Bài viết mới nhất

 • Rm 13,11: “Tin” hay “tin đạo” ?  
  Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 06/05/2013
  Trong bản văn Hy-lạp, ở Rm 13,11 chỉ có động từ “πιστεύω” (tin) chứ không có từ “đạo”.

 • Tv 143,11: “Danh dự của Ngài” hay “Danh của Ngài” ?  
  Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 06/05/2013
  Tiếng Híp-ri שֵׁם (šëm) có nghĩa là “danh” (name), “danh tiếng” (reputation) hay “tiếng tăm” (renown).

 • Trở lại câu chuyện Phê-rô và An-rê, ai là anh, ai là em ?  
  Lm. Giu-se Nguyễn Công Đoan SJ - Ngày 06/05/2013
  Cách đây ít lâu, trong câu chuyện ở bàn ăn, một cha sinh viên người Việt Nam duy nhất trong nhà nêu vấn đề hai tông đồ Phê-rô và An-rê, ai là anh ai là em ?

 • Sở dĩ Công Đồng Vaticanô II bãi bỏ tiếng La-tinh để dùng các tiếng bản xứ trong phụng tự là vì Công Đồng quan tâm sao cho tất cả mọi người hiểu được Lời Chúa dễ dàng hơn. Các nghị phụ mong ước việc này sẽ giúp mọi người khám phá trở lại Sách Thánh, bởi lẽ, như lời xác quyết của thánh Giê-rô-ni-mô, “Không biết Sách Thánh là không biết Đức Ki-tô” …

 • Mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa  
  Nt. Ma-ri-a Đỗ Thị Yến - Ngày 17/04/2013
  Lời khẳng định của thánh Phao-lô “lòng tin hành động nhờ lòng yêu mến” (Gl 5,6) nói ngay đến chiều kích thực hành của đức tin. Thực ra trong đời sống Ki-tô giáo, không nhất thiết phải tách biệt đức tin khỏi đức mến trong tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân.

 • Chúa Giê-su Phục Sinh đi chọn một người chăn dắt chiên của Chúa  
  Lm. Giu-se Nguyễn Công Đoan S.J. - Ngày 17/04/2013
  Sách Tin Mừng Gio-an kể chuyện thánh Phê-rô chối Chúa (Ga 18,15-17) với mấy đặc điểm sau đây :

 • Đức Ái Ki-tô giáo  
  Nt Ma-ri-a Đỗ Thị Yến - Ngày 05/02/2013
  Trong đời sống thiêng liêng, sự hoàn thiện chỉ đơn giản là đức mến, Phao-lô gọi đó là agape. Đức ái đích thực là tình yêu của Thiên Chúa được mặc khải trong Đức Giê-su Ki-tô. Vì đức ái là món quà tuyệt vời nhất, ân sủng của các ân sủng, điều có thể mang lại giá trị cho tất cả những ân điển khác, là ân sủng có một giá trị siêu việt và hoàn thiện.

 • Hs 11,4-5: Giải đáp thắc mắc và điều chỉnh bản dịch online  
  Lm. Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 27/01/2013
  Bản dịch KINH THÁNH ấn bản 2011 của Nhóm CGKPV về Hs 11,4-5: “4 Ta [ĐỨC CHÚA] lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng [Ít-ra-en]. Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má ; Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. 5 Nó sẽ không trở về Ai-cập nữa, nhưng Át-sua sẽ lại làm vua nó, vì nó không chịu về với Ta.” Một số bản dịch Hs 11,5: (1) “Nó sẽ trở về Ai-cập…” và (2) “chúng không chịu về với Ta…”. Giải thích thế nào về hai điểm khác này trong bản dịch của CGKPV ?

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email