Các giờ Kinh Phụng Vụ


Thứ Bảy sau Chúa nhật XXXIII Thường Niên
Thánh Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo
lễ nhớCuối thế kỷ V, câu chuyện về cuộc thương khó của các chứng nhân tử đạo Xê-xi-li-a, Va-lê-ri-a-nô và Ti-buốc đã ca ngợi đức đồng trinh của Ki-tô giáo, khiến cho tên tuổi của một thiếu nữ người Rô-ma tên là Xê-xi-li-a trở thành lừng lẫy. Chị đã chịu tử đạo và được mai táng ở nghĩa trang Ca-lít-tô. Một thánh đường đã được xây dựng để kính thánh nữ và một đoản văn trong câu chuyện trên đã khiến cho các nhạc sĩ chọn chị làm bổn mạng.

Giáo đầuChủ sự Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,Cộng đoàncho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Tv 23 (24)ĐC Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
1 Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,
làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. *
2 Nền trái đất Người dựng trên biển cả,
đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
ĐC Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
3 Ai được lên núi Chúa ?
Ai được ở trong đền thánh của Người ?
ĐC Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
4 Đó là kẻ tay sạch lòng thanh,
chẳng mê theo ngẫu tượng,
không thề gian thề dối.
ĐC Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
5 Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,
được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng. *
6 Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,
tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.
ĐC Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
7 Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.
ĐC Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
8 Đức Vua vinh hiển đó là ai ? *
Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng,
Đức Chúa oai hùng khi xuất trận.
ĐC Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
9 Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *
cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,
để Đức Vua vinh hiển ngự vào.
ĐC Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
10 Đức Vua vinh hiển đó là ai ? *
Là Chúa Tể càn khôn :
chính Người là Đức Vua vinh hiển.
ĐC Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo,
nào ta hãy đến bái thờ Người.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Đức Ki-tô là Vua các anh hùng tử đạo,
nào ta hãy đến bái thờ Người.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi
Tâu Vua Cả muôn anh hùng tử đạo,
Đấng thưởng công hàng tuyên giáo trung thành,
Ngài dẫn về thiên quốc hưởng quang vinh
Những ai chẳng mê say đời hiện tại.
Nguyện xin Chúa thương rủ lòng từ ái,
Để tai nghe lời ca ngợi hân hoan,
Chúng con mừng chư thánh đã khải hoàn,
Xin xoá bỏ muôn tội tình lầm lỡ.
Người tử đạo đã chứng minh rằng Chúa
Khoan hậu khôn lường, quyền lực vô song,
Cúi xin Ngài toàn thắng tội chúng con
Và mở rộng tay ban nguồn đại xá.
Xin vinh tụng Chúa thiên toà cao cả
Cha uy quyền và Con Một từ nhân,
Cùng Thánh Linh, nguồn sinh lực tâm thần
Hằng hiển trị mãi ngàn đời muôn kiếp.
Ca vịnh
Tv 130 (131)Như trẻ thơ đặt hết niềm tin nơi ChúaHãy học gương tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường (Mt 11,29).
ĐC Ai tự hạ và nên như em nhỏ
đó là người lớn nhất Nước Trời.
1 Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi !
Đường cao vọng chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu ; *
2 hồn con, con vẫn trước sau
giữ cho thinh lặng giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con hồn lặng lẽ an vui. *
3 Cậy vào Chúa, Ít-ra-en ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Ai tự hạ và nên như em nhỏ
đó là người lớn nhất Nước Trời.
Tv 131 (132)Lời Chúa hứa cùng nhà Đa-vítThiên Chúa sẽ ban cho Đức Giê-su ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người (Lc 1,32).
IĐC Lạy Chúa, con thành thật và vui lòng hiến dâng tất cả.
1 Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến vua Đa-vít
và mọi công lao vất vả của người : *
2 chính người đã đoan thệ cùng Đức Chúa,
đã khấn hứa cùng Đấng Toàn Năng của Gia-cóp rằng :
3 “Tôi quyết chẳng về nhà,
chẳng lên giường nằm nghỉ,
4 chẳng bao giờ chợp mắt khép mi, *
5 khi chưa tìm được một nơi cho Chúa ngự,
một ngôi đền cho Đấng Toàn Năng của Gia-cóp.”
6 Này đây khi ở Ép-ra-tha,
chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia, *
chúng tôi tìm thấy hòm bia đó
tại cánh đồng Gia-a.
7 Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự,
phủ phục trước bệ rồng.
8 Lạy Chúa, xin đứng dậy
để cùng với hòm bia oai linh Chúa
ngự về chốn nghỉ ngơi.
9 Ước chi hàng tư tế của Ngài
mặc lấy sự công chính,
kẻ hiếu trung với Ngài
được cất tiếng hò reo.
10 Vì vua Đa-vít, trung thần của Chúa,
xin đừng xua đuổi đấng Chúa đã xức dầu phong vương.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, con thành thật và vui lòng hiến dâng tất cả.
IIĐC Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít,
rằng sẽ duy trì ngôi báu đến muôn đời.
11 Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít
và sẽ không thất tín bao giờ, *
thề rằng : “Chính con ruột của ngươi,
Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.
12 “Con cái ngươi mà giữ giao ước của Ta
và mệnh lệnh Ta truyền cho chúng, *
thì con cái chúng đến muôn đời
cũng sẽ được lên kế vị ngươi.”
13 Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on,
đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.
14 Người phán :
“Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời, *
Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.
15 “Ta sẽ đổ xuống muôn hồng ân,
cho Xi-on được lương thực dồi dào, *
và ban cho kẻ nghèo được no nê cơm bánh.
16 “Ta sẽ cho hàng tư tế mặc lấy ơn cứu độ
và kẻ hiếu trung sẽ vui sướng reo hò.
17 “Nơi đây, Ta sẽ cho Đa-vít
một dòng dõi hùng cường, *
sẽ thắp cho người Ta đã xức dầu phong vương
một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng.
18 “Kẻ thù vua, Ta phủ đầy nhục nhã,
còn trên đầu vua, rực rỡ ánh triều thiên.”
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít,
rằng sẽ duy trì ngôi báu đến muôn đời.
Xướng đáp
X Đến mà xem công trình của Chúa,
Đ Đấng gieo kinh hãi trên mặt địa cầu.
Bài đọc 1Dcr 14,1-21
Bấy giờ Đức Chúa sẽ là Vua cai trị toàn cõi đấtĐằng sau cuộc chiến giữa thiện và ác, cuộc chiến do Thiên Chúa dẫn đầu, ngôn sứ đã nhìn thấy hậu quả của ngày toàn thắng. Các địch thù thâm căn cố đế của Thành Thánh sẽ bị tan rã, trong khi đó, những người được cứu chuộc, kể cả người ngoại giáo, sẽ được thánh hiến cho Thiên Chúa.
Trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a.
1 Này đây, hỡi Giê-ru-sa-lem, sẽ đến ngày của ĐỨC CHÚA, khi người ta đem chia của cải của ngươi ở giữa ngươi. 2 Ta sẽ tập hợp mọi dân tộc về Giê-ru-sa-lem để giao chiến, thành sẽ thất thủ, nhà cửa bị cướp phá, phụ nữ bị hãm hiếp ; một nửa dân thành sẽ phải đi lưu đày, nhưng số dân còn sót lại sẽ không bị đuổi ra khỏi thành. 3 Bấy giờ, ĐỨC CHÚA sẽ tiến ra và chiến đấu đánh lại các dân tộc ấy như ngày Người chiến đấu trong thời giao tranh. 4 Ngày ấy, Người sẽ dừng chân trên núi Ô-liu, đối diện với Giê-ru-sa-lem về phía Đông. Núi Ô-liu sẽ chẻ ra ở giữa, từ Đông sang Tây, làm thành một thung lũng rộng lớn ; một nửa quả núi sẽ lui về phía Bắc và một nửa về phía Nam. 5 Các ngươi sẽ chạy trốn qua thung lũng giữa các núi của Ta, vì thung lũng giữa các núi chạy dài tới A-xan. Các ngươi sẽ trốn thoát như đã trốn thoát cơn động đất thời U-di-gia làm vua nước Giu-đa. Rồi ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của tôi, sẽ đến, cùng với toàn thể các thánh của Người.
6 Ngày ấy, sẽ chẳng có ánh sáng, nhưng chỉ có lạnh lẽo và giá buốt. 7 Sẽ chỉ còn là một ngày độc nhất –duy một ĐỨC CHÚA biết– không còn phân biệt ngày với đêm, ngay lúc hoàng hôn vẫn có ánh sáng. 8 Ngày ấy, nước mạch sẽ chảy ra từ Giê-ru-sa-lem ; một nửa chảy ra biển phía Đông, một nửa chảy ra biển phía Tây : sẽ xảy ra như vậy trong cả mùa đông lẫn mùa hè. 9 Bấy giờ, ĐỨC CHÚA sẽ là vua cai trị toàn cõi đất ; ngày ấy, ĐỨC CHÚA sẽ là ĐỨC CHÚA duy nhất và danh Người là danh duy nhất. 10 Tất cả xứ sẽ nên như đồng bằng, từ Ghe-va tới Rim-môn, phía Nam Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem sẽ được nhắc lên cao và ở nguyên tại chỗ, từ cổng Ben-gia-min cho đến tận cổng Xưa, đến tận cổng Góc, và từ tháp Kha-na-nen cho đến tận bồn ép nho của nhà vua. 11 Người ta sẽ cư ngụ tại đó, sẽ không còn án tru hiến nữa và Giê-ru-sa-lem sẽ được sống yên hàn.
12 Và đây sẽ là tai ương ĐỨC CHÚA giáng xuống mọi dân nước đã dấy binh chống lại Giê-ru-sa-lem. Người sẽ làm cho thịt chúng rữa ra ngay khi chúng còn đang đứng vững ; mắt chúng sẽ rữa trong hốc mắt và lưỡi chúng sẽ rữa trong miệng. 15 Ngựa, la, lạc đà, lừa và mọi súc vật trong các trại cũng sẽ gặp phải một tai ương giống như tai ương kia. 13 Ngày ấy ĐỨC CHÚA sẽ gây ra giữa chúng một nỗi hoảng sợ lớn lao ; người này sẽ túm lấy tay người kia và giơ tay đe doạ lẫn nhau. 14 Cả Giu-đa cũng sẽ đến Giê-ru-sa-lem để chiến đấu, và sẽ thu lấy tài sản của mọi dân tộc chung quanh : vàng, bạc và vô số y phục.
16 Sau đó, mọi người còn sót lại từ mọi dân tộc đã tiến đánh Giê-ru-sa-lem, hằng năm sẽ lên thờ lạy Đức Vua, tức là ĐỨC CHÚA các đạo binh, và mừng lễ Lều. 17 Thị tộc nào trong các thị tộc trên cõi đất không lên Giê-ru-sa-lem thờ lạy Đức Vua, tức là ĐỨC CHÚA các đạo binh, thì sẽ không có mưa cho chúng. 18 Nếu thị tộc Ai-cập không lên và không đến thì nó sẽ phải chuốc lấy tai ương mà ĐỨC CHÚA đã giáng xuống các dân tộc không lên mừng lễ Lều. 19 Đó sẽ là án phạt dành cho Ai-cập và án phạt dành cho mọi dân tộc không lên mừng lề Lều.
20 Ngày ấy trên lục lạc ngựa sẽ có ghi : “Thánh hiến cho ĐỨC CHÚA” và các nồi niêu trong Nhà ĐỨC CHÚA sẽ được xem như những chiếc bình rảy ở trước bàn thờ. 21 Mọi nồi niêu ở Giê-ru-sa-lem và ở Giu-đa sẽ được thánh hiến cho ĐỨC CHÚA các đạo binh. Tất cả những người dâng hy lễ sẽ đến lấy những nồi niêu đó mà nấu nướng. Ngày ấy, sẽ không còn lái buôn trong Nhà ĐỨC CHÚA các đạo binh nữa.
Xướng đápDcr 13,1 ; 14,8 ; Ga 19,34
X Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem,
Đ để tẩy trừ tội lỗi.
X Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Chúa. Tức thì máu cùng nước chảy ra.
Đ để tẩy trừ tội lỗi.
Bài đọc 2
Hãy hát cho hay bằng tiếng reo vui để mừng ChúaTrích bài diễn giải thánh vịnh của thánh Âu-tinh, giám mục.
Hãy tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm ; kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một bài ca mới. Hãy cởi bỏ cái cũ kỹ ; anh em đã biết bài ca mới. Con người mới, giao ước mới, bài ca mới. Bài ca mới không thích hợp với những con người cũ. Bài ca đó, chỉ những con người mới mới học được, vì nhờ ân sủng họ đã được đổi mới từ tình trạng cũ kỹ và từ nay thuộc về giao ước mới, tức là Nước Trời. Tất cả tình yêu của chúng ta tha thiết hướng về Nước ấy và hát bài ca mới ; hãy hát bài ca mới, không phải bằng môi miệng nhưng bằng đời sống.
Hãy dâng Chúa một bài ca mới, hãy hát cho hay để mừng Người. Mỗi người tự hỏi phải hát mừng Thiên Chúa thế nào. Hãy hát mừng Người, nhưng đừng hát sai. Người không muốn bị chói tai. Hãy hát cho hay, hỡi anh em. Trước mặt một người sành âm nhạc, nếu người ta bảo bạn : “Hãy hát cho ông ấy thưởng thức”, mà bạn không được huấn luyện về âm nhạc, thì bạn sợ không dám hát kẻo làm mất lòng người nghệ sĩ. Thật thế, những lỗi người không thạo nhạc chẳng nhận ra, thì người nghệ sĩ sẽ thấy rõ. Vậy ai dám cho mình là hát hay để hát mừng Thiên Chúa, Đấng đánh giá người hát, Đấng xem xét mọi sự, Đấng nghe thấy tất cả ? Bao giờ bạn mới có thể hát cách điêu luyện đến mức không làm chói đôi tai thành thạo ấy chút nào ?
Đây chính Người chỉ cho bạn cách hát : đừng tìm lời, như thể bạn có khả năng diễn tả bằng lời điều làm cho Thiên Chúa ưa thích. Hãy hát mừng Người bằng tiếng reo vui. Hát bằng tiếng reo vui, đó là hát cho hay để dâng Chúa. Hát bằng tiếng reo vui là gì ? Phải hiểu rằng tiếng hát của tâm hồn không thể diễn tả bằng lời. Cũng như những người hát trong khi gặt lúa hoặc hái nho hay khi làm một công việc gì phấn khởi : thoạt đầu họ vui mừng hân hoan nhờ những lời của bài ca, sau đó họ như đầy tràn một niềm vui lớn lao đến nỗi không thể diễn tả bằng lời, nên họ không dùng lời nữa mà chuyển sang tiếng reo vui.
Reo vui là một tiếng phát ra để diễn tả rằng : tâm hồn đang trào dâng một điều gì đó không thể nói lên được. Tiếng reo vui ấy thích hợp với ai hơn là với Thiên Chúa, Đấng không gì diễn tả được ? Đấng không gì diễn tả được là Đấng bạn không thể nói lên được bằng lời. Nếu bạn không thể nói lên bằng lời, mà cũng không được phép thinh lặng, thì bạn còn cách nào hơn là reo vui ? Tâm hồn cứ hân hoan mà không cần lời để niềm vui vô biên không bị ngôn từ giới hạn. Hãy hát cho hay bằng tiếng reo vui để mừng Chúa.
Xướng đápTv 70 (71),8.23 ; 9,3
X Miệng con chứa chan lời tán tụng Chúa, suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh.
Đ Theo nhịp đàn mừng Chúa, miệng con sẽ reo hò.
X Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao.
Đ Theo nhịp đàn mừng Chúa, miệng con sẽ reo hò.
Lời nguyện
Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh Xê-xi-li-a, chúng con đến dâng lời khẩn nguyện : Vì lời thánh nữ chuyển cầu, xin cho chúng con được xứng đáng hát mừng danh thánh Chúa. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.

Thánh thi
Ta cùng hoan hỷ dâng câu hát
Khúc nhạc tri ân ngập cõi lòng,
Chính bởi muôn vàn ân sủng Chúa,
Đoàn người tử đạo đã thành công.
Thủ lãnh biệt tài trong Giáo Hội,
Tướng hùng bách thắng giữa ba quân,
Đạo binh dũng cảm triều đình Chúa
Ngọn đuốc quang minh rực cõi trần.
Thế gian bách hại nhưng đã thắng,
Thể xác đớn đau vẫn coi thường.
Cái chết oai hùng, con đường thẳng,
Khải hoàn thiên quốc, chính quê hương.
Từ đây Thánh Phụ càng vinh hiển,
Rạng rỡ ân tình của Thánh Linh,
Thánh Tử hân hoan vì chư vị :
Niềm vui tràn ngập chốn thiên đình.
Xin Đấng Cứu Tinh đầy lân ái
Đoái nghe ước nguyện của bề tôi
Được cùng chư thánh hàng tử đạo
Hưởng phúc trường sinh mãi muôn đời.
Ca vịnh
Tv 118 (119),145-152Suy niệm lời Chúa trong luật Người banYêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).
XIXĐC Lạy Chúa, hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin.
145 Con kêu van hết lòng, lạy Chúa, xin đáp lại,
thánh chỉ Ngài, con sẽ vâng theo. *
146 Con kêu lên Chúa, xin Ngài cứu chữa,
để con tuân giữ thánh ý Ngài.
147 Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin,
con hằng cậy trông ở lời Chúa. *
148 Canh khuya chưa tàn, này mắt con đã mở,
để suy niệm lời hứa của Ngài.
149 Xin nghe tiếng con, lạy Chúa, bởi vì Ngài nhân hậu,
theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống. *
150 Bọn bất lương sống xa luật Ngài
đã đến gần con mà bách hại.
151 Nhưng lạy Chúa, Chúa ở gần bên con,
mệnh lệnh Chúa đều là chân lý. *
152 Về thánh ý, từ lâu con đã hiểu :
Ngài đã thiết lập đến muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin.
Tc Xh 15,1-4.8-13.17-18Dân Chúa ca khúc khải hoàn sau khi vượt qua Biển ĐỏNhững người đã chiến thắng con vật, cất tiếng hát bài ca của ông Mô-sê, tôi trung của Thiên Chúa (Kh 15,2-3).
ĐC Chúa là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.
1 Tôi xin hát mừng Chúa,
Đấng cao cả uy hùng :
kÿ binh cùng chiến mã,
Người xô xuống đại dương.
2 Chúa là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.
Người là Chúa tôi thờ,
xin dâng lời vinh chúc,
Người là Chúa tổ tiên,
mừng Người câu tán tụng.
3 Người là trang chiến binh,
danh Người là “Đức Chúa”.
4 Xa mã Pha-ra-ô,
Người xô xuống lòng biển,
tướng dũng với binh hùng,
chết chìm trong Biển Đỏ.
8 Nộ khí Ngài, lạy Chúa,
đã khiến nước dâng lên,
sóng trùng dương dồn lại
dựng đứng như tường thành ; *
giữa lòng biển thẳm sâu,
nước bỗng đâu ngừng chảy.
9 Địch quân tự nhủ rằng :
“Ta đuổi theo bắt lấy,
chiến lợi phẩm đem chia,
mới no lòng thoả dạ ; *
ta tuốt lưỡi gươm trần,
cứ thẳng tay tiêu diệt.”
10 Ngài hà hơi nổi gió,
biển vùi lấp chúng đi,
chìm lỉm tựa như chì
giữa nước sâu cuồn cuộn.
11 Ai trong bậc thần minh
được như Ngài, lạy Chúa ? *
Ai sánh được như Ngài,
Đấng rạng ngời thánh thiện,
lập chiến công khủng khiếp,
làm nên việc diệu kỳ ?
12 Tay hữu Ngài giơ lên,
đất rẽ ra nuốt chúng. *
13 Còn dân đã chuộc về,
Ngài yêu thương dìu dắt,
lấy quyền lực dẫn đưa
tới đất thiêng Ngài ngự.
17 Ngài cho dân tiến vào,
định cư họ trên núi,
núi gia nghiệp của Ngài.
Lạy Chúa, chính nơi đây
Ngài chọn làm chỗ ở,
đây cũng là đền thánh
tự tay Ngài lập nên.
18 Chúa là Vua hiển trị
đến muôn thuở muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Chúa là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.
Tv 116 (117)Ca tụng lòng thương xót của Thiên ChúaTôi xin nói với anh em : dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là do lòng thương xót của Người (Rm 15,8-9).
ĐC Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa.
1 (Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa),
ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người !
2 Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,
lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa.
Lời Chúa2 Cr 1,3-5
Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Ki-tô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi.
Xướng đáp
X Kẻ ngay lành được sống
cho đến mãi muôn đời.
Đ Kẻ ngay lành được sống
cho đến mãi muôn đời.
X Vì Thiên Chúa là phần thưởng của họ.
Đ cho đến mãi muôn đời.
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Kẻ ngay lành được sống
cho đến mãi muôn đời.
Thánh ca Tin Mừng “Chúc tụng Đức Chúa” (Benedictus)
ĐC Khi bình minh ló rạng, thánh nữ Xê-xi-li-a liền hô lên :
“Này các chiến sĩ của Chúa Ki-tô,
hãy loại bỏ những việc làm ám muội
và cầm lấy khí giới của sự sáng.”
Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.
Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa :
Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;
Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
Và nhớ lại lời xưa giao ước ;
Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : *
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
Bảo cho Dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Khi bình minh ló rạng, thánh nữ Xê-xi-li-a liền hô lên :
“Này các chiến sĩ của Chúa Ki-tô,
hãy loại bỏ những việc làm ám muội
và cầm lấy khí giới của sự sáng.”
Lời cầu
Đức Ki-tô, Vị Chứng Nhân trung thành, đã ban cho các thánh tử đạo lòng dũng cảm để làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta hãy chúc tụng Người và tung hô :
Chúa đã đổ máu đào cứu chuộc chúng con, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.
Các thánh tử đạo đã tự nguyện hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho đức tin, – xin Chúa cho lòng trí chúng con được tự do hoàn toàn.
Chúa đã đổ máu đào cứu chuộc chúng con, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.
Các thánh tử đạo đã đổ máu mình để tuyên xưng Danh Thánh, – xin ban cho chúng con một đức tin bền vững.
Chúa đã đổ máu đào cứu chuộc chúng con, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.
Các thánh tử đạo đã vác thập giá theo chân Chúa, – xin cho chúng con biết can đảm chấp nhận mọi đau thương của cuộc đời.
Chúa đã đổ máu đào cứu chuộc chúng con, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.
Các thánh tử đạo đã nhuộm áo mình trong máu Con Chiên, – xin cho chúng con thoát khỏi mọi cạm bẫy của thế gian này.
Chúa đã đổ máu đào cứu chuộc chúng con, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện.
Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.
Lời nguyện
Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh Xê-xi-li-a, chúng con đến dâng lời khẩn nguyện : Vì lời thánh nữ chuyển cầu, xin cho chúng con được xứng đáng hát mừng danh thánh Chúa. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoànVà ở cùng cha.
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con,
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoànA-men.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
Giờ BaThánh thi
Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,
Rủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,
Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con
Toả bao la rạng ngời muôn ánh sáng.
Để chúng con, trong lòng như ngoài miệng,
Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân
Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần
Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 118 (119),33-40Suy niệm lời Chúa trong luật Người banYêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).
VĐC Lạy Chúa, xin dẫn con đi trên đường mệnh lệnh Chúa.
33 Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ,
con nguyện đi theo mãi đến cùng. *
34 Xin cho con được trí thông minh
để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.
35 Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,
vì con ưa thích đường lối đó. *
36 Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý,
không ngả theo lợi lộc tiền tài.
37 Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo,
và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài. *
38 Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa,
để người người kính sợ Thánh Danh.
39 Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ,
vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao ! *
40 Con khát khao huấn lệnh của Ngài,
vì Ngài công chính, xin cho con được sống.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, xin dẫn con đi trên đường mệnh lệnh Chúa.
Tv 33 (34)Chúa cứu độ người lànhAnh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành biết bao (1 Pr 2,3).
IĐC Ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.
2 Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. *
3 Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa,
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
4 Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,
ta đồng thanh tán tụng danh Người. *
5 Tôi đã tìm kiếm Chúa và Người đáp lại,
giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
6 Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. *
7 Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhậm lời,
cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.
8 Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh
để giải thoát những ai kính sợ Người. *
9 Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy :
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người !
10 Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi,
vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi. *
11 Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ,
còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.
IIĐC Hãy cố gắng ăn ở thuận hoà.
12 Các con ơi, hãy đến mà nghe,
Ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ Chúa. *
13 Ai là người thiết tha được sống,
ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc chứa chan.
14 Phải giữ mồm giữ miệng,
đừng nói lời gian ác điêu ngoa ; *
15 hãy làm lành lánh dữ,
tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà.
17 Chúa đối đầu với quân gian ác,
xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời, *
16 nhưng để mắt nhìn người chính trực
và lắng tai nghe tiếng họ kêu.
18 Họ kêu xin và Chúa đã nhậm lời,
giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. *
19 Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ,
cứu những tâm thần thất vọng ê chề.
20 Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân,
nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. *
21 Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn,
dầu một khúc cũng không giập gẫy.
22 Quân gian ác chết vì tội ác,
kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân. *
23 Chúa cứu mạng các người tôi tớ,
ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Hãy cố gắng ăn ở thuận hoà.
Lời Chúa 1 V 8,60-61
Mọi dân trên mặt đất sẽ nhìn nhận Đức Chúa chính là Thiên Chúa, không có Chúa nào khác. Các ngươi phải hết lòng với Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, mà bước đi theo các giới răn và tuân giữ các mệnh lệnh của Người như ngày nay.
Xướng đáp
X Lạy Chúa, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.
Đ Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, cùng là Đấng uy linh cao cả, chúng con là những kẻ thuộc quyền Chúa, xin đổ trên chúng con ánh sáng của Thánh Thần, để chúng con thoát khỏi mọi thù địch và được hân hoan ca tụng Chúa không ngừng. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.
Giờ SáuThánh thi
Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,
Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,
Đoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng
Thờ lạy Chúa, Đấng Toàn Năng cao cả.
Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,
Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,
Cho bác ái thành mưa sa tưới gội
Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 118 (119),33-40Suy niệm lời Chúa trong luật Người banYêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).
VĐC Lạy Chúa, xin dẫn con đi trên đường mệnh lệnh Chúa.
33 Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ,
con nguyện đi theo mãi đến cùng. *
34 Xin cho con được trí thông minh
để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.
35 Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,
vì con ưa thích đường lối đó. *
36 Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý,
không ngả theo lợi lộc tiền tài.
37 Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo,
và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài. *
38 Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa,
để người người kính sợ Thánh Danh.
39 Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ,
vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao ! *
40 Con khát khao huấn lệnh của Ngài,
vì Ngài công chính, xin cho con được sống.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, xin dẫn con đi trên đường mệnh lệnh Chúa.
Tv 33 (34)Chúa cứu độ người lànhAnh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành biết bao (1 Pr 2,3).
IĐC Ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.
2 Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. *
3 Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa,
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
4 Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,
ta đồng thanh tán tụng danh Người. *
5 Tôi đã tìm kiếm Chúa và Người đáp lại,
giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
6 Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. *
7 Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhậm lời,
cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.
8 Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh
để giải thoát những ai kính sợ Người. *
9 Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy :
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người !
10 Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi,
vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi. *
11 Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ,
còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.
IIĐC Hãy cố gắng ăn ở thuận hoà.
12 Các con ơi, hãy đến mà nghe,
Ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ Chúa. *
13 Ai là người thiết tha được sống,
ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc chứa chan.
14 Phải giữ mồm giữ miệng,
đừng nói lời gian ác điêu ngoa ; *
15 hãy làm lành lánh dữ,
tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà.
17 Chúa đối đầu với quân gian ác,
xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời, *
16 nhưng để mắt nhìn người chính trực
và lắng tai nghe tiếng họ kêu.
18 Họ kêu xin và Chúa đã nhậm lời,
giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. *
19 Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ,
cứu những tâm thần thất vọng ê chề.
20 Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân,
nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. *
21 Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn,
dầu một khúc cũng không giập gẫy.
22 Quân gian ác chết vì tội ác,
kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân. *
23 Chúa cứu mạng các người tôi tớ,
ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Hãy cố gắng ăn ở thuận hoà.
Lời Chúa Gr 17,9-10
Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người. Ai dò thấu được ? Ta là Đức Chúa, Ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can. Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tuỳ theo cách nó sống và việc nó làm.
Xướng đáp
X Xin Chúa tha các tội
con phạm mà chẳng hay.
Đ Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo.
Lời nguyện
Lạy Chúa là lửa hồng mến thương rực sáng muôn đời, xin Chúa hằng thiêu đốt tâm hồn chúng con, để chúng con vừa kính mến Chúa trên hết mọi sự, vừa thương yêu anh em vì Chúa. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.
Giờ ChínThánh thi

Lạy Thiên Chúa, Đấng thường hằng bất biến,
Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,
Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,
Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.
Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên
Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,
Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại
Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.
Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.
Ca vịnh
Tv 118 (119),33-40Suy niệm lời Chúa trong luật Người banYêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).
VĐC Lạy Chúa, xin dẫn con đi trên đường mệnh lệnh Chúa.
33 Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ,
con nguyện đi theo mãi đến cùng. *
34 Xin cho con được trí thông minh
để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.
35 Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,
vì con ưa thích đường lối đó. *
36 Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý,
không ngả theo lợi lộc tiền tài.
37 Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo,
và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài. *
38 Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa,
để người người kính sợ Thánh Danh.
39 Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ,
vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao ! *
40 Con khát khao huấn lệnh của Ngài,
vì Ngài công chính, xin cho con được sống.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, xin dẫn con đi trên đường mệnh lệnh Chúa.
Tv 33 (34)Chúa cứu độ người lànhAnh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành biết bao (1 Pr 2,3).
IĐC Ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.
2 Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. *
3 Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa,
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
4 Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,
ta đồng thanh tán tụng danh Người. *
5 Tôi đã tìm kiếm Chúa và Người đáp lại,
giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
6 Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. *
7 Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhậm lời,
cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.
8 Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh
để giải thoát những ai kính sợ Người. *
9 Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy :
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người !
10 Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi,
vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi. *
11 Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ,
còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.
IIĐC Hãy cố gắng ăn ở thuận hoà.
12 Các con ơi, hãy đến mà nghe,
Ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ Chúa. *
13 Ai là người thiết tha được sống,
ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc chứa chan.
14 Phải giữ mồm giữ miệng,
đừng nói lời gian ác điêu ngoa ; *
15 hãy làm lành lánh dữ,
tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà.
17 Chúa đối đầu với quân gian ác,
xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời, *
16 nhưng để mắt nhìn người chính trực
và lắng tai nghe tiếng họ kêu.
18 Họ kêu xin và Chúa đã nhậm lời,
giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. *
19 Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ,
cứu những tâm thần thất vọng ê chề.
20 Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân,
nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. *
21 Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn,
dầu một khúc cũng không giập gẫy.
22 Quân gian ác chết vì tội ác,
kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân. *
23 Chúa cứu mạng các người tôi tớ,
ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Hãy cố gắng ăn ở thuận hoà.
Lời Chúa Kn 7,27a ; 8,1
Dầu chỉ một mình, Đức Khôn Ngoan vẫn có thể làm được mọi sự ; luôn luôn bất biến, Đức Khôn Ngoan đổi mới được muôn loài. Từ chân trời này, Đức Khôn Ngoan vươn mạnh tới chân trời kia, cai quản mọi loài thật tốt đẹp.
Xướng đáp
X Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại,
Đ tư tưởng Ngài thâm thuý lắm thay.
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con và cho chúng con được bình an trọn vẹn, để chúng con biết tìm kiếm Chúa mọi ngày trong đời sống chúng con, và nhờ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a chuyển cầu, chúng con được vững tâm đến cùng Chúa. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sự Nào ta chúc tụng Chúa.
Cộng đoànTạ ơn Chúa.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sự Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
Thánh thi
Muôn lạy Đức Ki-tô, đoàn tín hữu
Xưng tụng Ngài là Chúa Tể thời gian,
Vua muôn dân trong khắp cả vũ hoàn,
Ngài bá chủ muôn cõi lòng nhân thế.
Trên thiên quốc, cả triều thần oai vệ
Bái phục Ngài và ca ngợi tán dương,
Chúng con đây cùng cất tiếng reo mừng,
Hoan hô Chúa là Quân Vương cao cả.
Ngài giáng phúc bình an cho thiên hạ,
Xin thay lòng đổi dạ kẻ gian ngoan,
Và rủ thương quy tụ hết về đoàn
Bao chiên lạc đã xa lìa ân sủng.
Chính vì thế mà tay Ngài mở rộng
Khi bị treo trên thập tự máu hồng,
Trái tim Ngài, lửa yêu mến nấu nung
Còn để lại vết giáo đâm vĩnh cửu.
Chính vì thế mà dưới hình bánh rượu,
Ngài ẩn thân làm của lễ âm thầm,
Trên bàn thờ Ngài khơi mạch Thánh Tâm
Tuôn đổ xuống đoàn con dòng cứu độ.
Muôn lạy Chúa Giê-su, Ngôi Thánh Tử,
Chúng con dâng lời vinh chúc chân tình
Đấng hợp cùng Thánh Phụ với Thánh Linh
Hằng thống trị muôn loài bằng thương mến.
Ca vịnh
Tv 112 (113)Danh Chúa đáng ca ngợiChúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).
ĐC Người sẽ được mệnh danh
là Đức Vua đem lại hoà bình,
ngôi báu Người bền vững thiên thu.
1 Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,
nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !
2 Chúc tụng danh thánh Chúa,
tự giờ đây cho đến mãi muôn đời ! *
3 Ca ngợi danh thánh Chúa,
từ rạng đông tới lúc chiều tà !
4 Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
5 Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta,
Đấng ngự chốn cao vời,
6 cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất !
7 Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *
8 đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
hàng quyền quý dân Người.
9 Người làm cho đàn bà son sẻ
thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Người sẽ được mệnh danh
là Đức Vua đem lại hoà bình,
ngôi báu Người bền vững thiên thu.
Tv 116 (117)Ca tụng lòng thương xót của Thiên ChúaTôi xin nói với anh em : dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là do lòng thương xót của Người (Rm 15,8-9).
ĐC Triều đại Người, thiên niên vĩnh cửu,
mọi vua chúa đều phụng sự và quy phục Người.
1 Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,
ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người !
2 Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,
lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Triều đại Người, thiên niên vĩnh cửu,
mọi vua chúa đều phụng sự và quy phục Người.
Tc Kh 4,11 ; 5,9.10.12Những người được Chúa cứu chuộc,
dâng lời ca ngợi Chúa
ĐC Đức Ki-tô nắm trọn uy thế,
vinh dự và vương quyền,
mọi dân nước, chi tộc và ngôn ngữ
đều phụng sự Người đến thiên thu.
411 Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
Ngài xứng đáng lãnh nhận
vinh quang danh dự và uy quyền,
vì Ngài đã dựng nên muôn vật, *
và do ý Ngài muốn,
mọi loài liền có và được dựng nên.
5 9 Lạy Chúa Ki-tô,
Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn Sách Trời
và mở ấn niêm phong,
vì Ngài đã bị giết
và đã lấy máu đào
chuộc về cho Thiên Chúa
muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ,
thuộc mọi nước mọi dân.
10 Ngài cũng làm cho họ
thành một vương quốc, thành những tư tế,
để phụng thờ Thiên Chúa chúng con, *
và họ sẽ làm chủ mặt đất này.
12 Con Chiên đã bị giết
nay xứng đáng lãnh nhận
phú quý và uy quyền, *
khôn ngoan cùng sức mạnh,
danh dự với vinh quang,
và muôn lời cung chúc.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

ĐC Đức Ki-tô nắm trọn uy thế,
vinh dự và vương quyền,
mọi dân nước, chi tộc và ngôn ngữ
đều phụng sự Người đến thiên thu.
Lời Chúa x. Ep 1,20-23
Thiên Chúa đã làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh ; mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn.
Xướng đáp
X Ngài nắm vương quyền, muôn lạy Chúa,
quả thật, Ngài cao cả toàn năng,
Đ Ngài nắm vương quyền, muôn lạy Chúa,
quả thật, Ngài cao cả toàn năng,
X làm bá chủ trên hết mọi loài.
Đ quả thật, Ngài cao cả toàn năng,
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Ngài nắm vương quyền, muôn lạy Chúa,
quả thật, Ngài cao cả toàn năng,
Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Magnificat)
ĐC Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngôi báu của tổ phụ Đa-vít,
Người sẽ làm Vua nhà Gia-cóp đến muôn đời,
và vương quyền Người sẽ vô cùng vô tận.
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngôi báu của tổ phụ Đa-vít,
Người sẽ làm Vua nhà Gia-cóp đến muôn đời,
và vương quyền Người sẽ vô cùng vô tận.
Lời cầu
Đức Ki-tô Vua là Đấng hiện hữu trước muôn loài, chính nhờ Người mà tất cả được tồn tại. Chúng ta hãy tha thiết cầu xin :
Xin cho triều đại Chúa mau đến.
Chúa là Vua và là Mục Tử của chúng con, xin quy tụ đoàn chiên Chúa từ khắp cùng trái đất, – và dẫn đưa tới đồng cỏ xanh tươi.
Xin cho triều đại Chúa mau đến.
Chúa là Đấng lãnh đạo và cứu độ chúng con, xin chữa lành những kẻ yếu đau, tìm kiếm những ai xa lạc, gìn giữ những người mạnh khoẻ, – xin quy tụ những ai tản mác, củng cố niềm tin cho những kẻ gặp bước đường cùng.
Xin cho triều đại Chúa mau đến.
Chúa là Vị Thẩm Phán chí tôn, – xin cho chúng con được thừa hưởng Nước Trời mà Chúa Cha đã dọn sẵn cho chúng con trước khi tạo thành vũ trụ.
Xin cho triều đại Chúa mau đến.
Chúa là Vua đem lại hoà bình, xin tiêu diệt mầm mống chiến tranh, – và cho muôn dân được an cư lạc nghiệp.
Xin cho triều đại Chúa mau đến.
Chúa là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết sống lại, – xin cho những ai đã lìa thế được cùng Chúa sống lại vinh quang.
Xin cho triều đại Chúa mau đến.
Kinh Lạy Cha mọi người cùng đọc.
Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Ki-tô là người Con Chúa hằng ưu ái và là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi, biết phụng thờ Chúa là Đấng cao cả uy linh, và không ngớt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin
Kết thúc
Chủ sựChúa ở cùng anh (chị) em.
Cộng đoànVà ở cùng cha.
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
là Chúa Cha và Chúa Con
và Chúa Thánh Thần
ban phúc lành cho anh (chị) em.
Cộng đoànA-men.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours

Giáo đầu
Chủ sựLạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoànMuôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
Ha-lê-lui-a.
(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).Thánh thi
Muôn lạy Chúa Ki-tô Ánh Sáng
Bừng lên cho khuất dạng đêm đen,
Hào quang muôn thuở diệu huyền
Soi đường tín hữu đi trên cõi đời.
Cúi xin Đấng tuyệt vời thánh thiện
Lắng nghe lời khấn nguyện nài van,
Thương ban giấc ngủ yên hàn,
Được kề bên Chúa an toàn thong dong.
Dầu mắt ngủ nhưng lòng vẫn thức,
Vẫn tin yêu một mực chân tình,
Xin giơ tay hữu uy linh
Như đồn bảo vệ, như thành chở che.
Cúi xin Đấng phù trì đoái đến,
Ngăn chước thù độc hiểm gớm ghê,
Giữ đoàn con cả đôi bề,
Máu Ngài tuôn đổ chuộc về thuở xưa.
Chúa Ki-tô là Vua nhân ái,
Kính dâng Ngài cùng với Chúa Cha,
Hợp cùng Thiên Chúa Ngôi Ba
Ngàn muôn phước cả vinh hoa đời đời.
Ca vịnh
Tv 4Lời tạ ơnThiên Chúa biệt đãi Đức Ki-tô, Đấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết (thánh Âu-tinh).
ĐC Lạy Chúa, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.
2 Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,
khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. *
Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,
xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.
3 Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ
lòng vẫn còn chai đá *
ưa thích chuyện hư không,
chạy theo điều giả dối ?
4 Hãy biết rằng :
Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa ; *
khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.
5 Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,
trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh. *
6 Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền
và tin tưởng vào Chúa.
7 Biết bao kẻ nói rằng :
“Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc ?” *
Lạy Chúa, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.
8 Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc
hơn khi thiên hạ được mùa, lúa rượu đầy dư.
9 Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ, *
vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,
10 ban cho con được sống yên hàn.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Lạy Chúa, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.
Tv 133 (134)Kinh chiều trong đền thánhNào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người (Kh 19,5).
ĐC Hãy chúc tụng Thiên Chúa,
đêm đêm suốt canh dài.
1 Hỡi tất cả những người tôi tớ Chúa
ứng trực suốt đêm trong thánh điện,
nào chúc tụng Chúa đi !
2 Hãy giơ tay hướng về cung thánh
mà dâng lên lời chúc tụng Người.
3 Cúi xin Đấng tạo thành trời đất
xuống cho bạn muôn vàn phúc cả
từ núi thánh Xi-on.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐC Hãy chúc tụng Thiên Chúa,
đêm đêm suốt canh dài.
Lời Chúa Đnl 6,4-7
Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy.
(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).
Xướng đáp
X Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Đ Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
X Ngài đã cứu chuộc chúng con,
lạy Chúa Trời thành tín.
Đ con xin phó thác hồn con.
X Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
Đ Trong tay Ngài, lạy Chúa,
con xin phó thác hồn con.
Tc Tin Mừng “Muôn lạy Chúa” (Nunc dimittis)
ĐCLạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình.
Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này
được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : *
đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
ĐCLạy Chúa, lúc chúng con còn thức,
xin Ngài cứu vớt cho, *
khi chúng con đã ngủ,
xin Chúa cũng giữ gìn, *
để cùng thức tỉnh với Đức Ki-tô,
và nghỉ ngơi an bình.
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin viếng thăm chúng con đêm nay, để sớm mai, nhờ quyền năng Chúa, chúng con được thức dậy và hân hoan mừng ngày Đức Ki-tô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Kết thúc
Chủ sựXin Thiên Chúa toàn năng
cho ta qua một đêm yên ổn,
và giờ sau hết được chết lành.
Cộng đoànA-men.
Ca vãn kính Đức Mẹ
Kính chào Đức Nữ Vương (Salve Regina)
Kính chào Đức Nữ Vương,
Bà là Mẹ xót thương,
Ngọt ngào cho cuộc sống,
Kính chào Lẽ Cậy Trông !
Này con cháu E-và,
Thân phận người lưu lạc,
Chúng con ngửa trông Bà,
Kêu Bà mà khóc lóc,
Than thở với rên la
Trong lũng đầy nước mắt.
Bà là Nữ Trạng Sư,
Nguyện đưa mắt nhân từ,
Phía đoàn con đoái lại ;
Và sau đời khổ ải,
Xin Bà khứng tỏ ra
Cho đoàn con được thấy
Quả phúc bởi lòng Bà :
Đức Giê-su khả ái.
Ôi lượng cả khoan hồng,
Ôi tấm lòng xót thương,
Ôi dịu hiền nhân hậu,
Trinh Nữ Ma-ri-a.

Copyrighted Works by Translation Group of The Liturgy of The Hours


  Gửi cho bạn bè         In trang web

Thánh Giê-rô-ni-mô

Thành viên

Tên người dùng:

Mật khẩu:

Đăng ký |

Quên mật khẩu

Nhận bài qua email