Các bài viết

 • CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ PHỤC SINH ĐẾN GẶP PHAO-LÔ  
  Nt. Ma-ri-a Đỗ Thị Yến - Ngày 22/08/2013
  Một số trình thuật của Tân Ước đã kể lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giê-su và Sao-lô, với một kết cuộc là một sự thay đổi tận căn trong con người của Sao-lô thành Tác-xô. Để nói về sự thay đổi tận căn ấy, thường người ta hay dùng từ “trở lại”, chính lịch phụng vụ của Giáo Hội cũng cho ta một ngày kính “thánh tông đồ Phao-lô TRỞ LẠI”, ngày 25 tháng giêng.

 • ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ ĐẾN GẶP GỠ CHÚNG TA  
  Nt. Ma-ri-a Đỗ Thị Yến - Ngày 30/06/2013
  Nói về một người thân yêu của chúng ta qua đời, chúng ta đồng ý rằng đó không đơn thuần là một điều duy lý, duy trí, trừu tượng, mà đúng hơn, đó là một vấn đề cụ thể, một vấn đề đụng chạm đến chính bản thân của chúng ta, và chúng ta chuyển đến mức độ của các cảm giác, rồi nhiều lần bộc lộ nó ra ngoài qua nước mắt. Những giọt nước mắt đó là sự diễn tả những tình cảm sâu kín bên trong con người của chúng ta, nó bao gồm cả tâm và trí. Trước một tình huống như thế, chúng ta được mời gọi trao ban một sự đáp trả và có một thái độ căn bản xác định rõ ràng.

 • CẦU NGUYỆN TRONG THÁNH THẦN  
  Nt. Ma-ri-a Đỗ Thị Yến - Ngày 26/05/2013
  Sách Công Vụ Tông Đồ cho chúng ta biết về những gì đã xảy ra trong cộng đoàn các môn đệ tại Giêrusalem sau khi Chúa Giêsu, Đấng đã phục sinh từ cõi chết, lên trời (x. Cv 1,6-11).

 • Rm 13,11: “Tin” hay “tin đạo” ?  
  Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 06/05/2013
  Trong bản văn Hy-lạp, ở Rm 13,11 chỉ có động từ “πιστεύω” (tin) chứ không có từ “đạo”.

 • Tv 143,11: “Danh dự của Ngài” hay “Danh của Ngài” ?  
  Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 06/05/2013
  Tiếng Híp-ri שֵׁם (šëm) có nghĩa là “danh” (name), “danh tiếng” (reputation) hay “tiếng tăm” (renown).

 • Trở lại câu chuyện Phê-rô và An-rê, ai là anh, ai là em ?  
  Lm. Giu-se Nguyễn Công Đoan SJ - Ngày 06/05/2013
  Cách đây ít lâu, trong câu chuyện ở bàn ăn, một cha sinh viên người Việt Nam duy nhất trong nhà nêu vấn đề hai tông đồ Phê-rô và An-rê, ai là anh ai là em ?

 • THÚ VỊ THAY NHỮNG NGÀY NGHỈ…!  
  Nguyễn Tuấn Hoan - Ngày 28/04/2013
  “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi mà nghỉ ngơi đôi chút”.

 • Sở dĩ Công Đồng Vaticanô II bãi bỏ tiếng La-tinh để dùng các tiếng bản xứ trong phụng tự là vì Công Đồng quan tâm sao cho tất cả mọi người hiểu được Lời Chúa dễ dàng hơn. Các nghị phụ mong ước việc này sẽ giúp mọi người khám phá trở lại Sách Thánh, bởi lẽ, như lời xác quyết của thánh Giê-rô-ni-mô, “Không biết Sách Thánh là không biết Đức Ki-tô” …

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email