Các giờ Kinh Phụng Vụ


Thứ Hai sau Chúa nhật III Thường Niên
Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục
lễ nhớCùng với thánh Lu-ca, thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô là những cộng tác viên trung thành của thánh Phao-lô. Mẹ thánh Ti-mô-thê là người Do-thái, còn chính ông thì đã được thánh Phao-lô thanh tẩy. Ông đã theo thánh Phao-lô trong các chuyến đi truyền giáo, rồi sau được đặt làm thủ lãnh giáo đoàn Ê-phê-xô. Còn thánh Ti-tô đã được thánh Phao-lô nhận ở An-ti-ô-khi-a ngay từ đầu sứ vụ tông đồ. Sau đó, ông được trao nhiệm vụ loan báo Tin Mừng. Thư thánh Phao-lô gửi cho ông Ti-mô-thê (1 – 2 Tm) và thư gửi cho ông Ti-tô (Tt) được gọi là các thư mục vụ, vì trong đó có nhiều lời khuyên dành cho cả những người lãnh đạo cũng như cho hết mọi thành phần trong giáo đoàn.

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,Cộng đoàncho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Tv 94ĐC Đức Ki-tô là Thủ Lãnh các mục tử,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
1Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
tung hô Người là núi đá độ trì ta. *
2Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,
cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.
ĐC Đức Ki-tô là Thủ Lãnh các mục tử,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
3Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,
là đại vương trổi vượt chư thần,
4nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,
giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao. *
5Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,
lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.
ĐC Đức Ki-tô là Thủ Lãnh các mục tử,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
6Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,
quỳ trước tôn nhan Chúa là Đấng dựng nên ta. *
7Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,
còn ta là dân Người lãnh đạo,
là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.
ĐC Đức Ki-tô là Thủ Lãnh các mục tử,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa ! *
8Người phán : “Các ngươi chớ cứng lòng
như tại Mê-ri-ba,
như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,
9nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức
và dám thử thách Ta
dù đã thấy những việc Ta làm.
ĐC Đức Ki-tô là Thủ Lãnh các mục tử,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
10“Suốt bốn mươi năm,
dòng giống này làm Ta chán ngán,
Ta đã nói :
Đây là dân tâm hồn lầm lạc,
11chúng nào biết đến đường lối của Ta ! *
Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng :
Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.”
ĐC Đức Ki-tô là Thủ Lãnh các mục tử,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Đức Ki-tô là Thủ Lãnh các mục tử,
nào ta hãy đến bái thờ Người.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi
Muôn lạy Đức Ki-tô là Thủ Lãnh,
Chúa dẫn đầu các mục tử đoàn chiên,
Ngày hôm nay, dân Chúa được toại nguyền,
Mừng mục tử, bậc thánh nhân hiền hậu.
Người dẫn lối mở đường thật gương mẫu,
Soi kẻ mù loà, giúp kẻ đáng thương,
Hằng tận tâm săn sóc chẳng khi ngừng,
Như hiền phụ lo cho con tất cả.
Giờ đây được mũ triều thiên vô giá,
Chúa thưởng công trên cõi phúc mong chờ,
Nguyện một lòng theo gót vị tôn sư,
Đoàn môn đệ ắt được chung vinh hiển.
Tôn vinh Chúa Cha, cội nguồn thánh thiện,
Và Chúa Con, Đấng chuộc tội cứu đời,
Cùng Thánh Thần, lửa yêu mến sáng soi,
Hằng hiển trị bây giờ và mãi mãi.
Ca vịnh
Tv 49 (50)Thế nào là có lòng đạo đức thậtThầy đến, không phải là để bãi bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn (Mt 5,17).
IĐC Thiên Chúa ta ngự đến vinh quang,
và Người không nín lặng.
1 Đức Chúa, Thượng Đế chí tôn,
nay Người lên tiếng,
từ khắp cõi đông tây,
Người triệu tập hoàn cầu.
2 Tại Xi-on, cảnh sắc tuyệt vời,
Thiên Chúa hiển minh,
3 Thiên Chúa ta ngự đến,
Người không nín lặng.
Hàng tiền đạo : kìa lửa hồng thiêu đốt,
quân tả hữu : đây bạo vũ cuồng phong. *
4 Chúa hạ lệnh đòi trời cao đất thấp
phải ra phiên toà nghe Chúa xử dân Người.
5 Rằng : “Hãy triệu tập cho Ta những người trung hiếu,
những người đã giao ước với Ta bằng hy lễ.” *
6 Các tầng trời tuyên bố Chúa công minh,
vì chính Người sẽ đứng ra xét xử.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Thiên Chúa ta ngự đến vinh quang,
và Người không nín lặng.
IIĐC Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ.
7 “Dân Ta hỡi, nghe đây Ta phán dạy,
này Ít-ra-en, Ta dẫn chứng tố ngươi : *
Ta là Thượng Đế, là Chúa ngươi thờ,
8 “Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ ;
lễ toàn thiêu của ngươi
hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày. *
9 Bò của ngươi, Ta nào có thiết,
chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham ?
10 “Vì thú rừng là của Ta hết thảy,
cả ngàn muôn loài vật núi đồi. *
11 Mọi thứ chim trời, Ta đều biết rõ,
động vật nơi hoang dã thuộc về Ta.
12 “Ta mà đói, Ta đâu cần nói ngươi hay,
vì trái đất với mọi loài, chính Ta làm chủ. *
13 Thịt bò há là thức Ta ăn,
máu chiên há là đồ Ta uống ?
14 “Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ,
giữ trọn điều khấn nguyền cùng Đấng Tối Cao. *
15 Hãy kêu cầu Ta trong ngày cùng khốn,
Ta sẽ giải thoát, và ngươi sẽ làm hiển danh Ta.”
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ.
IIIĐC Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế,
thích được các ngươi nhận biết
hơn là được của lễ toàn thiêu.
16 Với kẻ gian ác, Thiên Chúa phán bảo rằng :
“Thánh chỉ của Ta, sao ngươi thường nhắc nhở, *
mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi ?
17 “Nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dạy,
lời Ta truyền, đem vất bỏ sau lưng. *
18 Gặp tên trộm đạo, ngươi hùa theo nó,
với bọn gian dâm, cũng lại thông đồng.
19 “Miệng tha hồ nói năng ác độc,
ba tấc lưỡi đặt điều xảo trá ; *
20 hễ ngồi lê là bới xấu anh em
và bêu diếu cả người ruột thịt.
21 “Ngươi làm thế, chẳng lẽ Ta thinh lặng,
ngươi tưởng rằng Ta cũng giống ngươi sao ? *
Này đây Ta khiển trách,
những tội kia, Ta vạch rõ ngươi xem.
22 “Hỡi những người lãng quên Thượng Đế,
gắng mà hiểu cho tường, *
kẻo rồi Ta xé nát,
chẳng còn ai cứu thoát được đâu !
23 “Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ
sẽ làm hiển danh Ta. *
Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.”
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế,
thích được các ngươi nhận biết
hơn là được của lễ toàn thiêu.
Xướng đáp
X Dân Ta hỡi, nghe đây Ta phán dạy,
Đ Ta là Thượng Đế, là Chúa ngươi thờ.
Bài đọc 1Đnl 24,1 – 25,4
Người thân cận và người ngoại kiềuĐây là bộ luật chi phối nếp sống của người Ít-ra-en. Bộ luật này phản ánh tinh thần tôn trọng sự sống và nhân vị mỗi người.
Trích sách Đệ nhị luật.
24 1 Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và cưới hỏi rồi, mà sau đó vợ không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. 2 Ra khỏi nhà người ấy, nếu nàng đi lấy chồng khác, 3 mà người chồng sau lại ghét bỏ nàng, viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà, hoặc nếu người chồng sau đã lấy nàng làm vợ mà chết, 4 thì người chồng đầu tiên đã đuổi nàng đi không thể lấy nàng làm vợ một lần nữa, sau khi nàng đã ra ô uế. Đó là điều ghê tởm trước nhan ĐỨC CHÚA ; anh (em) không được làm cho miền đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em) làm gia nghiệp, phải mang tội.
5 Khi một người đàn ông mới cưới vợ, thì người ấy không phải đi lính, và người ta sẽ không bắt làm công tác nào ; người ấy sẽ được miễn, được ở nhà một năm, và sẽ là niềm vui cho người vợ đã cưới.
6 Không được giữ cối xay bột làm đồ cầm, dù chỉ giữ nửa trên, vì như thế là giữ chính mạng người làm đồ cầm.
7 Nếu thấy ai bắt cóc một người anh em mình trong hàng con cái Ít-ra-en, hành hạ và bán người ấy đi, thì kẻ bắt cóc phải chết. Anh (em) phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh (em).
8 Về bệnh phung cùi, anh (em) hãy ý tứ giữ cẩn thận và thi hành tất cả những gì các tư tế Lê-vi chỉ dẫn cho anh em ; anh em hãy lo thực hành như tôi đã truyền cho họ. 9 Hãy nhớ cách ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đã xử với bà Mi-ri-am trên đường, khi anh em ra khỏi Ai-cập.
10 Khi anh (em) cho người đồng loại vay cái gì, thì không được vào nhà người ấy mà bắt đồ cầm. 11 Anh (em) sẽ đứng ngoài, và người mà anh (em) cho vay sẽ mang đồ cầm ra ngoài cho anh (em). 12 Nếu người ấy nghèo, anh (em) sẽ không đi ngủ mà còn giữ đồ cầm của người ấy. 13 Anh (em) phải đem trả lại đồ cầm cho người ấy khi mặt trời lặn ; người ấy sẽ đắp áo choàng của mình mà ngủ, và sẽ chúc phúc cho anh (em) ; anh (em) sẽ là người công chính trước nhan ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em).
14 Anh (em) không được bóc lột người làm thuê nghèo khó bần cùng, dù người ấy là một người anh em của anh (em) hay là một ngoại kiều ở trong đất nước của anh (em), trong các thành của anh (em). 15 Chính ngày hôm ấy, anh (em) phải trả công cho họ, đừng để mặt trời lặn mà không trả công, vì họ nghèo khổ và nóng lòng mong đợi được trả công ; như vậy họ sẽ không kêu lên ĐỨC CHÚA tố cáo anh (em), và anh (em) sẽ không mang tội.
16 Cha sẽ không bị xử tử vì con, và con sẽ không bị xử tử vì cha : mỗi người sẽ bị xử tử về tội của mình.
17 Anh (em) không được làm thiệt hại đến quyền lợi của ngoại kiều và cô nhi, không được giữ áo của người goá bụa làm đồ cầm. 18 Anh (em) hãy nhớ mình đã làm nô lệ bên Ai-cập, và ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đã giải thoát anh (em) ra khỏi đó. Vì vậy tôi truyền cho anh (em) thực hành điều đó.
19 Khi anh (em) gặt lúa trong ruộng mình, mà bỏ sót một bó lúa trong ruộng, thì không được quay lại mà lấy ; bó lúa ấy dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ ; như vậy, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), sẽ chúc phúc cho anh (em) trong mọi việc tay anh em làm.
20 Khi hái ô-liu thì anh (em) không được trở lại tìm trái sót ; những trái đó dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ.
21 Khi hái nho thì anh (em) không được mót lại ; những trái còn sót dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ.
22 Anh em hãy nhớ mình đã làm nô lệ bên đất Ai-cập. Vì vậy, tôi truyền cho anh (em) thực hành điều đó.
25 1 Khi người ta có chuyện tranh chấp với nhau, thì họ sẽ đi hầu toà, và toà sẽ phân xử cho họ : toà sẽ tuyên bố người công chính là công chính, kẻ có tội là có tội. 2 Nếu người có tội đáng phải đòn, thẩm phán sẽ cho nọc ra mà đánh trước mặt mình, tội đáng bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu đòn. 3 Quan toà được cho đánh bốn mươi đòn, nhưng không được cho đánh thêm, sợ rằng đánh thêm sẽ gây trọng thương, và người anh em của anh (em) sẽ bị nhục trước mặt anh (em).
4 Anh (em) không được bịt mõm con bò đang đạp lúa.
Xướng đápx. Mc 12,32-33 ; Hc 35,4b-5a
X Thưa Thầy, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất ;
Đ yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.
X Làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen, từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Đức Chúa.
Đ yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.
Bài đọc 2
Tôi đã tranh đua trong cuộc thi đấu cao đẹpTrích bài giảng của thánh Gio-an Kim Khẩu, giám mục.
Bị giam trong tù nhưng thánh Phao-lô như ở trên trời. Người đón nhận đòn vọt và thương tích một cách vui vẻ hơn cả những người chạy đua để giật giải. Người yêu thích đau khổ chẳng kém chi phần thưởng, vì người coi những đau khổ đó là phần thưởng ; bởi thế người gọi chúng là ơn. Hãy suy cho kỹ xem điều sau đây có ý nghĩa gì. Ra đi để được ở với Đức Ki-tô hẳn là một phần thưởng, nhưng ở lại trong thân xác này, quả là một cuộc chiến. Tuy nhiên, vì Đức Ki-tô, thánh Phao-lô đã hoãn việc lãnh nhận phần thưởng để ở lại chiến đấu, bởi người coi đó là điều cần thiết hơn.
Đối với người, phải xa rời Đức Ki-tô thật là một cuộc chiến và là một nỗi khổ, một cuộc chiến vượt trên mọi cuộc chiến, một nỗi khổ hơn hết mọi nỗi khổ ; còn được ở với Đức Ki-tô thì đó là một phần thưởng tuyệt vời. Nhưng vì Đức Ki-tô, thánh Phao-lô đã muốn chiến đấu hơn là được phần thưởng.
Nhưng chắc hẳn có người sẽ nói rằng : Vì Đức Ki-tô nên thánh Phao-lô cho tất cả những điều đó là ngọt ngào. Tôi cũng công nhận như vậy ; vì những điều khiến chúng ta buồn phiền thì lại làm cho người rất mực vui sướng. Nhưng nhắc đến những nguy hiểm và gian truân của người để làm gì ? Người buồn sầu ghê gớm đến nỗi đã phải thốt lên : Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối ? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên ?
Vậy tôi xin anh em không những chỉ thán phục mà còn bắt chước tấm gương nhân đức thật rạng ngời của thánh Phao-lô ; vì như thế, anh em mới có thể thông phần vinh hiển với người.
Nếu bạn lấy làm lạ khi nghe chúng tôi nói rằng ai có công như thánh Phao-lô ắt sẽ được thưởng như người, thì bạn hãy nghe những lời người nói sau đây : Tôi đã tranh đua trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là Vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện. Hẳn bạn đã thấy người kêu gọi hết thảy chúng ta đến chung hưởng vinh quang như thế nào.
Khi nói về thánh Phao-lô, chẳng những chúng ta phải xét đến nhân đức cao cả và trổi vượt, cũng như lòng quyết tâm mau mắn và mạnh mẽ của người, khiến người xứng đáng được hưởng ơn lớn lao dường ấy, mà chúng ta còn phải biết rằng người có chung một bản tính và một thân phận như chúng ta. Như thế, những gì là khó khăn vất vả, chúng ta lại thấy là dễ dàng êm ái. Tuy phải cực khổ trong một thời gian vắn, nhưng chúng ta sẽ được đội triều thiên bất hoại và bất tử, nhờ ân sủng và lòng thương xót của Đức Giê-su, Chúa chúng ta, Đấng vinh hiển và uy quyền bây giờ và mãi mãi, đến muôn thuở muôn đời.
Xướng đáp1 Tm 6,11-12a ; Tt 2,1
X Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà.
Đ Hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, dành cho được sự sống đời đời.
X Anh hãy dạy những gì phù hợp với giáo lý lành mạnh.
Đ Hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, dành cho được sự sống đời đời.
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho hai thánh Ti-mô-thê và Ti-tô những đức tính xứng bậc tông đồ, xin nhậm lời các thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con, khi còn ở đời này, biết sống ngay lành và thánh thiện, hầu xứng đáng đạt tới quê trời. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi
Đây linh mục, những con người thánh hiến,
Suốt cuộc đời, làm chủ tế trung kiên,
Đem tình thương người mục tử nhân hiền
Dâng trọn vẹn cho đoàn chiên chẳng tiếc.
Hồng ân Chúa, những hồng ân đặc biệt,
Lãnh nhận rồi, phân phát cả cho dân,
Thắt đai lưng như đầy tớ chuyên cần
Chờ đợi chủ, tay cầm đèn sáng rực.
Không mỏi mệt nhưng kiên trì tỉnh thức,
Suốt đêm trường hay mãi tới canh khuya,
Miễn làm sao kịp khi chủ trở về
Mở ngay cửa nghênh đón Người vội vã.
Vinh tụng Chúa Cha, Vua Trời cao cả,
Cùng Chúa Con, Đấng chuộc tội cứu đời,
Và Thánh Thần, lửa yêu mến sáng soi,
Hằng hiển trị bây giờ và mãi mãi.
Ca vịnh
Tv 83 (84)Ước mong về đền thánhTrên đời này, chúng ta không có thành trì vững chắc, chúng ta đang tìm kiếm thành trì tương lai (Hr 13,12-15).
ĐC Lạy Chúa, phúc thay người ở trong thánh điện.
2 Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.
3 Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi
mong tới được khuôn viên đền vàng. *
Cả tấm thân con cùng là tấc dạ
những hướng lên Chúa Trời hằng sống
mà hớn hở reo mừng.
4 Lạy Chúa Tể càn khôn
là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ, *
ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,
cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con
bên bàn thờ của Chúa !
5 Phúc thay người ở trong thánh điện
họ luôn luôn được hát mừng Ngài. *
6 Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh,
ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương.
7 Lúc trẩy qua thung lũng khô cằn,
họ biến nó thành nguồn suối nước, *
mưa đầu mùa đổ phúc lộc chứa chan.
8 Càng tiến lên, họ càng mạnh bước
đến chiêm ngưỡng Chúa Trời
ngự trên núi Xi-on.
9 Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,
xin đoái nghe lời con cầu nguyện. *
Xin lắng tai, lạy Chúa nhà Gia-cóp.
10 Lạy Chúa là khiên mộc chở che,
xin thương xem nhìn đến
gương mặt đấng Ngài đã xức dầu.
11 Một ngày tại khuôn viên thánh điện
quý hơn cả ngàn ngày. *
Thà con ở cổng đền Thiên Chúa
vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân !
12 Thiên Chúa là vầng thái dương, là thuẫn đỡ,
Chúa tặng ban ân huệ với vinh quang. *
Ai sống đời trọn hảo,
Người chẳng nỡ từ chối ơn lành.
13 Lạy Chúa Tể càn khôn,
phúc thay người tin tưởng vào Chúa !
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, phúc thay người ở trong thánh điện.
Tc Is 2,2-5Núi đền thờ Chúa đứng tận đỉnh các non caoNgười muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan (Kh 15,4).
ĐC Ta cùng lên núi Chúa.
2 Thời cánh chung, núi đền thờ Chúa
đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao,
vươn mình trên hết mọi ngọn đồi.
Dân dân lũ lượt đưa nhau tới,
3 nước nước dập dìu kéo nhau đi.
Rằng : “Đến đây, ta cùng lên núi Chúa,
lên đền thờ Thiên Chúa nhà Gia-cóp,
“để Người dạy ta biết lối của Người
và bước theo đường Người chỉ vẽ.”
Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống,
từ Giê-ru-sa-lem, lời Chúa phán truyền.
4 Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia
và phân xử cho muôn dân tộc.
Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày,
rèn giáo mác nên liềm nên hái.
Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau
và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.
5 Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi,
ta cùng đi, nhờ ánh sáng Chúa soi đường !
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Ta cùng lên núi Chúa.
Tv 95 (96)Chúa là Vua và Thẩm Phán toàn cầuCác thánh hát một bài ca mới trước toà Thiên Chúa và Con Chiên (x. Kh 14,3).
ĐC Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh.
1 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu ! *
2 Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh !
Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,
3 kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, *
cho mọi nước hay những kỳ công của Người.
4 Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng,
khả tôn khả uý hơn chư thần, *
5 vì chư thần các nước thảy đều hư ảo.
Còn Đức Chúa, Người sáng tạo trời cao. *
6 Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ,
trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng.
7 Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước,
dâng Chúa quyền lực và vinh quang, *
8 hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người.
Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa,
9 và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện, *
toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan.
10 Hãy nói với chư dân : Chúa là Vua hiển trị,
Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, *
Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.
11 Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng,
biển gầm vang cùng muôn hải vật, *
12 ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.
Hỡi cây cối rừng xanh,
13 hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, *
vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.
Người xét xử địa cầu theo đường công chính,
xét xử muôn dân theo chân lý của Người.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh.
Lời ChúaHr 13,7-9a
Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Đừng để cho đủ thứ học thuyết xa lạ mê hoặc anh em.
Xướng đáp
X Ta sẽ đặt lính canh
trên tường thành ngươi, Giê-ru-sa-lem hỡi !
Đ Ta sẽ đặt lính canh
trên tường thành ngươi, Giê-ru-sa-lem hỡi !
X Đêm ngày họ sẽ không ngừng ngợi khen Danh Thánh.
Đ trên tường thành ngươi, Giê-ru-sa-lem hỡi !
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Ta sẽ đặt lính canh
trên tường thành ngươi, Giê-ru-sa-lem hỡi !
Thánh ca Tin Mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Benedictus)
ĐC Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng,
lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện ;
hãy biện bác, khuyên nhủ, ngăm đe
với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.
Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa :
Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;
Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng,
lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện ;
hãy biện bác, khuyên nhủ, ngăm đe
với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ.
Lời cầu
Đức Ki-tô là Vị Mục Tử nhân lành đã hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. Vậy ta hãy chúc tụng tạ ơn Người và thiết tha cầu nguyện :
Xin dẫn chúng con tới nguồn mạch sự sống.
Lạy Chúa, vì lòng nhân ái, Chúa đã ban cho chúng con các thánh mục tử, – vì lời các ngài nguyện giúp cầu thay, xin bảo vệ chúng con luôn mãi.
Xin dẫn chúng con tới nguồn mạch sự sống.
Chúa đã đặt những người đại diện để hướng dẫn chúng con, – xin cho họ trung thành và hăng say phục vụ cộng đoàn.
Xin dẫn chúng con tới nguồn mạch sự sống.
Chúa đã dùng các thánh mục tử mà săn sóc dạy dỗ chúng con, – vì công nghiệp của các ngài, xin thánh hoá chúng con và ban tặng sức sống dồi dào.
Xin dẫn chúng con tới nguồn mạch sự sống.
Chúa đã ban cho các ngài lòng bác ái và trí khôn ngoan để lãnh đạo dân Chúa, – xin cho những người đang hướng dẫn chúng con cũng được đầy bác ái và khôn ngoan, để xây dựng Hội Thánh Chúa.
Xin dẫn chúng con tới nguồn mạch sự sống.
Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho hai thánh Ti-mô-thê và Ti-tô những đức tính xứng bậc tông đồ, xin nhậm lời các thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con, khi còn ở đời này, biết sống ngay lành và thánh thiện, hầu xứng đáng đạt tới quê trời. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoànVà ở cùng cha.
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoànA-men.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
Giờ BaThánh thi
Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
Rủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Toả bao la rạng ngời muôn ánh sáng.
Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 118 (119),89-96Suy niệm lời Chúa trong luật Người banThầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 13,34).
XIIĐC Lạy Chúa, con tìm kiếm huấn lệnh Ngài,
nhờ đó, Ngài cho con được sống.
89 Muôn lạy Chúa, lời Ngài bền vững
đến ngàn đời, trên cõi trời cao. *
90 Lòng thành tín Chúa trải bao thế hệ,
Ngài củng cố địa cầu, địa cầu tồn tại mãi.
91 Theo quyết định Chúa, mọi loài tồn tại mãi đến nay,
vì muôn sự đều phục vụ Chúa. *
92 Nếu luật Ngài chẳng làm con vui thoả,
gặp cơn khổ nhục, con đã tiêu vong.
93 Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài,
vì nhờ đó, Ngài đã cho con được sống. *
94 Con thuộc về Chúa, xin Ngài cứu độ,
bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài.
95 Bọn gian ác rình hãm hại con,
thánh ý Ngài, con chú tâm suy gẫm. *
96 Mọi sự toàn hảo, con thấy đều hữu hạn,
nhưng mệnh lệnh Ngài trải rộng vô biên.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, con tìm kiếm huấn lệnh Ngài,
nhờ đó, Ngài cho con được sống.
Tv 70 (71)Từ độ thanh xuân, tôi trông cậy ChúaHãy mừng vui vì niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân (Rm 12,12).
IĐC Lạy Thiên Chúa,
chính Ngài là Đấng con tin tưởng
ngay từ độ thanh xuân.
1 Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa,
xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. *
2 Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con,
ghé tai nghe và thương cứu độ.
3 Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con, *
núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.
4 Lạy Thiên Chúa,
xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ, *
khỏi móng vuốt phường nham hiểm và bọn dã man.
5 Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, *
lạy Thiên Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng
ngay từ độ thanh xuân.
6 Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,
Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ, *
con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi.
7 Con đã gây thắc mắc cho bao người,
nhưng Chúa là nơi vững chắc cho con vào trú ẩn. *
8 Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa,
suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh.
9 Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng,
chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn.
10 Vì thù địch nặng lời chống đối,
quân rình hại mạng con đã nhất trí bày mưu,
11 bảo nhau rằng :
“Thiên Chúa bỏ hắn rồi, cứ truy nã, *
bắt hắn đi, chẳng có ai cứu hắn đâu mà !”
12 Lạy Thiên Chúa, xin đừng nỡ xa con,
lạy Thiên Chúa, xin Ngài mau trợ giúp !
13 Ước chi những người muốn hại mạng sống con
đều phải chết nhục nhã ê chề ; *
kẻ tìm cách gây hoạ cho con
phải muôn vàn nhuốc nhơ xấu hổ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Thiên Chúa,
chính Ngài là Đấng con tin tưởng
ngay từ độ thanh xuân.
IIĐC Cả lúc con già nua tuổi tác,
lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con.
14 Phần con đây, vẫn một bề trông cậy,
và gia tăng lời tán tụng Ngài.
15 Miệng con công bố Ngài chính trực,
suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban, *
ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể !
16 Con thuật lại bao chiến công của Chúa,
nhắc nhở rằng : chỉ mình Ngài chính trực công minh.
17 Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,
con đã được Ngài thương dạy dỗ. *
Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.
18 Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc,
lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con,
để con tường thuật quyền năng của Chúa
cho thế hệ này được rõ,
và dũng lực của Ngài
cho thế hệ mai sau.
19 Lạy Thiên Chúa,
đức chính trực của Ngài cao vời vợi,
Ngài đã làm những việc lớn lao, *
lạy Thiên Chúa, nào ai sánh tày !
20 Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ, *
chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh
và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất.
21 Phần vinh hoa, Ngài sẽ ban nhiều,
và trở lại vỗ về an ủi.
22 Lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạc cầm
tạ ơn Ngài thành tín. *
Gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh
kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của Ít-ra-en.
23 Miệng con sẽ reo hò
theo nhịp đàn mừng Chúa. *
Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc,
cũng vui sướng hò reo.
24 Và suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại :
quả thật Ngài công chính ! *
Vì những kẻ tìm cách gây hoạ cho con
sẽ xấu hổ thẹn thùng.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Cả lúc con già nua tuổi tác,
lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con.
Lời Chúa 2 Cr 13,11
Thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an sẽ ở cùng anh em.
Xướng đáp
X Chúa để mắt nhìn người chính trực,
Đ và lắng tai nghe tiếng họ kêu.
Lời nguyện
Lạy Chúa là Cha rất nhân hậu, Chúa đã giao trái đất cho loài người chúng con trông coi và khai thác, để ai nấy giúp nhau tiến bộ không ngừng, xin dạy chúng con biết hoàn thành mọi công việc trong tinh thần hiếu thảo đối với Chúa và huynh đệ đối với mọi người. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.
Giờ SáuThánh thi
Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.
Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 118 (119),89-96Suy niệm lời Chúa trong luật Người banThầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 13,34).
XIIĐC Lạy Chúa, con tìm kiếm huấn lệnh Ngài,
nhờ đó, Ngài cho con được sống.
89 Muôn lạy Chúa, lời Ngài bền vững
đến ngàn đời, trên cõi trời cao. *
90 Lòng thành tín Chúa trải bao thế hệ,
Ngài củng cố địa cầu, địa cầu tồn tại mãi.
91 Theo quyết định Chúa, mọi loài tồn tại mãi đến nay,
vì muôn sự đều phục vụ Chúa. *
92 Nếu luật Ngài chẳng làm con vui thoả,
gặp cơn khổ nhục, con đã tiêu vong.
93 Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài,
vì nhờ đó, Ngài đã cho con được sống. *
94 Con thuộc về Chúa, xin Ngài cứu độ,
bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài.
95 Bọn gian ác rình hãm hại con,
thánh ý Ngài, con chú tâm suy gẫm. *
96 Mọi sự toàn hảo, con thấy đều hữu hạn,
nhưng mệnh lệnh Ngài trải rộng vô biên.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, con tìm kiếm huấn lệnh Ngài,
nhờ đó, Ngài cho con được sống.
Tv 70 (71)Từ độ thanh xuân, tôi trông cậy ChúaHãy mừng vui vì niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân (Rm 12,12).
IĐC Lạy Thiên Chúa,
chính Ngài là Đấng con tin tưởng
ngay từ độ thanh xuân.
1 Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa,
xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. *
2 Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con,
ghé tai nghe và thương cứu độ.
3 Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con, *
núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.
4 Lạy Thiên Chúa,
xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ, *
khỏi móng vuốt phường nham hiểm và bọn dã man.
5 Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, *
lạy Thiên Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng
ngay từ độ thanh xuân.
6 Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,
Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ, *
con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi.
7 Con đã gây thắc mắc cho bao người,
nhưng Chúa là nơi vững chắc cho con vào trú ẩn. *
8 Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa,
suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh.
9 Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng,
chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn.
10 Vì thù địch nặng lời chống đối,
quân rình hại mạng con đã nhất trí bày mưu,
11 bảo nhau rằng :
“Thiên Chúa bỏ hắn rồi, cứ truy nã, *
bắt hắn đi, chẳng có ai cứu hắn đâu mà !”
12 Lạy Thiên Chúa, xin đừng nỡ xa con,
lạy Thiên Chúa, xin Ngài mau trợ giúp !
13 Ước chi những người muốn hại mạng sống con
đều phải chết nhục nhã ê chề ; *
kẻ tìm cách gây hoạ cho con
phải muôn vàn nhuốc nhơ xấu hổ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Thiên Chúa,
chính Ngài là Đấng con tin tưởng
ngay từ độ thanh xuân.
IIĐC Cả lúc con già nua tuổi tác,
lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con.
14 Phần con đây, vẫn một bề trông cậy,
và gia tăng lời tán tụng Ngài.
15 Miệng con công bố Ngài chính trực,
suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban, *
ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể !
16 Con thuật lại bao chiến công của Chúa,
nhắc nhở rằng : chỉ mình Ngài chính trực công minh.
17 Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,
con đã được Ngài thương dạy dỗ. *
Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.
18 Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc,
lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con,
để con tường thuật quyền năng của Chúa
cho thế hệ này được rõ,
và dũng lực của Ngài
cho thế hệ mai sau.
19 Lạy Thiên Chúa,
đức chính trực của Ngài cao vời vợi,
Ngài đã làm những việc lớn lao, *
lạy Thiên Chúa, nào ai sánh tày !
20 Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ, *
chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh
và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất.
21 Phần vinh hoa, Ngài sẽ ban nhiều,
và trở lại vỗ về an ủi.
22 Lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạc cầm
tạ ơn Ngài thành tín. *
Gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh
kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của Ít-ra-en.
23 Miệng con sẽ reo hò
theo nhịp đàn mừng Chúa. *
Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc,
cũng vui sướng hò reo.
24 Và suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại :
quả thật Ngài công chính ! *
Vì những kẻ tìm cách gây hoạ cho con
sẽ xấu hổ thẹn thùng.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Cả lúc con già nua tuổi tác,
lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con.
Lời Chúa Rm 6,22
Giờ đây anh em đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi mà trở thành nô lệ của Thiên Chúa ; anh em thu được kết quả là được trở nên thánh thiện, và rốt cuộc được sống đời đời.
Xướng đáp
X Lạy Thiên Chúa,
Ngài sẽ làm cho chúng con được sống,
Đ để dân riêng được hoan hỷ trong Ngài.
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa vừa làm chủ vừa canh giữ ruộng lúa và vườn nho, cũng chính Chúa phân công và trả lương cân xứng, xin giúp chúng con biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không hề lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.
Giờ ChínThánh thi

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,
Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,
Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,
Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.
Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên
Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,
Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại
Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh
Tv 118 (119),89-96Suy niệm lời Chúa trong luật Người banThầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em (Ga 13,34).
XIIĐC Lạy Chúa, con tìm kiếm huấn lệnh Ngài,
nhờ đó, Ngài cho con được sống.
89 Muôn lạy Chúa, lời Ngài bền vững
đến ngàn đời, trên cõi trời cao. *
90 Lòng thành tín Chúa trải bao thế hệ,
Ngài củng cố địa cầu, địa cầu tồn tại mãi.
91 Theo quyết định Chúa, mọi loài tồn tại mãi đến nay,
vì muôn sự đều phục vụ Chúa. *
92 Nếu luật Ngài chẳng làm con vui thoả,
gặp cơn khổ nhục, con đã tiêu vong.
93 Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài,
vì nhờ đó, Ngài đã cho con được sống. *
94 Con thuộc về Chúa, xin Ngài cứu độ,
bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài.
95 Bọn gian ác rình hãm hại con,
thánh ý Ngài, con chú tâm suy gẫm. *
96 Mọi sự toàn hảo, con thấy đều hữu hạn,
nhưng mệnh lệnh Ngài trải rộng vô biên.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, con tìm kiếm huấn lệnh Ngài,
nhờ đó, Ngài cho con được sống.
Tv 70 (71)Từ độ thanh xuân, tôi trông cậy ChúaHãy mừng vui vì niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân (Rm 12,12).
IĐC Lạy Thiên Chúa,
chính Ngài là Đấng con tin tưởng
ngay từ độ thanh xuân.
1 Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa,
xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. *
2 Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con,
ghé tai nghe và thương cứu độ.
3 Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con, *
núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.
4 Lạy Thiên Chúa,
xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ, *
khỏi móng vuốt phường nham hiểm và bọn dã man.
5 Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, *
lạy Thiên Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng
ngay từ độ thanh xuân.
6 Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,
Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ, *
con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi.
7 Con đã gây thắc mắc cho bao người,
nhưng Chúa là nơi vững chắc cho con vào trú ẩn. *
8 Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa,
suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh.
9 Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng,
chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn.
10 Vì thù địch nặng lời chống đối,
quân rình hại mạng con đã nhất trí bày mưu,
11 bảo nhau rằng :
“Thiên Chúa bỏ hắn rồi, cứ truy nã, *
bắt hắn đi, chẳng có ai cứu hắn đâu mà !”
12 Lạy Thiên Chúa, xin đừng nỡ xa con,
lạy Thiên Chúa, xin Ngài mau trợ giúp !
13 Ước chi những người muốn hại mạng sống con
đều phải chết nhục nhã ê chề ; *
kẻ tìm cách gây hoạ cho con
phải muôn vàn nhuốc nhơ xấu hổ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Thiên Chúa,
chính Ngài là Đấng con tin tưởng
ngay từ độ thanh xuân.
IIĐC Cả lúc con già nua tuổi tác,
lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con.
14 Phần con đây, vẫn một bề trông cậy,
và gia tăng lời tán tụng Ngài.
15 Miệng con công bố Ngài chính trực,
suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban, *
ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể !
16 Con thuật lại bao chiến công của Chúa,
nhắc nhở rằng : chỉ mình Ngài chính trực công minh.
17 Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,
con đã được Ngài thương dạy dỗ. *
Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.
18 Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc,
lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con,
để con tường thuật quyền năng của Chúa
cho thế hệ này được rõ,
và dũng lực của Ngài
cho thế hệ mai sau.
19 Lạy Thiên Chúa,
đức chính trực của Ngài cao vời vợi,
Ngài đã làm những việc lớn lao, *
lạy Thiên Chúa, nào ai sánh tày !
20 Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ, *
chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh
và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất.
21 Phần vinh hoa, Ngài sẽ ban nhiều,
và trở lại vỗ về an ủi.
22 Lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạc cầm
tạ ơn Ngài thành tín. *
Gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh
kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của Ít-ra-en.
23 Miệng con sẽ reo hò
theo nhịp đàn mừng Chúa. *
Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc,
cũng vui sướng hò reo.
24 Và suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại :
quả thật Ngài công chính ! *
Vì những kẻ tìm cách gây hoạ cho con
sẽ xấu hổ thẹn thùng.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Cả lúc con già nua tuổi tác,
lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con.
Lời Chúa Cl 1,21-22
Cả anh em nữa, xưa kia anh em là những người xa lạ, là thù địch của Thiên Chúa vì những tư tưởng và hành động xấu xa của anh em. Nhưng nay nhờ Đức Giê-su là con người bằng xương bằng thịt đã chịu chết, Thiên Chúa cho anh em được hoà giải với Người, để anh em trở nên thánh thiện, tinh tuyền và không có gì đáng trách trước mặt Người.
Xướng đáp
X Hỡi những kẻ tín trung,
hãy đàn ca mừng Chúa,
Đ cảm tạ thánh danh Người.
Lời nguyện
Lạy Chúa, vào chính giờ các thánh Tông Đồ lên đền thờ cầu nguyện, Chúa cũng mời chúng con đến gặp Chúa. Này chúng con dâng lên Chúa lời kinh chân thành nhân danh Đức Giê-su, cúi xin Chúa lắng nghe và ban ơn cứu độ cho những ai kêu cầu danh thánh Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi
Ngày đại lễ hằng năm kính nhớ
Vị thánh nhân khi ở trần gian
Dày công lãnh đạo giáo đoàn,
Hôm nay dân Chúa hỷ hoan ngợi mừng.
Kìa trang sử đã từng ghi chép
Bao huân công sự nghiệp phơi bày,
Dẫu rằng ngậm đắng nuốt cay,
Đoàn chiên an mạnh đêm ngày mới yên.
Đuổi lang sói xa miền chiên ở,
Bọn gian đồ khiếp sợ oai danh,
Xa chiên một phút chẳng đành,
Nuôi chiên bằng cỏ đồng xanh mỡ màng.
Giờ đây hưởng thiên đàng vinh phúc,
Xin thánh nhân tài đức cao vời
Cầu thay nguyện giúp không ngơi
Cho ngày thẩm phán Vua Trời bao dung.
Đoàn chiên sẽ được chung vinh dự
Vui sống bên Mục Tử nhân lành,
Đấng hằng hiển trị quang vinh
Cùng Ngôi Thánh Phụ, Thánh Linh muôn đời.
Ca vịnh
Tv 122 (123)Dân Chúa đặt hy vọng nơi NgườiHai người mù kêu lên : “Lạy Ngài, lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi” (Mt 20,30).
ĐC Mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa,
tới khi Người xót thương chút phận.
1 Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa,
Đấng đang ngự trên trời.
2 Quả thật như mắt của gia nhân
hướng nhìn tay ông chủ,
như mắt của nữ tỳ
hướng nhìn tay bà chủ,
mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa,
là Thiên Chúa chúng ta,
tới khi Người xót thương chút phận.
3 Rủ lòng thương, lạy Chúa, xin rủ lòng thương,
bởi chúng con bị khinh miệt ê chề ;
4 hồn thật quá ê chề vì hứng chịu
lời nhạo báng của phường tự mãn,
giọng khinh người của bọn kiêu căng.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa,
tới khi Người xót thương chút phận.
Tv 123 (124)Chúng ta được phù hộ khi kêu cầu danh ChúaChúa nói với Phao-lô : “Đừng sợ, có Thầy ở với anh” (Cv 18,9-10).
ĐC Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa.
1 Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
nhà Ít-ra-en, hãy nói rằng :
2 Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta,
khi thiên hạ nhằm ta xông tới,
3 hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi,
lúc đùng đùng giận ta như vậy ;
4 hẳn là nước đã cuốn ta đi,
dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ ; *
5 hẳn là nước cuồn cuộn
đã dâng lên ngập cổ ngập đầu.
6 Xin chúc tụng Đức Chúa
đã không bỏ mặc ta
làm mồi ngon cho nanh vuốt họ.
7 Hồn ta tựa cánh chim
thoát lưới người đánh bẫy ; *
lưới giăng đã đứt rồi,
thế là ta thoát nạn.
8 Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa,
Đấng đã dựng nên cả đất trời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa.
Tc Ep 1,3-10Ca tụng Thiên Chúa cứu độĐC Thiên Chúa đã nhận ta làm nghĩa tử
nhờ Con Một của Người.
3 Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Trong Đức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.
4 Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.
5 Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,
6 để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.
7 Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra,
chúng ta được cứu chuộc, *
được thứ tha tội lỗi,
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.
8 Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.
9 Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu : *
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô.
10 Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, *
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Thiên Chúa đã nhận ta làm nghĩa tử
nhờ Con Một của Người.
Lời Chúa1 Pr 5,1-4
Cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Ki-tô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em : lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuÿ. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát.
Xướng đáp
X Đây là người đã sống hết tình với anh em,
và cầu nguyện nhiều cho dân chúng,
Đ Đây là người đã sống hết tình với anh em,
và cầu nguyện nhiều cho dân chúng,
X đã hy sinh tính mạng vì anh em mình.
Đ và cầu nguyện nhiều cho dân chúng,
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Đây là người đã sống hết tình với anh em,
và cầu nguyện nhiều cho dân chúng,
Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Magnificat)
ĐC Chúng ta hãy sống công chính và đạo đức,
đang khi đợi chờ ngày hồng phúc,
ngày Chúa Giê-su ngự đến vinh quang.
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Chúng ta hãy sống công chính và đạo đức,
đang khi đợi chờ ngày hồng phúc,
ngày Chúa Giê-su ngự đến vinh quang.
Lời cầu
Đức Ki-tô được tấn phong thượng tế để làm Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Vì thế, chúng ta hãy dâng lời chúc tụng và khẩn khoản nài xin :
Lạy Chúa, xin cứu độ dân Chúa.
Chúa đã làm cho Giáo Hội được rạng ngời nhờ các vị thánh mục tử tài đức, – xin cho người tín hữu cảm thấy vui mừng vì được làm con Chúa trong lòng Giáo Hội.
Lạy Chúa, xin cứu độ dân Chúa.
Xưa Chúa đã nhậm lời ông Mô-sê mà thứ tha tội lỗi cho dân Chúa, – nay vì lời các thánh mục tử chuyển cầu, xin Chúa cũng không ngừng thanh tẩy chúng con.
Lạy Chúa, xin cứu độ dân Chúa.
Chúa đã chọn những vị thánh mục tử xuất thân từ cộng đoàn tín hữu, và đã ban Thánh Thần để tấn phong các ngài, – xin cũng ban Thánh Thần cho những người đang hướng dẫn chúng con.
Lạy Chúa, xin cứu độ dân Chúa.
Chúa là phần gia nghiệp duy nhất của các ngài, – xin đừng để một ai trong những người Chúa đã cứu chuộc phải sống ngoài tình thương của Chúa.
Lạy Chúa, xin cứu độ dân Chúa.
Chúa ban ơn phù trợ và phúc trường sinh cho đoàn chiên Chúa, – xin thương đến những người đã được Chúa cứu chuộc mà nay đã qua đời, và ban cho họ hạnh phúc ngàn thu.
Lạy Chúa, xin cứu độ dân Chúa.
Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.
Lời nguyện
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho hai thánh Ti-mô-thê và Ti-tô những đức tính xứng bậc tông đồ, xin nhậm lời các thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà ban cho chúng con, khi còn ở đời này, biết sống ngay lành và thánh thiện, hầu xứng đáng đạt tới quê trời. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoànVà ở cùng cha.
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoànA-men.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sựLạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoànMuôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).Thánh thi
Muôn lạy Chúa Ki-tô Ánh Sáng
Bừng lên cho khuất dạng đêm đen,
Hào quang muôn thuở diệu huyền
Soi đường tín hữu đi trên cõi đời.
Cúi xin Đấng tuyệt vời thánh thiện
Lắng nghe lời khấn nguyện nài van,
Thương ban giấc ngủ yên hàn,
Được kề bên Chúa an toàn thong dong.
Dầu mắt ngủ nhưng lòng vẫn thức,
Vẫn tin yêu một mực chân tình,
Xin giơ tay hữu uy linh
Như đồn bảo vệ, như thành chở che.
Cúi xin Đấng phù trì đoái đến,
Ngăn chước thù độc hiểm gớm ghê,
Giữ đoàn con cả đôi bề,
Máu Ngài tuôn đổ chuộc về thuở xưa.
Chúa Ki-tô là Vua nhân ái,
Kính dâng Ngài cùng với Chúa Cha,
Hợp cùng Thiên Chúa Ngôi Ba
Ngàn muôn phước cả vinh hoa đời đời.
Ca vịnh
Tv 85 (86)Người nghèo khó cầu nguyện trong cơn quẫn báchChúc tụng Thiên Chúa, Đấng luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn thử thách (2 Cr 1,3.4).
ĐC Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
Ngài chậm giận,
lại giàu tình thương và lòng thành tín.
1 Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con,
vì thân con nghèo hèn túng quẫn.
2 Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con,
bởi vì con trung hiếu. *
Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây,
hằng tin tưởng nơi Ngài.
3 Chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin rủ lòng thương con, lạy Chúa : *
con kêu con gọi Chúa suốt ngày.
4 Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thoả,
vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa.
5 Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,
giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin ; *
6 lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.
7 Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,
vì Chúa vẫn đáp lời. *
8 Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa,
việc Ngài làm, quả thật vô song.
9 Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng
sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan
và tôn vinh danh Ngài.
10 Vì Ngài thật cao cả
và làm nên những việc lạ lùng ; *
chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.
11 Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa,
để con vững bước theo chân lý của Ngài. *
Xin Chúa hướng lòng con,
để con biết một niềm kính tôn Danh Thánh.
12 Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
con hết lòng cảm tạ,
thánh danh Ngài, con mãi mãi tôn vinh, *
13 vì tình Chúa thương con như trời như biển,
Ngài đã kéo con ra khỏi vực thẳm âm ty.
14 Lạy Thiên Chúa, phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
bè lũ hung tàn tìm hại mạng sống con : *
chúng đâu có kể chi đến Ngài.
15 Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, *
Ngài chậm giận,
lại giàu tình thương và lòng thành tín.
16 Xin đoái nhìn và xót thương con, *
ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ
cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài.
17 Xin ban cho con một điềm báo phúc,
để bọn thù ghét con trông thấy mà hổ thẹn, *
vì, lạy Chúa, chính Ngài giúp đỡ ủi an con.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
Ngài chậm giận,
lại giàu tình thương và lòng thành tín.
Lời Chúa 1 Tx 5,9-10
Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để dầu thức hay ngủ, chúng ta cũng sống với Người.
(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).
Xướng đáp
X Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Đ Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
X Ngài đã cứu chuộc chúng con,
lạy Chúa Trời thành tín.
Đ con xin phó thác hồn con.
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Tc Tin Mừng “Muôn lạy Chúa” (Nunc dimittis)
ĐCLạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình.
Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này
được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐCLạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình.
Lời nguyện
Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con đã khó nhọc gieo hạt giống Nước Trời, giờ đây, xin cho chúng con được nghỉ ngơi lại sức, và xin cho hạt giống chúng con gieo vãi được nẩy nở và trổ bông chín vàng trong ngày mùa sau hết. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
cho ta qua một đêm yên ổn,
và giờ sau hết được chết lành.
Cộng đoànA-men.
Ca vãn kính Đức Mẹ
Kính chào Đức Nữ Vương (Salve Regina)
Kính chào Đức Nữ Vương,
Bà là Mẹ xót thương,
Ngọt ngào cho cuộc sống,
Kính chào Lẽ Cậy Trông !
Này con cháu E-và,
Thân phận người lưu lạc,
Chúng con ngửa trông Bà,
Kêu Bà mà khóc lóc,
Than thở với rên la
Trong lũng đầy nước mắt.
Bà là Nữ Trạng Sư,
Nguyện đưa mắt nhân từ,
Phía đoàn con đoái lại ;
Và sau đời khổ ải,
Xin Bà khứng tỏ ra
Cho đoàn con được thấy
Quả phúc bởi lòng Bà :
Đức Giê-su khả ái.
Ôi lượng cả khoan hồng,
Ôi tấm lòng xót thương,
Ôi dịu hiền nhân hậu,
Trinh Nữ Ma-ri-a.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours


  Gửi cho bạn bè         In trang web

Thánh Giê-rô-ni-mô

Thành viên

Tên người dùng:

Mật khẩu:

Đăng ký |

Quên mật khẩu

Nhận bài qua email