Các bài viết

 • Danh từ “sự thật” (alêtheia) xuất hiện 20 lần trong ba thư Gio-an. Cụ thể là danh từ này xuất hiện 9 lần trong thư thứ nhất Gio-an (1Ga 1,6.8; 2,4.21a.21b; 3,18.19; 4,6; 5,6), 5 lần trong thư thứ hai (2Ga 1a.1b.2.3.4) và 6 lần trong thư thứ ba Gio-an (3Ga 1.3a.3b.4.8.12)...

 • Trong bầu khí hân hoan của những ngày chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh và Năm Mới dương lịch, trong khung cảnh thiên nhiên thoáng mát tại một khu du lịch không cách xa trung tâm thành phố bao nhiêu, nhân lễ mừng 40 năm hiện diện của Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ, anh chị em hân hạnh tiếp đón...

 • Ý NGHĨA LỄ MỪNG 40 NĂM HIỆN DIỆN CỦA NHÓM CGKPV (15-12-2011)  
  Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, ofm - Ngày 23/12/2011
  Công Đồng Va-ti-ca-nô II hiển nhiên là một biến cố lớn mang tính quyết định trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo hiện đại. Chính theo lệnh của Công Đồng mà kho tàng Lời Chúa được mở rộng cho mọi tín hữu. Vào chính thời gian diễn ra Công Đồng, và trong những năm kế tiếp, một số anh chị em linh mục và tu sĩ Việt Nam theo học ở Âu Châu, rồi trở về nước mang hoài bão góp phần làm cho hoa quả của Công Đồng đem lại lợi ích thiêng liêng cho đời sống Ki-tô hữu.

 • Kỷ yếu 40 năm hiện diện  
  Nhóm PD/CGKPV - Ngày 14/12/2011
  Các bài viết trong tập Kỷ yếu 40 năm hiện diện của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

 • Đoạn Tin Mừng Mt 18,12-14 thuật lại dụ ngôn 100 con chiên, trong đó 99 con chiên không đi lạc và 1 con chiên bị lạc đường. Mục tử lựa chọn để lại 99 con trên núi để đi tìm con chiên lạc. Lựa chọn với tỷ lệ 1/100 này có hợp lý không? Cách ứng xử của mục tử trong dụ ngôn có được thực thi trong lịch sử Ít-ra-en không?

 • “Tin mừng” trong “sách Tin Mừng” Mác-cô  
  Lm. Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 27/11/2011
  Trong bốn sách Tin Mừng, danh từ “tin mừng” (euaggelion) xuất hiện 8 lần trong sách Tin Mừng Mác-cô (1,1.14.15; 8,35; 10,29; 13,10; 14,9; 16,15), xuất hiện 4 lần trong Tin Mừng Mát-thêu (Mt 4,23; 9,25; 24,14; 26,13) và không xuất hiện trong Tin Mừng Lu-ca và Tin Mừng Gio-an.

 • Khi đọc các trình thuật trong 11 chương đầu của sách Sáng thế, nếu không đặt lại bản văn trong ngữ cảnh và ngữ nghĩa độc đáo của nó thì quả thật không dễ dàng để khám phá hết các ý nghĩa nhân văn và thần học trong sứ điệp của các tác giả biên soạn.

 • Thư thứ nhất Gio-an có tương quan với Tin Mừng Gio-an, nhưng Tin Mừng Gio-an và ba thư Gio-an được viết trong những bối cảnh khác nhau. Thư thứ nhất Gio-an mô tả tình trạng của cộng đoàn đang bị chia rẽ

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email