Bài viết Kinh Thánh

 • Mùa chờ đợi  
  Lm. Giu-se Nguyễn Công Đoan S.J. - Ngày 03/12/2014
  Đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói : “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn trời ? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời” (Cv 1,11).

 • THÁNH VỊNH 122 : THÀNH THÁNH GIÊ-RU-SA-LEM  
  Sr Agnes Cảnh Tuyết - Ngày 28/11/2014
  Tiếp bước bao thế hệ xưa đã hành hương lên đền thánh Giê-ru-sa-lem, chính Đức Giê-su đã từng nhịp bước lên đền thánh ấy. Ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi cùng nhau đọc chậm và ngâm nga hát ca Thánh vịnh 122, không nhất thiết phải hiện diện trong bối cảnh một cuộc hành hương tới Giê-ru-sa-lem Đất Thánh, nhưng lúc nào cũng có thể trong ý hướng và tâm tình của một lữ khách đang tiến về Giê-ru-sa-lem vĩnh cửu.

 • “Lối vào Thánh Kinh cần phải được mở rộng cho các Ki-tô hữu. Chính vì thế, ngay từ buổi đầu, Giáo Hội đã thừa nhận bản dịch Cựu Ước Hy Lạp cổ, được gọi là bản Bảy Mươi; Giáo hội vẫn luôn quý trọng các bản dịch Đông Phương khác và các bản dịch La-tinh, nhất là bản dịch thường được gọi là bản Phổ Thông.

 • HA-LÊ-LUI-A hay ALLÊLUIA ?  
  Nguyễn Tuấn Hoan - Ngày 03/11/2014
  Trong Phụng Vụ có hai từ : Ha-lê-lui-a và A-men được dùng rất nhiều, hai từ này đã trở quen thuộc với mọi Ki-tô hữu. Nhưng riêng từ Ha-lê-lui-a lại có một cách đọc khác là Alleluia. Sự khác biệt này đôi khi lại là đề tài gây tranh cãi. Theo tôi, sự khác biệt này chẳng có gì quan trọng lắm ; nhưng cũng nên có vài ý kiến đóng góp, xin các vị chuyên môn chỉ giáo những gì thiếu sót vì sự hiểu biết có hạn của tôi.

 • Trong Kinh Thánh, danh từ Hy Lạp: “pneuma”, gốc tiếng Híp-ri: “ruah” có nghĩa khởi đầu là “hơi thở”. Các nghĩa của từ “pneuma” trong Tin Mừng thứ tư có thể phân loại thành sáu nhóm nghĩa.

 • Dấu lạ (sêmeion) trong Tin Mừng Gio-an  
  Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 05/08/2014
  Danh từ Hy Lạp “sêmeion” có nghĩa là “dấu chỉ”, riêng trong Tin Mừng Gio-an có thể dịch sang tiếng Việt: “dấu lạ” (tiếng Anh: sign; Pháp: signe). Tin Mừng Gio-an thuật lại bao nhiêu dấu lạ? Người thuật chuyện sử dụng từ “dấu lạ” (sêmeion) như thế nào? Các nhân vật trong câu chuyện nhận định ra sao về “các dấu lạ” Đức Giê-su đã làm? Bài viết sẽ trả lời những câu hỏi này.

 • Có người nêu thắc mắc với chúng tôi rằng : "Giáo Hội Công Giáo 'một trong những giáo phái thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi' đã cắt bỏ Điều Răn thứ Hai (chớ thờ thần tượng), lấy một phần của Điều Răn thứ Mười làm ra Điều Răn thứ Chín (chớ muốn) ?" Thiết nghĩ việc trả lời cho câu hỏi này có thể giúp cho nhiều người thấy được sự thực của vấn đề, vì thế, chúng tôi xin đề cập đến vài điểm chính yếu liên quan đến thắc mắc trên đây : câu hỏi về việc Giáo hội Công giáo bỏ điều răn thứ hai, việc dùng ảnh tượng, và cử chỉ cúi mình trước ảnh tượng.

 • Lời chứng của Đức Giê-su và của Chúa Cha trong Tin Mừng Gio-an  
  Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 19/07/2014
  Bài viết “‘Lời chứng’ (marturia) và ‘làm chứng’ (martureô) trong Tin Mừng Gio-an” đã trình bày khái quát về đề tài này và liệt kê số lần danh từ “marturia” và động từ “martureô”. Những bài viết khác đã trình bày chi tiết hơn về lời chứng của Gio-an Tẩy Giả và của môn đệ Đức Giê-su yêu mến. Bài viết này sẽ tập trung phân tích lời chứng của Đức Giê-su và của Chúa Cha.

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email