Các bài viết

 • HỘI NGHỊ năm 2013 tại SIEM REAP (CAMPUCHIA)  
  tường trình của nữ tu M.Amélie NGUYỄN Thị Sang, cnd - Ngày 06/12/2013
  Hội Nghị “Bible Society Board Retreat” này được tổ chức trong ngày 29 tháng 11 năm 2013 tại Siem Reap, Campuchia, với mục tiêu xây dựng tình thân hữu (“fellowship”) giữa những người phục vụ Lời Chúa, và cùng nhắm hướng hoàn thành cách cụ thể sứ mạng của Thánh Kinh Hội trong ba nước Lào, Campuchia và Việt Nam.

 • THẦY CÒN NHIỀU ĐIỀU PHẢI NÓI VỚI ANH EM...  
  Nt. Ma-ri-a Đỗ Thị Yến - Ngày 22/11/2013
  “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ tuân giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác để Đấng ấy ở với anh em mãi mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người ở lại giữa anh em và sẽ ở trong anh em” (Ga 14,15-17).

 • ĐÍNH CHÍNH  
  NPD CGKPV - Ngày 18/11/2013
  Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ chân thành cáo lỗi cùng quý độc giả.

 • LÒNG TIN HÀNH ĐỘNG NHỜ LÒNG YÊU MẾN  
  Nt. Ma-ri-a Đỗ Thị Yến - Ngày 19/10/2013
  Tạ ơn Chúa vì những gì vị Nguyên Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI đã thực hiện trong triều đại của người. Người đã can thiệp vào những gì rất cụ thể, đã đề ra những việc thực hành rất chính đáng liên quan đến nhiều điều khác nhau, đặc biệt là những gì liên quan đến đức tin.

 • Như đã trình bày trong bài viết “Danh từ “lời chứng” (marturia) và động từ “làm chứng” (martureô) trong Tin Mừng Gio-an”, danh từ “lời chứng” liên quan đến người môn đệ Đức Giê-su yêu mến xuất hiện 2 lần ở 19,35b; 21,24b, và động từ “làm chứng” liên quan đến người môn đệ này cũng xuất hiện 2 lần ở 19,35a; 21,24a. Bài viết này sẽ phân tích hai câu (19,35; 21,24) liên quan đến lời chứng của người môn đệ Đức Giê-su yêu mến.

 • Trong bài viết “Danh từ “lời chứng” (marturia) và động từ “làm chứng” (martureô) trong Tin Mừng Gio-an” đã trình bày số lần xuất hiện và cách dùng danh từ “lời chứng” (marturia) và động từ “làm chứng” (martureô) trong Tin Mừng thứ tư. Bài viết này sẽ bàn về “lời chứng” và nội dung việc “làm chứng” của Gio-an Tẩy Giả.

 • Để học hỏi sâu xa hơn về đề tài đức tin, chúng ta có một đoạn văn của Phao-lô diễn tả rất rõ ràng về điều đó : “Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy thì niềm tin của anh em thật hão huyền”. Lối suy tư của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến sự trình bày về niềm tin vào sự phục sinh của chúng ta.

 • Các bước tìm hiểu một đoạn văn Kinh Thánh  
  Giuse Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 06/09/2013
  Phần lớn giới nghiên cứu Kinh Thánh ngày nay lựa chọn áp dụng các phương pháp phân tích văn chương theo hướng đồng đại (synchronie). Hai lối tiếp cận bản văn phổ biến hiện nay là (1) Phân tích thuật chuyện (analyse narrative) và (2) Phân tích cấu trúc (analyse structurelle). Những phương pháp phân tích văn chương này có nhiều lợi điểm...

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email