Bài viết Kinh Thánh

 • Bài viết này sẽ tìm hiểu những đặc điểm của thế gian thù ghét và của những kẻ chống đối Đức Giê-su trong Tin Mừng Gio-an. Trước hết là phân tích về liên hệ giữa “thế gian thù ghét” và “những kẻ chống đối Đức Giê-su”, kế đến là tìm hiểu sáu đặc điểm của thế gian thù ghét và của những kẻ chống đối Đức Giê-su.

 • Thế gian (kosmos) trong Tin Mừng Gio-an  
  Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 16/02/2014
  Cách dùng từ “thế gian” (kosmos) trong Tin Mừng Gio-an có thể gây ngộ nhận. Chẳng hạn, Đức Giê-su nói ở 3,16: “Thiên Chúa đã quá yêu mến thế gian (kosmon), đến nỗi đã ban Con Một, để bất cứ ai tin vào Người thì không hư mất, nhưng có sự sống đời đời.” Tuy nhiên, đến cuối sứ vụ công khai, Đức Giê-su thưa với Cha của Người ở 17,9: “Con can thiệp cho họ [các môn đệ], Con không can thiệp cho thế gian (kosmou) nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, vì họ là của Cha.” Phải chăng Đức Giê-su đưa các môn đệ ra khỏi thế gian và Người không quan tâm, không cầu nguyện, không can thiệp cho thế gian nữa?

 • “Ngày”và “đêm” trong Tin Mừng Gio-an  
  Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 25/01/2014
  Song song với tương phản: “Ánh sáng” – “bóng tối” như đã trình bày trong bài viết “Ánh sáng và bóng tối trong Tin Mừng Gio-an”, Tin Mừng thứ tư còn dùng cặp từ Hy Lạp tương ứng: “hêmera” (ngày) – “nux” (đêm) để diễn tả thần học.

 • Đề tài thần khí trong thư thứ nhất Gio-an (pneuma, khrisma, paraklêtos)  
  Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 18/01/2014
  Bài viết phân tích các từ ngữ liên quan đến đề tài thần khí (pneuma, khrisma, paraklêtos) trong thư thứ nhất Gio-an (1Ga).

 • Trong Tin Mừng Gio-an, biểu tượng ánh sáng dùng để làm gì?  
  Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 11/01/2014
  Trong Tự Điển Tiếng Việt, 2007, mục từ “ánh sáng” được định nghĩa như sau: (1) Dạng vật chất do vật phát ra hoặc phản chiếu trên vật, nhờ đó mắt có thể cảm thụ mà nhìn thấy vật ấy (nghĩa đen). (2) Sự soi sáng, sự hướng dẫn (nghĩa bóng). Dựa trên nghĩa tổng quát này Tin Mừng Gio-an đã xây dựng đề tài ánh sáng như thế nào? Ánh sáng trong Tin Mừng nói đến ai và nói về điều gì?

 • Ánh sáng và bóng tối trong Tin Mừng Gio-an  
  Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 04/01/2014
  Cặp từ đối lập “ánh sáng” và “bóng tối” có thể là đề tài quan trọng của Tin Mừng Gio-an. Tương phản này được trình bày như thế nào và xuất hiện ở đâu trong sách Tin Mừng? Nghĩa đen và nghĩa biểu tượng của “ánh sáng” và “bóng tối” liên hệ với nhau như thế nào? “Ánh sáng” và “bóng tối” được dùng để diễn tả những điểm thần học nào? Bài viết sẽ trả lời những câu hỏi trên qua việc...

 • Một tu sĩ dòng Âu-tinh tên là Tô-ma (khoảng 1380 – 1471) có nói một câu đại ý là : “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Gợi hứng từ nội dung câu này, tôi sẽ cùng các bạn tiếp tục bước đi trong hành trình đức tin của mình.

 • THẦY CÒN NHIỀU ĐIỀU PHẢI NÓI VỚI ANH EM...  
  Nt. Ma-ri-a Đỗ Thị Yến - Ngày 22/11/2013
  “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ tuân giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác để Đấng ấy ở với anh em mãi mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người ở lại giữa anh em và sẽ ở trong anh em” (Ga 14,15-17).

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email