Bài viết Kinh Thánh

 • LÒNG TIN HÀNH ĐỘNG NHỜ LÒNG YÊU MẾN  
  Nt. Ma-ri-a Đỗ Thị Yến - Ngày 19/10/2013
  Tạ ơn Chúa vì những gì vị Nguyên Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI đã thực hiện trong triều đại của người. Người đã can thiệp vào những gì rất cụ thể, đã đề ra những việc thực hành rất chính đáng liên quan đến nhiều điều khác nhau, đặc biệt là những gì liên quan đến đức tin.

 • Như đã trình bày trong bài viết “Danh từ “lời chứng” (marturia) và động từ “làm chứng” (martureô) trong Tin Mừng Gio-an”, danh từ “lời chứng” liên quan đến người môn đệ Đức Giê-su yêu mến xuất hiện 2 lần ở 19,35b; 21,24b, và động từ “làm chứng” liên quan đến người môn đệ này cũng xuất hiện 2 lần ở 19,35a; 21,24a. Bài viết này sẽ phân tích hai câu (19,35; 21,24) liên quan đến lời chứng của người môn đệ Đức Giê-su yêu mến.

 • Trong bài viết “Danh từ “lời chứng” (marturia) và động từ “làm chứng” (martureô) trong Tin Mừng Gio-an” đã trình bày số lần xuất hiện và cách dùng danh từ “lời chứng” (marturia) và động từ “làm chứng” (martureô) trong Tin Mừng thứ tư. Bài viết này sẽ bàn về “lời chứng” và nội dung việc “làm chứng” của Gio-an Tẩy Giả.

 • Để học hỏi sâu xa hơn về đề tài đức tin, chúng ta có một đoạn văn của Phao-lô diễn tả rất rõ ràng về điều đó : “Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy thì niềm tin của anh em thật hão huyền”. Lối suy tư của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến sự trình bày về niềm tin vào sự phục sinh của chúng ta.

 • Các bước tìm hiểu một đoạn văn Kinh Thánh  
  Giuse Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 06/09/2013
  Phần lớn giới nghiên cứu Kinh Thánh ngày nay lựa chọn áp dụng các phương pháp phân tích văn chương theo hướng đồng đại (synchronie). Hai lối tiếp cận bản văn phổ biến hiện nay là (1) Phân tích thuật chuyện (analyse narrative) và (2) Phân tích cấu trúc (analyse structurelle). Những phương pháp phân tích văn chương này có nhiều lợi điểm...

 • CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ PHỤC SINH ĐẾN GẶP PHAO-LÔ  
  Nt. Ma-ri-a Đỗ Thị Yến - Ngày 22/08/2013
  Một số trình thuật của Tân Ước đã kể lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giê-su và Sao-lô, với một kết cuộc là một sự thay đổi tận căn trong con người của Sao-lô thành Tác-xô. Để nói về sự thay đổi tận căn ấy, thường người ta hay dùng từ “trở lại”, chính lịch phụng vụ của Giáo Hội cũng cho ta một ngày kính “thánh tông đồ Phao-lô TRỞ LẠI”, ngày 25 tháng giêng.

 • ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ ĐẾN GẶP GỠ CHÚNG TA  
  Nt. Ma-ri-a Đỗ Thị Yến - Ngày 30/06/2013
  Nói về một người thân yêu của chúng ta qua đời, chúng ta đồng ý rằng đó không đơn thuần là một điều duy lý, duy trí, trừu tượng, mà đúng hơn, đó là một vấn đề cụ thể, một vấn đề đụng chạm đến chính bản thân của chúng ta, và chúng ta chuyển đến mức độ của các cảm giác, rồi nhiều lần bộc lộ nó ra ngoài qua nước mắt. Những giọt nước mắt đó là sự diễn tả những tình cảm sâu kín bên trong con người của chúng ta, nó bao gồm cả tâm và trí. Trước một tình huống như thế, chúng ta được mời gọi trao ban một sự đáp trả và có một thái độ căn bản xác định rõ ràng.

 • CẦU NGUYỆN TRONG THÁNH THẦN  
  Nt. Ma-ri-a Đỗ Thị Yến - Ngày 26/05/2013
  Sách Công Vụ Tông Đồ cho chúng ta biết về những gì đã xảy ra trong cộng đoàn các môn đệ tại Giêrusalem sau khi Chúa Giêsu, Đấng đã phục sinh từ cõi chết, lên trời (x. Cv 1,6-11).

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email