núi Xi-on là nơi Chúa ngự. *
4 Chính tại đó, Người bẻ gãy cung tên,
khiên mộc gươm đao, mọi vũ khí.
5 Lạy Chúa, Ngài quả là lẫm liệt uy hùng,
vì chiến lợi phẩm thu về từng núi, *
6 đoạt của lớp anh hùng mê mệt ngủ say
và đoàn dũng sĩ cánh tay rời rã.
7 Lạy Chúa nhà Gia-cóp, Chúa thị uy
là ngựa xe đứng liền tại chỗ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Tại Ít-ra-en, danh Chúa thật là cao cả. Ha-lê-lui-a.
IIĐC Trái đất này kinh hãi lặng yên
khi Chúa Trời đứng lên xét xử. Ha-lê-lui-a.
8 Quả thật Ngài đáng sợ !
Trong lúc Ngài nổi trận lôi đình,
nào ai đứng vững trước Thánh Nhan ?
9 Tự chốn trời cao, Ngài tuyên án :
trái đất này kinh hãi lặng yên, *
10 khi Chúa Trời đứng lên xét xử,
cứu mọi kẻ nghèo hèn chốn dương gian.
11 Cả cơn giận phàm nhân cũng thành lời ca tụng,
kẻ thoát lôi đình sẽ mở hội mừng Ngài.
12 Hãy khấn nguyền và giữ y lời hứa
với Chúa là Thiên Chúa các ngươi.
Kẻ hầu cận Đấng khả tôn khả uý
hãy đem lễ vật tiến dâng Người. *
13 Người đập tan khí thế bao thủ lãnh,
gây kinh hoàng cho vua chúa trần gian.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Trái đất này kinh hãi lặng yên
khi Chúa Trời đứng lên xét xử. Ha-lê-lui-a.
Lời Chúa Rm 5,1-2.5
Một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay ; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.
Xướng đáp
X Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.
Đ Qua muôn ngàn thế hệ,
miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.
Giờ SáuThánh thi
Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.
Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 22 (23)Mục tử nhân hậuCon Chiên sẽ chăn dắt đoàn người được cứu thoát và dẫn đưa họ tới nguồn nước ban sự sống (Kh 7,17).
ĐC Trong đồng cỏ xanh tươi,
Chúa cho tôi vào nghỉ. Ha-lê-lui-a.
1 Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
tôi chẳng thiếu thốn gì. *
2 Trong đồng cỏ xanh tươi,
Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
3 và bổ sức cho tôi. *
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
4 Lạy Chúa,
dầu qua lũng âm u,
con sợ gì nguy khốn,
vì có Chúa ở cùng. *
Côn trượng Ngài bảo vệ,
con vững dạ an tâm.
5 Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc
ngay trước mặt quân thù. *
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.
6 Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, *
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng những năm dài triền miên.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Trong đồng cỏ xanh tươi,
Chúa cho tôi vào nghỉ. Ha-lê-lui-a.
Tv 75 (76)Tạ ơn sau khi chiến thắngThiên hạ sẽ thấy Con Người ngự giá mây trời mà đến (Mt 24,30).
IĐC Tại Ít-ra-en, danh Chúa thật là cao cả. Ha-lê-lui-a.
2 Miền Giu-đa nức tiếng Chúa Trời,
tại Ít-ra-en, danh Người cao cả.
3 Chúa đã cắm lều ở Sa-lem,
núi Xi-on là nơi Chúa ngự. *
4 Chính tại đó, Người bẻ gãy cung tên,
khiên mộc gươm đao, mọi vũ khí.
5 Lạy Chúa, Ngài quả là lẫm liệt uy hùng,
vì chiến lợi phẩm thu về từng núi, *
6 đoạt của lớp anh hùng mê mệt ngủ say
và đoàn dũng sĩ cánh tay rời rã.
7 Lạy Chúa nhà Gia-cóp, Chúa thị uy
là ngựa xe đứng liền tại chỗ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Tại Ít-ra-en, danh Chúa thật là cao cả. Ha-lê-lui-a.
IIĐC Trái đất này kinh hãi lặng yên
khi Chúa Trời đứng lên xét xử. Ha-lê-lui-a.
8 Quả thật Ngài đáng sợ !
Trong lúc Ngài nổi trận lôi đình,
nào ai đứng vững trước Thánh Nhan ?
9 Tự chốn trời cao, Ngài tuyên án :
trái đất này kinh hãi lặng yên, *
10 khi Chúa Trời đứng lên xét xử,
cứu mọi kẻ nghèo hèn chốn dương gian.
11 Cả cơn giận phàm nhân cũng thành lời ca tụng,
kẻ thoát lôi đình sẽ mở hội mừng Ngài.
12 Hãy khấn nguyền và giữ y lời hứa
với Chúa là Thiên Chúa các ngươi.
Kẻ hầu cận Đấng khả tôn khả uý
hãy đem lễ vật tiến dâng Người. *
13 Người đập tan khí thế bao thủ lãnh,
gây kinh hoàng cho vua chúa trần gian.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Trái đất này kinh hãi lặng yên
khi Chúa Trời đứng lên xét xử. Ha-lê-lui-a.
Lời Chúa Rm 8,26
Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải ; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.
Xướng đáp
X Tiếng con kêu, nguyện thấu tới Ngài, lạy Chúa.
Đ Theo lời Ngài, xin mở trí cho con.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.
Giờ ChínThánh thi

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,
Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,
Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,
Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.
Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên
Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,
Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại
Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 22 (23)Mục tử nhân hậuCon Chiên sẽ chăn dắt đoàn người được cứu thoát và dẫn đưa họ tới nguồn nước ban sự sống (Kh 7,17).
ĐC Trong đồng cỏ xanh tươi,
Chúa cho tôi vào nghỉ. Ha-lê-lui-a.
1 Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
tôi chẳng thiếu thốn gì. *
2 Trong đồng cỏ xanh tươi,
Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
3 và bổ sức cho tôi. *
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
4 Lạy Chúa,
dầu qua lũng âm u,
con sợ gì nguy khốn,
vì có Chúa ở cùng. *
Côn trượng Ngài bảo vệ,
con vững dạ an tâm.
5 Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc
ngay trước mặt quân thù. *
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.
6 Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, *
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng những năm dài triền miên.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Trong đồng cỏ xanh tươi,
Chúa cho tôi vào nghỉ. Ha-lê-lui-a.
Tv 75 (76)Tạ ơn sau khi chiến thắngThiên hạ sẽ thấy Con Người ngự giá mây trời mà đến (Mt 24,30).
IĐC Tại Ít-ra-en, danh Chúa thật là cao cả. Ha-lê-lui-a.
2 Miền Giu-đa nức tiếng Chúa Trời,
tại Ít-ra-en, danh Người cao cả.
3 Chúa đã cắm lều ở Sa-lem,
núi Xi-on là nơi Chúa ngự. *
4 Chính tại đó, Người bẻ gãy cung tên,
khiên mộc gươm đao, mọi vũ khí.
5 Lạy Chúa, Ngài quả là lẫm liệt uy hùng,
vì chiến lợi phẩm thu về từng núi, *
6 đoạt của lớp anh hùng mê mệt ngủ say
và đoàn dũng sĩ cánh tay rời rã.
7 Lạy Chúa nhà Gia-cóp, Chúa thị uy
là ngựa xe đứng liền tại chỗ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Tại Ít-ra-en, danh Chúa thật là cao cả. Ha-lê-lui-a.
IIĐC Trái đất này kinh hãi lặng yên
khi Chúa Trời đứng lên xét xử. Ha-lê-lui-a.
8 Quả thật Ngài đáng sợ !
Trong lúc Ngài nổi trận lôi đình,
nào ai đứng vững trước Thánh Nhan ?
9 Tự chốn trời cao, Ngài tuyên án :
trái đất này kinh hãi lặng yên, *
10 khi Chúa Trời đứng lên xét xử,
cứu mọi kẻ nghèo hèn chốn dương gian.
11 Cả cơn giận phàm nhân cũng thành lời ca tụng,
kẻ thoát lôi đình sẽ mở hội mừng Ngài.
12 Hãy khấn nguyền và giữ y lời hứa
với Chúa là Thiên Chúa các ngươi.
Kẻ hầu cận Đấng khả tôn khả uý
hãy đem lễ vật tiến dâng Người. *
13 Người đập tan khí thế bao thủ lãnh,
gây kinh hoàng cho vua chúa trần gian.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Trái đất này kinh hãi lặng yên
khi Chúa Trời đứng lên xét xử. Ha-lê-lui-a.
Lời Chúa 2 Cr 1,21-22
Đấng củng cố chúng tôi cùng với anh em trong Đức Ki-tô và đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa. Chính Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng.
Xướng đáp
X Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.
Đ Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
Thánh thi
Ôi rực rỡ, Chúa Ba Ngôi diễm phúc,
Là căn nguyên sinh lực của vũ hoàn,
Bóng tà dương dãy non đoài xa khuất,
Ánh rạng ngời, xin toả xuống nhân gian.
Chúa là Đấng con ca mừng buổi sớm,
Chúa là Đấng con khấn nguyện chiều hôm,
Chúa là Đấng con trọn niềm hy vọng,
Mãi ngàn đời, xin kính cẩn suy tôn.
Muôn vinh hiển, quỳ dâng Cha cực thánh,
Vạn lời ca, mừng Thánh Tử Giê-su,
Cùng với Thánh Thần, nguồn ơn sức mạnh,
Tiếng vang hoà còn ngân mãi thiên thu.
Ca vịnh
Tv 109 (110),1-5.7Đức Ki-tô là Vua và Thượng TếĐức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1 Cr 15,25).
ĐC Muôn thuở, Chúa Ki-tô là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. Ha-lê-lui-a.
1 Sấm ngôn của Đức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : *
“Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con.”
2 Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng
quyền vương đế của Ngài : *
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.
3 Đức Chúa phán bảo rằng :
“Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
“Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con.”
4 Đức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng rút lời, *
rằng : “Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.”
5 Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.
7 Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Muôn thuở, Chúa Ki-tô là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê. Ha-lê-lui-a.
Tv 113B (115)Ca tụng Thiên Chúa chân thậtAnh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa, để phụng sự Thiên Chúa hằng sống và chân thật (1 Tx 1,9).
ĐC Thiên Chúa chúng ta ở trên trời,
muốn làm gì là Chúa làm nên. Ha-lê-lui-a.
1 Xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
vâng lạy Chúa, xin đừng, *
nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ,
bởi vì Ngài thành tín yêu thương.
2 Sao chư dân lại nói :
“Thiên Chúa chúng ở đâu ?”
3 Thiên Chúa chúng ta ở trên trời,
muốn làm gì là Chúa làm nên. *
4 Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc,
chỉ do tay người thế tạo thành.
5 Có mắt có miệng, không nhìn không nói,
6 có mũi có tai, không ngửi không nghe.
7 Có hai tay, không sờ không mó
có hai chân, không bước không đi, *
từ cổ họng, không thốt ra một tiếng.
8 Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần
cũng giống như chúng vậy.
9 Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa,
chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che. *
10 Nhà A-ha-ron, hãy tin cậy Chúa,
chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.
11 Ai kính sợ Chúa, hãy tin cậy Chúa,
chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.
12 Chúa nhớ đến ta và sẽ ban phúc cả :
sẽ ban phúc cho nhà Ít-ra-en, *
sẽ ban phúc cho nhà A-ha-ron,
13 sẽ ban phúc cho người kính sợ Chúa,
cho người lớn cũng như kẻ nhỏ.
14 Nguyện xin Chúa rộng rãi thi ân
cho anh em và cho con cháu. *
15 Nguyện xin Chúa, Đấng dựng nên đất trời,
xuống muôn phúc lành cho anh em.
16 Trời là trời của Chúa,
còn đất thì Chúa cho con cái loài người.
17 Không phải người đã chết,
hay mọi kẻ bước vào
cõi thinh lặng ngàn thu
sẽ ca tụng Đức Chúa ;
18 nhưng là chính chúng ta,
những người còn đang sống,
chúng ta chúc tụng Chúa
từ nay đến muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Thiên Chúa chúng ta ở trên trời,
muốn làm gì là Chúa làm nên. Ha-lê-lui-a.
Tc Kh 19,1-2.5-7Hôn lễ Chiên Thiên ChúaĐC Nào ca ngợi Chúa đi,
hỡi tất cả tôi trung của Chúa,
hỡi những ai lớn nhỏ
hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.1 Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
Đấng vinh hiển uy quyền. *
2 Những lời Người phán quyết
đều chân thật công minh. Ha-lê-lui-a.
5 Ha-lê-lui-a. Nào ca ngợi Chúa đi,
hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *
hỡi những ai lớn nhỏ
hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.
6 Ha-lê-lui-a. Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
đã lên ngôi hiển trị : *
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a.
7 Ha-lê-lui-a. Vì nay đã tới ngày
cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
và Hiền Thê của Người
đã điểm trang lộng lẫy. Ha-lê-lui-a.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Nào ca ngợi Chúa đi,
hỡi tất cả tôi trung của Chúa,
hỡi những ai lớn nhỏ
hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.
Lời Chúa 2 Tx 2,13-14
Anh em là những kẻ được Chúa yêu mến, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em, vì Thiên Chúa đã chọn anh em ngay từ lúc khởi đầu, để cứu độ anh em nhờ Thần Khí thánh hoá và nhờ lòng tin vào chân lý. Chính vì thế mà Người đã dùng Tin Mừng chúng tôi loan báo mà kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô.
Xướng đáp
X Chúa chúng ta thật là cao cả
uy lực Chúa vô biên.
Đ Chúa chúng ta thật là cao cả
uy lực Chúa vô biên.
X Trí tuệ Chúa khôn lường.
Đ uy lực Chúa vô biên.
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Chúa chúng ta thật là cao cả
uy lực Chúa vô biên.
Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Magnificat)
ĐC Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,
Thiên Chúa của ngươi,
và phải yêu người thân cận như chính mình.
Tất cả luật Mô-sê và sách các ngôn sứ
đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,
Thiên Chúa của ngươi,
và phải yêu người thân cận như chính mình.
Tất cả luật Mô-sê và sách các ngôn sứ
đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.
Lời cầu
Đức tin của chúng ta dựa trên nền tảng các Tông Đồ là những người đã chứng kiến Đức Ki-tô sống lại. Cùng với các ngài, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha :
Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời !
Vì Chúa đã ban cho chúng con Đức Ki-tô người Na-da-rét, Vị Ngôn Sứ quyền năng trong lời nói và việc làm ; – Người đã chịu đóng đinh nhưng nay Người hằng sống.
Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời !
Vì Đấng Thiên Sai Chúa đã gửi đến cho nhân loại, – nhờ danh Người kẻ què được đi, kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, và kẻ nghèo được đón nhận Tin Mừng cứu độ.
Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời !
Vì Con Một Chúa đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập giá, – Người được Chúa siêu tôn và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời !
Vì Đức Ki-tô phục sinh để cho môn đệ nhận ra Người khi Người bẻ bánh, – giờ đây Người ở giữa chúng con cho đến ngày tận thế.
Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời !
Vì Đức Ki-tô là Đấng đầu tiên sống lại từ cõi chết, – Người đưa về cho Chúa tất cả những ai bị tử thần giam giữ.
Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời !
Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sựChúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoànVà ở cùng cha.
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoànA-men.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sựLạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoànMuôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).
Thánh Thi
Đêm tối xuống dần trên cõi thế,
Đoàn con chạy đến Chúa càn khôn,
Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống
Giữ gìn chúng con cả xác hồn.
Mơ thấy Chúa Trời : lòng nguyện ước
Thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon,
Vầng Đông lấp ló chân trời thẳm
Sẽ hát mừng Ngài khúc nhặt khoan.
Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống
Bồi thêm sinh khí kẻo tàn phai,
Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi,
Xin hãy đốt lên lửa sáng ngời.
Đồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,
Và Thánh Tử Ngài, Đấng Phục Sinh,
Thần Linh thánh ái, ơn phù trợ,
Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.
Ca vịnh
Tv 90 (91)Nương bóng Chúa toàn năngThầy đã ban cho anh em quyền năng để chà đạp rắn rết, bọ cạp (Lc 10,19).
ĐC Nương cánh Chúa,
bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng.
1 Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao,
và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối,
2 hãy thưa với Chúa rằng : *
“Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn luỹ chở che,
con tin tưởng vào Ngài.”
3 Chính Chúa gìn giữ bạn
khỏi lưới kẻ thù giăng,
khỏi tai ương tàn khốc.
4 Chúa phù trì che chở,
dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân : *
lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.
5 Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng
hay mũi tên bay giữa ban ngày, *
6 cả dịch khí hoành hành trong đêm tối,
cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.
7 Dù tả hữu có ngàn người quÿ ngã,
dù hai bên có chết cả vạn người, *
riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn.
8 Mở mắt coi, bạn liền thấy rõ
thế nào là số phận bọn ác nhân. *
9 Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn,
có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân.
10 Bạn sẽ không gặp điều ác hại,
và tai ương không bén mảng tới nhà, *
11 bởi chưng Người truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.
12 Và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng
cho bạn khỏi vấp chân vào đá. *
13 Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc,
đạp nát đầu sư tử khủng long.
14 Chúa phán :
“Kẻ gắn bó cùng Ta
sẽ được ơn giải thoát,
người nhận biết danh Ta
sẽ được sức phù trì ;
15 “khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại,
lúc ngặt nghèo, có Ta ở kề bên.
“Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự,
16 cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy
và hưởng ơn cứu độ Ta ban.”
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Nương cánh Chúa,
bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng.
Lời Chúa Kh 22,4-5
Các tôi tớ Thiên Chúa sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người, và thánh danh Người ghi trên trán họ. Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời.
(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).Xướng đáp
X Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Đ Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
X Ngài đã cứu chuộc chúng con,
lạy Chúa Trời thành tín.
Đ con xin phó thác hồn con.
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Tc Tin Mừng “Muôn lạy Chúa” (Nunc dimittis)
ĐCLạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình.
Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này
được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐCLạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình.
Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn dâng lời khẩn nguyện : hôm nay chúng con đã mừng mầu nhiệm Đức Ki-tô Phục Sinh, xin cho chúng con thoát mọi điều tai ác, được Chúa cho nghỉ ngơi bình an, và thức dậy hân hoan ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
cho ta qua một đêm yên ổn,
và giờ sau hết được chết lành.
Cộng đoànA-men.
Ca vãn kính Đức Mẹ
Kính chào Đức Nữ Vương (Salve Regina)
Kính chào Đức Nữ Vương,
Bà là Mẹ xót thương,
Ngọt ngào cho cuộc sống,
Kính chào Lẽ Cậy Trông !
Này con cháu E-và,
Thân phận người lưu lạc,
Chúng con ngửa trông Bà,
Kêu Bà mà khóc lóc,
Than thở với rên la
Trong lũng đầy nước mắt.
Bà là Nữ Trạng Sư,
Nguyện đưa mắt nhân từ,
Phía đoàn con đoái lại ;
Và sau đời khổ ải,
Xin Bà khứng tỏ ra
Cho đoàn con được thấy
Quả phúc bởi lòng Bà :
Đức Giê-su khả ái.
Ôi lượng cả khoan hồng,
Ôi tấm lòng xót thương,
Ôi dịu hiền nhân hậu,
Trinh Nữ Ma-ri-a.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours


  Gửi cho bạn bè         In trang web

Thánh Giê-rô-ni-mô

Thành viên

Tên người dùng:

Mật khẩu:

Đăng ký |

Quên mật khẩu

Nhận bài qua email