Thắc mắc Kinh Thánh

SẼ CÓ HAI BẢN DỊCH KINH THÁNH SONG HÀNH  

Tác giả: Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm - Ngày 31/08/2015

SẼ CÓ HAI BẢN DỊCH KINH THÁNH SONG HÀNH

Hy vọng nếu Chúa để sống đến năm 2021, khi tròn 50 tuổi, Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ sẽ có hai bản dịch Kinh Thánh song hành. Tuy đây là chuyện tương lai, nhưng vì bản dịch thứ hai bắt đầu từ năm 1999 và hiện đang tiến hành đã gây thắc mắc cho một số độc giả quan tâm đến sinh hoạt của Nhóm, nên chúng tôi xin có lời giải thích.

Cho đến nay, Nhóm chỉ phổ biến rộng rãi một bản dịch Kinh Thánh gồm cả hai phần Cựu Ước và Tân Ước. Ấn bản đầu tiên in xong cuối năm 1998 và tái bản nhiều lần cho đến năm 2004, cuốn sách gồm toàn bộ bản văn Kinh Thánh với một ít chú thích đơn giản ở cuối sách. Từ năm 2005 Nhóm phát hành “Kinh Thánh – Lời Chúa cho mọi người”, vẫn cùng một bản dịch như cuốn trước, nhưng với các dẫn nhập và chú thích phong phú mang tính mục vụ. Cuốn này có 2 cỡ, cỡ thường 14,5 x 21 cm và cỡ lớn 16,5 x 22,5 cm.

Đến năm 2011, Kỷ niệm 40 năm hiện diện, Nhóm ấn hành cuốn “Kinh Thánh ấn bản 2011”, vẫn cùng một bản dịch như trên đây, nhưng lần này, các chú thích có tính chuyên môn. Tất cả các ấn bản vừa nói đều có chung cùng một bản dịch, tạm gọi là bản phổ thông, viết tắt là KPA : đây là bản dịch Kinh Thánh (K) của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng (P) Vụ, và là bản đầu tiên (A). Và như đã nói ở đầu bài, hy vọng trước cuối năm 2021 Nhóm sẽ có một bản dịch thứ hai, không còn chú trọng đến văn chương tiếng Việt như bản KPA, nhưng sát bản gốc Híp-ri hay Hy-lạp tối đa, và đây là bản dịch để học hỏi, viết tắt là KPB.

Như vậy, trong tương lai, khi có bản dịch thứ hai hay KPB, Nhóm vẫn tiếp tục ấn hành bản KPA, và như vậy lúc đó sẽ có hai bản dịch song hành, KPA là bản phổ thông, đáp ứng nhu cầu mục vụ, còn KPB là bản dịch để học hỏi.

Sài Gòn, ngày 31 tháng 08 năm 2015
Tm. Nhóm Phiên Dịch
CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ
Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm
Thường trực Ban Điều Hành


Không có bình luận.

Các bài viết khác

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email