Bài viết mới nhất

 • Kỷ niệm 40 năm Hiến Chế Mặc Khải (18/11/1965 – 18/11/2005)  
  An-be-tô Trần Phúc Nhân - Ngày 17/09/2011
  Năm 2005 là chẵn 40 năm Công Đồng Va-ti-ca-nô II kết thúc. Năm 2005 kỷ niệm 40 năm Công đồng Va-ti-ca-nô II công bố Hiến chế về Mặc Khải của Thiên Chúa (18/11/1965 – 18/11/2005).

 • Vấn đề dùng từ “Thần Khí của Thiên Chúa”  
  Nt. Ma-ri A-mê-li Nguyễn thị Sang, CND - Ngày 14/09/2011
  Trong lời kinh đọc ngày xưa có câu: “…xin cứu chữa chúng con cho khỏi thần khí mất mùa giặc giã…”, tại sao bản dịch Kinh Thánh của cha Nguyễn Thế Thuấn lại dùng từ “Thần Khí” để nói về Thánh Thần? Tìm lại nghĩa từ “thần khí” trong tiếng Việt ngày nay và tiếng Việt cổ, giúp hiểu cách dùng từ “thần khí” trong lời kinh xưa và trong bản văn Kinh Thánh ngày nay.

 • Vấn đề từ ngữ : MẶC KHẢI hay MẠC KHẢI ?  
  Nt. Ma-ri A-mê-li Nguyễn thị Sang, CND - Ngày 14/09/2011
  Từ nhiều năm qua, người công giáo Việt Nam thắc mắc : phải dùng mạc khải hay là mặc khải, vì các sách đạo của chúng ta dùng các từ này chưa nhất quán. Nhiều sách dùng mạc khải, trong khi những sách khác lại dùng mặc khải...

 • Vấn đề từ ngữ : HỢP hay HIỆP ?  
  Nt. Ma-ri A-mê-li Nguyễn thị Sang, CND - Ngày 14/09/2011
  Hội Thánh công giáo có tín điều “một Hội Thánh duy nhất”, tổ chức “tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất”. Nói về Thiên Chúa Ba Ngôi cũng vậy, câu kết các lời nguyện thì nói Chúa Con “hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần...” Một số người hỏi, trong cả hai trường hợp, có nên dùng từ hợp nhất thay vì hiệp nhất không ? Hai chữ hiệp với hợp khác nhau ở chỗ nào ?

 • Các bản dịch toàn bộ Kinh Thánh sang tiếng Việt  
  Lm. An-be-tô Trần Phúc Nhân - Ngày 14/09/2011
  Quá trình phiên dịch toàn bộ Kinh Thánh sáng Tiếng Việt đã khởi sự vào đầu thế kỷ XX, cách đây gần 100 năm. Chúng tôi giới thiệu vắn tắt các bản dịch đó và nhận xét sơ lược về một số đặc điểm của các bản dịch. Phải nhận rằng trước đây Giáo Hội Công Giáo khá dè dặt về việc đọc Kinh Thánh bằng tiếng địa phương, tuy không cấm giáo dân đọc nhưng cũng không khuyến khích...

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email