Các bài viết

 • Cáo Phó  
  NPD-CGKPV - Ngày 14/06/2014
  Linh mục An-be-tô Trần Phúc Nhân vừa được Chúa gọi về

 • Trong Tin Mừng Gio-an, người thuật chuyện thường dùng các động từ “đến với”, “thấy” và “tin vào” với đối tượng là Đức Giê-su. Quan sát lối hành văn này sẽ giúp những ai muốn thiết lập tương quan đích thực với Đức Giê-su, đạt được kết quả mong đợi.

 • Bài viết này sẽ trình bày những yếu tố gây khủng hoảng niềm tin và giải pháp để vượt qua khủng hoảng, nhờ đó giữ vững niềm tin vào Đức Giê-su và sống niềm vui và bình an của Đức Giê-su ban tặng.

 • BIÊN BẢN BUỔI HỌP ĐỊNH KỲ 21-05-2014  
  NPD CGKPV - Ngày 26/05/2014
  Sau lời mở đầu của cha Tỉnh, sr Tuyết báo cáo về công việc của tổ: Đã hoàn tất được 138 Tv. Có đưa ra vấn đề cách dịch khác nhau của từ Adonai: chỗ này dịch là Chúa, chỗ khác dịch là Chúa tôi, mà không nhất thiết có suffix hay không. Sau những góp ý, mọi người thống nhất là cứ tuỳ ngữ cảnh mà dùng một trong hai lối dịch đó. Một từ nữa là ḥēk …trong Từ điển cho 2 nghĩa: palais và bouche. Trong Bible Words9 cho 18 lần, cũng tuỳ ngữ cảnh để chọn từ cho phù hợp.

 • CÓ MỘT VỊ GIÁM MỤC NHƯ THẾ !  
  Nguyễn Tuấn Hoan - Ngày 26/05/2014
  Trong một lần đến thăm nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ vào cuối năm 2012, Đức cha Mi-ca-en Hoàng Đức Oanh, Giám mục giáo phận Kon-tum có nhã ý mời nhóm lên tham quan giáo phận của ngài. Các thành viên rất muốn đến nơi đây để thấy những điều đã nghe biết về những sinh hoạt về Lời Chúa trong giáo phận của ngài.

 • Gia Lai- Vào lúc 19h45 ngày 5/5/2014 nhóm phiên dịch giờ kinh phụng vụ do ChaPascal Nguyễn Ngọc Tĩnh làm trưởng đoàn cùng đi có các linh mục tu sĩ và cộng tác viên đã về thăm giáo phận KonTum. Đoàn được GM giáo phận KonTum, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh đón tiếp. Sau khi chào hỏi, đoàn được Đức GM đưa về thăm giáo xứ Thăng Thiên do Cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyên Vân Đông phụ trách. Tại đây đoàn được GM và Cha TĐD giới thiệu về một trường hợp sống đạo của chị Hạnh.

 • Tin (pisteuô) trong Tin Mừng Gio-an  
  Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 19/05/2014
  Với 99 lần trong Tin Mừng Gio-an, động từ “pisteuô (tin)” là đề tài thần học quan trọng. Tác giả nhấn mạnh “hành động tin” bằng cách chỉ dùng động từ “pisteuô” (tin), danh từ “pistis” (lòng tin, đức tin) không xuất hiện trong Tin Mừng này. Để tìm hiểu động từ “pisteuô (tin)” trong Tin Mừng Gio-an, bài viết sẽ trình bày ba mục chính: (I) Số lần và nơi xuất hiện động từ “pisteuô” (tin); (II) Cách dùng động từ “pisteuô” (tin); (III) Ba cấp độ tin vào Đức Giê-su.

 • Ai “yêu mến Đức Giê-su” và “giữ các điều răn của Người” sẽ được Chúa Cha và Đức Giê-su yêu mến, đồng thời được “Chúa Cha”, “Đức Giê-su”, “Thánh Thần” đến và ở lại với người ấy.

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email