Thế loại khác

Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ THÔNG BÁO về xuất bản sách mới  

Tác giả: NPD-CGKPV - Ngày 26/08/2012

Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ xin trân trọng thông báo :

1. Sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Cho đến nay, sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ được ấn hành không có các bài đọc Giờ Kinh Sách, các bài đọc này lúc đầu được in thành 4 quyền, sau thành 2 quyển.

Bộ sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ với các bài đọc Giờ Kinh Sách đang ấn hành gồm 4 quyển, in 2 màu trên giấy Bible Phần Lan, khổ 12 x 18 cm :

– quyển 1 : Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh với 9 tuần đầu Mùa Thường Niên (dùng từ đầu Mùa Vọng cho đến giáp Mùa Chay), dày 1904 trang

– quyển 2 : Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, dày 2008 trang

– quyển 3 : Mùa Thường Niên từ tuần VI đến tuần XXI, dày 1668 trang

– quyển 4 : Mùa Thường Niên từ tuần XXII đến tuần XXXIV, dày 1502 trang.

Giá mỗi quyển 250.000 đồng x 4 quyển = 1.000.000 đồng.

Mỗi quyển có bao simili mạ chữ vàng giá mỗi bao 17.000 đồng.

Lấy sách tại Trụ sở Nhóm giảm 10%.

Quyển 1 sẽ phát hành đầu tháng 11 năm 2012. Sau đó sẽ phát hành các quyển tiếp theo, để từ đầu Mùa Vọng 2012 sẽ lần lượt có đủ 4 quyển.

2. Các sách Lịch Sử (bản dịch để học hỏi)

Trong khi vẫn tiếp tục ấn hành bản dịch Kinh Thánh đã và đang được phổ biến rộng rãi trong các cộng đồng Công Giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước, Nhóm CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ đã thực hiện một bản dịch thứ 2 sát tối đa với các bản gốc Híp-ri hay Hy-lạp, nhằm phục vụ nhu cầu học tập. Cuốn Ngũ Thư đã phát hành năm 2010. Nay đến lượt Các Sách Lịch Sử sẽ phát hành cuối năm 2012 hay đầu năm 2013.

 

Sài Gòn, ngày 27-08-2012

Tm. Nhóm Phiên Dịch

CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ

Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm

Thường trực Ban Điều Hành

 


Không có bình luận.

Các bài viết khác

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email