Bài viết Kinh Thánh

 • NGƯỜI SA-MA-RI: NGƯỜI NGOẠI BANG?  
  Nt. Ma-ri-a Đỗ Thị Yến - Ngày 02/09/2012
  Chúng ta hay được nghe Tân Ước nhắc đến người Sa-ma-ri với một giọng điệu miệt thị. Tin Mừng Gio-an thì kín đáo và tế nhị hơn khi tác giả đặt lên miệng người phụ nữ câu nói: “Ông là người Do-Thái, tôi là phụ nữ Sa-ma-ri, mà ông lại xin tôi cho ông uống sao ?” (Ga 4,9). Lu-ca thì bộc lộ quan điểm này cách rõ ràng hơn khi đặt lên miệng chính Đức Giê-su lời này: “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Còn chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này” (Lc 17,17-18). Vậy kiểu nói: người ngoại bang phải được hiểu theo nghĩa nào khi áp dụng cho người Sa-ma-ri ?

 • Ga 6,22-40. Bánh hằng ngày và bánh hằng sống  
  Lm Giuse Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 28/07/2012
  Trong viễn cảnh văn chương và thần học, Ga 6 có sự thống nhất về văn chương và trình bày hoạt động của Đức Giê-su ở Ga-li-lê, trong khi Ga 5 và Ga 7 thuật lại hoạt động của Người ở Giê-ru-sa-lem. Trong Ga 6, Đức Giê-su mặc khải về căn tính, nguồn gốc và sứ vụ của Người qua đề tài “bánh”...

 • Hội Thảo về Kinh Thánh  
  Nt. Thanh Nga CND - Ngày 30/05/2012
  Hội thảo quốc tế lần thứ 6 của RRENAB (Mạng lưới Nghiên cứu Phương pháp Phân tích Thuật truyện và Kinh Thánh) đã được tổ chức tại đại học Công giáo Louvain (UCL) từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 05 vừa qua, dưới ánh mặt trời ấm áp sau những ngày mùa xuân lạnh lẻo ướt át…

 • Ga 16,4b-11: Đấng Pa-rác-lê và thế gian  
  Lm. Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 19/05/2012
  Đoạn văn Ga 16,4b-11 là mặc khải của Đức Giê-su về sự cần thiết Người phải ra đi và về vai trò của Đấng Pa-rác-lê trong tương quan với thế gian. Đấng Pa-rác-lê chứng minh thế gian sai lầm như thế nào, cho ai và để làm gì?

 • Phân tích thuật chuyện và cấu trúc sử dụng lối tiếp cận đồng đại (approche synchronique), vì thế phương pháp này lấy bản văn làm trọng tâm và xem bản văn như một tổng thể có ý nghĩa. Khi áp dụng phân tích thuật chuyện và cấu trúc vào Tin Mừng Gio-an, tác giả G. S. Sloyan viết: “Chúng ta có thể thoáng thấy lịch sử của cộng đoàn Gio-an qua cửa sổ Tin Mừng, nhưng mục đích của tác giả sách Tin Mừng trước tiên không phải là lịch sử mà là một câu chuyện tường thuật”

 • Cấu trúc 7 thông điệp cho 7 Hội Thánh trong sách Khải Huyền (Kh 2–3)  
  Lm. Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 24/03/2012
  Nội dung 7 thông điệp của Đức Giê-su Phục Sinh nói với 7 Hội Thánh được ngôn sứ Gio-an thuật lại trong Kh 2–3. Hai chương này thuộc thể văn trình thuật cho biết phần nào tình trạng và hoàn cảnh của 7 Hội Thánh. Phần các thị kiến gồm 18 chương (Kh 4,1–22,5) dài hơn phần thông điệp cho 7 Hội Thánh chỉ có 2 chương (Kh 2–3), nhưng nội dung hai chương này rất quan trọng để hiểu toàn bộ sách Khải Huyền.

 • Đoạn văn Ga 13,1-32 nói về Giờ đã đến, đó là giờ Đức Giê-su yêu thương những kẻ thuộc về Người cho đến cùng. Đề tài yêu thương này được thuật lại trong câu chuyện với ba ý chính: (1) Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ. (2) Phê-rô và các môn đệ không hiểu về những gì đang xảy ra. Đặc biệt đoạn văn Ga 13,1-32 dành phần quan trọng để nói về (3) việc Giu-đa nộp Thầy. Ba đề tài chính của đoạn văn này liên kết với nhau như thế nào?

 • Phương pháp đọc KT: Cấu trúc một đoạn văn  
  Lm. Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 10/03/2012
  Hai phương pháp phân tích bản văn Kinh Thánh phổ biến hiện nay là phân tích thuật chuyện và phân tích cấu trúc. Bài viết này sẽ tìm hiểu các kiểu cấu trúc một đoạn văn. Tìm hiểu cấu trúc đoạn văn là bước quan trọng để xem các ý tưởng trong đoạn văn được sắp xếp và xây dựng như thế nào, điều gì nói trước, điều gì nói sau, và các ý tưởng tiến triển theo thứ tự nào...

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email