Bài viết mới nhất

Đại hội mở rộng lần thứ IX của Liên Hiệp Kinh Thánh Công Giáo
Giu-se Nguyễn Tiến Dũng ofm - Ngày 13/07/2015
Cao điểm của ngày họp Đại hội hôm nay là bài thuyết trình của Chủ tịch Liên Hiệp Kinh Thánh Công Giáo về đề tài : “Mừng kỷ niệm 50 năm Hiến chế Dei Verbum”.

Bài viết Kinh Thánh

Đại hội mở rộng lần thứ IX của Liên Hiệp Kinh Thánh Công Giáo
Giu-se Nguyễn Tiến Dũng ofm - Ngày 13/07/2015
Cao điểm của ngày họp Đại hội hôm nay là bài thuyết trình của Chủ tịch Liên Hiệp Kinh Thánh Công Giáo về đề tài : “Mừng kỷ niệm 50 năm Hiến chế Dei Verbum”.

Giải đáp thắc mắc Kinh Thánh

Rm 13,11: “Tin” hay “tin đạo” ?
Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 06/05/2013
Trong bản văn Hy-lạp, ở Rm 13,11 chỉ có động từ “πιστεύω” (tin) chứ không có từ “đạo”.

Thể loại khác

Thông Báo
NPD CGKPV - Ngày 24/06/2015
Giá đặc biệt : giảm 30%

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email