Các bài viết

 • NGƯỜI SA-MA-RI: NGƯỜI NGOẠI BANG?  
  Nt. Ma-ri-a Đỗ Thị Yến - Ngày 02/09/2012
  Chúng ta hay được nghe Tân Ước nhắc đến người Sa-ma-ri với một giọng điệu miệt thị. Tin Mừng Gio-an thì kín đáo và tế nhị hơn khi tác giả đặt lên miệng người phụ nữ câu nói: “Ông là người Do-Thái, tôi là phụ nữ Sa-ma-ri, mà ông lại xin tôi cho ông uống sao ?” (Ga 4,9). Lu-ca thì bộc lộ quan điểm này cách rõ ràng hơn khi đặt lên miệng chính Đức Giê-su lời này: “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Còn chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này” (Lc 17,17-18). Vậy kiểu nói: người ngoại bang phải được hiểu theo nghĩa nào khi áp dụng cho người Sa-ma-ri ?

 • Bộ sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ với các bài đọc Giờ Kinh Sách đang ấn hành gồm 4 quyển, in 2 màu trên giấy Bible Phần Lan, khổ 12 x 18 cm...

 • Cuộc Hội Thảo lần thứ 6 về mục vụ Kinh Thánh do Liên Hiệp Kinh Thánh Công Giáo vùng Đông Nam Á (Catholic Biblical Federation – South East Asia) tổ chức, đã diễn ra từ 6 đến 10 tháng 8 năm 2012 tại tu viện Sancta Ursula, thành phố Bandung, nước Indonesia. Chủ đề của cuộc Hội Thảo: “Lời Chúa trong thế giới chúng ta hôm nay” (Verbum Domini in our world today).

 • Ga 6,22-40. Bánh hằng ngày và bánh hằng sống  
  Lm Giuse Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 28/07/2012
  Trong viễn cảnh văn chương và thần học, Ga 6 có sự thống nhất về văn chương và trình bày hoạt động của Đức Giê-su ở Ga-li-lê, trong khi Ga 5 và Ga 7 thuật lại hoạt động của Người ở Giê-ru-sa-lem. Trong Ga 6, Đức Giê-su mặc khải về căn tính, nguồn gốc và sứ vụ của Người qua đề tài “bánh”...

 • Hội Thảo về Kinh Thánh  
  Nt. Thanh Nga CND - Ngày 30/05/2012
  Hội thảo quốc tế lần thứ 6 của RRENAB (Mạng lưới Nghiên cứu Phương pháp Phân tích Thuật truyện và Kinh Thánh) đã được tổ chức tại đại học Công giáo Louvain (UCL) từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 05 vừa qua, dưới ánh mặt trời ấm áp sau những ngày mùa xuân lạnh lẻo ướt át…

 • Ga 16,4b-11: Đấng Pa-rác-lê và thế gian  
  Lm. Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 19/05/2012
  Đoạn văn Ga 16,4b-11 là mặc khải của Đức Giê-su về sự cần thiết Người phải ra đi và về vai trò của Đấng Pa-rác-lê trong tương quan với thế gian. Đấng Pa-rác-lê chứng minh thế gian sai lầm như thế nào, cho ai và để làm gì?

 • Ký sự Phú Quốc  
  Ca-rô-lô Vũ Anh Quốc - Ngày 14/05/2012
  Ký sự Phú Quốc

 • Địa chỉ Email mới của cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh  
  Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh - Ngày 13/05/2012
  Địa chỉ Email mới của cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh.

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email