Bài viết mới nhất

THIÊN CHÚA THƯƠNG XÓT NGƯỜI “DI DÂN”, Xh 3,7-8
Sr Agnes Cảnh Tuyết - Ngày 05/04/2016
Một khi chúng ta nhận ra điều đó như thánh Phao-lô, chúng ta cũng thốt lên như ngài : “Tôi thật khốn nạn ! Ai sẽ giải phóng tôi...” và chúng ta cùng reo trong hạnh phúc với thánh Phao-lô : “Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta !” (Rm 7,24-25). Chúng ta có thể viết tiếp Tv 136 : Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, đã giải thoát chúng ta, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương !

Bài viết Kinh Thánh

THIÊN CHÚA THƯƠNG XÓT NGƯỜI “DI DÂN”, Xh 3,7-8
Sr Agnes Cảnh Tuyết - Ngày 05/04/2016
Một khi chúng ta nhận ra điều đó như thánh Phao-lô, chúng ta cũng thốt lên như ngài : “Tôi thật khốn nạn ! Ai sẽ giải phóng tôi...” và chúng ta cùng reo trong hạnh phúc với thánh Phao-lô : “Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta !” (Rm 7,24-25). Chúng ta có thể viết tiếp Tv 136 : Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, đã giải thoát chúng ta, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương !

Giải đáp thắc mắc Kinh Thánh

SẼ CÓ HAI BẢN DỊCH KINH THÁNH SONG HÀNH
Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm - Ngày 31/08/2015
Hy vọng nếu Chúa để sống đến năm 2021, khi tròn 50 tuổi, Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ sẽ có hai bản dịch Kinh Thánh song hành

Thể loại khác

CÁC SÁCH GIÁO HUẤN Bản dịch để học hỏi (viết tắt : KPB)
Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm - Ngày 26/03/2016
Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ đang ở trong giai đoạn cuối trước khi có thể trình các cơ quan có thẩm quyền đạo cũng như đời để xin phép in. Để ngay từ bây giờ, độc giả quan tâm có thể có một ý niệm về bản dịch sẽ được ấn hành trong thời gian tới, chúng tôi phổ biến Lời nói đầu sau đây do một thành viên, chị Nguyễn Thị Sang trình bày. Tác giả sẽ đưa ra những nét chính cho thấy tinh thần của “bản dịch để học hỏi” có giá trị cho toàn bộ bản KPB, phần còn lại của bài viết là một số ví dụ cụ thể rút ra từ Các Sách Giáo Huấn.

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email