Bài viết Kinh Thánh

 • Bài 4 : Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na trong Tin Mừng theo thánh Mác-cô  
  L.M. Giuse Nguyễn công Đoan, S.J. - Ngày 22/06/2016
  Kết luận của Mác-cô ở đây có vẻ là : các bà không nói gì với ai cũng không sao, vì từ nay và mãi mãi đến tận thế, người môn đệ đã chịu phép rửa, là người đã dự phần vào cái chết và sự phục sinh của Chúa, chính là người làm chứng Chúa đã phục sinh. Người thanh niên trần truồng kia là mỗi người chúng ta đã được mai táng với Chúa và đã trỗi dậy với Chúa. Các Tông Đồ và thánh Phê-rô cũng như các đấng klế nhiệm có nhiệm vụ riêng trong Hội Thánh, còn trách nhiệm làm chứng Chúa phục sinh là của mỗi người đã ở lại với Chúa trong mồ và đã ra khỏi mồ với Chúa.

 • Bài 3 : Thánh Nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na trong Tin Mừng theo thánh Gio-an  
  L.M. Giu-se Nguyễn công Đoan, S.J. - Ngày 21/06/2016
  Đọc trình thuật Khổ Nạn và Phục Sinh của sách Tin Mừng thứ tư, chúng ta khám phá vai trò của thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, vừa là chứng nhân của Giao Ước Mới và của việc Mẹ Xi-on sinh ra dân của Giao Ước Mới khi đứng gần thập giá cùng với thân mẫu Đức Giê-su. Sau khi Chúa phục sinh thì trong vai người yêu của sách Diễm ca, bà lại tượng trưng cho cộng đoàn Giao Ước Mới đi tìm Chúa của mình, và là người đầu tiên được gặp Chúa Phục Sinh và nhận sứ mạng đi tìm anh em của Chúa để báo tin Giao Ước Mới đã thành tựu.

 • Bài 2 : Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na trong Tin Mừng theo thánh Lu-ca  
  L.M. Giu-se Nguyễn công Đoan, S.J. - Ngày 18/06/2016
  Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai, và mấy phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ

 • Bài 1 : Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu  
  L.M.Giu-se Nguyễn công Đoan, S.J. - Ngày 16/06/2016
  Ngày 3 tháng 6 vừa qua, theo lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô, Bộ Phụng Tự đã nâng lễ nhớ thánh Maria Mađalêna lên bậc lễ kính, tức là ngang hàng lễ kính các thánh Tông Đồ.

 • THIÊN CHÚA THƯƠNG XÓT NGƯỜI “DI DÂN”, Xh 3,7-8  
  Sr Agnes Cảnh Tuyết - Ngày 05/04/2016
  Một khi chúng ta nhận ra điều đó như thánh Phao-lô, chúng ta cũng thốt lên như ngài : “Tôi thật khốn nạn ! Ai sẽ giải phóng tôi...” và chúng ta cùng reo trong hạnh phúc với thánh Phao-lô : “Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta !” (Rm 7,24-25). Chúng ta có thể viết tiếp Tv 136 : Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, đã giải thoát chúng ta, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương !

 • BỮA TỐI CỦA CHÚA VÀ CUỘC XỬ ÁN ĐỨC GIÊ-SU  
  Vinh Hưng, O.P. - Ngày 24/03/2016
  Một số chi tiết khác trong Tin Mừng cũng rõ ràng ủng hộ giả thuyết cho rằng Đức Giê-su đã dùng bữa tiệc ly vào chiều thứ Ba và chịu chết vào thứ Sáu. Các Tin Mừng đều tuần tự kể lại những ngày cuối cùng của Đức Giê-su, nhưng lại không hề nói gì về hai ngày thứ Tư và thứ Năm ! Sự im lặng khó hiểu này đã khiến người ta nghĩ rằng trong hai ngày đó, Đức Giê-su đã lánh riêng ra một nơi để ở cùng các môn đệ. Nhưng bây giờ chúng ta biết rằng, hai ngày ấy, Người bị tạm giam theo đúng tiến trình của cuộc thương khó.

 • SỰ THA THỨ, TUYỆT ĐỈNH CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA  
  Nt. MA-RI-A ĐỖ THỊ YẾN - Ngày 21/03/2016
  Vậy mỗi người trong chúng ta, dù có yếu đuối đến đâu, dù có tội lỗi vô vàn, hãy can đảm trở về và thưa với Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương, rằng : “Lạy Thiên Chúa, xin rủ lòng thương con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13).

 • Cái nhìn của Đức Giê-su  
  Lm. Nguyễn Tiến Dũng ofm - Ngày 05/01/2016
  Với lòng thương xót của một trái tim dạt dào tình yêu, khi gặp gỡ những người đau khổ, Đức Giê-su như nhìn xuyên thấu được tâm tình cũng như nhu cầu sâu xa của họ.

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email