Thế loại khác

Kỷ yếu 40 năm hiện diện  

Tác giả: Nhóm PD/CGKPV - Ngày 14/12/2011


Lời ngỏ

Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm

Phần I : Bốn mươi năm gió bụi

Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm. Chặng 1: 1971 - 1996. Chặng 2: 2007 - 2011

Phần II : Mỗi anh chị em chung tiếng chung lòng

Một vài kỷ niệm và suy nghĩ (An-be-tô Trần Phúc Nhân)

Kỷ niệm bốn mươi năm thành hình (An-rê Đỗ Xuân Quế O.P.)

Nhìn lại cuộc hành trình (Đức Ông Gio-an Bao-ti-xi-ta Xuân Ly Băng)

“Nếu quả thật là do Thiên Chúa” (Giu-se Trần Ngọc Thao CSsR)

Kinh Thánh / Giáo khoa thư (Marie Amélie Nguyễn Thị Sang CND)

Nhìn về tương lai (Mi-ca-en Nguyễn Hữu Phú CSsR)

Cộng tác viên hay những người bạn không thể thiếu (Giu-se Trịnh Văn Thậm)

“Vật lộn” với Thiên Chúa (I-nha-xi-ô Nguyễn Ngọc Rao O.P.)

Một thời Các Giờ Kinh Phụng Vụ (Giu-se Nguyễn Cao Luật O.P.)

Cảm nghĩ từ Manila (An-tôn Nguyễn Cao Siêu SJ)

Cảm nhận của một người trong cuộc (Gio-an Bao-ti-xi-ta Hoàng Ngọc Lễ)

Không bao giờ quên… (Ma-ri-a Lê Thị Thanh Nga CND)

Chính Lời Chúa quy tụ chúng tôi lại (Giu-se Trần Hoà Hưng (SDB)

Anh em phải nhớ (Vinh-sơn Phạm Xuân Hưng O.P.)

Phổ biến và sống Lời Chúa (Giu-se Nguyễn Tiến Dũng ofm)

Say mê Lời Chúa (An-na Lê Thị Vân Nga)

Thương hiệu Các Giờ Kinh Phụng Vụ 40 (Ca-rô-lô Vũ Anh Quốc O.P.)

Giấc mơ Kinh Thánh (Giu-se Lê Minh Thông O.P.)

Một niềm xác tín (Ma-ri-a Đỗ Thị Yến)

Từ nơi xa xôi (A-nê Nguyễn Thị Cảnh Tuyết)

40 năm đôi điều nghĩ suy (Mát-thêu Vũ Văn Lượng O.P.)

Phần III : Tưởng nhớ Anh Hoàng Kim

Hoàng Kim và các Thánh Thi (An-rê Đỗ Xuân Quế O.P.)

Nhớ Hoàng Kim

Một nén nhang cho người anh đã khuất (Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm)

Phần IV : Bạn bè góp tiếng

Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con (Vũ Sinh Hiên)

Tôi đã thấy gì… (Nguyễn Tuấn Hoan)

Vài ghi nhận tản mạn (Vinh-sơn Trần Minh Thực)

Bản dịch Kinh Thánh của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ và việc thực hành Lectio Divina (Băng Thuỳ)

Tâm sự của một Cảm Tình Viên (G.B. Phạm Đình Khơi SDB)

Khúc hát tạ ơn (Nhạc : Tiến Linh, Lời : Đỗ Xuân Quế)

Phụ trương

Bản dịch Bộ Sách Các Bài Đọc trong Thánh Lễ (Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm)

Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ bất hợp tác ? (Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm)

Thắp lên một ngọn đèn (thực hiện Phạm Minh Tâm)

Các thành viên theo thứ tự thời gian gia nhập

Các ấn bản dịch thuật


Không có bình luận.

Các bài viết khác

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email