Bài viết Kinh Thánh

Tông hiến về bản dịch La-tinh của Sách Thánh gọi là bản Phổ Thông mới (Nova Vulgata)
LM Nguyễn Công Đoan, S.J - Ngày 17/11/2014
“Lối vào Thánh Kinh cần phải được mở rộng cho các Ki-tô hữu. Chính vì thế, ngay từ buổi đầu, Giáo Hội đã thừa nhận bản dịch Cựu Ước Hy Lạp cổ, được gọi là bản Bảy Mươi; Giáo hội vẫn luôn quý trọng các bản dịch Đông Phương khác và các bản dịch La-tinh, nhất là bản dịch thường được gọi là bản Phổ Thông.

Giải đáp thắc mắc Kinh Thánh

Thể loại khác

Giới thiệu sách

Nghi Thức An Táng với phụ trương Nghi Thức Hoả Táng
Dịch giả: Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Nhà xuất bản: Tôn Giáo 2013
Giá: 30.000 đồng
Khổ sách: 12 x 18 cm
Trang: 200
Xem chi tiết
Các bài tường thuật Cuộc Thương Khó
Dịch giả: Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Nhà xuất bản: Tôn Giáo 2013
Giá: 10.000 đồng
Khổ sách: 21 x 29,7 cm
Trang: 32
Xem chi tiết

Thánh Giê-rô-ni-mô

Thành viên

Tên người dùng:

Mật khẩu:

Đăng ký |

Quên mật khẩu

Nhận bài qua email