Bài viết mới nhất

Thông Báo
NPD CGKPV - Ngày 24/06/2015
Giá đặc biệt : giảm 30%

Bài viết Kinh Thánh

TRÌNH THUẬT CUỘC THƯƠNG KHÓ THEO THÁNH MÁC-CÔ
Lm. Giu-se Nguyễn Công Đoan, S.J. - Ngày 25/02/2015
Tác giả sách Tin Mừng thứ hai dùng nghệ thuật kể chuyện để đưa người nghe / đọc vào mầu nhiệm Đức Giê-su Ki-tô Con Thiên Chúa. Do đó Mc lặp đi lặp lại nhiều lần lệnh “cấm nói” : Chúa cấm quỉ nói ra Chúa là ai và cấm cả những người đã được chữa lành, cứu sống không được nói ra, thậm chí cấm cả nhóm Mười Hai không được nói ra rằng Ngài là Đấng Ki-tô sau khi ông Phê-rô tuyên xưng điều đó. Đơn giản là phải để cho người nghe tự mình hiểu ra và đi tới chỗ tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô và là Con Thiên Chúa.

Giải đáp thắc mắc Kinh Thánh

Rm 13,11: “Tin” hay “tin đạo” ?
Lm Giu-se Lê Minh Thông, O.P. - Ngày 06/05/2013
Trong bản văn Hy-lạp, ở Rm 13,11 chỉ có động từ “πιστεύω” (tin) chứ không có từ “đạo”.

Thể loại khác

Thông Báo
NPD CGKPV - Ngày 24/06/2015
Giá đặc biệt : giảm 30%

Thánh Giê-rô-ni-mô

Đóng góp trực tuyến

Nhận bài qua email