Các giờ Kinh Phụng Vụ


CHÚA NHẬT PHỤC SINH
MỪNG CHÚA SỐNG LẠI

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
Cộng đoàncho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Tv 94ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.
1Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
2Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.
3Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là đại vương trổi vượt chư thần,
4nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
5Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.
6Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *
7Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! *
8Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba,
như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
9nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.
10“Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói :
Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
11chúng nào biết đến đường lối của Ta ! *
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng :
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.”
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Cho những ai không tham dự nghi thức Vọng Phục Sinh. Giờ kinh này gồm các bài đọc rút trong phụng vụ Lời Chúa đêm Vọng Phục Sinh. Phải có ít nhất bốn bài đọc với các thánh ca, thánh vịnh và lời nguyện sau đây :
Giờ Kinh Sách hôm nay bắt đầu bằng bài đọc 1.
Bài đọc 1Xh 14,15 – 16,1
Con cái Ít-ra-en đi vào giữa lòng biển ráo chânTrích sách Xuất hành.
14 15 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : “Có gì mà phải kêu cứu Ta ? Hãy bảo con cái Ít-ra-en cứ nhổ trại. 16 Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra, cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Ít-ra-en đi vào. 17 Còn Ta, Ta sẽ làm cho lòng người Ai-cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bấy giờ Ta sẽ được vẻ vang hiển hách, vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kÿ binh của vua ấy. 18 Người Ai-cập sẽ biết rằng chính Ta là ĐỨC CHÚA, khi Ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng chiến xa và kÿ binh của vua ấy.”
19 Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Ít-ra-en, lại rời chỗ mà xuống đi đằng sau họ. Cột mây bỏ phía trước, mà đứng về phía sau, 20 chen vào giữa hàng ngũ Ai-cập và hàng ngũ Ít-ra-en. Bên kia, mây toả mịt mù, bên này, mây lại sáng soi đêm tối, khiến cho hai bên suốt đêm không xáp lại gần nhau được. 21 Ông Mô-sê giơ tay trên mặt biển. ĐỨC CHÚA cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hoá thành đất khô cạn. Nước rẽ ra, 22 và con cái Ít-ra-en đi vào giữa lòng biển ráo chân, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. 23 Quân Ai-cập đuổi theo ; toàn thể chiến mã, chiến xa và kÿ binh của vua Pha-ra-ô tiến vào giữa lòng biển, đằng sau dân Ít-ra-en. 24 Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, ĐỨC CHÚA nhìn xuống hàng ngũ Ai-cập, Người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. 25 Người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân Ai-cập bảo nhau : “Ta phải trốn bọn Ít-ra-en, vì ĐỨC CHÚA chiến đấu chống lại ta để giúp họ.” 26 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : “Hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai-cập cùng với chiến xa và kÿ binh của chúng.” 27 Ông Mô-sê giơ tay trên mặt biển và biển ập lại như cũ, vào lúc tảng sáng. Quân Ai-cập đang chạy trốn thì gặp nước biển, ĐỨC CHÚA xô ngã chúng giữa lòng biển. 28 Nước ập xuống, vùi lấp chiến xa và kÿ binh, vùi lấp toàn thể quân lực của vua Pha-ra-ô đã theo dân Ít-ra-en đi vào lòng biển. Không một tên nào sống sót. 29 Còn dân Ít-ra-en đã đi giữa lòng biển ráo chân, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. 30 Ngày đó, ĐỨC CHÚA đã cứu Ít-ra-en khỏi tay quân Ai-cập. Ít-ra-en thấy quân Ai-cập phơi thây trên bờ biển. 31 Ít-ra-en thấy ĐỨC CHÚA đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai-cập. Toàn dân kính sợ ĐỨC CHÚA, tin vào ĐỨC CHÚA, tin vào ông Mô-sê, tôi trung của Người.
15 1 Bấy giờ, ông Mô-sê cùng với con cái Ít-ra-en hát mừng ĐỨC CHÚA bài ca sau đây. Họ ca rằng :
Tc Xh 15,1-6.13.17-18ĐC Tôi xin hát mừng Chúa,
Đấng cao cả uy hùng.
1 (Tôi xin hát mừng Chúa,
Đấng cao cả uy hùng :)
kỵ binh cùng chiến mã,
Người xô xuống đại dương.
2 Chúa là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.
Người là Chúa tôi thờ,
xin dâng lời vinh chúc,
Người là Chúa tổ tiên,
mừng Người câu tán tụng.
3 Người là trang chiến binh,
Danh Người là “Đức Chúa”.
4 Xa mã Pha-ra-ô,
Người xô xuống lòng biển,
tướng dũng với binh hùng
chết chìm trong Biển Đỏ.
5 Vực thẳm vùi lấp chúng,
chúng chìm xuống nước sâu
chẳng khác nào hòn đá.
6 Lạy Chúa, tay hữu Ngài
đã biểu dương sức mạnh.
Tay hữu Ngài, lạy Chúa,
đã nghiền nát địch quân.
13 Còn dân đã chuộc về,
Ngài yêu thương dìu dắt,
lấy quyền lực dẫn đưa
tới đất thiêng Ngài ngự.
17 Ngài cho dân tiến vào,
định cư họ trên núi,
núi gia nghiệp của Ngài.
Lạy Chúa, chính nơi đây
Ngài chọn làm chỗ ở,
đây cũng là đền thánh
tự tay Ngài lập nên.
18 Chúa là Vua hiển trị
đến muôn thuở muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Tôi xin hát mừng Chúa,
Đấng cao cả uy hùng.
Lời nguyện
Lạy Chúa, dưới ánh sáng Tin Mừng, Chúa đã cho thấy ý nghĩa những kỳ công Chúa đã thực hiện trong thời Cựu Ước : quả vậy, Biển Đỏ tượng trưng cho dòng nước thánh tẩy và dân Do-thái thoát vòng nô lệ là hình ảnh của dân Chúa ngày nay. Xin cho các dân tộc trên khắp địa cầu nhờ lòng tin vào Chúa được hưởng những đặc ân của Ít-ra-en và được tái sinh khi lãnh nhận Thánh Thần. Chúng con cầu xin
Bài đọc 2Ed 36,16-28
Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi
và ban tặng các ngươi một quả tim mới
Trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.
16 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng : 17 “Hỡi con người, con cái nhà Ít-ra-en đang cư ngụ trên đất của chúng, đã làm cho đất ấy ra ô uế vì lối sống và các hành vi của chúng ; lối sống của chúng trước mặt Ta cũng ô uế như người đàn bà trong thời kinh nguyệt. 18 Ta đã trút xuống trên chúng cơn thịnh nộ của Ta vì máu của chúng đã đổ ra trên đất ấy và làm cho đất ấy ra ô uế vì các việc ô uế của chúng. 19 Ta đã tung chúng đi các dân và gieo chúng vào các nước. Ta đã căn cứ vào lối sống và các hành vi của chúng mà xét xử. 20 Chúng đã làm cho Danh Ta bị xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến, khiến người ta nói về chúng rằng : ‘Đó là dân của ĐỨC CHÚA, chúng đã phải ra khỏi xứ của Người.’ 21 Nhưng Ta ái ngại cho Thánh Danh Ta đã bị nhà Ít-ra-en xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến. 22 Vì thế, ngươi hãy nói với nhà Ít-ra-en : ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này : Hỡi nhà Ít-ra-en, không phải vì các ngươi mà Ta hành động, mà vì Danh Thánh của Ta đã bị các ngươi xúc phạm giữa các dân các ngươi đã đi đến. 23 Ta sẽ biểu dương Danh thánh thiện vĩ đại của Ta đã bị xúc phạm giữa chư dân, Danh mà các ngươi đã xúc phạm ở giữa chúng. Bấy giờ chư dân sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng– khi Ta biểu dương sự thánh thiện của Ta nơi các ngươi ngay trước mắt chúng. 24 Bấy giờ Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, 25 rồi sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần. 26 Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. 27 Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, phán quyết và mệnh lệnh Ta đã truyền cho các ngươi. 28 Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi.”
Tv 41 (42),3.5 ; 42 (43),3-4ĐC Như nai rừng mong mỏi
tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong
được gần Ngài, lạy Chúa.
41 2 (Như nai rừng mong mỏi
tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong
được gần Ngài, lạy Chúa.)
3 Linh hồn con khao khát Chúa Trời
là Chúa Trời hằng sống. *
Bao giờ con được đến
vào bệ kiến Tôn Nhan ?
5 Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ
thuở tiến về lều thánh cao sang
đến tận nhà Thiên Chúa, *
cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ,
giữa sóng người trẩy hội tưng bừng.
42 3 Lạy Chúa, xin Ngài thương sai phái
ánh sáng và chân lý của Ngài, *
để soi đường dẫn lối con đi
về núi thánh, lên đền Ngài ngự.
4 Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa,
tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con. *
Con gảy đàn dâng câu cảm tạ,
lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.ĐC Như nai rừng mong mỏi
tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong
được gần Ngài, lạy Chúa.
Lời nguyện
Lạy Chúa là sức mạnh vô biên, là ánh sáng muôn đời, xin đoái nhìn toàn thể Hội Thánh và dùng Hội Thánh như bí tích kỳ diệu để hoàn tất chương trình cứu độ muôn dân. Ước chi khắp địa cầu nghiệm thấy và nhìn nhận rằng : vạn vật suy vong được trỗi dậy, muôn loài già cỗi được đổi mới, và hết thảy được phục hồi nguyên vẹn như xưa, là nhờ Đức Ki-tô, căn nguyên của tất cả. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài đọc 3Rm 6,3-11
Một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết
thì không bao giờ Người chết nữa
Trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.
3 Anh em không biết rằng : Khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao ? 4 Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.
5 Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Ki-tô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại. 6 Chúng ta biết rằng : con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Ki-tô, như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. 7 Quả thế, ai đã chết, thì thoát khỏi quyền của tội lỗi.
8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người : đó là niềm tin của chúng ta. 9 Thật vậy, chúng ta biết rằng : một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. 10 Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. 11 Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su.
Tv 117,1-2.16-17.22-23ĐC Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.1 Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
2 Ít-ra-en hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
16 Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực,
tay hữu Chúa giơ cao, *
tay hữu Chúa đã ra oai thần lực.
17 Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
để loan báo những công việc Chúa làm.
22 Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.
23 Đó chính là công trình của Chúa,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.ĐC Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Tin MừngMt 28,1-10
Đức Giê-su đã trỗi dậy từ cõi chết
và Người đi Ga-li-lê trước các ông
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.1 Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng gọi là Ma-ri-a, đi viếng mộ. 2 Thình lình, đất rung chuyển dữ dội : thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên ; 3 diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. 4 Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. 5 Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ : “Này các bà, các bà đừng sợ ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. 6 Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, 7 rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này : Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay.” 8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.
9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói : “Chào chị em !” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà : “Chị em đừng sợ ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”
Thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (Te Deum)
Lạy Thiên Chúa,
Chúng con xin ca ngợi hát mừng,
Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.
Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại,
Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :
Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ! *
Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.
Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
Và trải rộng khắp nơi trần thế,
Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng :
Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.
Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
Ngài là Chúa hiển vinh
Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
Nơi cung lòng Trinh Nữ
Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.
Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.
Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.Lời nguyện
Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay, Thánh Tử Giê-su đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Này chúng con đang hoan hỷ mừng Người sống lại, xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Đấng Phục Sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thiVầng Đông dậy, ánh hồng gieo rắc
Chốn thiên cung nhã nhạc vang hoà,
Dưới trần khắp cõi âu ca,
Quỷ trong địa ngục kêu la hãi hùng.
Ấy Vua Cả oai phong lẫm liệt
Cõi âm ty : huỷ diệt tiêu tan,
Chân Người giẫm nát tử thần
Tù nhân đau khổ ân cần đưa lên.
Ngoài cửa mộ ngày đêm lính gác
Tảng đá to đã lấp lối vào.
Chúa từ cõi chết thẳm sâu
Hiệu kỳ chiến thắng phất cao khải hoàn.
Đã im bặt câu than tiếng khóc,
Đã hết rồi cảnh ngục thê lương,
Sứ thần áo trắng vui mừng
Loan tin Chúa đã oai hùng phục sinh.
Xin cho mọi lòng thành hoan hỷ
Mãi muôn đời mừng lễ Vượt Qua
Tái sinh ơn nghĩa chan hoà
Vang vang khúc khải hoàn ca reo hò.
Muôn lạy Chúa Giê-su từ ái,
Đấng lừng danh đánh bại tử thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.
Ca vịnh
Tv 62 (63),2-9Tâm hồn khao khát ChúaKẻ từ bỏ những công việc tối tăm mờ ám, ấy là người tỉnh thức chờ mong Chúa.
ĐC Đức Ki-tô sống lại, và giãi sáng trên dân,
dân riêng Người chuộc lấy
bằng bửu huyết tuôn tràn. Ha-lê-lui-a !2 Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông, *
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.
3 Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *
4 Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.
5 Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *
6 Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.
7 Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *
8 Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.
9 Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.ĐC Đức Ki-tô sống lại, và giãi sáng trên dân,
dân riêng Người chuộc lấy
bằng bửu huyết tuôn tràn. Ha-lê-lui-a !
Tc Đn 3,57-88.56Muôn loài muôn vật hãy ca ngợi ChúaNào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai hằng kính sợ Người (Kh 19,5).
ĐC Chúa cứu chuộc chúng ta
sống lại ra khỏi mồ.
Nào cùng dâng tiến Chúa
một bài tán tụng ca ! Ha-lê-lui-a.57 Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *
58 Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
59 chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.
60 Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
61 chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *
62 Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
63 chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.
64 Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,
65 chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *
66 chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
67 chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.
68 Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,
69 chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá. *
70 Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,
71 chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.
72 Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
73 chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *
74 chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
75 Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
76 chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *
77 chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,
78 chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.
79 Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thuỷ tộc,
80 chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *
81 chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
82 Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,
83 chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, *
84 chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,
85 chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.
86 Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
87 chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường. *
88 Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a,
A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
Nào chúc tụng Chúa Cha,
Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *
muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.
56 Lạy Chúa,
chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *
muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.ĐC Chúa cứu chuộc chúng ta
sống lại ra khỏi mồ.
Nào cùng dâng tiến Chúa
một bài tán tụng ca ! Ha-lê-lui-a.
Tv 149Các tín hữu khải hoàn vinh hiểnHỡi con cái của Giáo Hội, tức là những thành phần của dân mới, hãy vui mừng vì được Đức Ki-tô làm Vua hiển trị (Hê-xi-ki-ô).
ĐC Ha-lê-lui-a. Chúa đã sống lại rồi
như chính Người đã nói với anh em ! Ha-lê-lui-a.1 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung !
2 Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,
vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. *
Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,
vì được Chúa làm Vua hiển trị.
3 Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca. *
4 Bởi vì Chúa mến chuộng Dân Người,
ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.
5 Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *
6 miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,
thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.
7 Để trả thù muôn nước
và trừng trị chư dân,
8 để xiềng chân vua chúa
và xích cổ vương hầu,
9 để thi hành án phạt
Chúa đã viết từ xưa.
Đó là niềm vinh dự
cho mọi kẻ trung hiếu với Người.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Ha-lê-lui-a. Chúa đã sống lại rồi
như chính Người đã nói với anh em ! Ha-lê-lui-a.
Lời Chúa Cv 10,40-43
Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng chính Người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng : Phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội.
Xướng đáp
Đây là ngày Chúa đã làm ra,
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Ha-lê-lui-a.
Thánh ca Tin Mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Benedictus)
ĐC Sớm tinh sương ngày thứ nhất trong tuần,
các bà đến viếng thăm mồ Chúa,
giữa lúc vừa bừng ánh thái dương. Ha-lê-lui-a.Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa :
Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;
Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.ĐC Sớm tinh sương ngày thứ nhất trong tuần,
các bà đến viếng thăm mồ Chúa,
giữa lúc vừa bừng ánh thái dương. Ha-lê-lui-a.
Lời cầu
Đức Ki-tô đã được Thiên Chúa cho phục sinh để trở nên nguồn sống mới, chính Người sẽ lấy quyền năng mình mà làm cho chúng ta từ cõi chết sống lại. Vì thế chúng ta hãy tung hô Người và tha thiết nguyện xin :
Lạy Chúa Ki-tô là nguồn mạch sự sống, xin cứu độ chúng con.Chúa là ánh sáng bừng lên trong đêm tối, Đấng ban sự sống và thánh hoá mọi sinh linh, – xin cho chúng con biết dâng trọn ngày hôm nay để chúc tụng Chúa.
Lạy Chúa Ki-tô là nguồn mạch sự sống, xin cứu độ chúng con.Chúa đã trải qua bao đau thương và chịu khổ hình thập giá, – xin cho chúng con được chia sẻ đau thương, được chết với Chúa, để cũng được phục sinh vinh hiển.
Lạy Chúa Ki-tô là nguồn mạch sự sống, xin cứu độ chúng con.Chúa là Con yêu dấu của Chúa Cha, là Thầy và anh cả của loài người, Chúa đã làm cho chúng con trở thành dân nước lo việc tế tự, – xin cho chúng con biết vui mừng dâng lên Chúa lễ tế tạ ơn.
Lạy Chúa Ki-tô là nguồn mạch sự sống, xin cứu độ chúng con.Chúa là Vua vinh hiển, chúng con mong đợi ngày Chúa xuất hiện rỡ ràng, – để chúng con được chiêm ngưỡng Tôn Nhan và trở nên giống Chúa.
Lạy Chúa Ki-tô là nguồn mạch sự sống, xin cứu độ chúng con.Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.Lời nguyện
Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay, Thánh Tử Giê-su đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Này chúng con đang hoan hỷ mừng Người sống lại, xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Đấng Phục Sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.Kết thúc
Chủ sự Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoànVà ở cùng cha.
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoànA-men.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
Giờ BaThánh thi
Đây giờ phút chói loà rực rỡ
Khiến mây mù thập giá bay tan,
Tối tăm biến khỏi trần hoàn
Vầng ô sáng chói như mang cẩm bào.
Chính là lúc Chúa vào âm phủ
Diệt ma vương phá vỡ ngục tù
Vong nhân được trả tự do
Hân hoan trỗi dậy đội mồ bước ra.
Tử thần diệt ắt là thế giới
Sẽ hoàn toàn đổi mới từ đây,
Cuộc đời vinh phúc mai ngày
Đoàn con tin tưởng phút giây không ngừng.
Muôn lạy Chúa oai phong vĩ đại
Đấng lừng danh đánh bại tử thần.
Ngàn đời hiển trị muôn dân
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.
Ca vịnh
Tv 117 (118)Tiếng reo mừng chiến thắngĐức Giê-su Ki-tô là viên đá mà quý vị là thợ xây đã loại bỏ, chính viên đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường (Cv 4,11).
IĐC Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết,
từ nay Người không còn chết nữa. Ha-lê-lui-a.
1 Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
2 Ít-ra-en hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
3 Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
4 Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
5 Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa,
Chúa đáp lời và giải thoát tôi.
6 Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,
hỏi người đời làm chi tôi được ?
7 Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,
tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.
8 Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,
thì hơn tin cậy ở người trần gian.
9 Cậy vào thần thế vua quan,
chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
II10 Chư dân xúm lại bủa vây tôi,
nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.
11 Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,
nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.
12 Chúng bủa vây tôi như thể đàn ong,
chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, *
nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.
13 Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã,
nhưng Chúa đã phù trợ thân này.
14 Chúa là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.
15 Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng
trong doanh trại chính nhân :
16 “Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực,
tay hữu Chúa giơ cao, *
tay hữu Chúa đã ra oai thần lực.”
17 Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
để loan báo những công việc Chúa làm.
18 Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,
nhưng không nỡ để tôi phải chết.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
III19 Xin mở cửa công chính cho tôi
để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.
20 Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,
chỉ những người công chính mới được qua.
21 Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
vì đã đáp lời con và thương cứu độ.
22 Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.
23 Đó chính là công trình của Chúa,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
24 Đây là ngày Chúa đã làm ra,
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.
25 Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,
lạy Chúa, xin thương giúp thành công.
26 Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. *
Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.
27 Đức Chúa là Thượng Đế,
Người giãi sáng trên ta. *
Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước
đến bên cạnh bàn thờ.
28 Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ ; *
lạy Thiên Chúa con thờ,
xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.
29 Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết,
từ nay Người không còn chết nữa. Ha-lê-lui-a.
Lời Chúa x. 1 Cr 15,3b-5
Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với Nhóm Mười Hai.
Xướng đáp
X Đây là ngày Chúa đã làm ra, Ha-lê-lui-a.
Đ nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Ha-lê-lui-a.
Lời nguyện
Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay, Thánh Tử Giê-su đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Này chúng con đang hoan hỷ mừng Người sống lại, xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Đấng Phục Sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.
Giờ SáuThánh thi
Đây giờ phút chói loà rực rỡ
Khiến mây mù thập giá bay tan,
Tối tăm biến khỏi trần hoàn
Vầng ô sáng chói như mang cẩm bào.
Chính là lúc Chúa vào âm phủ
Diệt ma vương phá vỡ ngục tù
Vong nhân được trả tự do
Hân hoan trỗi dậy đội mồ bước ra.
Tử thần diệt ắt là thế giới
Sẽ hoàn toàn đổi mới từ đây,
Cuộc đời vinh phúc mai ngày
Đoàn con tin tưởng phút giây không ngừng.
Muôn lạy Chúa oai phong vĩ đại
Đấng lừng danh đánh bại tử thần.
Ngàn đời hiển trị muôn dân
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.
Ca vịnh
Tv 117 (118)Tiếng reo mừng chiến thắngĐức Giê-su Ki-tô là viên đá mà quý vị là thợ xây đã loại bỏ, chính viên đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường (Cv 4,11).
IĐC Đức Ki-tô đã bị trao nộp
để đền tội chúng ta,
và Người đã sống lại
để chúng ta được nên công chính. Ha-lê-lui-a.
1 Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
2 Ít-ra-en hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
3 Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
4 Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
5 Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa,
Chúa đáp lời và giải thoát tôi.
6 Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,
hỏi người đời làm chi tôi được ?
7 Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,
tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.
8 Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,
thì hơn tin cậy ở người trần gian.
9 Cậy vào thần thế vua quan,
chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
II10 Chư dân xúm lại bủa vây tôi,
nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.
11 Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,
nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.
12 Chúng bủa vây tôi như thể đàn ong,
chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, *
nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.
13 Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã,
nhưng Chúa đã phù trợ thân này.
14 Chúa là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.
15 Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng
trong doanh trại chính nhân :
16 “Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực,
tay hữu Chúa giơ cao, *
tay hữu Chúa đã ra oai thần lực.”
17 Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
để loan báo những công việc Chúa làm.
18 Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,
nhưng không nỡ để tôi phải chết.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
III19 Xin mở cửa công chính cho tôi
để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.
20 Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,
chỉ những người công chính mới được qua.
21 Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
vì đã đáp lời con và thương cứu độ.
22 Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.
23 Đó chính là công trình của Chúa,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
24 Đây là ngày Chúa đã làm ra,
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.
25 Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,
lạy Chúa, xin thương giúp thành công.
26 Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. *
Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.
27 Đức Chúa là Thượng Đế,
Người giãi sáng trên ta. *
Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước
đến bên cạnh bàn thờ.
28 Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ ; *
lạy Thiên Chúa con thờ,
xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.
29 Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Đức Ki-tô đã bị trao nộp
để đền tội chúng ta,
và Người đã sống lại
để chúng ta được nên công chính. Ha-lê-lui-a.
Lời Chúa Ep 2,4-6
Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ ! Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Ki-tô Giê-su trên cõi trời.
Xướng đáp
X Đây là ngày Chúa đã làm ra, Ha-lê-lui-a.
Đ nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Ha-lê-lui-a.
Lời nguyện
Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay, Thánh Tử Giê-su đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Này chúng con đang hoan hỷ mừng Người sống lại, xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Đấng Phục Sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.
Giờ ChínThánh thi
Đây giờ phút chói loà rực rỡ
Khiến mây mù thập giá bay tan,
Tối tăm biến khỏi trần hoàn
Vầng ô sáng chói như mang cẩm bào.
Chính là lúc Chúa vào âm phủ
Diệt ma vương phá vỡ ngục tù
Vong nhân được trả tự do
Hân hoan trỗi dậy đội mồ bước ra.
Tử thần diệt ắt là thế giới
Sẽ hoàn toàn đổi mới từ đây,
Cuộc đời vinh phúc mai ngày
Đoàn con tin tưởng phút giây không ngừng.
Muôn lạy Chúa oai phong vĩ đại
Đấng lừng danh đánh bại tử thần.
Ngàn đời hiển trị muôn dân
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.
Ca vịnh
Tv 117 (118)Tiếng reo mừng chiến thắngĐức Giê-su Ki-tô là viên đá mà quý vị là thợ xây đã loại bỏ, chính viên đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường (Cv 4,11).
IĐC Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô
nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới.
Ha-lê-lui-a.
1 Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
2 Ít-ra-en hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
3 Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
4 Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng :
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
5 Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa,
Chúa đáp lời và giải thoát tôi.
6 Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,
hỏi người đời làm chi tôi được ?
7 Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,
tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.
8 Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,
thì hơn tin cậy ở người trần gian.
9 Cậy vào thần thế vua quan,
chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
II10 Chư dân xúm lại bủa vây tôi,
nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.
11 Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,
nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.
12 Chúng bủa vây tôi như thể đàn ong,
chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, *
nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.
13 Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã,
nhưng Chúa đã phù trợ thân này.
14 Chúa là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.
15 Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng
trong doanh trại chính nhân :
16 “Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực,
tay hữu Chúa giơ cao, *
tay hữu Chúa đã ra oai thần lực.”
17 Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
để loan báo những công việc Chúa làm.
18 Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,
nhưng không nỡ để tôi phải chết.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
III19 Xin mở cửa công chính cho tôi
để tôi vào tạ ơn Đức Chúa.
20 Đây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,
chỉ những người công chính mới được qua.
21 Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
vì đã đáp lời con và thương cứu độ.
22 Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.
23 Đó chính là công trình của Chúa,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
24 Đây là ngày Chúa đã làm ra,
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.
25 Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,
lạy Chúa, xin thương giúp thành công.
26 Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. *
Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.
27 Đức Chúa là Thượng Đế,
Người giãi sáng trên ta. *
Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước
đến bên cạnh bàn thờ.
28 Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ ; *
lạy Thiên Chúa con thờ,
xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.
29 Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô
nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới.
Ha-lê-lui-a.
Lời Chúa Rm 6,4
Vì được dìm vào trong cái chết của Đức Ki-tô, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.
Xướng đáp
X Đây là ngày Chúa đã làm ra, Ha-lê-lui-a.
Đ nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Ha-lê-lui-a.
Lời nguyện
Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay, Thánh Tử Giê-su đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Này chúng con đang hoan hỷ mừng Người sống lại, xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Đấng Phục Sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
Thánh thi
Đoàn áo trắng, mau chỉnh tề hàng ngũ,
Đã vượt qua Hồng Hải thật diệu huyền,
Hãy tiến vào dự yến tiệc Con Chiên
Dâng lên Đức Ki-tô lời ca ngợi !
Cùng nếm thử, nào anh em ta hỡi
Thánh Thể Ngài trên thập tự hiến dâng
Uống cho say ly bửu huyết đỏ hồng
Để ta sống cho Chúa Trời mãi mãi.
Ôi phúc cả ! Đêm dài Vượt Qua ấy
Lúc thiên thần chinh phạt khắp dân Ai,
Bỗng vùng lên đoàn dân thánh của Ngài
Thoát xiềng xích Pha-ra-ô độc dữ.
Chiên Vượt Qua là Ki-tô Đức Chúa
Đổ máu đào vô tội cứu sinh linh
Này bánh không men nuôi dưỡng lòng thành
Hồn trinh trắng khỏi sa vòng tục luÿ.
Ôi Tế Vật từ trời cao giáng thế,
Duy mình Ngài phá vỡ ngục âm ty
Bao tù nhân, Ngài giải phóng đưa về
Rồi ân thưởng phúc trường sinh bất diệt !
Tử thần hỡi, từ đây ngươi đã chết
Lúc Con Người ra khỏi mộ hiên ngang,
Chúa phục sinh khi mở cửa thiên đàng
Đã ra lệnh giam ngươi vào ngục tối !
Ôi Giê-su, chúng con hằng mong mỏi
Ngài trở thành niềm hoan lạc Vượt Qua
Đã tái sinh thì xin lượng hải hà
Cho gia nhập đoàn hùng binh chiến thắng !
Muôn vinh hiển, dâng lên toà cao sáng
Kính tôn Cha và Thánh Tử phục sinh
Hằng trị vì cùng với Chúa Thánh Linh
Từ muôn thuở đến thiên thu vạn đại.
Ca vịnh
Tv 109 (110),1-5.7Đức Ki-tô là Vua và Thượng TếĐức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1 Cr 15,25).
ĐC Bà Ma-ri-a Mác-đa-la
và một bà khác cũng gọi là Ma-ri-a,
đã đến viếng mồ Chúa. Ha-lê-lui-a.1 Sấm ngôn của Đức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi : *
“Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con.”
2 Từ Xi-on, Đức Chúa sẽ mở rộng
quyền vương đế của Ngài : *
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.
3 Đức Chúa phán bảo rằng :
“Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.
“Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con.”
4 Đức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng rút lời, *
rằng : “Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.”
5 Tâu Chúa Thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài
sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.
7 Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.ĐC Bà Ma-ri-a Mác-đa-la
và một bà khác cũng gọi là Ma-ri-a,
đã đến viếng mồ Chúa. Ha-lê-lui-a.
Tv 113A (114)Chúa giải thoát Ít-ra-en khỏi Ai-cậpAnh em hãy biết rằng : mình cũng ra khỏi Ai-cập khi dứt bỏ thế gian (thánh Âu-tinh).
ĐC Này các bà hãy đến mà xem
nơi đã an táng Chúa. Ha-lê-lui-a.1 Thuở Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập,
thuở nhà Gia-cóp rời bỏ ngoại bang, *
2 thì Giu-đa trở thành nơi Chúa ngự,
Ít-ra-en nên lãnh địa của Người.
3 Vừa thấy thế, biển liền trốn chạy,
sông Gio-đan cũng chảy ngược dòng. *
4 Ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy nhót,
như thể đàn cừu, gò nổng tung tăng.
5 Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy ?
Gio-đan hỡi, cớ chi chảy ngược dòng ? *
6 Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên ?
Này gò nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu ?
7 Trước thánh nhan Chúa, hỡi địa cầu, hãy rung chuyển,
trước thánh nhan Chúa Trời nhà Gia-cóp, *
8 Người biến đá tảng thành hồ ao,
và sỏi đá nên mạch nước dồi dào.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.ĐC Này các bà hãy đến mà xem
nơi đã an táng Chúa. Ha-lê-lui-a.
x. Tc Kh 19,1-2.5-7Hôn lễ Chiên Thiên ChúaĐC Đức Giê-su nói với các bà : “Các chị em đừng sợ !
Về nhắn bảo anh em Thầy rằng : Hãy đến Ga-li-lê,
họ sẽ được gặp Thầy ở đó.” Ha-lê-lui-a.1 Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
Đấng vinh hiển uy quyền. *
2 Những lời Người phán quyết
đều chân thật công minh. Ha-lê-lui-a.
5 Ha-lê-lui-a. Nào ca ngợi Chúa đi,
hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *
hỡi những ai lớn nhỏ
hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.
6 Ha-lê-lui-a. Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
đã lên ngôi hiển trị : *
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a.
7 Ha-lê-lui-a. Vì nay đã tới ngày
cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
và Hiền Thê của Người
đã điểm trang lộng lẫy. Ha-lê-lui-a.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.ĐC Đức Giê-su nói với các bà : “Các chị em đừng sợ !
Về nhắn bảo anh em Thầy rằng : Hãy đến Ga-li-lê,
họ sẽ được gặp Thầy ở đó.” Ha-lê-lui-a.
Lời Chúa Hr 10,12-14
Sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Đức Ki-tô đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời. Và từ khi đó, Người chờ đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân. Quả thật, Người chỉ dâng hiến lễ một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hoá được nên hoàn hảo.
Xướng đáp
Đây là ngày Chúa đã làm ra,
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Ha-lê-lui-a.
Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Magnificat)ĐC Xế chiều ngày thứ nhất trong tuần,
đang khi các môn đệ họp nhau
trong một nơi cửa đóng cẩn thận,
Đức Giê-su hiện đến ngay giữa họ và nói :
“Chúc anh em được bình an !” Ha-lê-lui-a.
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Xế chiều ngày thứ nhất trong tuần,
đang khi các môn đệ họp nhau
trong một nơi cửa đóng cẩn thận,
Đức Giê-su hiện đến ngay giữa họ và nói :
“Chúc anh em được bình an !” Ha-lê-lui-a.
Lời cầu
Đức Giê-su Ki-tô đã chịu chết, đã sống lại, và ngày nay Người hằng chuyển cầu cho chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy vui vẻ nguyện xin :
Lạy Vua toàn thắng, xin nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa là ánh sáng và là Đấng cứu độ muôn dân, xin cho chúng con được đầy tràn Thánh Thần Chúa, – để chúng con công bố Tin Mừng Chúa phục sinh.
Lạy Vua toàn thắng, xin nhậm lời chúng con.
Xin cho người Do-thái nhận biết Chúa chính là Đấng Ki-tô họ vẫn mong chờ, – và cho toàn thể nhân loại tin Chúa là Đức Chúa.
Lạy Vua toàn thắng, xin nhậm lời chúng con.
Xin cho chúng con được hiệp thông cùng các thánh trên trời, – và sau những ngày lao nhọc nơi trần thế, được cùng các ngài an nghỉ đến ngàn thu.
Lạy Vua toàn thắng, xin nhậm lời chúng con.
Chúa đã tiêu diệt tử thần, xin giúp chúng con diệt trừ hết tội lỗi, – để từ nay chỉ sống cho Chúa là Đấng đã thắng trận toàn công.
Lạy Vua toàn thắng, xin nhậm lời chúng con.
Chúa là Đấng Cứu Thế, đã vâng phục Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, nên đã được tôn vinh, – xin đón nhận chúng con vào hưởng vinh quang Nước Chúa.
Lạy Vua toàn thắng, xin nhậm lời chúng con.
Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.
Lời nguyện
Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay, Thánh Tử Giê-su đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Này chúng con đang hoan hỷ mừng Người sống lại, xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Đấng Phục Sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Kết thúc
Chủ sựChúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoànVà ở cùng cha.
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoànA-men.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sựLạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoànMuôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).
Thánh Thi
Ngôi Lời Thánh Phụ quang vinh,
Ngài là chính Vị Cứu Tinh gian trần,
Nguyện cầu Ánh Sáng muôn dân
Canh phòng giấc ngủ cho đoàn con đây.
Ngài ra định luật an bài
Năm canh sáu khắc đổi thay tuyệt vời,
Chúng con mệt mỏi rã rời,
Một đêm an nghỉ xin bồi dưỡng cho.
Âm ty Ngài đã phá xưa,
Nay xin cứu khỏi ác thù hiểm nguy,
Kẻo đoàn con Chúa hư đi,
Uổng công giá máu chuộc về bấy nay.
Vậy dầu cho xác thân này
Đêm khuya giấc điệp mê say nặng nề,
Thì lòng trí vẫn một bề
Cùng Ngài gắn bó như quỳ hướng dương.
Ngợi khen Vua Cả thiên đường
Lừng danh đánh bại ma vương tử thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân
Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.Ca vịnh
Tv 90 (91)Nương bóng Chúa toàn năngThầy đã ban cho anh em quyền năng để chà đạp rắn rết, bọ cạp (Lc 10,19).
ĐC Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.1 Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao,
và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối,
2 hãy thưa với Chúa rằng : *
“Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn luỹ chở che,
con tin tưởng vào Ngài.”
3 Chính Chúa gìn giữ bạn
khỏi lưới kẻ thù giăng,
khỏi tai ương tàn khốc.
4 Chúa phù trì che chở,
dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân : *
lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.
5 Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng
hay mũi tên bay giữa ban ngày, *
6 cả dịch khí hoành hành trong đêm tối,
cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.
7 Dù tả hữu có ngàn người quÿ ngã,
dù hai bên có chết cả vạn người, *
riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn.
8 Mở mắt coi, bạn liền thấy rõ
thế nào là số phận bọn ác nhân. *
9 Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn,
có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân.
10 Bạn sẽ không gặp điều ác hại,
và tai ương không bén mảng tới nhà, *
11 bởi chưng Người truyền cho thiên sứ
giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.
12 Và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng
cho bạn khỏi vấp chân vào đá. *
13 Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc,
đạp nát đầu sư tử khủng long.
14 Chúa phán :
“Kẻ gắn bó cùng Ta
sẽ được ơn giải thoát,
người nhận biết danh Ta
sẽ được sức phù trì ;
15 “khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại,
lúc ngặt nghèo, có Ta ở kề bên.
“Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự,
16 cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy
và hưởng ơn cứu độ Ta ban.”
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.Lời Chúa Kh 22,4-5
Các tôi tớ Thiên Chúa sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người, và thánh danh Người ghi trên trán họ. Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời.
(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).Xướng đáp
Đây là ngày Chúa đã làm ra,
nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Ha-lê-lui-a.Tc Tin Mừng “Muôn lạy Chúa” (Nunc dimittis)
ĐCLạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình.
Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này
được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐCLạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình.
Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn dâng lời khẩn nguyện : hôm nay chúng con đã mừng mầu nhiệm Đức Ki-tô Phục Sinh, xin cho chúng con thoát mọi điều tai ác, được Chúa cho nghỉ ngơi bình an, và thức dậy hân hoan ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
cho ta qua một đêm yên ổn,
và giờ sau hết được chết lành.
Cộng đoànA-men.
Ca vãn kính Đức Mẹ
Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc (Regina caeli)
Kính lạy Bà, Vị Nữ Hoàng Thiên Quốc,
Ha-lê-lui-a !
Vì Thánh Tử Bà được phúc cưu mang
Ha-lê-lui-a !
Đã phục sinh như lời Người phán trước
Ha-lê-lui-a !
Cầu Chúa cho đoàn con, lạy Nữ Hoàng
Ha-lê-lui-a !

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours


  Gửi cho bạn bè         In trang web

Thánh Giê-rô-ni-mô

Thành viên

Tên người dùng:

Mật khẩu:

Đăng ký |

Quên mật khẩu

Nhận bài qua email