Bài viết Kinh Thánh

 • THIÊN CHÚA CHÚNG TA ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT  
  Vinh-sơn Trần Minh Thực, PSS - Ngày 16/12/2015
  Tất cả những “dấu chỉ” đó và còn rất nhiều những “dấu chỉ của thời đại” vẫn tiếp tục khẳng định với những ai dám đặt niềm in vào Thiên Chúa rằng “Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta” (Ep 2,4).

 • Một điều cần phải nói thêm là khi làm công việc vừa nêu, rất nhiều khi chúng tôi cảm thấy bất lực vì không thể truyền tải nguyên vẹn vẻ đẹp, đặc biệt là vẻ đẹp tu từ của bản văn gốc. Tiếng Híp-ri có những lối diễn đạt vừa phong phú về hình ảnh, ý nghĩa, vừa đặc sắc về cách thức sắp đặt ngôn từ, nhất là nghệ thuật song đối (chiasme). Khi dịch bản văn Kinh Thánh sang các ngôn ngữ khác, hầu như người ta không thể nào giữ được vẻ đẹp đặc sắc của bản văn tiếng Híp-ri.

 • Kinh Thánh và Thánh Thể  
  Lm. An-rê Đỗ Xuân Quế op. - Ngày 07/08/2015
  “Giáo Hội vẫn luôn tôn kính Kinh Thánh giống như tôn kính Thánh Thể Chúa, đặc biệt trong Phụng Vụ Thánh, Giáo Hội không ngừng lấy bánh từ bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Mình Chúa Ki-tô để trao ban cho các tín hữu… Vì vậy, toàn thể việc rao giảng trong Giáo Hội cũng như chính nếp sống đạo của người Ki-tô hữu phải được Kinh Thánh nuôi dưỡng và hướng dẫn”

 • DỊCH LẠI LÀM GÌ ?  
  Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm - Ngày 31/07/2015
  Bản dịch của NPD/CGKPV là bản thứ 6, nhưng đây là lần đầu tiên bản dịch được thực hiện không do một cá nhân, nhưng là một tập thể.

 • Đại hội mở rộng lần thứ IX của Liên Hiệp Kinh Thánh Công Giáo  
  Giu-se Nguyễn Tiến Dũng ofm - Ngày 13/07/2015
  Cao điểm của ngày họp Đại hội hôm nay là bài thuyết trình của Chủ tịch Liên Hiệp Kinh Thánh Công Giáo về đề tài : “Mừng kỷ niệm 50 năm Hiến chế Dei Verbum”.

 • TRÌNH THUẬT CUỘC THƯƠNG KHÓ THEO THÁNH MÁC-CÔ  
  Lm. Giu-se Nguyễn Công Đoan, S.J. - Ngày 25/02/2015
  Tác giả sách Tin Mừng thứ hai dùng nghệ thuật kể chuyện để đưa người nghe / đọc vào mầu nhiệm Đức Giê-su Ki-tô Con Thiên Chúa. Do đó Mc lặp đi lặp lại nhiều lần lệnh “cấm nói” : Chúa cấm quỉ nói ra Chúa là ai và cấm cả những người đã được chữa lành, cứu sống không được nói ra, thậm chí cấm cả nhóm Mười Hai không được nói ra rằng Ngài là Đấng Ki-tô sau khi ông Phê-rô tuyên xưng điều đó. Đơn giản là phải để cho người nghe tự mình hiểu ra và đi tới chỗ tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô và là Con Thiên Chúa.

 • CHẤT TIN MỪNG TRONG KINH MAI KHÔI  
  Lm. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p. - Ngày 06/02/2015
  Kinh Mai Khôi chính là Kinh Mân Côi mà bình thường giáo dân nào cũng thuộc, lại siêng năng đọc mỗi ngày nữa. Đó là một thói quen rất tốt từ bao đời nay nơi nhiều người Công Giáo : người ta đọc kinh lần hạt. Đây là hình thức cầu nguyện phổ thông và khá đơn giản, lại dễ thực hành. Rất ước mong hình thức này vẫn được duy trì trong khuôn khổ các việc đạo đức thông thường và lòng sùng kính cá nhân. Sau đây xin đề cập đến chất Tin Mừng và tính Giáo Hội trong lòng sùng kính này cho phù hợp với Hiến Chế Lumen Gentium, chương VIII của Công Đồng Va-ti-ca-nô II, Tông Huấn Marialis Cultus của Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI và Rosarium Virginis Mariae của Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II.

 • Hôn nhân và gia đình trong Tin Mừng Gio-an  
  Lm. Giuse Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 14/01/2015
  Tin Mừng Gio-an (Tin Mừng) kể về cuộc đời và sứ vụ của Đức Giê-su, vậy có thể nói gì về “đời sống hôn nhân và gia đình trong Tin Mừng này”? Câu hỏi đặt ra từ hai phía: Hôn nhân và gia đình góp phần thế nào vào sứ vụ và mặc khải của Đức Giê-su? Đức Giê-su mang lại điều gì thiết thực cho đời sống hôn nhân và gia đình?

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email