Thế loại khác

Thông Báo  

Tác giả: NPD CGKPV - Ngày 24/06/2015

THÔNG BÁO

NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Giá đặc biệt : giảm 30%

Bộ sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ 4 quyển

Tại các nhà sách : 4 quyển x 175.000 đồng = 700.000 đồng (thay vì 1.000.000 đồng).

Tại Trụ sở Nhóm : 4 quyển x 157.500 đồng = 630.000 đồng (thay vì 900.000 đồng).

Có giá trị đến hết ngày 02-02-2016.

Sài Gòn, ngày 22 tháng 06 năm 2015
Tm. NPD CGKPV
Thường trực Ban Điều Hành
Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm


Không có bình luận.

Các bài viết khác

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email