Bài viết mới nhất

Đức TGM Tổng Thư Ký Thánh Bộ Tu Sĩ tới thăm NPD Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Lm. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p - Ngày 13/11/2015
Làm thế nào để HĐGMVN nhìn nhận bản dịch của anh chị em và cho phép dùng trong Phụng Vụ. Việc này đòi phải có đối thoại. Mà đối thoại thì hai bên cần phải đón nhận một phần hy sinh. Về phía anh chị em thì phải hy sinh một phần tính độc lập. Anh chị em đã tạo lập được mối liên hệ tốt với Liên Hiệp Thánh Kinh Hội, với Liên Hiệp Kinh Thánh Công Giáo thì hãy lo tìm cách lập được mối liên hệ như thế với HĐMVN và UBPT.

Bài viết Kinh Thánh

ĐÔI ĐIỀU VỀ BẢN DỊCH KINH THÁNH (KPB) NHÓM CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ ĐANG THỰC HIỆN
Lm. Vinh-sơn Trần Minh Thực, PSS - Ngày 27/08/2015
Một điều cần phải nói thêm là khi làm công việc vừa nêu, rất nhiều khi chúng tôi cảm thấy bất lực vì không thể truyền tải nguyên vẹn vẻ đẹp, đặc biệt là vẻ đẹp tu từ của bản văn gốc. Tiếng Híp-ri có những lối diễn đạt vừa phong phú về hình ảnh, ý nghĩa, vừa đặc sắc về cách thức sắp đặt ngôn từ, nhất là nghệ thuật song đối (chiasme). Khi dịch bản văn Kinh Thánh sang các ngôn ngữ khác, hầu như người ta không thể nào giữ được vẻ đẹp đặc sắc của bản văn tiếng Híp-ri.

Giải đáp thắc mắc Kinh Thánh

SẼ CÓ HAI BẢN DỊCH KINH THÁNH SONG HÀNH
Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm - Ngày 31/08/2015
Hy vọng nếu Chúa để sống đến năm 2021, khi tròn 50 tuổi, Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ sẽ có hai bản dịch Kinh Thánh song hành

Thể loại khác

Đức TGM Tổng Thư Ký Thánh Bộ Tu Sĩ tới thăm NPD Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Lm. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p - Ngày 13/11/2015
Làm thế nào để HĐGMVN nhìn nhận bản dịch của anh chị em và cho phép dùng trong Phụng Vụ. Việc này đòi phải có đối thoại. Mà đối thoại thì hai bên cần phải đón nhận một phần hy sinh. Về phía anh chị em thì phải hy sinh một phần tính độc lập. Anh chị em đã tạo lập được mối liên hệ tốt với Liên Hiệp Thánh Kinh Hội, với Liên Hiệp Kinh Thánh Công Giáo thì hãy lo tìm cách lập được mối liên hệ như thế với HĐMVN và UBPT.

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email