Thể loại khác

 • Một chút tâm tình với Anh Trần Phúc Nhân  
  Linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm - Ngày 18/06/2014
  Cuộc hành trình dương thế 82 năm của Anh vừa chấm dứt

 • Thơ : Ai Tín !  
  P.Trần Đình Phan Tiến - Ngày 18/06/2014
  Ai tín vừa nghe đượm nỗi buồn !

 • Vĩnh biệt  
  L.m. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p. - Ngày 17/06/2014
  Vĩnh biệt Cha Giáo

 • Cáo Phó  
  NPD-CGKPV - Ngày 14/06/2014
  Linh mục An-be-tô Trần Phúc Nhân vừa được Chúa gọi về

 • Cảm hứng : “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” (Mc 1,38)

 • HỘI NGHỊ năm 2013 tại SIEM REAP (CAMPUCHIA)  
  tường trình của nữ tu M.Amélie NGUYỄN Thị Sang, cnd - Ngày 06/12/2013
  Hội Nghị “Bible Society Board Retreat” này được tổ chức trong ngày 29 tháng 11 năm 2013 tại Siem Reap, Campuchia, với mục tiêu xây dựng tình thân hữu (“fellowship”) giữa những người phục vụ Lời Chúa, và cùng nhắm hướng hoàn thành cách cụ thể sứ mạng của Thánh Kinh Hội trong ba nước Lào, Campuchia và Việt Nam.

 • ĐÍNH CHÍNH  
  NPD CGKPV - Ngày 18/11/2013
  Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ chân thành cáo lỗi cùng quý độc giả.

 • Sở dĩ Công Đồng Vaticanô II bãi bỏ tiếng La-tinh để dùng các tiếng bản xứ trong phụng tự là vì Công Đồng quan tâm sao cho tất cả mọi người hiểu được Lời Chúa dễ dàng hơn. Các nghị phụ mong ước việc này sẽ giúp mọi người khám phá trở lại Sách Thánh, bởi lẽ, như lời xác quyết của thánh Giê-rô-ni-mô, “Không biết Sách Thánh là không biết Đức Ki-tô” …

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email