Bài viết Kinh Thánh

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ CẮT BỎ ĐIỀU RĂN THỨ HAI VÀ SỬA ĐỔI MỘT VÀI ĐIỀU RĂN KHÁC HAY KHÔNG ?
Lm. Vinh-sơn Trần Minh Thực - Ngày 29/07/2014
Có người nêu thắc mắc với chúng tôi rằng : "Giáo Hội Công Giáo 'một trong những giáo phái thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi' đã cắt bỏ Điều Răn thứ Hai (chớ thờ thần tượng), lấy một phần của Điều Răn thứ Mười làm ra Điều Răn thứ Chín (chớ muốn) ?" Thiết nghĩ việc trả lời cho câu hỏi này có thể giúp cho nhiều người thấy được sự thực của vấn đề, vì thế, chúng tôi xin đề cập đến vài điểm chính yếu liên quan đến thắc mắc trên đây : câu hỏi về việc Giáo hội Công giáo bỏ điều răn thứ hai, việc dùng ảnh tượng, và cử chỉ cúi mình trước ảnh tượng.

Giải đáp thắc mắc Kinh Thánh

Thể loại khác

Giới thiệu sách

Nghi Thức An Táng với phụ trương Nghi Thức Hoả Táng
Dịch giả: Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Nhà xuất bản: Tôn Giáo 2013
Giá: 30.000 đồng
Khổ sách: 12 x 18 cm
Trang: 200
Xem chi tiết
Các bài tường thuật Cuộc Thương Khó
Dịch giả: Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Nhà xuất bản: Tôn Giáo 2013
Giá: 10.000 đồng
Khổ sách: 21 x 29,7 cm
Trang: 32
Xem chi tiết

Thánh Giê-rô-ni-mô

Thành viên

Tên người dùng:

Mật khẩu:

Đăng ký |

Quên mật khẩu

Nhận bài qua email