Các bài viết

 • Phân tích thuật chuyện và cấu trúc sử dụng lối tiếp cận đồng đại (approche synchronique), vì thế phương pháp này lấy bản văn làm trọng tâm và xem bản văn như một tổng thể có ý nghĩa. Khi áp dụng phân tích thuật chuyện và cấu trúc vào Tin Mừng Gio-an, tác giả G. S. Sloyan viết: “Chúng ta có thể thoáng thấy lịch sử của cộng đoàn Gio-an qua cửa sổ Tin Mừng, nhưng mục đích của tác giả sách Tin Mừng trước tiên không phải là lịch sử mà là một câu chuyện tường thuật”

 • Có nhiều bộ tự điển và sách chú giải Kinh Thánh bằng tiếng Anh có giá trị có thể dùng để học hỏi và nghiên cứu Kinh Thánh. Tự Điển (Dictionary) và Sách Chú Giải (Commentary) có thể chia làm hai loại.

 • Cấu trúc 7 thông điệp cho 7 Hội Thánh trong sách Khải Huyền (Kh 2–3)  
  Lm. Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 24/03/2012
  Nội dung 7 thông điệp của Đức Giê-su Phục Sinh nói với 7 Hội Thánh được ngôn sứ Gio-an thuật lại trong Kh 2–3. Hai chương này thuộc thể văn trình thuật cho biết phần nào tình trạng và hoàn cảnh của 7 Hội Thánh. Phần các thị kiến gồm 18 chương (Kh 4,1–22,5) dài hơn phần thông điệp cho 7 Hội Thánh chỉ có 2 chương (Kh 2–3), nhưng nội dung hai chương này rất quan trọng để hiểu toàn bộ sách Khải Huyền.

 • Đoạn văn Ga 13,1-32 nói về Giờ đã đến, đó là giờ Đức Giê-su yêu thương những kẻ thuộc về Người cho đến cùng. Đề tài yêu thương này được thuật lại trong câu chuyện với ba ý chính: (1) Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ. (2) Phê-rô và các môn đệ không hiểu về những gì đang xảy ra. Đặc biệt đoạn văn Ga 13,1-32 dành phần quan trọng để nói về (3) việc Giu-đa nộp Thầy. Ba đề tài chính của đoạn văn này liên kết với nhau như thế nào?

 • Phương pháp đọc KT: Cấu trúc một đoạn văn  
  Lm. Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 10/03/2012
  Hai phương pháp phân tích bản văn Kinh Thánh phổ biến hiện nay là phân tích thuật chuyện và phân tích cấu trúc. Bài viết này sẽ tìm hiểu các kiểu cấu trúc một đoạn văn. Tìm hiểu cấu trúc đoạn văn là bước quan trọng để xem các ý tưởng trong đoạn văn được sắp xếp và xây dựng như thế nào, điều gì nói trước, điều gì nói sau, và các ý tưởng tiến triển theo thứ tự nào...

 • Thể văn MIDRASH của sách KINH THÁNH là thể văn gì?  
  Lm. Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 03/03/2012
  Thuật ngữ MIDRASH là tiếng Híp-ri có nghĩa là “xem xét” (examiner), “giải thích” (expliquer). Thể văn midrash là loại văn chương chú giải (exégèse) các sách Kinh Thánh của các thầy Ráp-bi (các thầy dạy trong Do Thái giáo).

 • Ba phương pháp phân tích, ba cách đặt câu hỏi (ví dụ: Mc 1,29-31)  
  Lm. Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 03/03/2012
  Có nhiều phương pháp để tìm hiểu một đoạn văn Kinh Thánh, trong đó ba cách tiếp cận bản văn phổ biến hiện nay: 1) Phân tích phê bình lịch sử (l’analyse historico-critique), 2) Phân tích cấu trúc (l’analyse structurale), 3) Phân tích thuật chuyện (l’analyse narrative). Mỗi phương pháp phân tích khai thác những khía cạnh khác nhau của bản văn. Bài viết sẽ trình bày tóm tắt mục đích và sự khác nhau của mỗi lối tiếp cận bản văn.

 • Tiếng La Tinh trong Tin Mừng Mác-cô Hy Lạp  
  Lm. Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 25/02/2012
  Như đã trình bày trong bài viết: “Tác giả, nơi biên soạn, độc giả, niên biểu và tài liệu biên soạn Tin Mừng Mác-cô (Tin Mừng thứ hai)”, một trong những đặc điểm của Tin Mừng Mác-cô là có nhiều từ gốc La Tinh. Bài viết này sẽ liệt kê một số từ ngữ La Tinh xuất hiện trong Tin Mừng Mác-cô. Những từ này được tác giả sách Tin Mừng chuyển âm sang tiếng Hy Lạp, vì Tin Mừng Mác-cô được viết bằng tiếng Hy Lạp

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email