Thế loại khác

ĐÍNH CHÍNH  

Tác giả: NPD CGKPV - Ngày 18/11/2013

ĐÍNH CHÍNH

 

Sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ loại 4 quyển :

Quyển 1 trang 348

Cuối giờ Kinh Sáng, xin thêm :

KINH TRƯA

Lấy ngày 17 tháng 12 trang 290

Quyển 2 trang 313

Sau các ĐC của Tc Tin Mừng, xin thêm :

Lời cầu trang 184

Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ chân thành cáo lỗi cùng quý độc giả.

Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm

Thường trực Ban Điều Hành


Không có bình luận.

Các bài viết khác

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email