Các bài viết

 • Tình yêu giữa Chúa Cha và Đức Giê-su, tình yêu giữa Đức Giê-su và các môn đệ, cũng như tình yêu giữa các môn đệ với nhau là đề tài lớn trong Tin Mừng Gio-an. Tình yêu này được diễn tả như thế nào? Các môn đệ đón nhận tình yêu và đáp trả tình yêu này bằng cách nào? Đoạn Tin Mừng Ga 15,9-13, trình bày dòng chảy tình yêu giữa Chúa Cha, Đức Giê-su và các môn đệ sẽ giúp trả lời những câu hỏi trên.

 • Ba điều răn yêu thương trong Kinh Thánh  
  Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 22/04/2014
  Chúng ta thường nói đến điều răn yêu thương và mời gọi mọi người sống điều răn yêu thương như Đức Giê-su dạy. Nhưng cụ thể là điều răn nào? Điều răn “yêu thương người thân cận” hay “yêu thương lẫn nhau”? Điều răn mới là điều răn nào và có gì khác với “điều răn cũ”? Đâu là sự khác biệt giữa “điều răn yêu thương” trong Tin Mừng Nhất Lãm và “điều răn yêu thương” trong Tin Mừng Gio-an?

 • Đề tài tình yêu và tình bạn trong Tin Mừng Gio-an  
  Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 12/04/2014
  Tin mừng Gio-an dùng cả danh từ và động từ để diễn tả đề tài “tình yêu” (danh từ: agapê, động từ: agapaô) và “tình bạn” (danh từ: philos, động từ: phileô). Bài viết sẽ trình bày chi tiết cách dùng các từ này. Trước hết sẽ liệt kê những lần các từ này xuất hiện trong Tin Mừng Gio-an, kế đến sẽ trình bày ý nghĩa hai động từ “agapaô” và “phileô”. Sau cùng là phần bàn đến tất cả tương quan tình yêu trong Tin Mừng.

 • TỪ DẠ MẸ ĐẾN NGÔI MỘ MỞ  
  Nt M.A. Nguyễn Thị Sang biên dịch - Ngày 01/04/2014
  Sáng nay, tôi muốn mời các bạn tham dự vào một công việc đang tiến hành, một cuốn sách đang được biên soạn, sẽ mang tựa đề Sinh con là kể truyện : không có việc truyền sự sống con người và truyền đạt lòng tin vào Thiên Chúa mà không có trình thuật, không có truyện kể. Chính đó là lời khẳng định mở đầu Tv 78 :

 • “Ta Là” (egô eimi) trong Tin Mừng Gio-an  
  Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 31/03/2014
  ụm từ “egô eimi” được dùng thế nào trong Tin Mừng Gio-an? Kiểu nói “egô eimi” trong Cựu Ứơc nói đến ai? Nghĩa thần học “egô eimi” của Đức Giê-su trong Tin Mừng Gio-an là gì? Để trả lời những câu hỏi trên, bài viết sẽ trình bày bốn mục...

 • Bài Thương Khó theo thánh Mát-thêu  
  Lm. Giu-se Nguyễn Công Đoan, S.J. - Ngày 28/03/2014
  Trong Phụng Vụ Tuần Thánh hiện nay, ngày chúa nhật Lễ Lá, chúng ta đọc Bài Thương Khó theo Thánh Mát-thêu (năm A) ; thánh Mác-cô (năm B) ; thánh Lu-ca (năm C). Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh thì năm nào cũng đọc Bài Thương Khó theo Thánh Gio-an.

 • Bài viết này sẽ bàn đến các từ ngữ: Xa-tan (Satanas), quỷ (diabolos, daimonion), Ác thần (ponêros) trong Cựu Ước, trong các tài liệu giữa hai Giao Ước (les écrits intertestamentaires) và trong Tân Ước.

 • Nhị nguyên (dualisme) trong Tin Mừng Gio-an  
  Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 02/03/2014
  Tác giả Tin Mừng Gio-an dùng nhiều đề tài và ngôn ngữ nhị nguyên. Nhị nguyên trong Tin Mừng nhằm diễn tả thần học và trình bày mặc khải.

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email