Thắc mắc Kinh Thánh

Rm 13,11: “Tin” hay “tin đạo” ?  

Tác giả: Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 06/05/2013

Trong bản văn Hy-lạp, ở Rm 13,11 chỉ có động từ “πιστεύω” (tin) chứ không có từ “đạo”. Theo nguyên tắc dịch thuật chú trọng vần điệu và câu văn giúp độc giả hiểu dễ dàng hơn, Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ (NPD/CGKPV), chọn dịch “tin đạo”, theo nghĩa tin vào đạo lý Phao-lô rao giảng. Trong đó bao hàm cả hai khía cạnh của đức tin: (1) Tin vào Đức Giê-su và (2) tin vào những gì Đức Giê-su mặc khải.

Từ “đạo” ở Rm 13,11 hiểu là con đường mà Đức Giê-su nói tới ở Ga 14,6. Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Niềm tin Ki-tô Giáo không chỉ là tin vào ai mà còn tin vào điều gì (xem bài viết về các khía cạnh của động từ tin trong tin mừng Gio-an: “TIN, đt., pisteuô, trong Tin Mừng Gio-an”  http://tungubontinmung.blogspot.com/2012/11/tin-t-pisteuo-trong-tin-mung-gio-an.html.

 Trong bản dịch đang thực hiện, Nhóm sẽ dịch sát bản văn Hy-lạp ở Rm 13,11: “tin” không có bổ túc từ. Việc dịch sát bản văn gốc có thể làm cho bản văn trở nên khó hiểu, nhưng ích lợi của cách dịch này là độc giả biết bản gốc Hy-lạp viết như thế nào.

 

Ngày 06 tháng 05 năm 2013

TM. Nhóm CGKPV

Giuse Lê Minh Thông, OP.

 


Không có bình luận.

Các bài viết khác

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email