Thế loại khác

Trang nhât ký tháng Năm  

Tác giả: Lm. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p. - Ngày 21/06/2015

Trang nhât ký tháng năm
Hôm nay là ngày cuối tháng Năm (31.5.2015). Tháng Năm là tháng được dành riêng để cung kính Đức Mẹ. Người Công Giáo Việt Nam từ xưa đến nay vốn có lòng kính yêu Đức Mẹ hết sức nồng nàn.
Nói chung, các thứ lòng sùng kính vẫn còn thịnh hành ở Việt Nam, đặc biệt lòng sùng kính Đức Mẹ. Trong tháng này, nhiều họ đạo và các đoàn thể tổ chức dâng hoa và rước kiệu kính Đức Mẹ rất đông vui sầm uất. Cảnh tượng này lẽ ra đã đánh động những người ngoài đạo và khơi gợi nơi họ ý muốn vào đạo. Nhưng không thấy hay ít thấy, hoặc có chăng họ chỉ chạy đến cùng Đức Mẹ để xin ơn này ơn khác rồi dừng lại ở đó.
Sự việc đó bỗng nhiên làm cho phải suy nghĩ về vấn đề truyền giáo. Mấy trăm năm nay rồi mà số người Công Giáo ở Việt Nam chẳng được bao nhiêu, chưa tới một phần mười dân số.
Nhìn bên ngoài, người Công Giáo Việt Nam có những điều kiện thuận lợi để truyền giáo, như cơ cấu tổ chức chặt chẽ nơi các họ đạo, các dòng tu, các đoàn thể công giáo tiến hành, các hoạt động bác ái, từ thiện, các sinh hoạt tôn giáo vui tươi sầm uất v.v…
Phải chăng có một cái gì đó người Công Giáo Việt Nam chưa tìm chưa ra hay chưa để tâm đến cho đủ ?
Nghe nói người Công Giáo Đại Hàn truyền giáo rất hay. Chỉ có mấy năm mà số người Công Giáo bên họ tăng lên rất mau. Người Tin Lành ở Việt Nam cũng thế.
Tất nhiên, truyền giáo không phải là dụ dỗ, ép buộc, cho tiền bạc, hay đồ đạc vật chất. Thế mà người ta vẫn theo đạo. Tại sao vậy ? Đó là vấn đề.
Lm. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p.


Không có bình luận.

Các bài viết khác

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email