Bài viết mới nhất

Thứ Sáu, không đi làm, buồn nhỉ ?
Lm. Đỗ Xụân Quế o.p. - Ngày 19/09/2015
Hôm nay. tự nhiên nhớ đến cha, tôi viết những dòng này như một hoài niệm khó phai mờ về một người tôi quen biết và trọng nể từ lâu, lại đã từng sống và làm việc bên nhau mấy chục năm trời. Qua đây, tôi muốn nhắn nhủ các anh chị em ít tuổi hơn rằng người trong Nhóm CGKPV là người phục vụ Lời Chúa bằng nghiên cứu và phiên dịch, cốt sao cho có được một bản dịch chấp nhận được, cả về nội dung lẫn hình thức như Nhóm đã làm và vẫn còn làm cho đến nay.

Bài viết Kinh Thánh

ĐÔI ĐIỀU VỀ BẢN DỊCH KINH THÁNH (KPB) NHÓM CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ ĐANG THỰC HIỆN
Lm. Vinh-sơn Trần Minh Thực, PSS - Ngày 27/08/2015
Một điều cần phải nói thêm là khi làm công việc vừa nêu, rất nhiều khi chúng tôi cảm thấy bất lực vì không thể truyền tải nguyên vẹn vẻ đẹp, đặc biệt là vẻ đẹp tu từ của bản văn gốc. Tiếng Híp-ri có những lối diễn đạt vừa phong phú về hình ảnh, ý nghĩa, vừa đặc sắc về cách thức sắp đặt ngôn từ, nhất là nghệ thuật song đối (chiasme). Khi dịch bản văn Kinh Thánh sang các ngôn ngữ khác, hầu như người ta không thể nào giữ được vẻ đẹp đặc sắc của bản văn tiếng Híp-ri.

Giải đáp thắc mắc Kinh Thánh

SẼ CÓ HAI BẢN DỊCH KINH THÁNH SONG HÀNH
Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm - Ngày 31/08/2015
Hy vọng nếu Chúa để sống đến năm 2021, khi tròn 50 tuổi, Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ sẽ có hai bản dịch Kinh Thánh song hành

Thể loại khác

Thứ Sáu, không đi làm, buồn nhỉ ?
Lm. Đỗ Xụân Quế o.p. - Ngày 19/09/2015
Hôm nay. tự nhiên nhớ đến cha, tôi viết những dòng này như một hoài niệm khó phai mờ về một người tôi quen biết và trọng nể từ lâu, lại đã từng sống và làm việc bên nhau mấy chục năm trời. Qua đây, tôi muốn nhắn nhủ các anh chị em ít tuổi hơn rằng người trong Nhóm CGKPV là người phục vụ Lời Chúa bằng nghiên cứu và phiên dịch, cốt sao cho có được một bản dịch chấp nhận được, cả về nội dung lẫn hình thức như Nhóm đã làm và vẫn còn làm cho đến nay.

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email