Bài viết mới nhất

ĐÔI ĐIỀU VỀ BẢN DỊCH KINH THÁNH (KPB) NHÓM CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ ĐANG THỰC HIỆN
Lm. Vinh-sơn Trần Minh Thực, PSS - Ngày 27/08/2015
Một điều cần phải nói thêm là khi làm công việc vừa nêu, rất nhiều khi chúng tôi cảm thấy bất lực vì không thể truyền tải nguyên vẹn vẻ đẹp, đặc biệt là vẻ đẹp tu từ của bản văn gốc. Tiếng Híp-ri có những lối diễn đạt vừa phong phú về hình ảnh, ý nghĩa, vừa đặc sắc về cách thức sắp đặt ngôn từ, nhất là nghệ thuật song đối (chiasme). Khi dịch bản văn Kinh Thánh sang các ngôn ngữ khác, hầu như người ta không thể nào giữ được vẻ đẹp đặc sắc của bản văn tiếng Híp-ri.

Bài viết Kinh Thánh

ĐÔI ĐIỀU VỀ BẢN DỊCH KINH THÁNH (KPB) NHÓM CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ ĐANG THỰC HIỆN
Lm. Vinh-sơn Trần Minh Thực, PSS - Ngày 27/08/2015
Một điều cần phải nói thêm là khi làm công việc vừa nêu, rất nhiều khi chúng tôi cảm thấy bất lực vì không thể truyền tải nguyên vẹn vẻ đẹp, đặc biệt là vẻ đẹp tu từ của bản văn gốc. Tiếng Híp-ri có những lối diễn đạt vừa phong phú về hình ảnh, ý nghĩa, vừa đặc sắc về cách thức sắp đặt ngôn từ, nhất là nghệ thuật song đối (chiasme). Khi dịch bản văn Kinh Thánh sang các ngôn ngữ khác, hầu như người ta không thể nào giữ được vẻ đẹp đặc sắc của bản văn tiếng Híp-ri.

Giải đáp thắc mắc Kinh Thánh

Rm 13,11: “Tin” hay “tin đạo” ?
Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 06/05/2013
Trong bản văn Hy-lạp, ở Rm 13,11 chỉ có động từ “πιστεύω” (tin) chứ không có từ “đạo”.

Thể loại khác

MỘT VẤN ĐỀ TẾ NHỊ : TIỀN BẠC
Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm - Ngày 12/08/2015
Có người trách chúng tôi vì tiền bạc mà quên người nghèo, không quan tâm đến việc phổ biến Lời Chúa. Thiết tưởng truyền giáo là bổn phận của tất cả mọi Ki-tô hữu bắt đầu từ hàng giáo phẩm. Giả sử chỉ dành một phần trăm số tiền bỏ ra để xây cất những ngôi thánh đường nguy nga đồ sộ, những cơ sở mục vụ, những toà giám mục, nhà xứ… vĩ đại, hoành tráng, chúng ta dễ dàng đóng góp vào việc đưa Lời Chúa đến mỗi người nhất là những người nghèo.

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email